Sunteți pe pagina 1din 19

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA

Profesor psiholog: CONSTANTA CUCIINIC


RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I
AN SCOLAR 2007 – 2008

1.ACTIVITATEA DE CONSILIERE:
1.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

Nr. Tipul de Număr Problematica Rezultate Obser-


crt. activitate beneficiari vaţii

1. Consilierea Consilierea individuală a elevilor -Existenţa unor elevi


elevilor pentru: care vin periodic la

1
38 elevi -Prevenirea / diminuarea abandonului cabinet
şcolar -Îmbunătăţirea situaţiei
-Soluţionarea unor probleme personale şcolare a elevilor care
sau de grup au venit la cabinet
-Diminuarea, ameliorarea, depăşirea (invatare de cunostinte,
situaţiilor conflictuale atitudini si
-Autocunoastere,automodelarea comportamente
-Evitarea situaţiilor de a deveni victimă -Elevii consiliati au
a traficului de persoane devenit mai
-Drepturile si indatoririle copilului comunicativi şi
-Violenta si consecintele acesteia pe sociabili, exteriorizeaza
termen scurt, mediu si lung in plan capacitati de autogestie
personal, educational, social atitudinala-
Consilierea de grup a elevilor comportamentala )
pentru: -Elevi cu disponibilitate
19 activitati
organizate si -Stimularea creativităţii empatica in
interventii -Creşterea spontaneităţii comuncarea,
spontane, -Dezvoltarea relaţiilor interpersonale relatiile si
implicite unor -Creşterea asertivităţii interactiunile cu ceilalti
situatii/cazuri -Diminuarea tulburărilor emoţionale
ş.a.
2. Consilierea Consilierea părinţilor privind : Proiecte in derulare:
părinţilor -Parteneriatul scoala – familie Parteneriatul scoala
-familie
-Funcţia educativă a familiei
Parintii mai aproape de Activita-
-Rolul familiei în formarea personalităţii scoala, mai aproape de tea 1
copilului copii ”Posta
-Disfuncţii în relaţia părinte-copil parintilor
-Violenta domestica ”

2
Activitati cu parintii
-Participare la sedinte cu parintii
- Proiecte scolare vizand relatia scoala-
familie Lectora-
-Raspuns solicitari/discutii spontane tele cu
cu parintii), parintii
„Scoala parintilor / activitati de vor fi
sustinu-
informare pe teme ce vizeaza
te in
drepturile si responsabilitatile semes-
parentale, comunicarea, relatiile cu trul II
copiii,ambientul in familie

3. Consilierea 21 sedinte Consilierea profesorilor -Consiliere individuala/


cadrelor în următoarele direcţii: de grup pe aspecte
didactice
-Sprijinirea activităţii didactice / oferta, care vizeaza
diseminare de documente adecvate dezvoltarea
situatiilor contextuale de deficit sau profesionala,
perfomanta scolara , documente de performanta la clasa
strategie curriculara, evaluativa, -Cadre didacticei care
actiune pedagogica,implicit de solicită frecvent
sprijin/consiliere scolara materiale sau cer
-Adaptarea activităţii instructiv sprijinul profesorului
educative din şcoală la cerinţele consilier
fiecărei vârste; -Foarte buna
-Optimizarea relatiilor in clasa de elevi, comunicare intre cadre
gestiunea situatiilor de criza in grupul didactice si consilierul
clasa scolar
-Srategii de diseminare a unor cazuri -Baza de date continand
de criza comportamentala si de o varietate de

3
identificare a solutiilor de documente informative
ameliorare/optimizare cu acoperire pe
-Cunoaşterea pe criterii si fundamente majoritatea
psihologice a copiilor/elevilor in componentelor
vederea conceperii si implementarii de educationale –
solutii adecvate, optimale centrate pe psihologie, consiliere,
dezvoltarea personalităţii, pozitivarea managementul si
imaginii de sine, creşterea eficienţei gestiunea clasei de
personale elevi, implicit a
-Stabilirea de relaţii interpersonale situatiilor de criza
optime, cunoaştere şi intercunoaştere, educationala,
optimizarea comunicării cu elevii, cu management scolar,
familiile acestora, cu persoane din proiecte scolare,
comunitate parteneriate, relatia cu
-Realizarea/ofertarea de materiale familia si comunitatea,
informative, suporturi de proiectare a etc
demersurilor de interactiune si sprijin
in relatiile/interactiunile cu
elevul/elevii/grupurile clasa
-Sprijin pentru proiectarea si
sustinerea activităţilor de consiliere
utile profesorilor diriginţi
-Discutii, sprijin acordat profesorilor
diriginţi (oferta suporturi informative si -Diseminare Ghid
metodologice ) pentru eficientizarea metodologic „Noi
lectiilor de dirigenţie / consiliere , repere privind
abordarea si valorificarea valentelor activitatea educativa”
educative a unor teme cu efect -Diseminare/utilizare in
formativ-educativ in plan atitudinal- activitatea de

4
comportamental: proiectare si cea de la
=Autocunoaşterea clasa a Suportului
=Relaţia elev –profesor – părinte metodologic pentru ora
=Tehnici de învăţare eficientă de consiliere/dirigentie
=Educatia de gen -Relaţiile băieţi – fete -Proiectarea,
=Cum să evităm situaţia de a deveni sustinerea lectiilor de
victimă a traficului de persoane consiliere pe criterii de
=Drepturile copilului eficienta pentru elev,
=Violenta si consecintele acesteia pe utilizarea de strategii
termen scurt, mediu si lung in plan didactice
personal, educational, social activizatoare/implicati-
ve in ceea ce il priveste
pe elev
-Sprijin / consiliere la nivel de comisii -Inscrierea cadrelor
metodice / consilii profesorale / alte didactice la cursul de
comisii formare in domeniul
Consilierii , promovarea
cu rezultate foarte bune
a acestuia, (prin CCD
si CJAP –...)

1.2. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP

1.2.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP (locaţie cabinet)

Nr. Tipul de Număr Problematica Rezultate Obser-


crt. activitate beneficiari vaţii
Cu elevii :
Activitate -Relatiile interpersonale -Atitudini, comportamente
de -Impactul regulilor, normelor scolare asupra sensibil ameliorate in *o parte

5
consiliere atitudinilor si comportamentelor elevilor randurile elevilor ( in planul din
de grup la -Imaginea de sine / Imaginea disciplinei scolare, notele
cabinet 14 grupuri pozitiva/negativa de sine – consecinte, respectarea normelor, si
/intre7 si 20 beneficii; modalitati de autoreglare regulilor scolii, interactiuni, mediile
elevi -Drepturile copilului – intre realitate si rigori relatii, comunicare intre sub 5
+ grupuri normative elevi – ameliorate, relatia sunt
spontane de -Drepturile si indatoririle scolarului intre profesori si elevi – obtinute
parinti -Raspundere si responsabilitate – de la progresiv pozitiva) de elevi
„trebuie” la asumare -Frecventa scolara ca
-Cine ramane repetent ? ameliorata pedeap
-Prietenia -Risc de abandon scolar sa a
-Respectul fata de adulti si covarstnici -diminuat profeso-
-Persoana mea, azi si peste 10 ani (OSP) -Situatia la invatatura la rului
-Satisfactia in raport cu scoala ( elevi si finalul sem. I, imbunatatita pentru
parinti) comparativ cu aceeasi compor-
-Locul de studiu (elevi si parinti) perioada a anului scolar tamente
-Giozdanul precedent – nr. mai mic de indezi-
corigenti* rabile si
-Increderea elevilor in nu ca
consilierul scolar, atasament efect al
fata de profesorii obiectivi, evaluarii
respingere fata de profesorii obiecti-
cre exagereaza cu ve a
autoritarismul perfor-
-Foarte observabila la elevi mantei
obiectivitatea* in aprecierile scolare
despre propria persoana si
profesori, capacitate de *Elevii
argumentare a opiniilor raman
Cu parintii : -Raportul dintre parintii care subiec-
-Bataia e rupta din Rai ? accepta ca si copii au tivi cand
-Certurile dintre parinti si copii drepturi si cei care nu analizea
-Participarea copilului – o stare, o necesitate, accepta este de 3 la 1 za,
o performanta? - Efectul consilierii parintilor evaluea

6
-Varsta copilului si drepturile pe care le este ca cel putin 2 din 3 au za
dobandeste inteles / au rescunoscut pe compor-
-Cand parintele are nevoie de ajutor? parcursul sedintelor de tamente
-Care sunt momentele in care adolescentul consiliere ca unele le
cere ajutor? probleme ale copiilor si colegilor
-Cum ajung copiii la psiholog? persistenta in timp se lor
datoreaza malpraxisului
parental
-Parinti care
regland/autoregland
propriile
atitudini/comportamente ,
comunicarea, procentul de
permisivitate parentala,
obtin performante nesperate
cu copiii lor
- Increderea parintilor in
scoala progreseaza sensibil

1.2.2. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP (CLASĂ)

Nr. Tipul de Număr Problematica Rezultate Obser-


crt. activitate beneficiari vaţii
-Impactul ROI – componenta „Sanctiuni --Elevii cunosc ROI, isi
Consili 15 grupuri din elevi” asupra comportamentului elevilor cunosc drepturile si *(studiu
ere 39 Alternative de sprijin/dezvoltare a indatoririle de caz,
grup potentialului de autoreglare atitudinal – -Elevii definesc situatiile in optiuni
(clasa) comportamentala care li se incalca drepturile elevi)
-Elevul violent intre sanctiune si sprijin * la scoala, acasa, dar nu au
-Abandonul scolar si absenteimul – cauze, curaj sa marturiseasca
consecinte pe termen scurt, mediu si lung decat fata de anumiti
-Comunicarea si relatiile cu ceilalti - Eu si profesori, in care au
colegii de clasa incredere
-Tipuri de relatii umane -Elevii dezaproba profesorii

7
-Cum alegem si recunoastem un leader? rigizi,nepermisivi si
- Hexagonul intereselor -Trebuinte si reactioneaza negativ in
asteptari relatiile si comunicarea cu
-Cum invat ?– Cum sa invat? – De ce invat? acestia (au resentimente si
-Diversitate culturala si etnica, intr-o mica masura ,
interculturalitate toleranta)
-Conformarea, cumpatarea, consensul, -S -a diminuat nr. actelor de
autonomia personala violenta in scoala,persista
-Pedepse si recompense aplicate doar in cazul elevilor
elevilor/copiilor la scoala sau acasa – repetenti, cu varsta peste
efectele acestora in plan psihoafectiv, nivelul clasei in care se afla,
atitudinal si comportamental cu probleme familiale, cu
probleme/antecedente
psihocomportamentale ( si
acestia din urma accepta
consilierea, parte dintre ei
chiar solicita – efectele
consilierii se evidentiaza
pozitiv pe parcursul sedintei
si intr-un timp scurt dupa;
efecte prelungite in sens
reglator se manifesta la
1caz din5 )

1.2.3. ACTIVITATEA DE CONSILIERE PREȘCOLARI

Nr. Tipul de Număr beneficiari Problematica Rezultate Observaţii


crt. activitate
Observare 4 grupe din12 Discutii cu doamnele educatoare cu -Prescolarii *
grupuri de privire la comportamentele observati nu
prescolari adaptative, dificultati de invatare, evidentiaza
deficiente de limbaj, auz etc. probleme majore

1.2.4. ACTIVITATEA DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR

8
Nr. Tipul de Număr beneficiari Problematica Rezultate Observaţii
crt. activitate
Discutii cu Individual (parinti ai -Rezultate slabe la invatatura
parintii copiilor de gimnaziu care -Probleme de disciplina (copii -Copii mai bine
vin special sa rezolve indisciplinati perturba ordinea in monitorizati de **Exista inca
problemele acestora) + scoala, copii disciplinati – victime parinti – profesori care
grupuri spontane ( cu ale agresiunilor altor copii, ameliorarea iau decizii
precadere parinti ai suspiciuni de abuzare sexuala in rezultatelor la subiective in
scolarilor mici care vin curtea scolii, santaj, invatatura (mai relatiile cu
zilnic sa aduca si sa ia comportamente sadice fata de putine note slabe, elevii (nota ca
copiii de la scoala) animale, suspiciuni de consum mai putini corigenti pedeapsa,
de alcool ) ) limbaj
-Frecventa fluctuanta -Frecventa buna neadecvat,
-Agresiune verbala, fizica din -A sczut sensibil adesea
partea unor profesori in relatiile si numarul cazurilor umilitor,
comunicarea cu elevii de indisciplina in agresiv fata
-Evaluari neobiective a timpul orelor si a de
rezultatelor scolare , la unii elevi pauzelor * elevi,agresare
-Conditii inadecvate de - Parinti care fizica)
siguranta/securitate a elevilor in coopereaza cu
scoala (Sali de clasa, holuri, dirigintii pentru *Este
toalete, curtea scolii insalubre, salubrizarea / necesara
existenta unor gasti in prejma amenajarea angajarea
scolii si in curtea scolii, spatiului din sala unui bodigard
patrunderea acestora in scoala in de clasa la scolile de
timpul orelor ) - Suspiciunile de pe raza
abuzare sexuala si localitatii G
consum de alcool
in incinta scolii nu
s-au confirmat
-Copii se ataseaza
de profesorii care ii
respecta,

9
performand
comportamente
- dupa modelul lor *Urmeaza sa
Corespondenta 500 de parinti -Comunicare deschisa, eficienta -Scrisoare catre derulam
cu parintii a parintilor cu proprii copii, parinti(creste lectorate si
performanta scolara, orientarea gradul de ateliere
carierei, ameliorarea stilurilor incredere si centrate pe
parentale, dezvoltarea relatiilor satisfactie a educatia
afective parinti-copii parintilor in raport parintilor
cu scoala, iar
apropierea
parintilor de scoala
determina
ameliorari la
nivelul relatiilor cu
proprii copi)

1.2.5. ACTIVITATEA DE CONSILIERE A CADRELOR DIDACTICE


Nr. Tipul de activitate Număr Problematica Rezultate Observaţii
crt. beneficiari
Diseminare informatii de -Metode si mijloace -Invatare constienta, activa, *Efecte vizibile
specialitate eficiente utilizate in eficienta ( rezultate scolare pe colective de
procesul instructiv ameliorate ,scade nr. elevi, diferite
Toate grupurile educativ elevilor cu rezultate de la o scoala
de cadre nesatisfacatoare, creste la alta,
didactice din sensibil motivatia pentru procentul de
cele 4 scoli invatare, se educa la elevi crestere a
arondate un stil implicativ de performantei
cabinetului de invatare) variind de la
consiliere 20% la 60%)
psihopedagogic
a

10
-Proiectare didactica Personalizarea/diferentiere
-Personalizarea a invatarii –eficientizeaza *Receptia
proiectarii , de la demersurile de invatare, ofertei de
rigorile curriculare la implicit rezultatele * consiliere in
particularitatile domeniul
potentialului de -Competente de proiectare proiectarii a
invatare al elevilor, a lectiei pe gandire critica fost maxima in
implicit al nivelului unele colective
performat de cadre
-Proiectare didactica didactice (la
din perspectiva nivelul
invatarii gandirii critice invatamantului
primar in Sc
nr.1 B, Sc. Nr.2
_Consiliere si orientare C, Sc. Nr.1) si
-Oferta suporturi ( suport curs formare) minima in
informative de -Scoala prietenoasa altele
specialitate ( suport curs) (invatamant
-Violenta in scoala primar, Sc. Nr.
-Cum se elaboreaza un 3 B)
-Discutii, consultatii proiect scolar
tematice -Invatarea prin
cooperare
-Fisa de observare si
-Mediatizare pachet evaluare
RABE psihopedagogica a
„Consiliereeducationala” copilului
-Coportamente
problematice la elevi +
Plan de intereventie
personalizat/Matrice

11
plan de interventie
-Cum gestionam
comportamentele
problematice la elevi
-Evaluarea rezultatelor
scolare

1. TESTE PSIHOLOGICE
Nr. Testul Data Numărul de aplicări Observaţii
crt. aplicării
-Testare psihologica – cadre didactice -
si personal administrativ 19.11.2007 -8 persoane

2. ELABORAREA / ACTUALIZAREA INSTRUMENTELOR SPECIFICE


Nr. Tipul instrumentului Problematica surprinsă Beneficiari Observaţii
crt. -Chestionar elevi -Cunoasterea drepturilor si a
responsabilitatilor de catre
elevi ,conform ROI
-Respectarea normelor/regulilor
scolii de catre elevi
-Gradul de satisfactie al elevilor
in raport cu scoala
-Asumarea raspunderii, gradul de
obiectivitate in cazul
nerespectarii normelor/regulilor
scolare -Elevi, cadre
-Impactul sanctiunilor asupra didactice (profesori,
personalitatii eleilor - optiunea diriginti, consilierul
acestora intre psihopedagog,
sanctiune/pedeapsa si sprijin conducerea scolii,
/consiliere cu rol reglator, din parinti )
partea cadrelor didactice

12
-CJRAIE si CJAP ILFOV -
promovarea si finalitatile
-Afise tematice standard, pliante institutionale
promovare cabinet de consiliere, -Campanii Violenta, Consumul
activitatea dirigintilor, aspecte vizand de droguri, Traficul de persoane,
valori umane fundamentale Programul „Adoua sansa”, Acces
la educatie al grupurilor
dezavantajate, Interculturalitate,
Uniunea Europeana
-Repere metodologice pentru
lectia de consiliere
-Pachete informatii : Educatia
parintilor, Violenta in scoala,
-Repere psihologice vizand
aspectele fundamentale in viata
scolarului (pachet decembrie
2007 )

3. ATRAGEREA DE RESURSE (sponsorizări, donaţii, implicarea în diferite proiecte educaţionale cu finanţare U.E., B.M.
etc.)
Nr. Tipul resursei Date de Destinaţia fondurilor Observaţii
crt. identificare
(furnizor)
-Sponsorizare Consilierul - Pentru amenajarea cabinetului de
psihopedagog consiliere
-Pentru realizarea tuturor
materialelor de promovare a
imaginii si problematicii cabinetului
de consiliere, respectiv a
specialitatii

13
4. PROMOVAREA ACTIVITĂŢII

a. Informare (pliante, postere, afişe, alte materiale)


Nr. Tipul materialului Problematica surprinsă Beneficiari Observaţii
crt.
-Afise tematice standard, pliante -CJRAIE si CJAP ILFOV - promovarea -Elevi, cadre
promovare cabinet de consiliere, si finalitatile institutionale didactice
activitatea dirigintilor, aspecte vizand -Campanii Violenta, Consumul de (profesori,
valori umane fundamentale droguri, Traficul de persoane, Programul diriginti,
„Adoua sansa”, Acces la educatie al consilierul *O parte
grupurilor dezavantajate, psihopedagog, dintre afisele
Interculturalitate, Uniunea Europeana conducerea pe tema
-Repere metodologice pentru lectia de scolii, parinti , Violenta, au
consiliere membri ai fost furnizate
-Pachete informatii : Educatia parintilor, comunitatii de Consiliul
Violenta in scoala, locale)* Local , Prin
-Repere psihologice vizand aspectele reprezentant
fundamentale in viata scolarului (pachet ul Comisiei
decembrie 2007 ) de educatie

b. Imaginea instituţiei, publicitate (articole ziare, reviste, broşuri, panoul şcolii, interviuri radio, TV, alte
materiale pentru sporirea vizibilităţii)
Nr. Tipul materialului Problematica surprinsă Observaţii
crt.
-Afise pe panourile din Cabinetul de -Vizitarea cabinetului de consiliere de catre parinti,elevi,
consiliere si in proximitatea acestuia cadre didactice, reprezentantul Consiliului Local,
-Afise la panoul scolii inspectorul coordonator al scolii, prezentarea mijloacelor
-Posta parintilor – Scrisoare catre logistice, explicatii cu privire la finalitatile cabinetului si
parinti ale activitatii consilierului scolar
-Afisaje pe holul scolii -Aspecte psihologice ale traseului scolar al elevului
-Familia , partener educational

14
2. STUDII / SONDAJE / CERCETĂRI

Nr. Denumire/ Obiective propuse Activităţi desfăşurate Resurse Obser-


crt. problematica (umane,materiale etc vaţii
abordată )
-Corelarea considerentelor teoretice vizand
-Studiu de diagnosticul scolii la contextul situational
caz – Analiza scolar
diagnostica a -Identificarea elementelor cheie privind
mediului strategia scolii -Colectare date pe -Managerul scolii,
scolar organizarea structurala a staful managerial,
Formarea/dezvoltarea competentelor scolii(manageriale, consilierul scolar, baza
aplicativ – lucrative, in conformitate cu educationale, de date a scolii
rigorile metodologice, in realizarea unei curriculare,administrative)
diagnoze reale a scolii -Realizarea listei
Identificarea/utilizarea metodelor ,tehnicilor principalelor simtome
moderne,optime de management in (pozitive, negative)
proiectarea si implementarea planurilor scolii
-Formarea de reprezentari obiective despre
grupul clasa si grupul scolar in randurile
actorilor educationali,in special cadre -Stabilirea simtomelor
didactice despre sistemul decizional
- Dezvoltarea potentialului cadrelor didactice aplicand tehnici si
de identificare/analiza a functiilor si instrumente specifice,
caracteristicilor clasei de elevi, a factorilor adecvate -Conducerea
care influenteaza coeziunea grupului scolii,profesori diriginti
-Identificarea cauzelor generatoare de criza -Parinti
-Gestiunea in clasa -Diseminare suporturi -Consilier psiholog
situatiilor de -Dezvoltarea capacitatilor cadrelor didactice teoretice
criza in clasa de a gestiona conflictele in clasa, de a -Discutii cu elevii, cadre
de elevi ameliora comunicarea, relatiile, interactiunole didactice, parinti

15
-Comporta- -Dezvoltarea abilitatilor/capacitatilor -Cercetare – Chestionare
mente profesorilor de a identifica/a aplica strategii pt. elevi, Chestionare pt.
problematice terapeutice optimale in situatiile de criza cadre didactice,
la elevi educationala, implicit de criza din clasa Analiza/valorificare date,
-Cum Elaborare judecati de
gestionam valoare, matrice statistice
comporta-
mentele
problematice
ale elevilor
-Comporta-
mente -Aplicare strategii de
adaptative la reglare
elevi in -Interventii adecvate
raport cu contextelor
scoala

6.PROGRAME DERULATE

Nr. Denumirea Obiective Activităţi desfăşurate Resurse Observaţii


crt. programului/ propuse (umane,
problematica materiale etc)
abordată
-„Parintii mai -Comunicare -Scrisoare pentru parinti -Sprijin *Impact deosebit in
aproape de deschisa, -Discutii, sondaje de opinie in conducerea randurile parintilor –
scoala, mai eficienta a randurile parintilor scolilor si a crescut foarte
aproape de copii” parintilor cu -Consiliere parinti cadrele mult nr. parintilor
proprii copii didactice care solicita
-Performanta -Elevi sprijinul
scolara -Logistica scolii consilierului scolar

16
-Orientarea
carierei
-Ameliorarea
stilurilor
parentale
-Dezvoltarea
relatiilor
afective parinti-
copii

3. PROGRAMUL PRIVIND INFORMAREA ŞI ORIENTAREA PRIVIND CARIERA (O.S.P.)

Nr. Obiective propuse Activităţi derulate Forma Resur- Benefici Observaţii


crt. de se ari
organiza- umane, /parte-
re materia- neri
le etc
-Cunoasterea legislatiei in domeniu -Elaborarea / procurarea Consilie- -Elevi, -Elevi
-Consilierea dirigintilor in unor documente re, parinti , Diriginti *Aspecte
proiectarea, pregatirea, specifice discutii in cadre centrate pe
desfasurarea activitatilor de -Discutii cu parintii, context didacti- OSP si
OSP elevii, dirigintii – cu ce orientarea
si orientare a carierei elevilor aspecte OSP imlicite dirigintii, carierei sunt
-Procurarea de materiale contextului elevii, proiectate
informative specifice -Diseminare informatii parintii intensiv pt. sem
retea licee, SAM II

4. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL ŞCOLII (comisii metodice, administrative ale şcolii, ore de dirigenţie, lectorate cu
părinţii, cursuri de perfecţionare / seminarii pentru cadre didactice, părinţii din şcoală, alte şcoli)

17
Nr. Tipul activităţii Problematica surprinsă Beneficiari Observaţii
crt.
-Consiliere la nivelul comisiilor -Proiectare -Cadrele
metodice – invatamant primar -Elaborare proiecte scolare didactice din *In curs de
-Consiliere comisii pe discipline si scoli proiectare
-Membru in Consiliul de administratie
furnizare de materiale de obiective si
al scolii specialitate ( Comisia pt. continuturi
-Curs in cadrul Programului de curriculum, Comisia pt. formare pt lectorate
formare continua „CONSILIERE SI profesionala,Comisia dirigintilor, -Elevi cu parintii,
ORIENTARE” / CCD ILFOV Comisia pentru calitate – Sc. Nr.3 in cadrul
Bobesti) Proiectului
-Lectii de dirigentie/ consiliere scolar
„Scoala si
familia „

5. ACTIVITĂŢI ÎN AFARA ŞCOLII (colaborare cu ONG-uri şi alte instituţii, participare la sesiuni ştiinţifice, sesiuni
de comunicări, ateliere de lucru, programe educaţionale pe diverse teme, schimburi de experienţă, stagii de
mobilitate)
Nr. Tipul activităţii Problematica surprinsă Observaţii
crt.
-Partcipare la Conferinta Nationala Educatie incluziva
„ACCES LA EDUCATIE PENTRU -Invatare activa
-Evaluare educationala
GRUPURI DEZAVANTAJATE” /
-Instruire diferentiata
Proiect PHARE – Atestare ca -Proiectare curriculara
formator national in domeniu -Proiectarea si realizarea unui program de
formare pentru cadre didactice

-Promovare SWOT educational -

18
INTWITEST -Servicii educationale oferite elevilor / metode si
mijloace de autoinstruire / SWOT educational

6. FORMARE PROFESIONALĂ (inspecţii, participare la cursuri de perfecţionare – I.S.E., C.N.R.O.P., C.C.D.,


universităţi, alte organizaţii, ONG-uri)
Nr. Data / Perioada Tipul formării Instituţia furnizoare Problematica surprinsă Observaţii
crt.
- Curs formare - in cadrul Proiectului -Educatia de gen
12 – 13.11.2007 „MANAGEMENTUL national
COMPORTAMENTELOR „EDUCATIAE MAI
ELEVILOR,FETE SI BUNA PENTRU -Educatie incluziva
BAIETI” FETE SI BAIETI” -Invatare activa
(UNICEF, -Evaluare educationala
ISMB,CCD- -Instruire diferentiata
- Curs formare „ACCES Bucuresti,CMBRAIE -Proiectare curriculara
09.10.2007 LA EDUCATIE PENTRU – Centrul Parteneriat -Proiectarea si realizarea
GRUPURI pentru Egalitate unui program de formare
DEZAVANTAJATE” pentru cadre didactice
MECTProiectPHARE

19