Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume…………………………………..

Data…………………………
Calificativ…………………………………… Semnătura părintelui………………….

Probă de evaluare la limba şi literatura română la finalul semestrului I

1.Citeşte cu atenţie textul de mai jos. În primul alineat subliniază cu o linie adjectivele şi încercuieşte
rpcr
substantivel pe care acestea le însoţesc.
e Dorothy şi prietenii săi străbăteau pădurea deasă. Drumul era pietruit cu cărămizi galbene,
dar ele erau acoperite cu crengi şi frunze uscate, ceea ce le îngreuna înaintarea.
Nu prea se auzeau păsări ciripind în această parte a pădurii, fiindcă păsărilor le plac
locurile însorite. De după copaci, se auzea din când în când câte un mârâit de fiară sălbatică.
Inima fetiţei bătea cu putere, pentru că nu ştia de unde vin. Toto, căţeluşul, ştia şi păşea lipit de
Dorothy.
- Cât o mai fi până ieşim din pădure ? l-a întrebat fetiţa pe Omul de Tinichea.
- N-aş putea spune, pentru că n-am fost niciodată la Cetatea de Smarald. Nu mă tem însă
cât am cu mine bidonul de ulei. Iar tu porţi pe frunte semnul sărutării Vrăjitoarei Bune, care te
apără de rău.
- Dar Toto ? a întrebat fata îngrijorată. Pe el cine îl apără ?
- Trebuie s-o facem noi, a răspuns Omul de Tinichea.
În timp ce vorbea, s-a auzit un răget cumplit şi în clipa următoare un Leu mare ţâşni din
pădure în mijlocul drumului. Cu o lovitură de labă îl azvârli pe Sperie-Ciori în tufişuri, iar apoi îl
lovi pe Omul de Tinichea, care, deşi a căzut în mijlocul drumului nu s-a speriat.
bbbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbb(Vrăjitorul din Oz – după L. Frank Baum)
2..Răspunde la următoarele întrebări.
a)Precizează titlul povestirii şi autorul ei.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
b)Care sunt personajele din textul de mai sus?.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
c)Unde mergeau personajele ? De ce ? Ce îşi dorea fiecare dintre ele?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3.Realizează planul de idei al textului de mai sus.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.Scrie felul, numărul şi genul părţilor de vorbire subliniate, după modelul dat.
prietenii = substantiv comun, numărul plural, genul masculin ;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................
5.Alege varianta de scriere corectă a cuvintelor subliniate, tăind pe cele scrise greşit.
Bunica sa/ s-a s-a/ sa plimbat cu prietena s-a/ sa .
Nea/ Ne-a Ilie ne-a/ nea povestit despre importanţa stratului de ne-a/ nea iarna.
Băieţii sau/ s-au fetele s-au/ sau pregătit pentru meci.
Anda i-a/ ia recomandat surorii sale să i-a/ ia haine groase l-a/ la munte.
Tata la/ l-a susţinut pe băiat la/ l-a concursul de înot.
Prietenii iau/i-au spus lui Ion să ia/i-a mingea de fotbal.
Elevii iau/i-au note bune la/ l-a evaluare.
Noi ne-am/ neam interesat din ce ne-am/ neam facem parte.

6.Transformă după model :


a) substantivele în adjective b)adjectivele în substantive.
copil copilăros dulce dulceaţă
căldură ………………… liniştit ………………….
bucurie ………………... secetos …………………
veselie ………………… laş ………………….
somn ………………… bucuros ………………….
parfum ………………… fericit …………………..

7.Scrie câte două enunţuri pentru fiecare dintre cuvintele : cer, corn, roşie, pentru a pune în evidenţă
sensuri diferite ale cuvintelor.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
8.Povesteşte în scris care a fost cea mai fericită zi din viaţa ta pe baza întrebărilor de mai jos. Dă un
titlu potrivit textului.
*În ce anotimp s-a petrecut întâmplarea sau evenimentul ?
*Unde s-a petrecut şi cu cine erai ?
*Care a fost motivul fericirii tale ?
*Cu ce impresii ai rămas ?

…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................