Sunteți pe pagina 1din 1

Toma Alimoş este o operă literară populară şi face parte din categoria

baladelor populare. Titlul reproduce numele personajului principal, haiducul Toma


Alimoş.
Toma Alimoş este personajul principal, luând parte la toate momentele
acţiunii, iar însuşirile fiindu-i dezvăluite treptat .
El este „ haiduc din Ţeara de Jos” fiind întâlnit „la poalele muntelui /
muntelui Pleşuvului,/ în mijlocul câmpului,/ la puţul porumbului,/ pe câmpia
verde-ntinsă/ şi de cetine cuprinsă.”
Însuşirile personajului sunt evidenţiate atât direct de către narator prin
portretul realizat cu ajutorul descrierii(statura impunătoare :„Şade Toma Alimoş,/
haiduc din Ţeara de Jos,/ nalt la stat”, întelepciunea : „ mare la sfat” şi vitejia: „şi
viteaz cum n-a mai stat”), dar şi indirect prin fapte, prin felul său de a gândi, de a se
comporta, precum şi prin modul în care se adresează calului sǎu credincios, ori lui
Manea. Astfel ca din faptele si din comportamentul său reiese faptul că Toma este
sincer, prietenos , omenos, are stăpânire de sine, este corect şi cinstit. Din relația cu
calul său reies devotamentul și prietenia față de tovarăşii de haiducie.
Calităţile eroului sunt evidenţiate şi prin antiteză: cinstea, curajul omenia lui
Toma Alimoş se opun vicleaniei, laşităţii şi cruzimii lui Manea ; frumuseţea fizică şi
sufletească a haiducului impresionează în contrast cu urâţenia fizică şi morală a lui
Manea.
Fire sensibilă, iubeşte natura şi frumosul, doreşte să fie înmormântat în mijlocul
ei, iar dispoziţiile testamentare relevă un suflet duios, capabil de iubire.
Eroul nu se înspăimântă de moarte, ci o priveşte cu seninătate, cu detaşare ca pe o
lege a firii. Trăieşte doar regretul că trebuie să se despartă de viaţa pe care a trăit-o
atât de intens.
Alimoş reprezintă la modul simbolic Binele,asemenea eroilor din basme : viteaz,
cu spirit justiţiar, iubitor de natură şi de semeni, înţelept, prietenos şi duios, un erou
legendar.