Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECȚIE

CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
OBIECTUL: Ştiinţe ale naturii
SUBIECTUL: Ce sunt păsările?
TIPUL LECŢIEI: de dobândire de noi cunoştinţe
SCOPUL:

 utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii;


 dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de explorare / investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee
specifice;
 dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A) Cognitive: La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 : să descrie înfăţişarea păsărilor din imaginilor prezentate;
O2 : să stabilească caracteristicile generale ale păsărilor;
O3 : să recunoască păsări dintr-un şir de animale;
O4 : să precizeze importanţa păsărilor domestice pentru om;

B) Afective:
Elevii: îşi vor manifesta trăirile faţă de personajele-păsări din materialele literare audiate.

C) Psiho-motorii:
Elevii : îşi vor coordona activitatea pentru utilizarea şi orientarea eficientă pe materialele prezentate de învăţător.

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


STRATEGIA DIDACTICĂ:
1 . Resurse procedurale :
a) metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca independentă, dialogul dirijat,
Ghidul de studiu, Ciorchinele, Mozaicul, inteligenţele multiple;
b) forme de organizare : individuală, frontală, pe grupe, pe tipuri de inteligenţe;

2. Resurse materiale : portofoliul, fişe, planşe cu păsări, prezentare Power Point.


3. Forme şi tehnici de evaluare :
- observarea sistematică;
- temă de lucru în clasă;
- evaluare orală;
- evaluarea conduitei activităţii în grup.

BIBLIOGRAFIE:
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programe şcolare pentru clasa a III-
a, Bucureşti, 2004;
 Maria Eliza Dulamă, Practica pedagogică (teorie şi metodologie), Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2005;
 C. Stănculescu, G.M. Ştefănescu, F. Dumitrescu, Ştiinţe ale naturii, clasa a III-a, (auxiliar), Piteşti, Ed.
Carminis, 2005

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Conţinutul Resurse Evaluare


lecţiei lecţiei Metode Mijloace Forme de
didactice organizare

1.Moment Elevii îşi pregătesc materialele necesare lecţiei.


organizatoric Se asigură liniştea necesară desfăşurării în bune
condiţii a lecţiei.

CD cu Frontală
2.Evocarea Se audiază un fragment din cântecul ,,Ursul păcălit de melodia
cunoştinţelor vulpe” şi se recunosc personajele ca făcând parte din
anterioare grupa mamiferelor.
a)amintirea Elevii vor studia câte o fişă (din cele trei) pe care sunt Ghidul de Fişă În perechi
cunoştinţelor
anterioare
imaginile a două animale: porcul – ursul, câinele- studiu
lupul, calul-delfinul . (Anexa 1) Vor scrie însuşiri ale
acestora şi acţiunile lor, după care vor enumera
asemănări şi deosebiri.
b) analizarea şi Tema de
sistematizarea activă Se citesc câteva caracterizări ale mamiferelor alese şi casă
a cunoştinţelor prezentate de elevi în cadrul temei pentru acasă.
anterioare

c)stabilirea interesului Personajul ,,Ghiţă”(un personaj desenat, cu o faţă Problemati- Imaginea


şi scopului pentru întrebătoare) are o nedumerire şi cere ajutorul zarea lui Ghiţă Frontală
explorarea subiectului
elevilor: Mamiferele domestice sunt folositoare Observare
omului. Cele sălbatice pot să dispară? Elevii intervin Dialogul sistematică
şi găsesc răspunsul potrivit. Se citesc idei din dirijat
portofoliu, despre aceste animale.
Se ajunge la faptul cç sunt ëi pçsçri care contribuie la
curç[area mediului, de exemplu ciocanitoarea.
Se anunţă subiectul noii lecţii şi obiectivele. Se
notează titlul lecţiei : Ce sunt păsările?

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


3.Realizarea Se prezintă un set de planşe cu păsări şi li se cere Observaţia Planşe cu Frontală
sensului elevilor să descopere caracteristicile comune acestora. păsări
a)confruntarea cu Elevii descoperă faptul că păsările au corpul acoperit sălbatice Orală
noile informaţii sau
experienţe
cu pene, au aripi şi se înmulţesc prin ouă. Se notează Conversaţia
această definiţie, pe care o pot vizualiza pe ecran.
Fişe cu Pe grupe de
Se formează grupele (,,Casele”) şi grupul de experţi Mozaicul conţinutul elevi Observarea
b)implicarea cognitivă care va studia câte un fragment din conţinutul lecţiei conduitei
şi menţinerea informativ al lecţiei. Un grup de trei elevi va parcurge în grup
interesului un material mai simplu, în corelaţie cu potenţialul lor
intelectual.(Anexa 2)

Pe baza informaţiilor dobândite de elevi se realizează


c)înţelegerea
informaţiilor
şi se notează schema lecţiei.(Anexa 3) Frontala
Observ
Se vizionează materialul ,,Vestitorii primăverii” aţia CD cu
d)monitorizarea – Power Point – care conţine imagini cu păsări Explicaţia prezenta- Orală
propriei înţelegeri
călătoare. Elevii găsesc cel puţin o însuşire rea
caracteristică fiecărei păsări.

3.Reflecţia Împărţiţi conform inteligenţei fiecăruia, pe grupe, Inteligenţe


a)reformularea elevii primes sarcini diferite: multiple Fişe cu
cunoştinţelor
-Scriitorii – completează un text lacunar; textele Individuală, Temă de
-Matematicienii – compun o problemă despre păsări; după tipul lucru în
-Pictorii – desenează o pasăre; de clasă
-Îndemânaticii – realizează puzzle cu animale Puzzle inteligenţă
domestice;
Actorii – interpretează o mini-scenetă despre Fise cu
ocrotirea păsărilor; dialogul Orală
-Cântăreţii intonează cântecul ,,Porumbiţa”;(Anexa 4) şi

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Se citesc, se interpretează şi se afişează produsele cântecul
muncii lor.
b)verificarea
cunoştinţelor Elevii au pe bănci fişe tip ciorchine, pe care trebuie să Ciorchinele Fişă Individuală Scrisă
le completeze folosind noile cunoştinţe acumulate în
lecţie.(Anexa 5)

Se fac aprecieri asupra participării la lecţie şi se


notează câţiva elevi.
Tema pentru acasă – Fişă cu un rebus (Anexa 6)

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


ANEXA 1

Animalul Însuşiri Acţiuni


- -

- -

- -

- -

-
-
-
-

Animalul Însuşiri Acţiuni


- -

- -

- -

- -

- -

- -

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Animalul Însuşiri Acţiuni
- -

- -

- -

- -

- -

- -

ANEXA 2

Experţii nr.1
Păsările au cap la care se observă doi ochi, un cioc şi două urechi, de o parte şi de alta a capului. Acestea au forma unor găurele
ascunse sub pene.
Capul se leagă de corp prin gât.

Experţii nr.2
Trunchiul păsărilor are formă de fus, corespunzător zborului. Este acoperit cu pene, puf şi fulgi, care cad pe rând.
Experţii nr.3
Cele două picioare sunt acoperite cu o piele cu solzi şi se termină cu degete care au gheare. Păsările au aripi cu ajutorul cărora
(cele mai multe) zboară.

Experţii nr.4

Păsările pot fi domestice sau sălbatice. Cele domestice sunt crescute de om pentru foloasele pe care le are de la ele. Păsările
sălbatice pot fi călătoare sau sedentare (care stau în ţara noastră tot timpul anului).

ANEXA 3

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Schema lecţiei

Ce sunt păsările?

Păsările sunt animale care au corpul acoperit cu pene, au aripi şi se înmulţesc prin ouă.
Alcătuirea corpului:
- cap doi ochi
un cioc
urechi, găurele ascunse sub pene

- trunchi formă de fus


acoperit cu pene

- membre două aripi


două picioare, terminate cu degete cu gheare.

Pot fi: domestice


sălbatice călătoare
sedentare

Căsuţa a VI –a

ochi urechi

cioc aripi

picioare
degete cu gheare

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


ANEXA 4
Îndemânaticii
- Puzzle -

SCRIITORII

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


Completaţi spaţiile libere folosind cuvinte potrivite.

Erau vecini si duşmani.


Unul, negru, cu gulerul şi penele subţiri, moi ca _____________, ce-i atârnau de pe spate spre pinteni. Avea ochii
______________, creasta plecată, roşie, aprinsă ca_________________.
Celălalt, alb. Alb pieptul, ca_______________; alb gulerul, cu vârfurile penelor puţin gălbui, ca suflate cu aur. Deasupra
capului o creastă cărnoasă, bătută şi roşie ca o_____________.
Fiecare se silea să trâmbiţeze mai devreme zorii zilei. (Luptatorii, Emil Garleanu)

Actorii

Ionel: Ce faci, Gigele?


Gigel: De două zile încerc să ajung la cuibul păsării din copac, dar e prea sus şi nu reuşesc.
Ionel: De ce vrei să ajungi acolo?
Gigel: Vreau să iau puişorii şi să ma joc cu ei. Nu vrei să mă ajuţi?
Ionel: Nu! Puii trebuie să rămână în căsuţa lor, cu părinţii lor, aşa cum şi tu stai cu părinţii tăi.. Nu te-a învăţat nimeni că trebuie să
ocrotim plantele şi animalele, pentru a păstra mediul curat şi sănătos?
Gigel: (ruşinat) Nu m-am gândit până acum la asta...

Cântăreţii

Porumbiţă, tu draguţă Doar în rouă, sau când plouă


Unde-ţi speli tu oare Te speli, mititică,
Fulgişorii, ochişorii, Sau în vale, lângă cale
Albele aripioare ? Te faci frumuşică.

ANEXA 5

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


găina călătoare sedentare

domestice

PĂSĂRILE

trunchi

ochi cioc urechi aripi

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională


ANEXA 6

© 2012 Orizont Didactic – revistă educațională

S-ar putea să vă placă și