Sunteți pe pagina 1din 1

Lector univ. dr.

Angelica COBZARU
Discipline predate: Drept agrar, Drept european al
mediului, Drept sancționator a mediului, Dreptul mediului.
Absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea
București (1996) și a Facultății de Drept, Universitatea
Ecologică din Bucureşti (2001).
Studii postuniversitare: master în specialitatea „Drept
financiar – contabil” la Facultatea de Drept a Universității
George Bacovia Bacău (2003 – 2004), master în „Drept intern
și internațional al mediului” la Facultatea de Drept a
Universității Ecologice din București (2004-2006);
Titlul de doctor în drept l-a obţinut, în anul 2011, la
Universitatea din Craiova cu teza „Principiile dreptului comunitar al mediului”.
Domenii de competenţă: drept european al mediului, drept comparat al mediului,
drept sancționator al mediului, drept agrar, dezvoltarea durabilă.
Cercetare ştiinţifică: activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată s-a materializat
prin publicarea de cărţi (cursuri universitare şi monografii), articole, studii, referate şi
comunicări ştiinţifice în reviste de specialitate și în volume ale unor conferințe, participarea
la conferinţe, seminarii, simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Experiența profesională: cariera universitară a început-o în anul 2003 la
Universitatea George Bacovia din Bacău și a continuat-o până în prezent în cadrul
Facultății de Drept a Universității Ecologice din București.
Limbi străine cunoscute: franceză, engleză.

Date de contact: angiecobzaru@gmail.com