Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT

„ION CREANGĂ„
DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

PORTOFOLIU

UNIVERSITATEA Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

FACULTATEA Științe ale Educației și Informatică

SPECIALITATEA- Management şi consiliere în educaţia preşcolară

NUMELE ŞI PRENUMELE MASTERANDULUI - Sîrbu Oxana


ANUL, GRUPA -anul I,grupa

NUMELE COORONATORULUI DE CURS –Efrosinia Haheu-Munteanu

NUMELE CURSULUI Teoria şi metodologia evaluării preşcolarilor

ORAŞUL ANUL Chișinău,2017


CUPRINS

Nr. Subiectul Produsul Modalități de pag.


1 preconizat evaluare
1Evaluarea preșcolarilor Eseu Individual, în scris, ??
1 din perspectivaTeoriei argumentativ prezentare orală.
Inteligențelor Multiple după cerințele Se va lua în
din anexa 1 considerație
corectitudinea
științifică,
structurarea corectă
originalitatea
prezentării.
2Evaluarea mediului în Fișa de Individual, în scris, ???
2 care pregătim copiii evaluare a prezentare orală.
pentru școală activității Se va lua în
cadrelor considerație tratarea
didactice corectă și motivată a
anexa 2 obiecțiilor și
recomandărilor
2Taxonomii pentru Portofoliu cu 5 Individual, în scris. ???
3 elaborarea probe elaborate Se va lua în
instrumentelor de pentru fiecare considerație
evaluare a preșcolarilor domeniu de corectitudinea
dezvoltare științifică,structurarea
conform SÎDC corectă originalitatea
anexa 3 produselor elaborate
și prezentate de
masterand