Sunteți pe pagina 1din 9

Tema: Operații de finisare a produsului vestimentar.

Scopul lucrarii: Însușirea tehnologiilor existente de prelucrare a gulerului șal montat în


răscroială.

Instrumente și mateliale didactice: planșe, mașini de cusut, mostre de elemente de produs

coli A4, etc.

Ordinea desfasurarii lucrarii:

1.Studierea variantelor de finisare aprodusului.


2.De specificat reperele componente Tabelul 3.1
3.De perfectat tabela 3.2

Specificarea reperelor elementului de produs Tabelul 3.1

Denumirea Schițarea aspectului exterior Schema de Schița reperelor


elementului al elementului asamblare a componente
elementului
1 2 3 4

Succesiunea de prelucrare a elementului de produs Tabelul 3.2

Numărul si
Denumirea Conținutul Specialitatea Schema de Tipul Utilajul
elementului fazei asamblare cusăturii folosit
tehnolgice
1 2 3 4 5 6

5.Întrebări de autocontrol

6.Concluzii

7.Bibliografie.

LP. TC.III 01-00-06


Mod. Coala № documnet Semnat Data
Elaborat Bagrin Diana Litera Coala Coli
Operații de finisare a
Verificat Grădinaru.L 1 8
produsului vestimentar.
CIU m.Bălți gr. M-513
Specificarea reperelor elementului de produs Tabelul 3.1

Denumirea Schițarea aspectului exterior Schema de Schița reperelor


elementului al elementului asamblare a componente
elementului
1 2 3 4
Operații de
finisare.
Succesiunea de prelucrare a elementului de produs Tabelul 3.2

Denumirea și
Nr conținutul Speci Schema de Utilajul
fazei a- asamblare folosit
tehnolgice litatea

1 2 3 4 5
Însemnarea I butoniere m Masă pentru
1 pe marginea cantului, realizarea
pe partea bizețului. cusăturilor
manuale,
șablon, cretă,
riglă.

2 Curățarea produsului m Masă pentru


vestimentar de ațe și realizarea
scame. cusăturilor
manual,
foarfece,
pichetar.

3 Tratamentul umido- F Masă cu fier


termic al produsului de călcat
finit. firma
„Veit”2129

a TUT a reverelor și al F Masă cu fier


gulerului. de călcat
firma
„Veit”2129

Coala
LP. TC.III 01-00-06
3
Mod Coala № document Semnat Datа
Continuarea tabelului 3.2

1 2 3 4 5
b TUT a cantului, F Masă cu fier
terminației, șlițului. de călcat
firma
„Veit”2129

c Călcarea căptușelei. F Masă cu fier


de călcat
firma
„Veit”2129

d TUT a mânecilor, F Masă cu fier


sectorului umărului. de călcat
firma
„Veit”2129

e Înlaturarea luciului. F Stație de


calcat cu abur
Tefal Effectis
GV6721E0

Coala
LP. TC.III 01-00-06 4
Mod Coala № document Semnat Datа
Continuarea tabelului 3.2

1 2 3 4 5
4 Însemnarea locului m Masă pentru
coaserii nasturilor (pe realizarea
fața produsului) cusăturilor
manuale,
șablon, cretă,
riglă.

5 Coaserea nasturilor. Ms Mașină


special de
cusut nasturi
BROTHER
BE438FX

6 Controlul calității m Masă pentru


produsului vestimentar realizarea
finit. cusăturilor
manuale,
șablon și
riglă.

7 Etichetarea produsului m Mașină


vestimentar finit. simplă
Durkop
272160062/E
6

Coala
LP. TC.III 01-00-06
5
Mod Coala № document Semnat Datа
Continuarea tabelului 3.2

1 2 3 4 5
8 Ambalarea produsului F
vestimentar finit.

9 Depozitarea produsului
vestimentar finit.

Fierul de călcat

Fierul de călcat se constituie ca utilaj propriu-zis saueste inclus în dotarea meselor de călcat sau a
preselor de finisare finală a produselor. Pentru primele două situaţii, acesta reprezintă un echipament
tehnologic de bază şi se constituie ca echipament auxiliar prin asociere cu presele de finisare finală, în
scopul efectuării retuşurilor necesare.

Factorii de diferenţiere a variantelor oferite de constructorii specializaţi devin criterii de adoptare a


fierului de călcat în etapa de proiectare a proceselor tehnologice de tartare umidotermică.Analiza
materialelor de prezentare-ofertă din partea firmelor producătoare specializate a permis sintetizarea
domeniilor de variaţie a principalelor caracteristici definitorii ale fierului de călcat.

VEIT 2129 Fier de calcat industrial cu stecker VEIT

Fier de calcat industrial la presiune VEIT 2129

• Manerul fierului format ergonomic cu microintrerupator incastrat pentru declansarea aburului

• Greutate 1500 g pentru calcare fara efort

• Termostat reglabil (60°C-215°C)

• Rezistenta 1250 Watt pentru o temperatura constanta in timpul operatiei de calcare

• Termostat de siguranta cu resetare manuala pentru protectie impotriva supraincalzirii (275°)

Coala
LP. TC.III 01-00-06 Coala
6
Mod Coala № document№ SemnatS Datа
Mod Coala document emnat Datа
• O gama variata de accesorii ca : Talpa de teflon cu rama, Talpa de inox si arc pentru suspendarea
fierului in balancer.

Masa cu fier de călcat

În corelare cu modernizările aduse fierului de călcat, s-a realizat o nouă categorie de

instalaţii tehnologice, mesele de călcat, caracterizate prin flexibilitate tehnologică, de

utilizare şi de adaptare, care asigură o flexibilitate structural-organizatorică deosebită a

liniilor tehnologice de confecţionare şi finisare.

Fig. VII.14.7. Masă şi fier de

călcat:

1 – suprafaţa de lucru;

2 – pernă mobilă rabatabilă;

3 – suport pentru

semifabricat;

4 – pedale pentru vacuumare

şi suflare;

5 – role de deplasare;

6 – sistem de reglare a

poziţiei de lucru;

7 – batiul maşinii (include

compresorul şi pompa de

vacuum);

8 – tabloul de comandă

pentru programare;

9 – sistem ergonomic de

fixare şi de plasare a

fierului de călcat;

10 – sistemul de iluminat;

11 – suport cu silicon, pentrufierul de călcat

.
Aceste utilaje au în structura lor o masă de călcat (plană sau profilată), cu bandaj adecvat la tipul
materiei prime şi obiectivul tehnologic al operaţiei, instalaţii anexă de furnizare a agenţilor tehnologici
(individuale, de grup, sau centrale), echipamente ergonomice de fixare şi deplasare fierului de călcat,
instalaţii de iluminat, un sistem derogramare automată şi control ai parametrilor tehnologici, un set de
perne profilate rabatabile, interschimbabile.

Prese de călcat

În această grupă sunt incluse două categorii de utilaje:

– presele cu perne, ce prelucrează produsul în poziţie orizontală depus pe suprafaţa organului de lucru
pasiv 1;

– presele cu manechin rigidul, 1, integral sau parţial pe care se prelucrează produsul depus în poziţie
verticală, similară celei de purtare.

Utilajele din această categorie sunt specializate pe operaţii şi produse (presă pentru descălcarea
pantalonilor pe linia laterală, presă pentru presarea manşetelor la cămaşă, pentru modelarea şi presarea
cantului şi reverului, presă manechin pentru finisarea sacoului pe linia umărului, a capului de mânecă
etc.). Procesul de tratare interfazică sau de finisare finală, parţială, succesivă, pe zone de produs, se
realizează prin acţiunea mecanică a pernelor active, cu forme corespunzătoare zonelor de produs
prelucrate.

Efectul tehnologic se obţine prin acţiunea organului active respectiv şi a agenţilor tehnologici, care se
desfăşoară în conformitate cu structura şi dimensiunea programului tehnologic.

Condiţia de bază pentru asigurarea calităţii efectului tehnologic pe aceste utilaje o reprezintă
uniformitatea distribuţiei presiunii pe suprafaţa şi în profunzimea semifabricatului.

Maşinisemiautomat de cusutnasturi
La mașinilesemiautomateactuale pot fi cusuținasturi 2-4 orificiișinasturi cu picioruș rigid
saurealizat din ață . La coaser, se au învedereurmătoarelerestricții, ce pot fi diferite de la o clasă
de nasturi la alta:

- Distanțadintreorificiilenasturelui ;
- Diametrulnasturelui;
- Numarul de împulsături pentru un nasture ;

Nastruii cu picioruș din ață se cos îndouăetapesau ,încazulfolosiriiuneiațetermo-fuzibile, cea de a


douaetapă de coaserepoate fi înlocuită cu topireaațeiceformeazăpiciorusul.

Mașinilesemiautomatecerealizeazăcusăturaînlanțsau de suveică au ca organelucătoare:

- Un ac cu mișcareridiacre –coborîre, la care se poateadăuga o mișcare de


deplasarelaterală;
- Un apucător;
 Rotativ, tip Gips , la mașinile cu cusăturăînlanț;
 Cilindricoscilant. La mașinile cu mișcare cu cusătură de suveică;
- Un cadrutransportor cu mișcare de deplasarelongitudinală, la care se
poateadăugadeplaseareatransersală , atuncicândacestalipsește la ac;
- Un debitorîntinzător de fir cu bare articulareasaucamăspațială, la mașini cu cusatură 301;
- Unulsaudouăcuțitepentrutăiereafirelor la terminareacoaserii;
- Un dispozitiv de fixare a nasturelui, plasatpecadrultransportor;
- Unlărgitor la mașinile cu deplasare lateral a acului.