Sunteți pe pagina 1din 8

-ACTIVITATE INTEGRATĂ-

PROPUNĂTOR: Lăcătușiu Roxana.


DATA: 16.11.2017
GRUPA: Mică.
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița PN Jebel.
TEMA DE STUDIU: „CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Forme şi culori”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Recoltele Toamnei”
TEMA ZILEI: „Coșul cu merinde ”.
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ALA+ADE+ADP.
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE

I. ADP -ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


RUTINE :
 Întâlnirea de dimineaţă :

1. Primirea copiilor
2. Salutul
3. Prezenţa
4 Calendarul naturii
5. Împărtăşirea cu ceilalţi
6. Noutatea zilei : „Toamna bogată ”
7. Activitatea de grup
8.Rutina: Ne pregătim de activităţi- deprinderi de ordine şi autoservire,servirea
micului dejun;

TRANZIŢIE: „Bat din palme clap,clap,clap,


Din picioare trap,trap,trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim !”

II. ALA – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:

Biblioteca:
„Morcovi”-unește punctele

Știință:Joc senzorial :
,,Spune ce-ai gustat!”

TRANZIȚIE
,,1,2 ...1,2 de atelier ne depărtăm
1,2...1,2 pe mâini ca să ne spălăm
1,2...1,2 curaţi pe urmă să lucrăm”

1
III. ADE – ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DEC: Activitate artistico-plastică :“ Coşuleţul Toamnei”-pata de culoare.

TRANZIȚIE :Copiii vor intona câteva cântece specifice toamnei.

IV. ALA – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:

„Concurs de ghicitori: „Ghici , ghicitoarea mea!”

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor referitoare la roadele toamnei.
 Exersarea operațiilor gândirii: analiza, comparația, sinteza, generalizarea,atenția,
memoria.
 Consolidarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi; stimularea
expresivității și a creativității prin pictură.
 Dezvoltarea imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului estetic.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

1) ADP
 să recunoască cum este vremea prin stabilirea corectă a jetoanelor la calendarul
naturii;
 să schimbe impresii, idei pe baza materialului vizionat;
 să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare şi concise;
 să participe cu plăcere la joc alături de ceilalţi copii.

2) ALA1
 să uneasca punctele, respectând conturul predefinit al morcovului;
 să coloreze imaginea.
 să recunoască alimentul sau fructul din care a gustat;
 să răspundă cu promptitudine la întrebările puse;
 să-şi înţeleagă eşecul şi să nu reacţioneze violent atunci când nu ghicesc.

3) ADE
 să recunoască și să enumere materialele folosite;
 să-și însușească modul de realizare a temei;
 să redea aspectul coșului cu legume utilizând ca tehnică pictura.
 să-și exprime părerea față de lucrările celorlalți, motivându-și părerile.

4) ALA2
 sa asculte ghicitoarea ;
 sa gaseasa raspunsul corect
 sa respecte regulile concursului ;
 sa lucreze in echipa ;
 sa aiba un comportament adecvat in timpul activitatii;

2
STRATEGII DIDACTICE :

Metode şi procedee didactice: masa rotundă, conversaţia, instructajul verbal, surpriza,


explicația, lucrul în perechi,munca individuală,demonstrația, expunerea, observaţia,
exercițiul, turul galeriei, evaluarea orală, proba practică,analiza produselor activității și a
răspunsurilor copiilor, aprecierea verbală.
Mijloace de învățământ: coș cu alimente, fișă cu morcov, fișă pentru
pictură,acuarele,pahare,pensule,șorțulețe,boluri cu fructe și legume,lingurițe,eșarfe.
Forma de realizare: activitate integrată frontal, pe grupuri mici, pe centre de interes;
Durata: pe parcursul unei zile.

BIBLIOGRAFIE:

o Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;


o Revista învăţământului preşcolar
o Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar

3
SCENARIUL ZILEI
1. Întâlnirea de dimineaţă - Copiii sunt salutaţi prin intermediul versurilor:
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În semicerc să ne-adunăm,
Cu toţi să ne salutăm:
- Bună dimineaţa, dragi iepurași,
Mă bucur că sunteţi aici.
A-nceput o nouă zi.
-Bună dimineaţa, copii!”
2. Prezenţa prin aplicarea pozelor pe panoul cu copiii prezenţi. Se va lucra la calendarul
naturii pentru a stabili anotimpul în care se află, ziua din săptămână, luna, anul şi
fenomenele naturii specifice zilei respective.
3. Cadrul didactic le prezintă copiilor un coşuleţ cu fructe şi legume de toamnă, apoi le
solicită denumirea lor.
4 Copiii primesc medalioane cu legume şi sunt îndrumaţi spre atelierele de lucru
pregătite pentru ei. În funcţie de medalionul primit, copiii se vor grupa la atelierele de
lucru, unde se află imagini cu legume redate pe medalioane.
5.Are loc gimnastica de înviorare, care se realizează prin poezia:
,,Ca să fiu copil voinic
Eu fac sport încă de mic,
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior
Mă opresc respir uşor,
Întind braţele să zbor.”
Tranziţia : ,,Bat din palme clap, clap, clap,
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre ateliere noi pornim”
Prin această tranziţie, se formează trenuleţul şi se merge la atelierele de lucru, unde se
explică pe rând copiilor ce sarcini au de îndeplinit, după care vor lucra în grupuri mici.
Copii se asează la centre și se familiarizează cu materialele pregătite. La centrul de interes
bibliotecă vor unii punctele pentru a descoperii morcovul,pe care vor trebui să o și coloreze.
La centrul știință copiii vor fi legați la ochi și vor trebui să ghicească ce alimente au gustat .
După ce lucrează la cele două centre se va face evaluarea activității cu ajutorul metodei
„Turul galerie”Apoi copiii vor face curat la locul de joacă și se vor îndrepta către baie
intonând : ,,1,2 ...1,2 de atelier ne depărtăm/1,2...1,2 pe mâini ca să ne spălăm/1,2...1,2 curaţi
pe urmă să lucrăm”, secvența care face trecerea către activitățile pe domenii experiențiale..
La domeniul DEC copii vor realiza o activitate artistico-plastică ,vor trebui să picteze
coșul cu bunătăți al toamnei, conform modelului dat,iar la finalul lucrării se va face turul
galerie, copii vor fi apreciați și recompensați pentru munca depusă și vor primi abțibilduri.
Tranziția către ALA 2 se va face intonând cântece de toamnă, copii vor merge apoi la baie
și vor bea apă. La întoarcere se vor prezenta regulile jocului cu ghicitori și se va juca o data
jocul.

4
DEMERS DIDACTIC

SECVENŢELE CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA EVALUARE


ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Moment -Se asigură condiţiile necesare desfăşurării
organizatoric activităţii.
-Se pregăteşte materialul didactic necesar
bunei desfăşurări a activităţii.
-Cadrul didactic începe cu salutul: „Bună Conversaţia
dimineața, prieteni ai animalelor !”.Fiecare
copil salută strângând mâna copilului de lângă Masa rotundă
el. Ultimul copil va saluta educatoarea, care la
rândul ei va saluta copii : „Bună dimineața,
dragi copii !”. Instructajul
Se face prezența.Copii se vor uita la panoul cu verbal
fotografii observând care copii lipsesc.Se
completează calendaru naturii. Atenţia
copiilor este îndreptată spre acesta prin
poezioara : „Calendarul e-cântat /Că va fi iar
completat. /Cu zăpadă,vânt sau ploaie /Dar
mai bine cu mult soare.”
2. Captarea atenţiei -Se face prin intermediul coșului cu bunătăți Conversaţia
și anunțarea temei și trimis de Zâna toamnă pentru desfășurarea
a obiectivelor activităților..Copii vor fi anunțați că astăzi vor Observarea
lucra la două sectoare diferite unde vor uni Explicația comportamentului
punctele pentru a descoperi morcovul, iar la al inițial
doilea sector vor trebui să ghicească ce au
gustat. Apoi vor trebui să picteze un desen cu
coșul cu legume și fructe de toamnă, iar la
sfârșit vor juca un joc distractiv. Surpriza
După anunțarea activităților, copii vor primi
ecusoane cu legume care vor fi folosite pentru
împărțirea pe grupe la centrele de interes.
3.Reactualizarea - Copiii își împărtășesc idei, impresii, dorinţe
cunoștințelor referitoare la animalele sălbatice prin
însușite anterior intermediul unor întrebări: Evaluare orală
 Care sunt fructele și legumele de Conversaţia Aprecieri verbale
toamnă?
 Unde cresc fructele,dar legumele de
toamnă? Explicația
 Care este fructul, dar leguma ta
preferată?De ce?
Tranziția prin poezioara: : „Bat din palme
clap,clap,clap,/Din picioare trap,trap,trap,/Ne-
nvârtim, ne răsucim/Și spre centre noi
pornim !”

5
4. Dirijarea Se organizează colectivul de preşcolari pe Explicația Îndeplinirea
învățării sectoare. În cadrul fiecărui sector le voi sarcinilor primite
explica copiilor sarcinile pe care le au de Conversația la fiecare sector
îndeplinit. Copiii vor lucra, îndrumați în
permanență de educatoare, în grupuri, la centre
de interes.Pe fiecare sector se va realiza
evaluarea lucrărilor. Analiza
La sectorul “știință” copiii vor trebui să Munca produselor
ghicească ce alimente au gustat individuală activității
Următorul sector este “bibliotecă”. Aici vor
uni punctele descoperind un morcovi,pe care
vor trebui să-l și coloreze.
TRANZIȚIE
,,1,2 ...1,2 de atelier ne depărtăm Demonstrația
1,2...1,2 pe mâini ca să ne spălăm
1,2...1,2 curaţi pe urmă să lucrăm”
Copii vor fi așezați la masuțe unde se afla
toate materialele necesare activității:fișe cu Conversația
coșul toamnei, acuarele,pensule,pahar cu apă.
Se vor face următori pași:
• Prezentarea și analizarea modelului Observația
Educatoarea le prezintă modelul ,coșul pictat
de aceasta. Demonstrația
• Intuirea materialului
- Ce ați primit pe măsuțe?
- Noi am primit pe măsuțe o fișă, acuarele,
pensule, șervețele, pahare cu apă
• Explicarea şi demonstrarea
tehnicilor de lucru Explicația Frontală
Educatoarea explică tehnicile specifice picturii Proba practică
ca: pata de culoare.
. Exerciţii de încălzire a muşchiilor mici
ai mâinii: “Plouă”, “Bate vântul”, “Cântăm la Exercițiul
pian”, “Spălăm rufe”.
Se dă semnalul de începere a lucrului: “Spor
la lucru”.
5.Obținerea  Executarea temei de către copii Explicația
performanței Copiii încep să picteze utilizând tehnicile
demonstrate. Aprecieri verbale
În timp ce copiii lucrează, voi trece printre ei
pentru a le da explicaţii individuale, după caz. Exercițiul
Înainte de terminarea lucrărilor, îi anunţ să se
apropie de sfârşit.

6
6. Asigurarea Copiii realizează pictura, dovedind înțelegerea Conversația
retenţiei şi a modului de lucru, dar și dorința de reușită. Proba practică
transferului Se vor evalua rezultatele obținute, iar picturile
vor fi puse la expoziție. Analiza lucrărilor
Se va face aprecieri asupra modului in care au Observația
participat copiii la desfasurarea activitatii și se
vor oferi recompense.
Tranziția către ALA 2 se va face intonând
cântece despre toamnă.
7.Încheierea Încheierea activități se va realiza prin Conversația Aprecieri verbale
activității jocul „Concurs de ghicitori: „Ghici ,
ghicitoarea mea!”
Copiii vor fi impartiti in doua echipe : echipa
fructelor și echipa legumelor. Vor extrage
cartonașele cu ghicitori și vor trebui să dea
răspunsul la ghicitori. Pentru fiecare răspuns Jocul
corect se va acorda un fruct sau o legumă
ghicită. Echipa care va aduna cele mai multe
alimente va câștica și va fi aplaudată.

7
8

S-ar putea să vă placă și