Sunteți pe pagina 1din 3

A.

Izvoare:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii


Ortodoxe Române, București, 2005;
2. Sfântul Vasile cel Mare, Adversus Eunomium, trad. rom., pref. și note: Ierom.
Lavrentie Carp, Împotriva lui Eunomie/Expunere a credinței niceene, Editura Crigarux,
Piatra Neamț, 2007.
3. Idem, Comentar la Psalmi ;trad. rom. Olimp N. Căciulă, Bucureşti, 1939.
4. Idem, Scrieri partea I, în colecția PSB, traducere după Dumitru Fecioru, Editura IBM
BOR, București, 1986;
5. Idem, Scrieri partea a II-a, Asceticele, colecția Părinți și scriitori Bisericești, vol. XVIII,
traducere, introducere, note și indici de Prof. Iorgu D. Ivan, Ed. IBM al BOR, București,
1989;
6. Idem, Scrieri partea a III-a, Despre Sfântul Duh, Epistole, în colecția PSB, vol. XII,
traducere, introducere, note și indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu și Pr. Prof.
Dr. Teodor Bodogae, Ed. IBM al BOR, București, 1988;
7. Idem, Scrieri partea a IV-a,în colecția PSB, serie nouă, traducere de Ierom. Policarp
Pîrvuloiu și Pr. Dumitru Fecioru, revizuire de Adrian Muraru și Ierom. Policarp
Pîrvuloiu, introducere și note de Ierom. Policarp Pîrvuloiu, Editura Basilica, București,
2011;

B. Literatură secundară:

8. Casiodor,Istoria Bisericească tripartită, trad. de Liana și Anca Manolache, introd. și


note de Pr. Prof. Dr. Ștefan Alexe, EIBMBOR, București, 1998;
9. Filostorgiu,Istoria Bisericească, J.P. Migne, Patrologiae cursus completus: seria
graeca, prescurtat P.G., volumul 65, 1844-1866;
10. Fotie al Constantinopolului, Biblioteca Codd., J.P. Migne, Patrologiae cursus
completus: seria graeca, prescurtat P.G., volumul 103, 1844-1866;
11. Origen,Comentariu la Evanghelia după Ioan,în colecția PSB, vol. VII, traducere de Pr.
Prof. Teodor Bodogae, Pr. Prof. Nicolae Neaga si Zorica Latcu. Studiu introductiv si
note de Pr. Prof. Teodor Bodogae,Ed. IBMBOR, București, 1982;
12. Origen,Despre rugăciune, trad. rom. Mihai Vladimirescu, ed. Herald în cadrul
colecției Spiritualitate creștină, București, 2005;
13. Socrate, Istoria Bisericească, J.P. Migne, Patrologiae cursus completus: seria graeca,
prescurtat P.G., volumul 67, 1844-1866;
14. Sfântul Atanasie cel Mare, Contra arienilor, traducere, studiu introductiv si note de
pr. Dumitru Staniloae, ed. IBMBOR, București, 2010;
15. Sfântul Atanasie cel Mare,Tratat despre Întruparea Cuvântului, traducere, studiu
introductiv si note de pr. Dumitru Staniloae, ed. IBMBOR, București, 2010;
16. Sfântul Grigorie de Nazianz,A cincea cuvântare teologică,traducere din limba
greacă, introducere şi note de preot dr. academician Dumitru
Stăniloae,colecţia Dogmatica, editura Anastasia, 1993;
17. Sfântul Grigorie de Nazianz,Cuvântarea 43;
18. Sfântul Grigorie de Nyssa, Contra lui Eunomie, J.P. Migne, Patrologiae cursus
completus: seria graeca, prescurtat P.G., volumul 45, 1844-1866;
19. Sfântul Grigorie Teologul, Necrolog în cinstea Marelui Vasile, episcop al Cezareei
Capadociei;
20. Sfântul Ilarie din Poitiers, Sfânta Treime, III, 1; trad. fr., Paris, 1981;
21. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere, introducere și note de Dumitru
Fecioru, ed. IBMBOR, București, 2005.
22. Teodoret, Istoria Bisericească, J.P. Migne, Patrologiae cursus completus: seria
graeca, prescurtat P.G., volumul 82, 1844-1866; trad. rom. de V. Sibiescu, EIBMBOR,
București, 1995;

*****

23. Bobrinskoy, Preotul Profesor Boris,Taina Preasfintei Treimi, trad. din limba franceză
de Măriuca și Adrian Alexandrescu, Ed. IBM al BOR, București, 2005;
24. Bouyer, Louis,Le Consolateur, Paris, 1980;
25. Bria, Diac. Asist. Ion,Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi, în Studii Teologice, XXIII
(1971), nr. 1-2;
26. Bria, Pr. Prof. Dr. Ion,Dogma Sfintei Treimi, în Studii Teologice, XLIII (1991), nr. 3;
27. Buzescu, Pr. Prof. Nicolae,Aspectul Pnevmatic al eclesiologiei și importanța Tradiției
la Sfântul Vasile cel Mare, în Ortodoxia, anul XXXI, nr. 1, ianuarie-martie 1979;
28. Camelot, P. Th.,Spiritualié du Baptême, Paris, 1963;
29. Coman, Preot Prof. Dr. Ioan G.,Patrologie, Sfânta Mănăstire Dervent, 2000;
30. Coman, Pr. Ioan G.,Personalitatea Sfântului Vasile cel mare, profil istoric şi spiritual,
în vol. Studia Basiliana, Sfântul Vasile cel Mare, închinare la 1630 de ani, Ed. Basilica,
București, 2009;
31. Cornițescu, Pr. Prof. Constantin, Învățătura Sfântului Vasile cel Mare despre Duhul
Sfânt, în Ortodoxia, anul XXXI, nr. 1, ianuarie-martie, 1979;
32. Costache, Pr. Doru, Experiența Duhului Sfânt în viziunea Sfinților Vasile cel Mare și
Grigorie Palamas, publicat în Sfântul Vasile cel Mare: Închinare la 1630 de ani, ed. a
II-a revăzută, adăugită și îngrijită de Emilian Popescu și Adrian Marinescu, col. Studia
Basiliana 1, București, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 2009;
33. Cricovan, Pr. Dr. Mircea-Florin,Idei dogmatice în epistolele Sfântului Vasile cel Mare,
Ed. Emia, Deva, 2004;
34. Daniélou, Jean,Le Message chrétien et la pensée grecque au II-e siècle (curs offset de
la Institutul Catolic din Paris), Paris;
35. de Andia, Ysabel,Homo viviens, Incorruptibilité et divinisation de l’homme selon
Irénée de Lyon, Paris, 1986;
36. Florovski, Georges,Părinții orientali ai secolului al patrulea, traducere din rusă de
Catherine Edmunds după Volumul al VII-lea, Bϋchervertriebsansalt, 1987;
37. Gilson, Étienne,Filozofia în Evul Mediu de la începuturile patristice până la sfârșitul
secolului al XIV-lea, trad. de Ileana Stănescu, Ed. Humanitas, 1995;
38. Lossky, Vl.,Vision de Dieu, Neuchâtel, 1962; trad. rom. de Prof. Remus Rus: Vederea
lui Dumnezeu, E.I.B.M.B.O.R., 1995;
39. Moreschini, Claudio,Istoria filosofiei patristice, trad. rom. de Alexandra Cheșcu,
Mihai-Silviu Chirilă și Doina Cernica, Ed. Polirom, Iași, 2009;
40. Papadopoulos, Stelianos, Viața Sfântului Vasile cel Mare, trad. Diacon Cornel Coman,
ed. Bizantină. București, 2003;
41. Rus, Remus,Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu, Ed. Lidia,
Bucureşti, 2003;
42. Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru,Ființa și ipostasurile în Sfânta Treime după Sfântul
Vasile cel Mare, în «Ortodoxia», XXXI (1979), nr. 1;
43. Idem,Învăţătura despre Sfânta Treime în scrierea Sfântului Vasile cel Mare,
„Împotriva lui Eunomiu”, în volumul omagial Studia Basiliana, Sfântul Vasile cel Mare,
închinare la 1630 de ani, Ed. Basilica, București, 2009;
44. Idem,Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Ed. IBMBOR, București, 2012;
45. von Campenhausen, Hans Freiherr,Părinții greci ai Bisericii, trad. din germană de
Maria-Magdalena Anghelescu, Ed. Humanitas, București, 2005.