Sunteți pe pagina 1din 2

SC PEDRO COMPANY CONSTRUCTEXIM S.R.L.

Str Serg. Nutu Ion nr. 33; Sector 5; 051011- BUCURESTI


Tel: 310.47.55; 315.15.61 Fax: 312.31.15;
E-mail: oferta@pedro.ro

www.pedro.ro Cod fiscal: RO 3804247 Registrul Comertului: J40/9399/1993

Declaratie,

Subsemnatul ……………………………………………reprezentant al firmei


SC………………………………………………………….......................SRL,
declar pe propria raspundere ca:

-Voi preda catre …….tabelul nominal cu muncitori, ori de cate ori apar
modificari ale echipelor, dar minim o data pe luna indiferent de fluctuatia
fortei de munca din santierul …… Bucuresti
- Nici un muncitor nu va intra in santier pentru incepere activitate inainte de
efectuarea instructajului colectiv de securitate si sanatate in munca (fişă de
instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă). Acest instructaj
este asigurat in fiecare zi intre orele 9:00-15:00 de catre PEDRO
CONSTRUCTEXIM;
- De asemenea declar pe propria raspundere ca toti muncitorii care activeaza
in santierul „…….., Bucuresti au:
o Contracte de munca;
o Instructaj SSM/SU la zi;
o Vizele de la medicina muncii la zi cu mentiunea apt ;
o Autorizatiile necesare vizate la zi pentru activitatile prestate
o EIP va avea marcajul de conformitatea ,,CE ”

Data ……………………………..………..
Nume, Prenume ………………………..
Semnatura…………………………………..
SC PEDRO COMPANY CONSTRUCTEXIM S.R.L.
Str Serg. Nutu Ion nr. 33; Sector 5; 051011- BUCURESTI
Tel: 310.47.55; 315.15.61 Fax: 312.31.15;
E-mail: oferta@pedro.ro

www.pedro.ro Cod fiscal: RO 3804247 Registrul Comertului: J40/9399/1993