Sunteți pe pagina 1din 2

CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CLUJ

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


MANCHEVICI MARIN
________________________________________________________________________________________
Mun . Bistrita, str.Odobescu Alexandru nr. 19, jud. Bistrita Nasaud , cod postal 420043
Tel : 0263-237979 ; Fax : 0263-239.969 ; Mobil 0745 307 256 ; 0740 300 649
C.I.F. RO 19577248 ; conturi de consemnatiuni Lei - RO12BRDE060SV31299040600 ; Euro – RO52BRDE060SV31299210600 deschise la
BRD Groupe Societe Generale Sucursala Bistrita ; Lei - RO73BREL0002000617750100 ; Euro – RO89BREL0002000617750200 deschise la
Libra Internet Bank Sucursala Bistrita
e-mail : marin.manchevici@yahoo.com ; site : executormanchevici.ro
_______________________________________________________________________________________________________
Dosar executional nr. 1189/2012
Instanta de executare : Judecatoria Sighetu Marmatiei
Dosar instanta : 2754/307/2012

PUBLICATIE DE VANZARE

NOI , MANCHEVICI MARIN , executor judecatoresc


Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditorul urmaritor CEC BANK
S.A. Sucursala Baia Mare prin Agentia Sighetu Marmatiei cu sediul in Sighetu Marmatiei , Piata 1
Decembrie 1918,nr.8, jud. Maramures in baza titlurilor executorii Contract de credit nr.
RQ08011418161229/15.01.2008 cu actul aditional din data de 18.01.2010 ; Contract de ipoteca
nr. 2787/15.01.2008 aut sub nr. 252/18.01.2008 de BNP Sas Gheorghe a fost incuviintata
executarea silita impotriva debitoarei COVACI RODICA MARIA domiciliata in Sighetu Marmatiei,
str. Bogdan Voda, bl. 6, sc.1, ap.3, jud. Maramures , codebitorul COVACI DOREL domiciliat in
Sighetu Marmatiei , str. Unirii, bl. 20, ap. 38, jud. Maramures si codebitoarea/garant ipotecar
COVACI ANUTA domiciliata in Sighetu Marmatiei , str. Unirii , bl.20, sc.2, et.1, ap.38, jud.
Maramures in vederea recuperarii sumei de 79.291,03 lei reprezentand credit restant plus dobanzi
si alte speze calculate la data de 09.08.2012 + suma de 7688 lei reprezentand C/v cheltuieli de
executare silita
In temeiul art. 504 Cod Procedura Civila.
Se publica spre cunostiinta generala ca in ziua de 07 februarie 2018 ora 12:00 se va
vinde la licitatie publica la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Manchevici Marin situat in
Bistrita , str. Alexandru Odobescu, nr. 19, jud. BN , a imobilului situat in localitatea Sighetu
Marmatiei , str. Unirii , nr 20, et.1, ap. 38, jud. MM proprietatea Covaci Anuta.

Respectivul imobil :
 Apartament compus din 2 camere si dependinte in suprafata utila de 36,71 m.p. situat la
etajul 1 al unei cladiri edificata in anul 1975 cu regim de inaltime P+4E.
 Inscris in CF nr. 50026-C1-U6 Sighetu Marmatiei (provenita din conversia de pe hartie a
CF nr. 10917) cu nr. Top : 1472/6/38 , cote parti comune de 1/60 parte.

Are notate urmatoarele sarcini :


 Drept de ipoteca in valoare de 64.680 ron + accesrii in favoarea CEC BANK SA prin
Agentia Sighetu Marmatiei.
 Somatie de plata emisa de executor bancar Negru Doru Romulus in dosar executional nr.
104/2009 prin care debitorul este obligat sa plateasca creditorului BANC POST SA agentia
Vasile Alexandri cu sediul in Baia Mare suma de 5414 euro la data de 24.03.2010 +
dobanzi.

Datele dvs. personale sunt prelucrate de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal
potrivit notificarii nr.9343, in conformitate cu Legea nr.677/2001.
CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CLUJ

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC


MANCHEVICI MARIN
________________________________________________________________________________________
Mun . Bistrita, str.Odobescu Alexandru nr. 19, jud. Bistrita Nasaud , cod postal 420043
Tel : 0263-237979 ; Fax : 0263-239.969 ; Mobil 0745 307 256 ; 0740 300 649
C.I.F. RO 19577248 ; conturi de consemnatiuni Lei - RO12BRDE060SV31299040600 ; Euro – RO52BRDE060SV31299210600 deschise la
BRD Groupe Societe Generale Sucursala Bistrita ; Lei - RO73BREL0002000617750100 ; Euro – RO89BREL0002000617750200 deschise la
Libra Internet Bank Sucursala Bistrita
e-mail : marin.manchevici@yahoo.com ; site : executormanchevici.ro
_______________________________________________________________________________________________________
 Somatie de plata emisa de BEJ Manchevici Marin in dosarul executional nr. 1189/2012 prin
care debitorii sunt obligati la plata sumei de 50.291,03 lei reprezentand debit la data de
09.08.2012 + suma de 7688 lei reprezentand c/v cheltuieli de executare silita.

Imobilul a fost evaluat la pretul de 67.376 lei la data de 03.09.2015.


Imobilul se vinde liber de sarcini.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 50.532 lei, pret redus cu 25% din pretul de evaluare cu
aplicabilitatea art 509 ind 5 Cod procedura civila.

Persoanele interesate sa participe la licitatie vor consemna la CEC BANK S.A. pe seama si la
dispoziţia EXECUTORULUI JUDECATORESC MANCHEVICI MARIN o cautiune de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei, până cel târziu la data si ora stabilita pentru organizarea licitatiei,
prezentând, cu ocazia participării oferta de cumparare si recipisa de consemnare, conform art.
504 alin 1 pct. 12 şi art. 506 Cod Procedura Civila.
Nu au obligatia de a depune cautiunea creditorii care au creanta in rang util , potrivit ordinei
de preferinta prevauta de art. 563 si 564 Cod Procedura Civila , nici eventualii coproprietari pe
cote parti din imobil.
Debitorii nu pot licita personal si nici prin alte persoane.
Publicatia de vanzare s-a afisat la sediul executorului judecatoresc
(www.executormanchevici.ro), la Judecatoria Sighetu Marmatiei , la Primaria Sighetu Marmatiei
CEC BANK SA (www.cec.ro sectiunea vinzare / inchiriere spatii) ; la sediul creditoarei si a fost
comunicata partilor.

Data afisarii publicatiei 13.12.2017


Executor Judecatoresc
Manchevici Marin

Datele dvs. personale sunt prelucrate de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal
potrivit notificarii nr.9343, in conformitate cu Legea nr.677/2001.

S-ar putea să vă placă și