Sunteți pe pagina 1din 1

ETAPE PENTRU RECONVERSIA PROFESIONALA A MINERILOR DIN

CE-Oltenia SI REDAREA IN CIRCUITELE AGRICOL SAU FORESTIER


A PERIMETRELOR DE EXPLOATARE LA SUPRAFATA A LIGNITULUI,
EPUIZATE SI PARASITE

Coordonatori: Ministerul Mediului, MDRAT si CJ-Gorj


Pasul 1. Identificarea perimetrelor exploatate si epuizate si prezentarea acestora pe
o harta care sa prezinte situarea lor si suprafetele afectate.
Responsabili: CJ-Gorj si CE-Oltenia
Termen: ………………………
Pasul 2. Modificarea prin lege sau HG a reglementarilor actuale care sa permita
preluarea perimetrelor degradate de catre autoritatile locale in vederea
accesarii fondurilor europene nerambursabile.
Responsabili: Ministerul Mediului, MDRAT, Ministerul Energiei si CJ-Gorj
Termen: ………………………
Pasul 3. Transferarea perimetrelor degradate catre autoritatile locale.
Responsabili: CJ-Gorj, MDRAT si Ministerul Energiei
Termen: ………………………
Pasul 4. Elaborarea sub coordonarea CJ-Gorj, MDRAT si Ministerul Mediului a
proiec+telor pilot de redare in circuitele agricol sau forestier a suprafetelor
degradate cu atragerea de fonduri europene nerambursabile.
Responsabili: CJ-Gorj, MDRAT si Ministerul Mediului
Termen: ………………………
Pasul 5. Intocmirea si depunerea la autoritatile de management a dosarelor de
accesare a fondurilor europene pentru renaturarea si redarea in circuiele
agricol sau forestier a perimetrelor exploatatiilor de lignit epuizate si parasite.
Responsabili: CJ-Gorj, Autoritatile locale, MDRAT, Ministerul Mediului si
Consultanti de specialitate
Termen: ………………………
Pasul 6. Aprobarea de catre Autoritatile de management a dosarelor si cererilor de
accesare a fondurilor europene si contractarea de catre beneficiari cu formatiile
de mineri a lucrarilor de renaturare conform proiectelor de fezabilitate cu
contracte ferme si grafice de executie.
Responsabili: CJ-Gorj, Autoritatile locale, MDRAT, Ministerul Energiei
Termen: ………………………
Pasul 7. Etapizarea (esalonarea) lucrarilor de renaturare a perimetrelor degradate
prin exploatarea la suprafata a lignitului cu precizarea termenelor ferme de
realizare a amenajarilor si predarea acestora in circuitele agricole sau
forestiere (conform graficelor de lucrari)
Responsabili: Ministerul Mediului, MDRAT, CJ-Gorj si Autoritatile locale
Termen: ………………………