Sunteți pe pagina 1din 27

Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018

Taxe si contributii sociale platite de persoanele fizice care


desfasoara activitati economice independente
Comparatie 2017 cu 2018
Comparatie cu microintreprinderile

Cuprins

1. Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – CAS – 25%;


2. Contributia pentru asigurari de sanatate – CASS – 10%;
3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate - 1%;
4. Impozit pe venitul net sau pe norma de venit - 10%;
5. Tabel comparativ cu taxele si contributiile platite de salariat, PFA si
micro-intreprindere, conform Codului Fiscal 2018;
6. Avantajele si dezavantajele PFA/II/IF/PFI fata de societatile comerciale

Materialul se adreseaza: PFA - Persoana fizica autorizata, II - Intreprindere


individuala, IF- Intreprindere Familiala, PFI - Perosane Fizice Independente, Profesii
Liberale, Cabinete medicale, Avocati si Notari publici si tuturor activitatilor care sunt
obligate sa aplice contabilitatea in paritda simpla.
Observatie! Textul de mai jos este in acord cu ORDONANTA DE URGENTA Nr.
79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial si este in vigoare dar poate
suferi modifcari majore la dezbaterile din Parlament. De aceea trebuie sa privim cu
retinere aceste modificari, pana la varianta lor finala.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 1


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
1. Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – CAS – 25%

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si obtin


venituri din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca
contributie la pensie daca indeplinesc unul din urmatoarele criterii:
a) venitul net realizat in anul 2017, exclusiv cheltuielile reprezentand
contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul
anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare
in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;
Astfel, daca in 2017 ai obtinut un venit net mai mare de 1.900*12 luni=22.800
lei, esti obligat sa contribui la sistemul public de pensie si sa depui declaratia 600
pana pe 15 aprilie 2018. Vei plati contributie de 25% din baza de calcul aleasa de
tine, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.900 lei/luna.
Venitul net in 2017 se stabileste conform prevederilor Codului Fiscal 2017, ca
diferenta intre venitul incasat in cursul anului din care se scad cheltuielile
deductibile, exclusiv platile anticipate de contributii sociale (vezi cum te poate ajuta
Pachetul complet pentru activitati independente sa calculezi si sa declari corect
venitul net pe anul 2017 si 2018).
b) venitul net lunar estimat a se realiza este cel putin egal cu nivelul
salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau
nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului
pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea
venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual
potrivit regulilor contabilitatii in sistem real;
c) valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor
anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea
corectiilor, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in
vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul
contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de
norme de venit;
Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 2
Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Daca norma de venit din 2017 (dupa aplicarea corectiilor), este egala sau
mai mare decat 22.800 lei esti obligat sa platesti CAS la cel putin valoarea salariului
minim brut aflat in vigoare in luna in care se plateste contributia.
d) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de
proprietate intelectuala venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa
scaderea din venitul brut a cheltuielilor deductibile (cheltuielile deductibile sunt 40%
din venitul brut), raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel
putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie
a anului pentru care se stabileste contributia.
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul
persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul
ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in
luna pentru care se datoreaza contributia.
Daca alegi ca baza minima de calcul de 1.900 lei (ceea ce multi vor face), ti
se va calcula o contributie lunara de 25%*1.900 lei = 475 lei, pe care o vei plati
trimestrial – 475*3= 1.425 lei.
Persoanele fizice obligate la plata contributiei depun anual la organul fiscal
competent, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului pentru care se stabileste
contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza
contributia, respectiv declaratia 600 care va avea alt format.
Important! In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate in
cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, din una sau mai multe
surse de venit, din cele mentionate este cel putin egal cu nivelul salariului de baza
minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia 600
se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 3


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Contributia la pensie nu este obligatorie pentru:
 Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri
nete cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim de 22.800 lei.
Aceste persoane nu au obligatia depunerii declaratiei 600 si nu datoreaza
contributia de asigurari sociale pentru anul in curs;
 Contribuabilii al caror venit net lunar estimat nu depaseste valoarea
salariului brut pe economie (1.900 lei pe luna/ 22.800 pe an), in cazul
contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si/sau isi incep
activitatea in cursul anului fiscal;
 Contribuabilii impusi la norma de venit a caror valoarea lunara a normei din
2017, dupa aplicarea corectiilor (acolo unde este cazul) este sub valoarea
salariulului minim brut pe economie, acesta este 1.900 lei in 2018.
 Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in
sistemul public de pensii (deci pensionarii);
 Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii dar care
achita contributii catre sisteme profesionale de pensii – cum ar fi avocatii
sau personalul clerical.
Important! Norma de venit poate fi redusa sau majorata in functie de mai
multe criterii. In cazul in care un contribuabil cumuleaza mai multe criterii de
corectii, se aplica o singura reducere, in procentul cel mai mare.

Daca prin aplicarea corectiilor, norma de venit este redusa sub baza minima
de calcul, contribuabili nu sunt obligati la inregistrarea in sistemul public de pensii si
nu depun declaratia 600.

Plati anticipate de contributii de asigurari de sociale – pensie

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si au


obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii, indiferent de forma de
impozitare, (sistem real sau pe baza normelor anuale de venit), sunt obligate sa

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 4


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari
sociale care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe
baza declaratiei 600.

Alte precizari importante

In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal si venitul


net lunar estimat depaseste baza minima de calcul, declaratia de inregistrare in
sistemul public de pensii (formularul 600) se depune in termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului.

Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care contribuabilii au


realizat venituri determinate in sistem real sub nivelul plafonului minim nu se
restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea
punctajului pentru pensionare.

Persoanele care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, nu se mai


incadreaza in categoria persoanelor care au obligatia platii contributiei, precum si
cele care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie au
obligatia de a depune la organul fiscal o cerere in vederea recalcularii platilor
anticipate - depun declaratia 600.

Administratia fiscala este cea care stabileste platile de contributie anticipate,


pe fiecare sursa de venit. Platile se efectueaza in 4 rate egale, la data de 25
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25
septembrie, 25 decembrie.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 5


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Pentru veniturile obtinute in cursul anului 2017

Cine plateste contributia la pensie (CAS)?

Persoanele fizice se incadreaza in categoria asiguratilor obligatoriu in


sistemul public de pensii daca indeplinesc una din urmatoarele conditii, dupa caz:

a) venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a
cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv
cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor
de activitate din cursul anului, depaseste 35% din castigul salarial mediu brut, in
cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real;

In 2016 baza minima lunara de calcul a fost de 938 de lei. Daca in 2016 ai
obtinut un venit net lunar mai mic decat 938 de lei pe luna (sau mai mic decat
938*12=11.256 de lei pe an), atunci nu esti obligat sa platesti anticipat pensie in
2017.

b) venitul lunar estimat a se realiza depaseste 35% din castigul salarial mediu
brut, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real si isi
incep activitatea in cursul anului fiscal sau in cazul celor care trec de la
determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea in
sistem real;

In 2017 salariul mediu brut este stabilit la 3.131 lei. Astfel, baza minima de
calcul este 1.096 lei (3131*35%). Baza maxima de calcul este plafonata lunar la 5
salarii medii brute - 15.655.

Pentru 2017 baza minima lunara de calcul este de 1.096 de lei. Daca in 2017
estimezi un venit net lunar mai mic decat 1.096 de lei pe luna (sau mai mic decat
1.096*12=13.152 de lei pe an), atunci nu esti obligat sa platesti anticipat pensie
in 2017.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 6


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
c) valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor
anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului, depaseste 35% din
castigul salarial mediu brut, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs
desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit.

Pentru 2017 baza anuala de calcul este de 1.096*12=13.152 de lei pe an.


Daca norma de venit pentru 2017 este mai mica decat 13.152 de lei atunci nu esti
obligat sa platesti contributii la pensie in 2017. (Pentru un calcul précis calculati
aceste valori lunar – raportati norma de venit lunara la baza minima de 1.096 lei)

Care este baza de calcul pentru 2017?

Baza de calcul (finala, dupa depunerea declaratiei 200) este venitul net
obtinut sau norma de venit. La acestea se aplica procentul de contributie ales. La
alegere cota de calcul a CAS este fie contributia individuala de 10,5%, fie
contributia integrala de 26,3%. Optiunea de a plati cota integrala nu va mai putea
fi anulata in cursul anului, ci numai in anul urmator.

Cota de 10,5%, nu asigura un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci


doar o treime din acesta. In cazul in care doresti sa beneficieze de o pensie
intreaga, opteaza spentru cota integrala de 26,3%.
a. Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si
care determina venitul net anual in sistem real, baza lunara de calcul al
contributiei de asigurari sociale, in cazul platilor anticipate cu titlu de contributii de
asigurari sociale, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Procent partial de 10,5%*1096=115 lei pe luna (345 lei trimestrial)
Procent integral de 26,3%*1096=288 lei pe luna (864 lei trimestrial)
b. In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati
independente si care determina venitul net anual pe baza normelor anuale de
venit, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 7


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
valoarea anuala a normei de venit raportata la numarul de luni in care se
desfasoara activitatea si nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35%
din castigul salarial mediu brut, in vigoare in anul pentru care se stabilesc platile
anticipate, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.
Plata anticipata trimestriala va fi egala cu valoarea normei de venit calculate
lunar la care se aplica procentul ales de 10,5% sau 26,3%. In cazul contribuabilor
impusi la norma de venti contributiile platite in cursul anului sunt finale si nu va
exista definitivare sau regularizare.
Contribuabilii pot opta pentru cota integrala de contributie de asigurari
sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, de 26,3%. Optiunea se
exercita prin completarea corespunzatoare a declaratiei 600, depusa la organul
fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se
doreste utilizarea cotei integrale de contributie de asigurari sociale, in cazul
contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen
de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep
activitatea in cursul anului fiscal.
Optiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru intreg anul fiscal,
inclusiv la regularizarea platilor anticipate, si se considera reinnoita pentru fiecare
an fiscal daca contribuabilul nu solicita revenirea la cota individuala prin depunerea
unei cereri la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului
fiscal pentru care se doreste revenirea la cota individuala de contributie de asigurari
sociale.
Regularizare sau definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul
veniturilor determinate in sistem real se efectueaza in baza declaratiei privind
venitul realizat – declaratia 200.
Obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale se determina de
organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala.
Plata contributiei de asigurari sociale stabilite prin decizia de impunere anuala
se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 8


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
2. Contributia pentru asigurari de sanatate - 10% (in anul 2018)

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente ca PFA, PFI, II, IF,
Profesiile liberale datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca
realizeaza venituri anuale cumulate egale cu cel putin 12 salarii de baza minime
brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri:
 venituri nete din activitati independente,
 venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 venituri nete din cedarea folosintei bunurilor,
 venituri din investitii (de ex: dividende),
 venituri nete din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 venituri brute din alte surse, definite conform Codului Fiscal.
Incadrarea in plafonul anual de 12 salarii minime brute se efectueaza prin
insumarea veniturilor anuale din activitatile mentionate mai sus realizate in anul
fiscal precedent.
Daca in anul 2017 ai obtinut venituri cumulate din activitati independente mai
mici de 22.800 lei din una sau mai multe activitati descrise mai sus, nu esti obligat la
plata CASS in 2018.
Daca norma de venit din 2017 (dupa aplicarea corectiilor), este mai mica
decat 22.800 lei esti nu obligat sa platesti CASS in 2018.
Astfel, chiar daca venitul net lunar este de 5.000 lei, ti va calcula CASS de
10%*1.900= 190 lei pe luna in 2018, pe care o vei plati trimestrial, suma fiind de
570 lei.
Important! Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate
datorate de persoanele fizice care desfasoara activitati independente este salariul
de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.
Noutate! Persoanele fizice obligate la plata contributiei de asigurari sociale
de sanatate depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 15 aprilie
inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de
sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar.
Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 9
Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze
venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, din una sau mai
multe surse de venit, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe
tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia se depune in
termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de
baza minim brute pe tara pot opta pentru pentru plata contributiei de asigurari
sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru
persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime
brute pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal.
Declararea si plata contributiilor la sanatate

Pe baza declaratiei 220 administratia fiscala este cea care stabileste platile
de contributie anticipate, pe fiecare sursa de venit. Platile se efectueaza in 4 rate
egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie,
25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza in termen de


cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se
compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Pentru veniturile obtinute in cursul anului 2017

Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si


care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de
venit, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este
diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul
desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentand
contributia de asigurari sociale de sanatate sau valoarea anuala a normei de
venit, dupa caz, raportata la numarul de luni in care a fost desfasurata activitatea
pe fiecare sursa de venit.
Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 10
Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu de baza
minim brut pe tara, daca venitul pentru care se calculeaza contributia este singurul
realizat.
De la 1 Februarie 2017 salariul minim brut pe tara este de 1.450 lei iar
contributia minima este de 1.450 lei * 5,5% = 80 de lei pe luna.

Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunara


de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut
in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia, 3.131 lei * 5 = 15.655 lei,
contributie maxima fiind de 861 de lei pe luna.

Important! Consolidarea bazei de calcul minime la care se aplica


procentul de contributie la sanatate. Astfel daca in activitatea independenta ai un
venit net mai mic decat salariul minim brut pe tara, dar platesti sanatate la alte
venituri (egale sau mai mari decat salariul minim brut) nu vei mai fi obligat
sa platesti 5,5% la cel putin salariul minim brut, ci la venitul net obtinut (sau deloc
daca inregistrezi pierdere), in activitatea independenta desfasurata.
Ca exemplu, daca platesti contributie la sanatate ca salariat cu norma
intreaga si ai pierdere ca PFA sau II sau PFI nu mai esti obligat sa platesti
contributie la sanatate pentru veniturile obtinute in cadrul PFA, conform Art. 179
aliniat 3 din Codul Fiscal.
Declararea si plata contributiilor la sanatate
Pentru anul fiscal 2017, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari
sociale de sanatate se determina de organul fiscal competent, prin decizie de
impunere anuala pe fiecare sursa de venit, pe baza declaratiilor depuse.
Procentul de contributie de 5,5% se aplica asupra bazelor de calcul prevazute
la determinarea carora nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.
Urmatoarele categorii de persoane au obligatia de a efectua plati anticipate
cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate:
a) persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 11


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
b) persoanele fizice care realizeaza venituri din agricultura, silvicultura,
piscicultura;
c) persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor,
cu exceptia veniturilor din arenda;
d) platitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din
drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica contribuabil
potrivit titlului II sau III, precum si din arendarea bunurilor agricole, impozitate in
regim de retinere la sursa.
Persoanele fizice prevazute la lit. a) - c) sunt obligate sa efectueze in cursul
anului plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate care se
stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe fiecare sursa de
venit, pe baza declaratiei de venit estimat/norma de venit (declaratia 220) sau a
declaratiei privind venitul realizat.
In cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabilii isi inceteaza activitatea,
precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in
materie, sunt aplicabile prevederile referitoare la recalcularea platilor anticipate.
Veniturile care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari
sociale de sanatate sunt cele din declaratia de venit estimat/norma de venit sau din
declaratia privind venitul realizat, dupa caz.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 12


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate -1%

Printr-o Ordonanta de Urgenta, data pe sfarsit de an, persoanele fizice care


desfasoara activitati independente au optiunea de a a se asigura pentru concedii
si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Procentul de asigurare este de
1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat valoarea salariului de baza
minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a
acestuia.

Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25% se datoreaza de


catre contribuabili, (PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale), care au salariati.

Pentru veniturile obtinute in cursul anului 2017

Contributiile la somaj si pentru concedii si indemnizatii medicale


Asigurarea de somaj nu este obligatorie, insa poti alege sa o platesti, in cazul in
care doresti sa beneficieze de ajutor de somaj, atunci cand nu vei mai avea
activitate. Pentru a plati contributia la somaj, PFA-urile pot incheia contract de
asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza
teritoriala isi au domiciliul, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in
sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul
de baza minim brut pe tara garantat in plata, din perioada curenta, (vezi aici) dar
nici mai mare decat echivalentul a de cinci ori castigul salarial mediu brut, stabilit
potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare
pentru somaj. Contributia lunara la somaj este de 0,5% din venitul asigurat.
Nici contributia pentru concedii si indemnizatii nu este obligatorie, insa
aceasta poate deveni obligatorie daca PFA doreste sa beneficieze de indemnizatii
pentru concediile medicale.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 13


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate, contributia pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% din
veniturile supuse impozitului pe venit.
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele autorizate sunt
obligate sa depuna o declaratie de asigurare la casa de asigurari de sanatate.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 14


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
4. Impozitul pe venitul PFA/II/IF/PFI (in anul 2018)

 10% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile


incasate si cheltuielile deductibile realizate in cursul anului fiscal, sau
 10% din norma de venit.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente sunt obligate
sa plateasca impozite, anticipat in timpul anului fiscal, in urma depunerii
declaratiilor privind veniturile si cheltuielile estimate.
Pentru contribuabilii impozitati la norma de venit, baza de calcul la care se
aplica procentul de 10% este chiar norma de venit stabilita de Ministerul de
Finante. Normele de venit pentru anul 2018 se gasesc aici.
Administratia fiscala este cea care stabileste platile de impozit anticipate, pe
fiecare sursa de venit. Platile se efectueaza in 4 rate egale, la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25
decembrie.
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate impusa la norma de
venit si o alta activitate independenta impusa in sistem real, venitul net anual se
determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care


genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii
liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, pe perioade mai mici decat anul
calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa
reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea
respectiva.
Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza
venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale si din
drepturi de proprietate intelectuala, venitul net din aceste activitati se stabileste prin
insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 15


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina
pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la
venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.
Contribuabilii care tin contabilitatea in partida simpla au obligatia ca la
sfarsitul fiecarui an fiscal sa calculeze venitul net real care se determina ca
diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, (atentie - cheltuiala cu impozitul
platit anticipat nu se scade din venitul brut – vezi aici un Ghid Complet pentru
gestiunea PFA cu exemple de calcul a venitului net).
La suma rezultata se aplica cota de 10%, stabilindu-se impozitul pe venit real
de plata. Acesta poate fi mai mic, egal sau mai mare decat impozitul platit anticipat.
Veniturile din activitati independente realizate in mod individual si/sau intr-o
forma de asociere de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt
scutite de impozit pe venit.
Recomandare. Daca obiectul de activitate iti permite alege sistemul de
impozitare la norma de venit atunci cand venitul net pe care il estimezi pe an este
mai mare decat norma de venit stabilita de administratia financiara locala. Vei
calcula impozit de 10% la valoarea cea mai mica dintre cele doua. Altfel, daca
estimezi un venit net mai mic decat norma de venit opteaza pentru sistemul real de
impozitare, chiar daca obiectul tau de activitate este pe lista cu norme de venit.

Pentru anul 2017

Impozitul pe venitul net este calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul ce
rezulta, in urma declaratiei, din scaderea din venitul brut estimat a cheltuielilor
estimate a se realiza pentru obtinirea veniturilor.

Pentru contribuabilii impozitati la norma de venit baza de calcul la care se


aplica procentul de 16% este chiar norma de venit stabilita de Ministerul de Finante.
Normele de venit pentru anul 2017 se gasesc aici.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 16


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
5. Tabel comparativ cu taxele si contributiile platite de
salariat, PFA, micro-intreprindere

Calculul din tabelul de mai jos a plecat de la intrebarea:


Ce taxe si contributii trebuie sa platesc pentru un venit net de 5.000 lei?
Care este cea mai avantajoasa forma de organziare a unei afaceri mici?
Raspunsul il gasiti in tabelul de mai jos:
gestiunepfa.ro - Cod Fiscal 2018
Salariat PFA/II/IF/PFI PFA/II/IF/PFI Micro Micro
real norma venit Cu salariat Fara salariat
A B C D E F
Venit brut anual 1 104,892.00 74,647.00 70,780.00 75,683.00 67,585.00
Cheltuieli deductibile realizate 2 NA 0.00 0.00 0.00 0.00
Venit net anual 3 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
CAS angajat/titular -25% 4 25,656.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 NA
CASS angajat/titular -10% 5 10,260.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 NA
Contributia asiguratorie pentru 6 2,304.00 NA NA 513.00 NA
munca 2,25% (angajator)
Impozit pe venit sau pe CA 7 6,672.00 6,667.00 2,800.00 1,632.00 2,027.00
CASS dividend -10% 8 NA NA NA 2,280.00 2,280.00
Impozit pe dividend -5% 9 NA NA NA 3,278.00 3,278.00
Total Taxe si contributii 10 42,588.00 14,647.00 10,780.00 15,563.00 7,461.86
Procent taxe in venitul net 11 74.82% 24.41% 17.97% 26.14% 12.64%
Venit net lunar 12 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
NA - nu se aplica

Observatie: Sumele sunt anuale, exprimate in lei si au o precizie de +/- 1%,


suficient de mica pentru a se vedea clar care este cea mai impozitata forma de
organizare. Nu s-au luat in calcul cheltuielile cu contabilitatea la SRL-uri, caz in
care se recomanda apelarea la serviciile unui expert contabil.

Pentru simplificare nu am luat in calcul nicio cheltuiala realizata pentru


obtinerea de venituri. Din aceasta cauza randul 2 este egal cu zero pe fiecare
coloana. Nu s-au inclus nici cheltuielile cu contributiile sociale ale titularului sau
salariatului in cazul micro-intreprinderii. Desi acestea sunt deductibile, le-am luat in
calcul doar ca si costuri fiscale.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 17


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018

Tabelul scoate strict in evidenta nivelul impozitului si contributiilor


platite pe fiecare forma de organizare a unei activitati economice pentru un
venitu net lunar de 5.000 lei.
Explicatii la tabelul de mai sus:

A. O persoana fizica desfasoara o activitate economica cu codul CAEN


6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei. Dupa estimarile sale
venitul net obtinut este de 5.000 lei. Comparam taxele si contributiile ce trebuie
platite pentru venitul net de 5.000 lei pe luna, raportat la forma de organizare a
activitatii. Astfel:

B. Salariat are cele mai mari costuri: pentru a incasa un salariu net anual de
60.000 lei se platesc 44.892 de lei la bugetul de stat (cu 336 lei mai putin decat in
2017). Salariul brut este de 8.550 lei. La aceasta valoare s-au calculat cotele de
contributii si impozit: 42.588 lei se retin salariatului iar angajatorul plateste 2.304 lei.

C. PFA/II/IF/PFI in sistem real impozitat la venitul net, care se obtine ca


diferenta intre venitul brut incasat si cheltuielile deductibile. Impozitul este 10% din
venitul net din care s-au dedus cheltuielile cu contributiile sociale.
In acest caz venitul brut este venitul net incasat si declarat in formularul 200.
Din venitul net de 74.647 lei se scad contributiile si rezulta un venit impozabil de
66.667 lei la care se aplica procentul de impozit de 10% si obtinem un castig net
anual de 60.000 lei, respectiv 5.000 lei pe luna.

D. PFA/II/IF/PFI la norma de venit care este de 28.000 de lei in Bucuresti


pentru 2018. Contributiile se platesc la nivelul salariului minim brut pe economie iar
impozitul de 10% la nivelul normei de venit.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 18


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
E. Micro cu angajat cu salariul minim de 1.900 lei in 2018. Asociatul din
micro-intreprindere este si propriul angajat cu contract de munca, cu norma
intreaga. Am inclus cheltuielile cu taxele si contributiile la salariu in calculul
impozitului pe dividend. Impozit pe venit este de 1% la venitul facurat (nu incasat)
iar in valoarea din tabel (coloana E rand 7), am inclus si impozitul pe salariu 1.632
lei = 876 impozit salariu + 757 impozit pe CA a micro-intreprinderii. Salariul net l-am
considerat castig al asociatului unic din micro-intreprindere, inclus in cei 60.000 lei
venit net anual.
75.683 – 5700 - 2280 – 513 – 876 - 757 = 65.557 lei profit net
65.557*5% = 3.277 lei, impozit pe dividend
CASS de 2.280 lei platit din dividendul net:
65.557 – 3.277 – 2.280 = 60.000 catig net

Micro-intreprinderea cu salariat devine cea mai dezavantajoasa forma


de organizare a unei afaceri in 2018. Nivelul de taxare este de peste 26% din
venitul net.

F. Micro fara angajat. Cea mai accesibila forma de organizare a activitatii in


acest caz. Impozitul este de 3% din venitul brut plus impozitul pe dividende si
CASS de 2.280 lei platit din dividendul net.

6. Avantajele si dezavantajele PFA/II/IF/PFI fata de SRL

Concluzii:
Dupa modificarea Codului Fiscal putem trage urmatoarele concluzii:

Codul Fiscal din 2018 este mai avantajos pentru activitati independente
decat cel din 2016/2017, deoarece platile de contributii sunt limitate la salariul

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 19


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
minim brut, iar obligatia de a le plati apare doar daca venitul net obtinut in anul
anterior depaseste 12 salarii minime brute.
1. Pana la 22.800 lei venituri nete anuale (baza de calcul la CASS cuprinde mai
multe tipuri de venituri) nu esti obligat platesti contributii sociale ci doar
impozit de 10% pe venitul net obtinut; Contributiile sunt optionale pentru cei
interesati.
2. Desi procentele de contributii ajung la 35% si pare mult, acestea se
calculeaza la salariul minim brut pe economie si cu cat ai un venit net mai
mare cu atat scade acest procent, care poate ajunge la un nivel rezonabil;
3. Microintreprinderea nu mai este prima optiune, motivele fiind:
- pentru a te incadra la procentul de 1% impozit pe cifra de afaceri trebuie
sa platesti la un salariat cel putin aceleasi contributii ca la o PFA,
- platesti impozit pe venitul brut realizat chiar daca ai pierdere sau venit net
mic sau l-ai facturat dar nu l-ai incasat,
- platesti in plus impozit pe dividend (inca 5% pe castigul din activitate
folosit de tine),
- platesti contabil lunar/trimestrial – la PFA nu e nevoie pentru ca iti poti tine
singur contabilitatea,
- platesti contributie la sanatate pentru dividendendele repartizate chiar
daca esti salariat - cu conditia ca veniturile tale din dividende si alte surse
sa fie mai mari de 12 salarii brute pe economie.
Totusi, dupa cum se poate vedea din tabelul de mai sus cea mai avantajoasa
forma de organizare a unei afaceri este micro-intreprinderea fara salariati, cu
conditia ca activitatea sa genereze o marja de profit de cel putin 40%

Alte avantaje ale PFA sunt:


- cheltuieli de infiintare si autorizare reduse;
- poti gestiona singur afacerea pana la un anumit nivel, fara sa fie nevoie
de contabil;

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 20


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
- faptul ca platesti impozit la venitul net obtinut, nu la venitul brut, asa
cum este cazul micro-intreprinderii, poate fi avantajos in unele cazuri;
- poti dispune oricand de banii incasati;
- nu esti in "atentia" autoritatilor asa cum este o societate comerciala.

Observatie! Contributiile platite la bugetele de asigurari sociale nu sunt


taxe deoarece iti dau dreptul de a obtine o contraprestatie din partea
statului: pensie dupa implinirea stagiului minim de cotizare (de 15 ani) in cazul
CAS, respectiv de a beneficia gratuit de servicii publice de sanatate in cazul
CASS, sau de a obtine indemnizatie pentru concendiul de crestere a copilului si
altele.

Aceste calcul care scoate in evidenta doar nivelul taxarii pe fiecare forma
de organizare. Trebuie sa evaluezi mai multi factori pentru a alege varianta
optima. De exemplu micro-intreprinderea, cu sau fara salariati, pare avantajoasa la
prima vedere, dar cu cat creste cifra de afaceri necesara pentru a obtine un venit
net de 60.000 lei anual cu atat creste si impozitul pe cifra de afaceri.
Trebuie sa evaluezi si care este nivelul cheltuielilor deductibile pentru
realizarea unui venit de 5.000 lei lunar (60.000 lei anual) si in functie de aceste
cheltuieli sa decizi care este cea mai profitabila forma de orgnizare pentru
activitatea ta.
De aceea, cel mai important criteriu de evaluare este marja de profit neta.
Aceasta trebuie sa fie de cel putin 40% din vanzari pentru ca micro-intreprinderea
fara salariati sa fie atractiva fiscal. Micro-intreprinderea cu salariati are aceleasi
costuri ca si PFA, ba chiar este mai putin avantajoasa daca luam in calcul si
costurile cu contabilitatea.
Daca estimezi un venit net mic, sub 22.800 lei, sau chiar pierderi, este cea
mai avantajosa forma de organizare a unei activitati economice in 2018.

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 21


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Pachet de Complet pentru Activitati Independente
Toate informatiile si instrumentele de care ai nevoie in
administrarea afacerii tale

Include 3 Ghiduri esentiale pentru gestiunea unei Activitati Independente:


1. Ghid esential pentru contabilitatea activitatilor independente
2. Caiet practic cu modele de contabilitate pentru activitati independente
3. Ghid practic pentru infiintarea de activitati independente
Mai multe detalii aici:
http://comunitate.gestiunepfa.ro/ghid-pfa-complet/
Cuprins
Ghid esential pentru contabilitatea activitatilor independente

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 22


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
1. Notiuni Introductive ..........................................................................................................................2
2. Inregistrarea veniturilor si cheltuielilor la norma de venit .............................................................6
3. Inregistrarea veniturilor si cheltuielilor in sistem real ......................................................................8

4. Gestiunea si amortizarea mijloacelor fixe ......................................................................................17


Metode de amortizare .....................................................................................................................18
5. Contributii la asigurarile sociale platite de PFA ..............................................................................22
Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – 25% .......................................................................22
Contributia pentru asigurari de sanatate – 10% .............................................................................32
Contributiile la somaj si pentru concedii si indemnizatii 1% ...........................................................36
6. Gestiunea stocurilor .......................................................................................................................40
Evaluarea stocurilor la intrarea in gestiune - achizitii ....................................................................44
Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune - vanzari .....................................................................45
Inventarul bunurilor detinute de PFA ..............................................................................................46
7. Calculul impozitului pe venitul net ..................................................................................................47
Calculul impozitului pe venit la norma de venit .............................................................................47
Calculul venitului net sau a pierderii fiscale anuale in sistem real ..................................................48
Completarea registrului de evidenta fiscala………………………………………………………………….……….. 52
8. Vrei sa angajezi? Vezi ce trebuie sa faci si cat te costa. .................................................................56
9. Taxa pe valoarea adaugata ............................................................................................................60
Achizitii si livrari intracomunitare – in spatiul Uniunii Europene....................................................64

10. Cand si cum se utilizeaza casa de marcat. ....................................................................................68


11. Restrictii la utilizarea numerarului…………………………………………………………………………………………..72
12. Registre si formulare financiar contabile utilizate de PFA ..........................................................75
13. Calendar de declaratii 2017 ..........................................................................................................91
Declaratii depuse de PFA-II-IF impuse la norma de venit………….....................................................91
Declaratii depuse de PFA-II-IF impuse in sistem real………………......................................................93
Declaratii depuse de PFA-II-IF care au slariati si-sau platesc TVA ………………..................................97
14. Radierea sau suspendarea activitatii..……………………………………………………………………………….…..99

Cuprins
Caiet practic cu modele de contabilitate pentru activitati independente
Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 23
Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
1. Informatii cheie pentru activitati independente in 2017 si 2018 ....................................................2
2. Lista cu cheltuieli deductibile si nedeductibile..................................................................................6
3. Exemplu de calcul a amortizarii unui mijloc fix ...............................................................................14
A. Exemplu de amortizare liniara;
B. Exemplu de amortizare degresiva;
C. Exemplu de amortizare accelerata;
4. Iesirea din patrimoniu a mijloacelor fixe.........................................................................................19
5.Cum se inregistreaza aportul in numerar ........................................................................................22
6. Exemplu complet de calcul a venitului net si a contributiilor in sistem real .................................24
- Stabilirea cheltuielilor deductibile ...................................................................................................27
- Calculul cheltuielilor de protocol deductibile ..................................................................................28
- Stabilirea bazei de calcul pentru contributia la pensie 2017…………………………………………...……......30
- Stabilirea bazei de calcul a contributiei sociale de sanatate 2017……………………………………..….....31
- Imozitul pe venitul net obtinut in 2017 ...........................................................................................32
- Intocmirea tuturor declaratiilor si registrelor obligatorii ……….......................................................32
6.1 Comparatie intre Codul Fiscal 2017 si Codul Fiscal 2018, exemplu sistem real …………………….…32
7. Exemplu de calcul a impozitului si a contributiilor pentru PFA cu norma de venit .......................35
7.1 Comparatie intre Codul Fiscal 2017 si Codul Fiscal 2018 exemplu norma de venit………………….36
8. Calculul venitului net pentru activitati de comert ..........................................................................37
9. Comparatie intre PFA si SRL (micro - intreprindere) .....................................................................38
10. Comparatie intre PFA si Salariat ...................................................................................................42
11. Tabel comparativ cu taxele si contributiile platite de salariat, PFA si micro ................................43
12. Platitor sau neplatior de TVA. Cu exemplu de clarificare si declaratii completate......................47
13. Cand si cum te inregistrezi pentru operatiuni intracomunitare...................................................52
14. Exemplu de completare a declaratiilor 301 si 390.......................................................................55

Cuprins
Ghid practic pentru infiintarea de activitati independente
I. Notiuni introductive. Ce trebuie sa stii inainte de infiintarea PFA ................................................................... 2

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 24


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Conditii ce trebuie indeplinite pentru a putea infiinta o PFA/II/IF ...................................................2
Despre intreprinderea familiala .......................................................................................................3
Avantajele si dezavantajele PFA/II/IF fata de societatile comerciale (srl) .......................................5
Mentionarea participarii sotului sau sotiei titularului la activitatea PFA sau II ...............................6
Taxe si contributii platite de PFA ..................................................................................................................... 7
Contributia de asigurari sociale - pensie (CAS) ...............................................................................7
Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) .....................................................................12
Platitor sau neplatitor de TVA? .....................................................................................................15
Livrari si achizitii de bunuri si servicii in spatiul Uniunii Europene ..............................................17
Sistem real de impozitare sau la norma de venit? .......................................................................22
Diferenta dintre activitate independenta si activitate dependenta ........................................................... 26
II. Infiintarea si inregistrarea PFA/II/IF in 7 pasi .................................................................................28
Pasul 1. Stabilirea sediului profesional si alegerea codului CAEN ..................................................28
Pasul 2. Rezervarea denumirii PFA/II/IF .........................................................................................31
Pasul 3. Contractul de sediu profesional ........................................................................................31
Pasul 4. Pregatirea si depunerea dosarului la Registrul Comertului ............................................................. 33
Pasul 5. Ridicarea documentelor de infiintare PFA/II/IF ................................................................35
Pasul 6. Stampila si contul bancar ..................................................................................................36
Pasul 7. Inregistrarea la ANAF ..........................................................................................................36
Registrul de incasari si plati, registrul inventar ..........................................................................36
Pregatirea formularelor si depunerea lor la administratie ........................................................36
Obtinerea registrului unic de control .........................................................................................37
Inregistrarea PFA/II/IF pentru CAS - pensie si CASS - sanatate ..............................................40
III. Infiintarea PFI................................................................................................................................41
IV. Alte aspecte privind activitatea PFA. Inregistrarea punctului de lucru ........................................42
Radierea sau suspendarea activitatii ........................................................................................43
Cand am nevoie de contabil la PFA/II/IF ..................................................................................44

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 25


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018

Descarca acum Pachetul Complet pentru Activitati Indendente!

Termeni si conditii:

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 26


Raport Activitati Independente - taxe si contributii sociale in 2018
Acest material nu reprezinta sub nici o forma un angajament al autorului fata
de cititor. Responsabilitatea apartine in totalitate cititorului cu privire la deciziile pe
care le ia in administrarea afacerilor proprii si este pe deplin responsabil de orice
pierderi sau daune pe care le sufera ca urmare a acestor decizii.

Daca sunt nelamuriri sau nu ai gasit ce cautai, te rog sa ma contactezi!


Constantin Cozma
Tel: 0724 331 977,
Email: constantin.cozma@asperagroup.ro

Multumesc si Mult Succes!

Document actualizat la data de 2 Ianuarie 2018 | https://gestiunepfa.ro/ 27