Sunteți pe pagina 1din 1

Probă de evaluare la finele anului şolar: 2011-2012

La disciplina: ştiinţe / Clasa: III-a


Învăţător: Serdeşniuc Cristian
Numele: prenumele: ____________________________________________
1. Scrie în cîteva enunţuri ce cunoşti despre „Povestea Pămîntului”
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2. Care sunt structurile interne ale Pămîntului?
_________________________________________________________________________.
3. Completează propoziţiile de mai jos cu cuvintele tale astfel încît ele să fie corecte:
Apa este ________________________ fără __________________, ________________ şi
________________________. În natură apa poate exista sub _______ forme şi anume:
_______________________, __________________, ___________________________.
Pe Pămînt apă este _____ % iar uscat ____________%. Apa ajută la :
______________________________________________________________________.

4. Uneşte prin săgeţi plantele respective spre tipul corespunzător:


Păpădia Plante medicinale
Menta Plante exotice
Cactusul Plante decorative
Bujorul Plante de cîmpie
Grîul Plante- cereale

5. Ce precipitaţii atmosferice cunoşti, indică semnul convenţional:


Precipitaţii atmosferice Semn Precipitaţii atmosferice semn

6. Ce este Cartea Roşie a RM şi ce conţine ea?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
7. Caracterizează pe scurt şi cu exemple următoarele medii naturale. Scrie în spaţiul rezervat tot ce cunoşti
despre mediul natural respectiv:
Mediul terestru Mediul subterestru

Mediul acvatic Mediul aerian

Total punctaj ___________________ nota: ____________________________