Sunteți pe pagina 1din 3

Numele_________________________

1. Încercuiește cu roșu litera î și cu albastru litera â:

      ă    â    î      i    c    î    l    Î    a    ă   â     I   i     î    â    ă    Î    a    î    ă   I  

2. Unde se aude în cuvânt sunetul î?   La început, la mijloc sau la sfârșit?  Realizează schema


următoarelor cuvinte și marchează sunetul î:

       împărat       coborî   întins neînvins

3. Formează perechi din cuvintele cu înțeles opus:

întrecut                                        neînsorit
însorit                                          neîntrecut
învins neîndoit
îndoit neînvins
împlinit neîmplinit

4. Citește și transcrie cuvintele:
pă­rat

îm pă­cat

pre-u-nă

5. Silabele s­au amestecat. Pune­le în ordine. Scrie cuvintele obținute:

ste îm în în cat
în lat pă rat it do rit so îm pă
6. Numerotează cuvintele pentru a obține o propoziție. Scrie propoziția cu litere mari:

palat Împăratul în stă

7. Colorează respectând codul culorilor
Literele  î, Î

1. Citim cuvinte:

      în – că          î – not            î – nalt               în – tre                 în – doi            
      în – să                î – nec           î – nalț               în – trec               în – cap            

       în – co – lo         îm – pă – rat          în – so – rit             în – car – că  
       în – ca – pe        îm – pă – cat          în – do – it              în – cur – că 

2. Citim  propozitii:

       Delia  și  Ion  sunt  la  ștrand. Sunt împreună  cu tatăl lor.  Ei 
se întrec la  înot. Tatăl îi aplaudă.