Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Direcţia Învăţămînt Donduşeni


Gimnaziul „Maxim Topală”, satul Briceni

Proiect
didactic
În cadrul desfăşurării lecţiei
De limbă şi ştiinţe
Clasa: a III-a
Subiectul: Flora. Plantele de cîmp
Timpul lecţiei: 45 min.

Învăţător: Serdesniuc Cristian,


GD II
Anul de studii: 2011-2012

Proiect didactic:
 Data: 04.04.2012
 Clasa: III-a
 Disciplina: Ştiinţe
 Numărul de lecţii: 1 oră.
 Subiectul: Flora. Plantele de cîmp.
 Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor.
 Timp: 45min

Subocmpetenţe:
 Comunicarea celor învăţate cu privire la plantele de îcmp şi clasificarea
acestora.
 Descrierea conform mediului şi factorilor acestuia a unor specii de plante de
cîmp.
Obiective operaţionale:
O1 – Să comunice în baza subiectului propus;
O2 – Să explice în cuvinte proprii esenţa noţiunilor ştiinşifice;
O3 – Să povestească despre plantele de cîmp şi caracteristica acestora;
O4 – Să explice factorii de viaţă a plantelor de cîmp;
O5 – Să discute Cartea Roşie a republicii Moldova;

Strategii didactice:
I. Metode şi procedee:

Comunicare, joc „Cercul prieteniei”, careu de cuvinte, jocul cifrelor,asaltul de idei,


descriere, algoritmizare, observare, analiză, metoda semnificaţiilor ascunse, exerciţiu,
metoda lecturii explicative în baza imaginii, rebus, situaţie- problemă, exemplu,etc.

II. Suport didactic:


- Cutie, cub, fişă cu careul de cuvinte, planşe, fişe, litere decupate, cifre decupate,
coroniţe, plicuri.

Forme de evaluare:
 Individual;
 Frontal;
 În grup;
 În cerc;
Scenariul lecţiei:
Etapa lecţiei Activitatea învăţătorului Timpul şi Activitatea elevilor
resurse
Momentul - Salutul cu clasa. Comunicare Elevii se salută cu
orga- - Joc „Cocostîrcul zburător”. ghidată învăţătorul.
Nizatoric Cuvîntul- cheie „natura” Elevii îşi organizează
Joc locurile de muncă.
„Cocostîrcul” - Pădure, lac,
iarbă, plante,
Desen cocor animale, aer,
apă, etc.
Anunţarea Astăzi la lecţie vom vorbi despre un Comunicare
subiectului nou component din cele enumerate de voi,
şi a despre care e vorba vedem din
obiectivelor descurcarea careului de cuvinte. Careu - Plante de
lecţiei Descoperire cîmpie
Explicare
Q P L A N T E D
S A R T O P R E
E V D G U A X C
Desfăşurarea T D J O Z P S Î
subiectului şi O P T W E I P M Asaltul de idei
explicirea - Ciuboţica
conţinutului Elevi ce plante de cîmp cunoaşteţi? cucului
- Păpădia
- Urzica vie
Plante de
- Urzica
cîmpie
moartă
- Trifoiul
- Morcovul
sălbatic
- Pelinul
- Podbalul
Care sunt condiţiile de trai a acestor Comunicare
- Etc.
plante enumerate de voi?
1. Umeditatea
2. Temperatura
Lectura aerului
Lecturăm info 1 pagina 98.
Lucrul cu 3. Multă lumină
 Generalizăm
cartea 4. Lipsă de oameni
Lecturăm info 2 pagina 98.
care s-o
 Generalizăm.
distrugă.
 Sfaturi utile. Află mai mult.
Comunicre în baza curiozităţilor.
Lectura argu-
 Completarea calendarului naturii. mentativă

 Alegerea la dorinţă a unei plante.


Caracterizarea amănunţită.

 Ex. 1,2,3 pagina 99. Exerciţiu

Chestionar Îndeplinesc chestionarul


 Completarea chestionarului.
Relecţii Ce numim faună? Comunicare- Activitatea de evaluare
Ce tipuri de plante cunoşti? panel a cunoştinţelor elevilor
Care plante fac parte din plantele de
cîmp?
 Comunicare- panel. Elevii îşi
alocă fiecare îcte o întrebare
colegului său.
Extindere De învăţat materialul de azi. Explicare Notarea tmeie în caiet.
Imaginează-ţi o excursie în cîmp.
Relatează cu argumnete şi dovezi despre
aceasta.