Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL APROB

de studiu pentru medicii rezidenti Anul 1 Rector USMF "N. Testemitanu"


specializarea "CHIRURG. DENTO-ALVEOL. Academician ASRM, profesor universitar
/CHELE N./"
pentru anul de invatamint 2017 - 2018 ______________________ I. Ababii

Nr. Denumirea stagiului Chir.Dent-alv/Che/ 101 Chir.Dent-alv/Che/ 102 Chir.Dent-alv/Che/ 103


Ord. Chele Nicolae Chele Nicolae Chele Nicolae
1 (Chele Nicolae) Chir. dento-alveolara /Chele N./ 02.10.2017 [1] - 24.11.2017 (40) 02.10.2017 [1] - 25.01.2018 (80) 02.10.2017 [1] - 23.03.2018 (120)
2 (Chele Nicolae) Chir.dento-alv.+Ex.de tr./Chele N./ 26.03.2018 [7] - 26.09.2018 (105) 25.05.2018 [7] - 26.09.2018 (65) 23.07.2018 [7] - 26.09.2018 (25)
3 (Chele Nicolae) Chirurgie OMF / Topalo V./ 26.01.2018 [6] - 23.03.2018 (40) 26.03.2018 [6] - 24.05.2018 (40) 25.05.2018 [6] - 20.07.2018 (40)
4 (Ciobanu Gheorghe) Urgente Medicale/ Ciobanu Gh./ 26.12.2017 [4] - 11.01.2018 (10) 23.02.2018 [4] - 09.03.2018 (10) 25.04.2018 [4] - 10.05.2018 (10)
5 (Etco Constantin) Biostat.si managem.in stomat./Etco C./ 11.12.2017 [3] - 22.12.2017 (10) 09.02.2018 [3] - 22.02.2018 (10) 10.04.2018 [3] - 24.04.2018 (10)
6 (Revenco Valeriu) Farmacologia clinica /Darciuc/ 12.01.2018 [5] - 25.01.2018 (10) 12.03.2018 [5] - 23.03.2018 (10) 11.05.2018 [5] - 24.05.2018 (10)
7 (Topor Boris) Anat. Topograf.si Chirur.Oper./Topor B/ 27.11.2017 [2] - 08.12.2017 (10) 26.01.2018 [2] - 08.02.2018 (10) 26.03.2018 [2] - 06.04.2018 (10)

NOTA 1/ Responsabilul de rezidenti la catedra previne la timp catedra respectiva unde rezidentii isi vor efectua stagiul urmator. 2/ Fiecare stagiu se finiseaza cu
colocviu cu nota indicata in matricula rezidentului. 3/ Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la sfirsitul stagiului conex se prezinta imediat la catedra de baza si la
decanat. 4/ Concediul va fi acordat in luna august. 5/ Examenul de transfer se va sustine la sfirsitul anului de studii.

DECAN
facultatea Rezidentiat si Secundariat clinic
dr.hab.med., profesor universitar

________________ V. Revenco

USMF "N.T." PanDid --- 17/11/2017 --- 12:47:10 Executor __________

S-ar putea să vă placă și