Sunteți pe pagina 1din 1

Tema1.

Definirea si analiza conceptului de evaluare


Sarcina 2.Identificati punctele slabe ale practicilor evaluative din institutia
prescolara
Punctele slabe ale evaluării iniţiale :
- nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici
realizarea unei ierarhii;
- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în
sistemul cognitiv al preşcolarului
Printre punctele slabe a evaluarii formative/continue, dupa I. Cerghit, se pot regăsi
următoarele:
„ Aplicarea acestei strategii de evaluare, foarte pretenţioasă, necesită o
organizare riguroasă a predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în
stabilirea sarcinilor, în alegerea tehnicilor de evaluare;
Recursul la evaluarea formativă este testul unei pedagogii a rigorii, a lucidităţii şi a
eficienţei.”
Punctele slabe ale evaluării finale sunt:
-nu oferă suficiente informaţii sistematice şi complete despre măsura în care
preşcolarii şi-au însuşit conţinutul predat şi nici dacă un preşcolar stăpâneşte
toate conţinuturile esenţiale predate;
-are efecte reduse pentru ameliorarea/reglarea şi remedierea lacunelor, efectele
resimţindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile
viitoare;
- nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la preşcolari;
- nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare;
- generează stres, anxietate.
Din practica personală motivele ades întilnite în cadrul evaluării copiilor sunt:
-organizarea activităților de recuperare a cunoștințelor pentru copiii care lipsesc
din motive medicale;
-identificarea de strategii didactice de muncă independentă cu copiii care necesită
ajutor suplimentar ;
-tratarea diferențiată a copiilor cu nevoi speciale;
-colaborarea cu părinții pentru a-i implica mai mult în educarea copiilor lor,etc