Sunteți pe pagina 1din 6

Sarcina nr.

3
Tema: SPECIFICAREA DESENELOR DE CONSTRUCȚII
Desenul tehnic reprezintă redactarea grafică plană a unor obiecte în spațiu.
Desenul tehnic de construcții se referă la reprezentarea clădirilor, a căilor de comunicare, a
construcțiilor inginerești etc.

Reprezentarea obiectelor în desenul de construcții se realizează prin metoda proiecțiilor, obietele


fiind proiectate pe plane de proiecție imaginare. Denumirea vederilor în desenul de construcții
poartă alte denumiri specifice:
-Vederea din față poartă denumirea de fațardă;
-Vedereade sus poată denumirea de plan;
-Secțiunea poartă denumirea de secțiuni longitudinale și secții transversale;

-Vederea de sus a unui sector pe care se amplasează clădirea proiectată cu o serie de clădiri
tehnice și auxiliare poartă denumirea de plan general.

Toate desenele trebuie realizate în conformitate cu standardele în vigoare (ЕСКД) ГОСТ 2.301-68-
ГОСТ 2.307-68. Aceste standarde prevăd formatele colilor utilizate în desenul tehnic, scările
reprezentărilor, denumirea, reprezentarea și grosimea liniilor, scrierea în desenul tehnic, reguli de
reprezentare a obiectelor, clădirilor, construcțiilor, reguli de cotare, reprezentarea grafică a
materialelor și utilizarea lor în desenele tehnice.
În general, desenele tehnice și de construcție se execută pe formate standardizate, care au formă
dreptunghiulară cu dimensiunile bine stabilite și indicate în tabelul de mai jos.

Simbolul formatului Dimensiunile standardizate(mm)


A0 841x1189
A1 594x841
A2 420x594
A3 297x420
A4 210x297
În cazul în care este necesar un format mai alungit, se folosește unul din formatele date în tabelul
demai jos numite formate alungite.

Simbolul formatului Dimensiunile standardizate (mm)


A3 x 3 420x891
A3 x 4 420x1189
A4 x 3 297x630
A4 x 4 297x841
A4 x 5 297x1051

SI PECI 01-00-03
Mod Coala № document Semnăt Data
Elaborat Bagrin Diana Litera Coala Coli
Verificat Vîrțan L. Specificarea desenelor de 1 3
Aprobat construcții
CIU. m. Bălți gr. M-513
În cazul în care este necesar un format mai mare sau mai alungit, se folosește unul din
formatele date mai jos. Aceste formate sunt obținute prin modificarea dimensiunii mici a unui
format și sunt numite excepționale.
Simbolul formatului Dimensiunile standardizate (mm)
A0 x 2 1189x1682
A1 x 3 841x1783
A2 x 3 594x1261
A2 x 4 594x1682
A2 x 5 594x2102
A3 x 5 420x1486
A3 x 6 420x1783
A3 x 7 420x2080
A4 x 6 297x1261
A4 x 7 297x1471
A4 x 8 297x1682
A4 x 9 297x1892
Desenele tehnice se execută întotdeauna la scara. Prin scara unui desen se înțelege raportul
dinre dimensiunile liniare măsurate pe desen și dimensiunile reale ale obiectului reprezentat.

Scările de mărire nu se utilizează în desenele de construcție. Desenele clădirilor industriale se


recomanda de a se realiza în următoarele scări indicate în tabel.

Denumirea desenului Scările recomandate


Plan general 1:100001:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500
Planurile etajelor, secțiunile, fațadele, 1:100; 1:200; 1:400
planul acoperișului; planul pardoselii etc.
Planul fundațiilor, fragmente de plan, de 1:50; 1:100
secțiuni, de fațade, etc.
Elemente de construcție, noduri, secțiuni. 1:5; 1:10; 1:20; 1:25
Pentru reprezentare și cotare, în desenul tehnic industrial, se utilizează diferite tiuri de linii
diversificate funcție de aspect și grosime.

În conformitate cu standardele în vigoare, se folosesc patru categorii de linii în duă clase de


grosime. Același standard stabilește și grosimea de bază pentru trasarea liniei groase,pe un
desen, notată cu litera s; ea poate avea una din următoarele valori cînd desenul se reprezintă la
scara 1:100 grosimea liniilor groase se recomandă s=0,8 ... 1 mm; dacă desenul va fi realizat la
scara 1:200 grosimea liniilor groase se recomandă s=0,6... 0,8 mm; dacă desenul va fi realizat
la scara 1:400 grosimea liniilor groase se recomandă s=0,4... 0,6 mm.
Liniile utilizate în desenele de construcții sunt indicate în tabelul de mai jos.

Denumirealini Reprezentar Grosimealini Destinația


ei ea ei
Linie continua Contururișimuchiirealevăzut
S
groasă e.
Linie continua Muchii fictive, linii de cotă,
s/3…s/2
subțire linii de indicație, hașuri
Linie continua
s/3…s/2 Linii de ruptură
subțireondulată

Coal
SI PECI 01-00-03 a
2
Mod Coal № docum. Semnăt. Data
a
- - - - - - - -
lungimealiniilor
Linieîntreruptă 2-8mm s/3…s/2 Muchiiacoperire
lungimeaspațiilor
1-2mm
-·- · - · - · - · - ·
lungimealiniilor
Linii de axă, urmele planelor de
Liniepunctsubțire 5-30mm s/3…s/2
simerie
lungimeaspațiilor
3-5mm

1. Calculați grosimea liniilor corespunzător scării și completați tabelul.


Nr. Denumirealiniei 1:100 1:200 1:400
1. Linie continua groasă S=1…0,8 S=0,8…0,6 S=0,6…0,4
2. Linie continua subțire
3. Linie continua subțireondulată
4. Liniecontinuăgroasă
2. Se propun unele dimensiuni reale, transformați-le în dimensiuni care urmează a fi dispuse pe
desenul ethnic în funcție de scară.
Dimensiunireale 1:100 1:200
6000mm 60 30
12000mm 120 60
3400mm 34 17
1500mm 15 7,5
2m 20 10
3. În tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile utilajului și ordinea în care urmează să fie
amplasate precum și distanța dintre utilaje. Reprezentați pe foaie milimetrică la scara 1:100
și 1:200 utilajul dat în două linii una după alta sub formă de flux.
Nr. Denumireautilajului Reprezentareagrafică Dimensiuni
1. Mașina de cusut universal 1100 x 600 mm
Distanța dintre două mese de
Minimum 550 mm
lucru mechanic
2. Mașină de cusut zig-zag 1200 x 650 mm
Distanța dintre două mese de
Minimum 550 mm
lucru mechanic
3. Mașinăpentrubutoniere 1100 x 600 mm
Distanța dintre două mese de
Minimum 550 mm
lucru mechanic
4. Mașinăpentrufestonareanasturilor 1100 x 600 mm
Distanțadintredouămeseșipresă Minimu 750 mm
5. Presă 1160 x 1600 mm
 Important: se cererespectareagrosimilorliniilor conform scării

Concluzii:

În lucrarea individuală nr.3 am întocmit niște deprinderi pentru proectarea unui flux de
mașini într-o întreprindere.

Coal
SI PECI 01-00-03 a
3
Mod Coal № docum. Semnăt. Data
a
Ministerul Educatie, culturii şi cercetării

Colegiul de Industrie Ușoara ,Bălți

Sarcina Nr.1
Specialitatea: 2301 “Modelareașitehnologiaconfecțiilor din
țesaturi”

Disciplina: “Proiectarea elementelor de construcții”

Tema: “Acoperișurile”

Elaborat: eleva gr. M-513

Bagrin Diana

Verificat: Vîrţan Lilia

Bălți – 2017
Ministerul Educatie, culturii şi cercetării

Colegiul de Industrie Ușoara ,Bălți

Sarcina Nr.2
Specialitatea: 2301 “Modelareașitehnologiaconfecțiilor din
țesaturi”

Disciplina: “Proiectarea elementelor de construcții”

Tema: “Transportul materialelor și circulația oamelilor”

Elaborat: eleva gr. M-513

Bagrin Diana

Verificat: Vîrţan Lilia

Bălți – 2017