Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă la matematica clasa II, modulul „Înmulţirea şi Evaluare sumativă la matematica clasa II, modulul „Înmulţirea şi

împărţirea tabelară” ––––––––––––––––––––––––– 02.03.2011 împărţirea tabelară” ––––––––––––––––––––––––– 02.03.2011


1. Calculează şi fă proba. 1. Calculează şi fă proba.
30 : 3 = 64 : 8 = 6x3= 9x1= 30 : 3 = 64 : 8 = 6x3= 9x1=
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Completează expresiile. 2. Completează expresiile.
..... x 7 = 9 x ..... 54 : ..... < 90 : ..... 8 x 7 > 9 x ..... ..... x 7 = 9 x ..... 54 : ..... < 90 : ..... 8 x 7 > 9 x .....
3. Calculează prin metoda cea mai accesibilă. 3. Calculează prin metoda cea mai accesibilă.

9 x 3 + 9 x 5 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9 x 3 + 9 x 5 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 : 2 – 10 : 2 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 20 : 2 – 10 : 2 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Calculează prin metoda mersului invers. 4. Calculează prin metoda mersului invers.
x5 - 44 x8 + 22 : 10 =7 x5 - 44 x8 + 22 : 10 =7
5. Află valoarea expresiei numerice. 5. Află valoarea expresiei numerice.

36 : 6 + 9 x 2 = 50 – 20 : 2 + 5 x 2 = 36 : 6 + 9 x 2 = 50 – 20 : 2 + 5 x 2 =
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Rezolvă problema cu plan şi prin exerciţiu. 6. Rezolvă problema cu plan şi prin exerciţiu.
Pe un raft erau 8 cutii a cîte 5 creioane. Cîte creioane au rămas, dacă s-au luat 2 Pe un raft erau 8 cutii a cîte 5 creioane. Cîte creioane au rămas, dacă s-au luat 2
cutii a cîte 5 creioane? cutii a cîte 5 creioane?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Data: Obiectul: Data: Obiectul: Data: Obiectul:
Nume, prenume: Nume, prenume: Nume, prenume:
Cum v-aţi Roşu Galben Verde (Nu Cum v-aţi Roşu Galben Verde (Nu Cum v-aţi Roşu Galben Verde (Nu
descurcat la: (Nu (Nu sunt am avut descurcat la: (Nu (Nu sunt am avut descurcat la: (Nu (Nu sunt am avut
înţeleg) sigur) probleme) înţeleg) sigur) probleme) înţeleg) sigur) probleme)

Crearea probelor Crearea probelor Crearea probelor

Completarea Completarea Completarea


expresiilor expresiilor expresiilor
Legea distributivă Legea distributivă Legea distributivă

Mersul invers Mersul invers Mersul invers


Calcularea Calcularea Calcularea
exerciţiilor exerciţiilor exerciţiilor
Crearea schemei Crearea schemei Crearea schemei
Rezolvarea cu Rezolvarea cu Rezolvarea cu
plan plan plan
Rezolvarea prin Rezolvarea prin Rezolvarea prin
exerciţiu exerciţiu exerciţiu

Data: Obiectul: Data: Obiectul: Data: Obiectul:


Nume, prenume: Nume, prenume: Nume, prenume:
Cum v-aţi Roşu Galben Verde (Nu Cum v-aţi Roşu Galben Verde (Nu Cum v-aţi Roşu Galben Verde (Nu
descurcat la: (Nu (Nu sunt am avut descurcat la: (Nu (Nu sunt am avut descurcat la: (Nu (Nu sunt am avut
înţeleg) sigur) probleme) înţeleg) sigur) probleme) înţeleg) sigur) probleme)

Crearea probelor Crearea probelor Crearea probelor

Completarea Completarea Completarea


expresiilor expresiilor expresiilor
Legea distributivă Legea distributivă Legea distributivă

Mersul invers Mersul invers Mersul invers


Calcularea Calcularea Calcularea
exerciţiilor exerciţiilor exerciţiilor
Crearea schemei Crearea schemei Crearea schemei
Rezolvarea cu Rezolvarea cu Rezolvarea cu
plan plan plan
Rezolvarea prin Rezolvarea prin Rezolvarea prin
exerciţiu exerciţiu exerciţiu
Tabel de analiză a autoevaluării la matematică la subiectul „Îmnulţirea şi împărţirea pînă la 5”
Nr.ord. Nume, prenume Tipul greşelilor şi numărul lor

Legea distributivă

Nr.item.lucraţi
Mersul invers

Rezolvarea cu plan

Rezolvarea prin exerciţ.


Crearea schemei
probelorCrearea

Calcularea exerciţiilor
expresiilorCompletarea
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22