Sunteți pe pagina 1din 10

Subiecte informatica si biostatistica anul I

Nr.crt Nr. I Rasp.


curs Intrebarea
1 Instalarea de noi softuri se realizeaza cu ajutorul componentei:
a. setup sau install
b. create
c. open
d. startup
e. plug & play
2 Stergerea unui soft instalat se realizeaza cu ajutorul componentei:
a. delete
b. remove
c. uninstall
d. plug & play
e. add
3 MS-Excel. Comanda „Merge cells” realizeaza:
a. stergerea continutului unei celule
b. sterge una sau mai multe celule
c. uneste doua sau mai multe celule
d. formateaza una sau mai multe celule
e. defineste modul de aliniere a textului in celulele selectate
4 MS-Excel. Sectiunea Alignment defineste:
a. modul de aliniere si orientare a textului in interiorul celulelor
selectate
b. defineste aspectul chenarului celulelor selectate
c. permite definirea unui fundal de o anumita culoare
d. defineste tipul fontului
e. defineste tipul de data
5 MS-Excel. Sectiunea Border permite:
a. definirea culorii fundalului celulelor selectate
b. definirea aspectului chenarului celulelor selectate
c. defineste tipul fontului in celulele selectate
d. defineste tipul de data in celulele selectate
e. defineste modul de aliniere a textului in celulele selectate
6 MS-Excel. Realizarea de calcule se realizeaza cu ajutorul comenzii:
a. Insert/Function
b. Data/Sort
c. Data/Text-to-Columns
d. Data/Validation
e. Insert/Chart
7 MS-Excel. Realizarea grafice se realizeaza cu ajutorul comenzii:
a. Insert/Function
b. Data/Sort
c. Data/Filter
d. Data/Validation
e. Insert/Chart
8 MS-Excel. Reordonarea datelor se realizeaza cu ajutorul comenzii:
a. Insert/Function
b. Data/Sort
c. Data/Filter
d. Data/Validation
e. Insert/Chart
9 MS-Excel. Graficul de tip Scatter este utilizat pt a reprezenta:
a. poligonul frecventelor
b. doua serii de valori cu posibilitatea de a detecta eventual
corelaţia dintre ele
c. o histograma
d. un grafic circular
e. un grafic tridimensional
10 MS-Excel. Graficul de tip Scatter este utilizat pt a reprezenta:
a. poligonul frecventelor
b. ecuatia dreptei de regresie
c. o histograma
d. un grafic circular
e. un grafic tridimensional
11 MS-Excel. „Average” este o functie:
a. matematica de aproximare
b. trigonometrica
c. statistica
d. logica
e. de tip baza de date
12 MS-Excel. „Data/Filter/ Show all” realizeaza:
a. anularea tuturor selectiilor
b. realizarea de selectii
c. vizualizarea selectiilor
d. vizualizarea datelor selectate
e. anularea selectiva a selectiilor
15 MS-Excel. Graficul de tip Scatter este utilizat pt a reprezenta:
a. poligonul frecventelor
b. perechi (x,y), ecuatia dreptei de regresie, corelatia intre cele
doua valori si coeficientul de corelatie
c. o histograma
d. un grafic circular un grafic tridimensional
e. un grafic de tip pie
24 Frecventa absoluta este:
a. efectivul F al unei valori luate in studiu
b. raportul dintre frecventa absoluta(F) si numarul n de
observatii
c. frecventa exprimata procentual
d. valoare lui p0.05
e. valoarea lui F
25 Frecventa relativa este:
a. efectivul F al unei valori luate in studiu
b. raportul dintre frecventa absoluta(F) si numarul n de
observatii
c. frecventa exprimata procentual
d. frecventa cumulata
e. valoarea lui p0.01
26 Punctul median indica:
a. “limitele reale” ale fiecarei clase
b. valoarea care se gaseste exact în centrul clasei
c. masura limita a fiecarei clase
d. semisuma limitelor fiecare clase
e. limita inferioara a clasei
27 Intervalul de clasa este folosit cand:
a. valorile studiate pot lua orice valoare intr-un interval dat
b. variabila studiata este de tip discret
c. variabila este nominala
d. variabila este binara
e. variabila este ordinala
28 Suma frecventelor absolute (F) este a N observatii este:
a. 1
b. 100
c. N
d. N/100
e. 0
29 Suma frecventelor relative (fr) a N observatii este:
a. 100
b. N
c. 1
d. N * 100
e. 0
30 Principalele tipuri de diagrame de frecventa sunt:
a. simetrice, asimetrice, hiperbolice, bimodale
b. simetrice, asimetrice, unidimendionale, bidimensionale
c. unidimensionale, bidimensionale, tridimensionale
d. simetrice, asimetrice, hiperbolice
e. normale
31 Urmatoarea distributie este:

330
350 302286
300
Frecvenţa absolută

250 195
200
150
100 40 39 42
50 23 22 24 23 21 20 35 36 34 37 32
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 65 70 75 80
Vârstă

a. simetrica
b. bimodala
c. hiperbolica(in forma literei J)
d. asimetrica
e. biunivoca
32 Poligonul de frecventa este:
a. linia poligonala care uneste marginile inferioare ale
dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de
frecvenţe
b. linia poligonala care uneste mijloacele marginilor superioare ale
fiecărui dreptunghi al histogramei reprezentative a unei serii de
frecvenţe
c. coincide cu marginile superioare ale dreptunghiurilor histogramei
reprezentative a unei serii de frecvenţe
d. linia poligonala care uneste colturile inferioare ale
dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de
frecvenţe
e. linia poligonala care uneste colturile superioare ale
dreptunghiurilor histogramei reprezentative a unei serii de
frecvenţe
33 Variabila nominala este:
a. data numerica
b. data calitativa
c. constanta
d. variabila
e. variabila discreta
34 Variabila binara este:
a. data numerica
b. data calitativa
c. constanta
d. variabila continuua
e. variabila discreta
35 Inaltimea intr-un esantion de observatii este variabila:
a. discreta
b. nominala
c. continua
d. binara
e. ordinala
36 Urmatoarea distributie este:
30

Frecventa absoluta 25

20

15

10

0
10 20 30 40 50 60 70 80

Varsta

a. simetrica
b. bimodala
c. hiperbolica(in forma literei J)
d. normala
e. unimodala
37 Măsurile valorilor centrale sunt:
a. varianta, deviatia standard, eroarea standard,rangul
(amplitudinea)
b. media aritmetica, mediana, modulul
c. rangul, modulul, deviatia standard
d. mediana, deviatia standard, eroarea standard, rangul
e. mediana, modulul
38 Rangul(amplitudinea) este:
a. valoarea de la mijlocul seriei de observatii
n

b. are formula: x i
x i 1

n
c. reprezinta diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare
valoare a seriei
d. reprezinta valoarea maxima din seria de observatii
e. reprezinta valoarea minima din seria de observatii
39 Mediana este:
a. valoarea de la mijlocul seriei de observati dupa ordonarea
crescatoare sau descrescatoare
n

b. are formula: x i
x i 1

n
c. reprezinta diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare valoare a
seriei
d. reprezinta valoarea maxima din seria de observatii
e. reprezinta valoarea minima din seria de observatii
40 n 2

Formula urmatoare ,  ( xi  x) , reprezinta:


  i 1

n 1
a. deviaţie standard.
b. varianta
c. eroarea standard
d. deviatia absoluta de la medie
e. patratul deviatiei absolute de la medie
41 Modulul este:
a. valoarea de la mijlocul seriei de observati dupa ordonarea
crescatoare sau descrescatoare
b. valoarea msxima din seria de observatii
c. diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare valoare a seriei
d. valoarea care are frecvenţa cea mai mare din setul de observaţii.
e. valoarea minima din seria de observatii
42 După administrarea unui somnifer într-un grup de 11 subiecţi, se observă
un timp mediu de somn de 10.6 h, cu o abatere standard de 2.3 h. La un
alt grup de 13 subiecţi, s-a observat o durată de somn de 8.1 h, cu o
abatere de 1.9 h. Se da: Fcalculat =1.46, t0.05 = 2.76.
a. exista diferenta statistica
b. nu exista diferenta semnificativ statistica
c. nu putem spune daca exista sau nu diferenta semnificativ statistica
d. nu avem informatii suficiente
e. nu este bine pusa problema
43 După administrarea unui somnifer într-un grup de 11 subiecţi, se observă
un timp mediu de somn de 10.6 h, cu o abatere standard de 2.3 h. La un
alt grup de 13 subiecţi, s-a observat o durată de somn de 8.1 h, cu o
abatere de 1.9 h. Se da: Fcalculat =1.46, F0.05 = 2.76.
a. exista diferenta statistica
b. nu exista diferenta semnificativ statistica
c. nu putem spune daca exista sau nu diferenta semnificativ statistica
d. nu avem informatii suficiente
e. nu este bine pusa problema
44 Varianta intr-o distributie binomiala este data de formula
a.  2  n  p  q
b.  = n . q
c.  = n . p
d.  = n . p / 100
e. 2 = ( n . p) * 100
45 Probabilitatea de eroare acceptata in medicina este:
a. p0.05
b. p0.1
c. 1- p0.05
d. 5%
e. 10%
46 Ipoteza nula presupune:
a. absenta unor deosebiri care pot aparea in orice problema de
comparare statistica
b. imposibilitatea de a putea decide daca este sau nu o diferenta
semnificativ statistica intre doua esantioane luate in studiu
c. prezenta unor deosebiri care pot aparea in orice problema de
comparare statistica
d. este o valoare numerica ce ne permite stabilirea cu exactitate a
unei diferente semnificativ statistice
e. este o valoare calitativa ce ne permite stabilirea cu exactitate a
unei diferente semnificativ statistice
47 Intr-o populatie distribuita normal:
a. media, mediana si modulul sunt egale
b. numai media si mediana sunt egale
c. numai mediana si modulul sunt egale
d. numai media si modulul sunt egale
e. toate sunt diferite
48 Intr-o populatie distribuita normal:
a. aproximativ 95% din populatie este situata in interiorul unui
raport critic( m+/- 2)
b. aproximativ 68% din populatie este situata in interiorul unui
raport critic( m+/- 2)
c. aproximativ 99% din populatie este situata in interiorul unui
raport critic( m+/- 2)
d. aproximativ 80% din populatie este situata in interiorul unui
raport critic( m+/- 2)
e. aproximativ 50% din populatie este situata in interiorul unui
raport critic( m+/- 2)
49 Coeficientul de variabilitate defineste:
a. relatia dintre doua populatii
b. gradul de omogenitate a unui esantion
c. diferenta dintre cea mai mare si cea mai mica valoare
d. relatia dintre variabilele esantionului
e. eroarea standard
50
Formula , S este abaterea standard, M media esantionului
studiat, reprezinta:
a. coeficientul de variabilitate
b. abaterea standard
c. eroarea standard
d. rangul
e. modul
51 Valoarea coeficientul de variabilitate defineste:
a. relatia dintre doua populatii
b. gradul de imprastiere a datelor
c. diferenta dintre cea mai mare si cea mai mica valoare
d. relatia dintre variabilele esantionului
e. eroarea standard
52 Indicele de asimetrie(oblicitate) ne arata:
a. ca media se indeparteaza de mediana
b. ca media=mediana
c. ca distributia este aplatizata
d. gradul de imprastiere
e. gradul de omogenitate
53 O valoare a indicelui de asimetrie(oblicitate) <= 1.96 ne indica:
a. o distributie relativ normala
b. o asimetrie spre dreapta
c. o asimetrie stanga
d. gradul de imprastiere
e. o distributie binomiala
54 Formula 3(Media – Mediana) / Abaterea standard, reprezinta:
a. asimetria
b. coeficientul de variabilitate
c. abaterea standard
d. eroarea standard
e. rangul
55 Boltirea (kurtosis) se refera la:
a. inaltimea curbei comparativ cu cea normala
b. gradul de imprastiere
c. relatia intre doua variabile
d. asimetria unei distributii
e. variabilitate
56 Dat setul de date (7, 9, 13, 6, 10) valoarea medianei este:
a. 9
b. 10
c. 8
d. 13
e. 6
57 Dat setul de date (7,10 ,9, 13, 9,10, 6, 10) modul este:
a. 6
b. 9
c. 10
d. 13
e. 7
58 Numiti parametrul central reprezentativ pentru datele categoriale:
a. Media
b. Mediana
c. Modul
d. intervalul de confidenta
e. eroarea standard

59 Data ordinea qvartilelor Q1, Q2,Q3, intervalul qvartilic este:


a. Q3 - Q1
b. Q1 – Q3
c. Q1 - Q2
d. Q2 – Q3
e. Q2 – Q1
60 Data ordinea qvartilelor Q1, Q2,Q3, mediana este:
a. Q1
b. Q2
c. Q3
d. Q1 – Q3
e. Q2 / Q3

61 Rangul(amplitudinea) din setul de date X = (7, 5, 10, 4, 8, 5, 8, 9, 7) este:


a. 10 – 4 = 6
b. 7 – 7 = 0
c. 8 – 5 = 3
d. 10
e. 4
62 Diagrama reprezinta:
a. diagrama simetrica
b. diagrama asimetrica
c. diagrama cumulata a distributiei normale
d. diagrama bimodala
e. diagrama hiperbolica
63 Diagrama de dispersie permite determinarea tipului de corelatie (x,y):

4,5
4
3,5
3
2,5
y
2
1,5
1
0,5
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
x

a. zero
b. pozitiva
c. negativa
d. nu se poate preciza tipul de corelatie
e. problema nu este pusa bine
64 Diagrama de dispersie permite determinarea tipului de corelatie (x,y):

3,5
3
2,5
2
y
1,5
1
0,5
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5
x

a. zero
b. pozitiva
c. negativa
d. nu se poate preciza tipul de corelatie
e. problema nu este pusa bine
65 Diagrama de dispersie permite determinarea tipului de corelatie (x,y):

y3

0
0 2 4 6 8
x

a. zero
b. pozitiva
c. negativa
d. nu se poate preciza tipul de corelatie
e. problema nu este pusa bine
66 Formula m  n  q , ( m – media, n-marimea esantionului, q- probabilitatea
evenimentului favorabil) reprezinta:
a. media distributiei normale
b. media distributiei binomiale
c. dispersia distributiei binomiale
d. abaterea standard a unei distributi normale
e. eroare de standard a unei distributii normale
67  xm  2
1
Formula y  e 2 2 ( m-media, б2) reprezinta:
  2 
a. ecuatia curbei Gauss
b. abaterea standard a unei distributii
c. varianta
d. coeficientul de variabilitate
e. asimetria

68 Asimetria pozitiva este definita de:

a. valoare mediei este mai mare decat valoarea medianei


b. valoare mediei este mai mica decat valoarea medianei
c. valoare mediei este egala cu valoarea medianei
d. valoarea modului
e. valoarea mediei
69 Asimetria negativa este definita de:

a. valoare mediei este mai mare decat valoarea medianei


b. valoare mediei este mai mica decat valoarea medianei
c. valoare mediei este egala cu valoarea medianei
d. valoarea modului
e. valoarea mediei
70 Indicatorii tendintei centrale sunt:
a. media, mediana, modul
b. numai media
c. numai mediana
d. numai modul
e. modul si mediana
71 Indicatori imprastierii datelor sunt:
a. rangul(amplitudinea), abaterea standard, dispersia
b. media
c. mediana
d. modul
e. media armonica
72
73 Indicatori imprastierii datelor sunt:
a. coeficientul de variabilitate, coeficientul de asimetrie, coeficientul
de boltire
b. media
c. mediana
d. modul
e. media armonica
74 Indicatori imprastierii datelor sunt:
a. rangul, coeficientul de boltire, intervalul intercuartilic, varianta
b. media
c. mediana
d. modul
e. media armonica
75 Indicatori imprastierii datelor sunt:
a. coeficientul de boltire, intervalul intercuartilic, varianta
b. media
c. mediana
d. modul
e. media armonica