Sunteți pe pagina 1din 19

DATA: 26 februarie 2009

CLASA: II
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI
DISCIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

TEMA LECŢIEI: Animale domestice şi sălbatice


TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare

SCOP: dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător

MOTIVAŢIA: Utilizând metodele de gândire critică pot dovedi deprinderile formate în atelierele R.W.C.T.,
capacitatea de a stabili legături logice între diferite medii de viaţă , emiterea unor judecăţi de valoare,
exprimarea unei păreri personale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – Să enumere animale domestic, sălbatice din ţara noastră, alte zone ale lumii;
O2 – Să identifice noţiunile de animal sălbatic - animal domestic;
O4 – Să recunoască animalele prezentate;
O5 – Să numească părţile componente ale unui animal;
O6 – Să compare 2 animale între ele;
O7 – Să enumere caracteristici specifice ale unor animale din mediul lor de viaţă;
O8 – Să folosească un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea animalelor observate.
O9- Să manifeste interes pentru munca în grup şi individuală;
O10-Să participe activ în activitatea de grup.
MANAGMENTUL RESURSELOR SI AL TIMPULUI

a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele , observaţia,metoda inteligenţelor multiple, cubul , munca


independentă \ în echipă ,
b) Mijloace de realizare: coli A4, planşe pentru ciorchine, fişe de lucru

c) Forme de realizare: în echipă.


ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 1
d) Timpul: 50 MIN

BIBLIOGRAFIE:

Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor, MECT, 2003


Cunoaşterea mediului clasa II Tudora Pitila, Ed. Aramis 2005

Predarea interactiva centrata pe elev

Dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta Dumitru I.Al Ed, de Vest Timisoara 2000

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Spargerea gheţii Metoda R.A.I.- participanţii la joc trebuie să recunoască animale pe


baza unor definiţii scurte, sau a unor ghicitori. Conducătorul jocului
aruncă mingea participanţilor, aceştia răspund şi aruncă mingea înapoi.
Dacă greşesc ies din joc.

Anunţarea temei Anunţ elevii că astăzi vom desfăşura o lecţie de consolidare despre
animale.
şi a obiectivelor

Evocarea Elevii sunt împărţiţi în 6 echipe.

Echipele, câte două, va avea de completat câte un ciorchine cu animale


domestice, animale sălbatice sau animale sălbatice din alte ţări.

Animale
Animale
sălbatice
domestic
e

Conducătorul echipei va afişa la tablă fişa completată a grupului.

Se citesc , se comentează, se corectează.

Realizarea sensului Fiecare grupă primeşte câte o fişă:

- Animale
„Matematicienii” (grupa căreia îi corespunde inteligenţa
matematică-logică) – vor avea de rezolvat o problemă cu
animale. domestice
Animale
ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
domestice
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 2
- „Rebusiştii” ( grupa căreia îi corespunde inteligenţa verbal-
lingvistică) – vor trebui să completeze un rebus.

- „Scriitorii” ( grupa căreia îi corespunde inteligenţa verbal-


lingvistică) – vor compune un text cu ajutorul unor cuvinte de
sprijin.

- „Pictorii” ( grupa căreia îi corespunde inteligenţa vizual –


spaţială) – vor realiza un desen despre animale.

- „Îndemânaticii” ( grupa căreia îi corespunde inteligenţa


corporal – kinestezică) – folosind hârtie creponată realizaţi
un colaj „Iepuraşul”.

- „Prietenii animalelor” ( grupa căreia îi corespunde inteligenţa


naturalistă) – au următoarea sarcină: Dacă ai fi un animal ce
ai alege să fii şi de ce?

Reflecţia Se realizează prin metoda cubului.

Fiecare conducător de echipă va arunca cubul si va alege una din feţele


cubului cu exerciţii specifice.

Descrie: alcătuirea animalelor după fişa de observaţie.

Compară: modul de viaţă şi de hrănire al celor două animale.

Asociază: cu ce alte animale seamănă?

Analizează: ce foloase aduc omului, naturii animalele din imagine?

Aplică: rezolvă diferite exerciţii .

Argumentează: de ce se numeşte domestic\sălbatic?

Încheierea Turul galeriei:Fişele fiecărei grupe sunt afişate în faţa clasei. Se


citesc , se comentează, se corectează.

La sfârşitul orei se fac aprecieri colective şi individuale .

Animale

domestice
ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 3
Animale

sălbatice din
ÎNV. IRINA BOLOVAN
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI
ţara noastră “Animale domestice şi sălbatice”
Page 4
ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 5
Animale

sălbatice din

alte zone

“Matematicienii”
Rezolvaţi exerciţiile. Ordonând crescător rezultatele veţi obţine un cuvânt- surpriză!

893 - N
I
451
235 +
ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 6
342
463 + L
423

A
135 +
642
M
796 –
124

325 +
653

389 –
E 256 A

„Rebusiştii”
– completaţi rebusul .

Animale fel de fel

8 10 11

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 7
7

2 3

1. Un animal mare, mare, mare şi cu trompă.


2. Are blana roşcată (sau albă dacă e polară) şi se spune despre ea...că l-a păcălit pe urs.
3. Animal care doarme....cu ochii deschişi.
4. Animal care are gâtul foarte lung.
5. Mama unui miel.
6. Mama unui ied.
7. Animal aproape nelipsit din poveştile cu Făt-Frumos.
8. Este considerat cel mai bun prieten al omului.
9. E numit şi „Moş Martin”, iar „vorba” lui preferată este: mor-mor-mor!
10. I se mai spune şi regele animalelor.
11. Aleargă toată ziua după şoareci.

„Scriitorii”
Scrieţi un scurt text folosind cuvintele : animal, prieten, excursie, rănit, pui, recunoştinţă.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 8
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______

„Pictorii”
– realizaţi un desen cu titlul „La circ”, în care să apară animale diferite.

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 9
„Îndemânaticii”

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 10
– folosind hârtie creponată realizaţi un colaj „Iepuraşul”.

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 11
„Prietenii animalelor”

o Dacă ai fi un animal ce ai alege să fii şi de ce?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Descrie: alcătuirea animalelor după fişa de observaţie.


ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 12
ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”
ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 13
Compară: modul de viaţă şi de hrănire al celor două animale.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 14
Asociază: cu ce alte animale seamănă?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 15
Analizează: ce foloase aduc omului, naturii animalele din imagine?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 16
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______

Aplică:
1. Grupează în tabel următoarele animale : curcan, căprioară, cangur, mistreţ, privighetoare,
pinguin, porc, vacă, gâscă, leu, urs, lup

Animale domestice din tara Animale salbatice din tara Animale din alte zone

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 17
2. Notează cu adevarat (A) sau fals (F) enunţurile :

a) Lupul este un animal domestic.

b) Câinele este un animal de pază.

c) În timpul iernii, ursul şi ariciul hibernează.

d) Corpul porcului este acoperit cu fulgi şi puf .

Argumentează: de ce se numeşte domestic\sălbatic?

Răspundeţi la întrebări:

Unde trăiesc animalele domestice?

_____________________________________________________________________

De ce oamenii cresc animale domestice?

________________________________________________________________

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 18
Cu ce se hrănesc animalele domestice?

_____________________________________________________________________

Unde trăiesc animalele sălbatice?

____________________________________________________________________________
_

Cu ce se hrănesc animalele sălbatice ?

____________________________________________________________________________
_

ÎNV. IRINA BOLOVAN “Animale domestice şi sălbatice”


ŞCOALA CU CLS. I-VIII GHERĂSENI Page 19