Sunteți pe pagina 1din 17

Dublu ambreiaj -

Umed sau uscat,


aceasta este întrebarea

Karl-Ludwig Kimmig Ivo


Agner

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 111199


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

Introducere
Care ambreiaj de sistem (umed sau uscat) reprezintă o solu•ie
mai bună pentru o genera•ie de vehicule este în prezent obiectul
unor discu•ii intense în arena tehnică (figura 1). LuK are
experienta cu atat ambreiaje uscate •i umede •i, prin urmare,
transmisii cu dublu ambreiaj pentru vehicule de pasageri dore•te să abordeze acest subiect fără prejudecă•i afirmate
sunt în prezent ocupă aten•ia departamentelor de dezvoltare
adesea împotriva fiecărui sistem, dar fără a face nici o cerere de
în industria de automobile •i furnizorul. For•a motrice este
completare. Opiniile exprimate frecvent în arena tehnică sunt
îmbunătă•irea consumului de combustibil disponibil de la
prezentate mai jos. Ambreiajul uscat a limitat doar capacitatea
transmisii manuale curente, împreună cu confortul de
termică, astfel încât, în intrările mari de energie a sistemului rapid
transmisii automate. Pentru ca noua genera•ie de transmisii
limitele ajunge, care sunt semnificativ mai mici decât cele ale
poate func•iona cu foarte eficiente de schimbare a vitezelor
variatiilor de cuplu automate comparabile sau ambreiaje umede.
•i sincronizare dispozitive de transmisii manuale, două
Mai mult decât atât, uzura căptu•elii de frecare uscată este
ambreiaje care pot fi operate în mod independent, sunt
adesea un punct de discu•ie în cazul în care problemele de via•ă
necesare [1]. Fiecare dintre cele două ambreiaje link-uri
unul subtransmission la motorul cu ardere internă, o func•ie de serviciu sunt în cauză. Ambreiajul umed, în combina•ie cu un

care poate fi îndeplinită, în principiu, prin ambreiaje umede sistem de control fullyhydraulic pentru ac•ionarea •i răcirea este

sau uscate. Ambele ambreiaje trebuie să fie ac•ionate prin în general considerată ca fiind prea preten•ios •i costisitor. În

mijloace automate pentru a controla opera•iile de schimbare plus, pierderile de pompă de multe ori duce la un consum de
a vitezelor, fără întreruperi la pornirea sau for•a de trac•iune. combustibil mai mare în compara•ie cu solu•iile uscate.

figura 1 dublu ambreiaj uscat și umed

112200 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Figura 2 Compararea a ambreiajului pasiv închis / activ închis

uscat
prezintă sec•iunea transversală a unui ambreiaj activ închis.
Deoarece, în ghearele închise în mod activ, arcul diafragmă este
utilizat în principal ca o pârghie pentru a transmite for•a angrena la
dublu ambreiaj placa de contact, acest lucru este descris ca un arc de pârghie.

Datorită construc•iei de transmisii powershift, din motive de Cerin•a special este că degetele de primăvară pârghie trebuie să

siguran•ă dictează că cuplajele trebuie să se deschidă automat în fie extrem de rigid, într-o direc•ie axială pentru a minimiza pierderile

cazul în care sistemul de ac•ionare a ambreiajului e•uează. Acest de călătorie. Resortul maneta este, de asemenea, proiectat astfel

lucru se poate realiza foarte u•or prin utilizarea a•a-numitelor încât, în toată gama de lucru al lagărului se angajeze, există

„ambreiaje închise în mod activ“. În ambreiaje închise în mod activ, întotdeauna for•a de randament scăzut •i este asigurată de

for•a de contact este egal cu zero, în cazul în care nu există nici o deschidere, astfel sigură a ambreiajului.

for•ă mică sau care ac•ionează pe degete de primăvară diafragmă.


În schimb, vehiculele cu transmisii manuale au fost închise în mod
pasiv ambreiaje în care for•a de contact completă este prezent pe
garniturile de ambreiaj în cazul în care nu există nici o for•ă care Dispunerea ambreiajelor în
ac•ionează pe degete cu arc diafragmă [2, 3]. În această situa•ie,
cuplul maxim este transmis. Partea stângă a figurii 2 prezintă
transmiterea
sec•iunea transversală a unui ambreiaj pasiv închis, în timp ce Ambreiaje pentru transmisii manuale sunt în mod normal,
partea dreaptă montate direct prin volantul de pe arborele cotit. For•a de
eliberare necesară pentru ac•ionarea este acceptată în
majoritatea cazurilor, prin intermediul

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 112211


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

volant. Deoarece ambreiaje duble necesită mult mai mult compensa deplasările axiale •i radiale între arborele cotit
spa•iu într-o direc•ie axială •i for•ele de ac•ionare în •i transmisie arbori.
anumite condi•ii de deplasare sunt mai mari decât în ​cazul
ambreiaje manuale, legătura directă •i de sus•inere a
rezemării pe arborele cotit nu este fezabilă, în multe
Confruntarea cu intrări mari
cazuri, din cauza sarcinii excesiv de mare. Un aranjament
alternativ este de a sprijini dublu ambreiaj pe unul dintre de energie
cei doi arbori de transmisie, de preferin•ă, pe arborele
Una dintre problemele-cheie în dezvoltarea de mufe duble
tubular. În acest aranjament, există, în principiu, două
uscate este asigurarea unei vie•i ambreiaj „adecvat“. Chilo•i de
posibilită•i pentru conectarea Ambreiajul dublu la arborele
proiectare actuale prevăd că cuplajele trebuie să realizeze
cotit.
aceea•i via•ă ca •i vehiculul în sine. Mai mult decât atât, trebuie
să existe suficientă capacitate de suprasarcină pentru a face
fa•ă situa•iilor extreme. Capacitatea de suprasarcină de
In varianta 1 cu un „amortizor extern“, un sistem amortizor transmisii cu dublu ambreiaj trebuie să corespundă cu cea a
este montat pe arborele cotit. Cuplul este transferat din transmisiilor automate în trepte sau CVT.
partea amortizorului secundar la dublu ambreiaj prin
intermediul unui angrenaj de antrenare preîncărcat într-o
direc•ie circumferen•ială, care compensează de asemenea
Capacitatea de suprasarcină a ambreiaje este în prezent
toleran•ele axiale dintre motor si transmisie arborii.
măsurată în termeni de cât de des •i / sau cât de mult timp
un sistem de ambreiaj poate fi supus energiei fric•ional
fără a se deteriora permanent sistemul. Un test
În varianta 2 cu un „joint Cardan“, două amortizoare de comparativ ar implica în mod repetat demaraj pe o pantă
vibra•ii torsionale sunt integrate în cele două discuri de într-un interval de timp definit. Figura 4 prezintă exemplul
ambreiaj, iar cuplul este transferat între motor •i dublu curbei temperaturii ambreiajului în timp cu porniri repetate
ambreiaj prin intermediul unui volant cu o func•ie cardanică. deal. In ambreiaje uscate cu căptu•eli de curent,
Cardan Articula•ia este formată din elemente elastice, care temperatura critică
pot

Figura 3 Dispunerea de mufe duble cu sistem de torsiune amortizor în trenul de rulare

112222 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Figura 4 Curba temperaturii ambreiajului și număr posibil de porniri repetate deal

a plăcii de contact este de aprox. La 350 la 400 ° C. Peste lasa tangen•ială situat pe diametrul exterior.
această temperatură, sistemul de frecare începe să sufere
deteriorări permanente. În plus fa•ă de temperatura
Pentru a preveni cantită•i mari de aer contaminat curge
maximă, cu toate acestea, durata sarcinii termice este de
continuu prin zona ambreiajului, este recomandabil să nu se
asemenea un factor important în deteriorarea sistemului de
deschidă carcasa ambreiajului, până la o temperatură a
frecare. Curba de temperatură albastră în figura 4
aerului de mai mult de 100 ° C este atinsă. Acest lucru poate
corespunde situa•iei care există în prezent în vehiculele cu
fi realizat în mod simplu •i eficient prin intermediul unei
transmisii manuale la pornirea în mod repetat, pe o pantă
clapete (actuator wax) termostatată pe carcasa ambreiajului.
de 12%, cu o sarcină maximă •i remorcă. Frecven•a
Efectul asupra ambreiajului este indicat prin formula:
posibilelor off-uri de pornire poate fi crescută considerabil
dacă energia fric•ional per start-off este redusă prin
cre•terea raportului de viteze 1, a•a cum se arată în verde
în Figura 4. O schimbare a raportului dă o schimbare
aproximativ pătrat în energia de start off. Această afirma•ie
se aplică, în general, la toate start-off-uri în prima treaptă
de viteză. Cre•terea raportului de viteze 1 cu 20%,

Aceasta înseamnă că mai multă căldură, care poate fi disipată


de componentele fierbin•i ale ambreiajului, este mai mare
diferen•a de temperatură fa•ă de aerul ambiant. Într-o
Există un poten•ial suplimentar pentru cre•terea robuste•ii termică formulare simplificată, temperatura aerului de locuin•e este de
a ambreiaje uscate în furnizarea de carcasa ambreiajului cu 50 K mai mică, iar temperatura componentelor este de
deschideri adecvate pentru a permite aerului încălzit în carcasă aproximativ 50 K mai mic. Figura 5 prezintă o posibilă
pentru a fi schimbate cu aerul ambiant mai rece. Rotitor proiectarea unui sistem de ventila•ie carcasă ambreiaj
ac•ionează ambreiajul ca un ventilator radial; în scopul de a ob•ine controlat termostatic •i temperaturile componente rezultate.
un randament înalt de aer trebuie să aibă un orificiu de intrare în
apropiere de centrul de rota•ie •i un out-

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 112233


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

Figura 6 uzura ambreiaj ambreiaje duble uscate

ly stabilit în intervalul limită de derapaj în anumite situa•ii, în


scopul de a optimiza confortul. Figura 6 prezintă uzura
căptu•ire a•teptată pentru o aplica•ie selectată.

Spectacolele diagramă care poartă călătorie de cca.


3,5 mm, este necesară pe fiecare ambreiaj pentru o durată de
via•ă de ambreiaj 240.000 km. Acest lucru influen•ează în primul
rând pachetul de proiectare a sistemului. Pentru sistemele uscate
dublu ambreiaj, cu cerin•e de spa•iu fezabile, există 3 abordări de
bază:

• ambreiaje activ închis cu un raport intern mic

• ambreiaje în mod activ închis cu reglare de uzură senzor de


sarcină (LAC = sarcina ajustată a ambreiajului).

• Ambreiaj activ închis cu reglare uzura prin senzor de


deplasare (TAC = călătorie ambreiaj Adjusted)
Figura 5 Schematică a carcasei ambreiajului deschis

Durata de via•ă Ambreiaj activ închis cu un raport intern


mic
În plus fa•ă de o capacitate de suprasarcină adecvată,
O solu•ie foarte simplă •i robustă pentru un sistem dublu
dezvoltarea de noi transmisii dublu ambreiaj, de asemenea, se
ambreiaj este un aranjament care cuprinde două ambreiaje
concentrează durata de via•ă preconizată. În compara•ie cu
închise în mod activ cu un raport intern levier de aprox. 2: 1,
transmisii manuale, ambreiajele pentru transmisii cu dublu
fără a lua măsuri pe partea cuplajului pentru compensarea
ambreiaj sunt supuse unor sarcini mai mari din cauza de control,
uzurii garniturilor (Figura 7).
care se suprapun schimbarile de treapta de alunecare •i
opera•iuni de schimbare a vitezelor mai frecvente. Controlul Slip
înseamnă că cuplajele sunt deliberate- În această solu•ie, punctul de degetele de primăvară pârghii de
zero, se schimbă de călătorie uzură multi-

112244 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

această activitate de dezvoltare este auto-reglare ambreiaj


SAC [1-4], care a fost în produc•ia de volum pentru aprox.
10 ani •i este montat în multe transmisii manuale complet
manuale •i automate. Pare logic să se aplice această
tehnologie dovedit a ambreiaje duble uscate, de
asemenea. Pentru a îndeplini cerin•ele specifice privind
ambreiaje duble, cum ar fi ambreiaje închise în mod activ •i
pachetul de design extrem de limitat pentru cele două
ambreiaje •i două sisteme de ac•ionare, a fost necesară
dezvoltarea sistemului suplimentar. Un sistem dublu
ambreiaj bazat pe principiul senzorului de sarcină a fost
acum dezvoltat, care a trecut toate func•iile •i anduran•ă
testele necesare (Figura 8).

Figura 7 ambreiaj dublu cu un raport intern mic

Pentru a realiza ajustarea la uzură în ALC, resortul pârghie


zate de raportul ambreiajului. Această schimbare de deplasare
al fiecărui subclutch este supus unui reazem axial sau
trebuie să fie luate în considerare în proiectarea sistemului se
sarcină senzor de un arc senzor. În plus, ambele arcuri
angaja. Dezavantajul acestei solu•ii, însă, este faptul că angaja
pârghii sunt sprijinite pe capacul ambreiajului cu ajutorul
for•e sunt mai mari datorită raportului mic ambreiaj, astfel încât
unui inel de rampă. Capacul ambreiajului oferă rampele
numai cuplurile de motoare de până la aprox. 150 Nm poate fi
opuse de pe ambele păr•i, un design deosebit de compact.
manevrat men•inând în acela•i timp for•ele de ac•ionare
Ca •i în ambreiajul autoreglare (SAC), uzura este detectată
acceptabile.
prin modificarea for•ei arcului manetei de arcul senzorului •i
compensat de către inelul rotativ rampă. Purtati de ajustare
este complet automat, fără trepte •i depă•irii cursei foarte
ambreiaje în mod activ închis cu reglare uzura mici, astfel încât nu se fac cereri suplimentare privind
prin LAC senzor de sarcină (Load Adjusted sistemul de control al ambreiajului automat. Ambele
ambreiaj) ambreiaje pot fi astfel compensată, astfel încât pozi•ia de
În urmă cu aproximativ 15 ani, LuK a început pe dezvoltarea de primăvară pârghie rămâne aproape neschimbat în ciuda
reglare pentru ambreiaje de vehicule uscate pentru a compensa
uzura mecanică a garniturilor de ambreiaj. Un sistem de bază
care rezultă din
purta •i the
deplasare axială necesară
pentru sistemul complet este
minimizat pe partea
ambreiajului. Cu toate
acestea, există un lan• de
toleran•ă foarte lung de
ambreiaj degetele de
primăvară pârghie la sistemul
de ac•ionare care necesită
compensarea
toleran•e prin
adaosuri specifice
transmisiei.
Pentru a evita
acest proces consumatoare
de timp, în fabrici de
asamblare de automobile,
Figura 8 ambreiaj dublu, cu incarcare controlata de ajustare la uzură LAC (Load Adjusted ambreiaj) intens

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 112255


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

se fac eforturi pentru a dezvolta un ambreiaj dublu, cu o nouă erances sau uzură. În acest nou regulator de uzură, o placă de
ajustare a uzurii. Abordarea cea mai promi•ătoare în prezent arc sub•ire cu fante descris ca un „arc de antrenare“ este folosit
pare a fi un mecanism de compensare uzură care detectează •i nu numai pentru a detecta uzura, dar, de asemenea, ca un
reglează o constantă implica accident vascular cerebral. element de antrenare pentru un sistem rampă. Figura 9
prezintă acest arc de antrenare cu un dinte exterior stabilit în
cele două pozi•ii extreme „ambreiaje deschise“ •i „ambreiaje
ambreiaj activ închis cu reglare de uzură TAC închise“. Atunci când se produce uzură, cursa axială a manetei
senzor de deplasare (de călătorie Adjusted cre•te cu arc, astfel încât din•ii de pe bra•ul drept al sari arc
ambreiaj) conducător unic •i mai mult. Ambreiajul se deschide apoi,
In dezvoltarea de mufe duble uscate, o problemă centrală exercitând un cuplu pe arcul de antrenare, care apoi se rote•te
este punerea în aplicare func•ionalitatea necesară în pachetul circumferen•ial •i din•ii de pe bra•ul stâng sari o oprire
de proiectare disponibil în vehicule moderne. Scopul este de suplimentară. Arcul pârghie este ferm conectat la arcul de
a crea sisteme în care func•iile sunt inteligent integrate în antrenare rotativ într-o direc•ie circumferen•ială •i, prin urmare,
componentele •i toleran•ele de sistem sunt în mare parte se rote•te de asemenea. compensare de uzură poate fi atins în
eliminate. De un interes particular este lan•ul de toleran•ă cazul în care degetele de primăvară pârghie au format rampe
axială implică cele două ambreiaje •i sistemele de ac•ionare pe circumferin•ă, care sunt sus•inute axial pe rampe, de
corespunzătoare. Pentru a îndeplini aceste cerin•e în mare exemplu, în placa preasure. ajustare uzura-detectare de
măsură, se fac eforturi intense pentru a dezvolta un nou călătorie, cu toate acestea necesită un sistem special de
sistem dublu ambreiaj, Travel ajustat ambreiaj (TAC). TAC ac•ionare în care for•a maximă poate fi limitată cu o precizie
are două travelcontrolled uzură care dispozitivele de reglare relativ ridicată.
poate compensa atât de uzură •i de călătorie care căptu•esc
modificări ale elementelor de ac•ionare ca urmare a montare
accepte că

Figura 9 ambreiaj dublu, cu reglare uzura prin control de deplasare și de detectare accident vascular cerebral (TAC)

112266 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Ambreiajul umed
Complexitatea •i
cerin•ele
Cele mai umede ambreiaje duble în prezent pe pia•ă sau ca
urmare a intra pe pia•ă în viitorul apropiat sunt ac•ionate prin
mijloace hidraulice. Camerele de presiune se rotesc la viteza
motorului cu ardere internă (figura 10). Acest design cu
pistoane rotative de ac•ionare este, în general, de
asemenea, utilizat pentru ambreiajele în transmisiile clasice
de conversie.

Pentru a trece uleiul hidraulic din unitatea hidraulică pentru


camerele de presiune, treceri rotative sunt necesare, care sunt
sigilate cu sigilii dinamice fante care permit scurgeri. Această
scurgere este un motiv pentru care un pachet suplimentar de
energie hidraulică este necesară pentru a men•ine ambreiajul Figura 11 Wet ambreiaj dublu, acționat de maneta

la punctul de contact în timp ce motorul nu se rote•te, în


scopul de a atinge start / stop func•ionalitate. Cuplajul poate fi , camere suplimentare AREA petrol sunt incluse în paralel cu camere de
apoi închis u•or •i rapid la repornirea motorului. presiune. Cel pu•in o garnitură suplimentară este necesară pentru fiecare
camera de ulei centrifugal. Sigiliile sunt în mare parte responsabile pentru
histerezis în ac•ionare a ambreiajului.

Camerele de presiune sunt sigilate cu două garnituri


fiecare pe diametrul interior •i exterior. Pentru a compensa LuK, cu toate acestea, favorizează un concept de ac•ionare cu
influen•a presiunii uleiului centrifugal care se acumuleaza ajutorul arcurilor pârghie similar cu stadiul tehnicii utilizate în
sub rota- materialul uscat, închis activ ambreiaje (figura 11). For•a este
aplicată de nerotative elemente, ac•ionare statice prin angrena
lagăre la arcurile de pârghii prin rota•ie la tura•ia motorului [5].
Interac•ionează Lagărele sunt astfel interfa•a dintre păr•ile
sta•ionare •i rotative. Arcul pârghie este suspendat în purtătorul
de disc exterior •i un inel de contact ac•ionează care presează
ansamblul disc împreună. În cazul în care un element de
ac•ionare e•uează, ambreiajul se deschide automat datorită for•ei
arcului manetei. For•ele de ac•ionare externe sunt sus•inute în
mod direct pe un lagăr de acoperire, astfel încât arborele cotit
este liber de forte axiale. Acest sistem are avantajul că mai multe
sisteme de ac•ionare sunt adecvate pentru utilizare. Dacă
elementele de ac•ionare hidraulică sau rotative sau pivotante
pârghii sunt utilizate în combina•ie cu cilindri slave, sisteme
clasice de comandă hidraulică •i pachete electrohidraulică pot fi
utilizate. Un sistem electromecanic de ac•ionare poate fi pur •i
simplu adaptate, de asemenea.

Figura 10 dublu ambreiaj umed cu servomotor rotativ Sistemele de ac•ionare cu o sursă independentă de
pistoane energie ac•ionată electric al com- interne

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 112277


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

Figura 12 Comportamentul histereză al unui ambreiaj dublu umed, acționat de pârghie

beneficiază de motor cu ardere din starea fără scurgeri a acestor Atunci când se compară ambreiajul umed, ac•ionat de maneta cu
cuplaje ac•ionate de pârghie. Aceasta este o condi•ie prealabilă ambreiajul uscat se poate observa rapid că, în ceea ce prive•te
importantă pentru hibridizarea întreaga transmisie, deoarece nu numai cerin•ele •i complexitatea, ambreiajul umed nu are nici un motiv
ghearele poate fi ac•ionat independent de func•ionare a motorului, dar să se teamă compara•ie cu ambreiajul uscat (figura 13). Este
nu este, de asemenea, nu este nevoie de pompare permanentă a important de •tiut aici faptul că sistemele de dublu ambreiaj umed
uleiului pentru a men•ine ambreiajul la punctul de func•ionare. necesită nici un mecanism de ajustare uzură. Ulei de ungere a
lagărelor •i a pieselor mecanice de ac•ionare salvează pe
tratamente de etan•are de lucru •i de suprafa•ă speciale pot fi
omise. ulei de lubrifiere asigură, de asemenea, pierderi mai mici
Lipsa de sigilii oferă, în compara•ie cu ambreiaje clasice umede,
•i histerezis.
valori foarte bune ale histerezisului •i modula•ie sensibilă a
ambreiajelor (figura 12). modelarea specială a limbilor de
primăvară pârghie permite compensarea for•elor centrifuge care
urmează să fie atinse, pur •i simplu. Masa relativ mare a materialelor turnate din ambreiaje uscate este
de asemenea semnificativ. Acestea oferă

112288 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Figura 13 Compararea acționării pârghiei în ambreiajul umed și uscat

func•ia capacitate termică, sarcină realizată de uleiul în ac•ionat direct de un stadiu de viteze. Acest lucru permite un
ambreiaje umede. aranjament radial, care este neutră în spa•iu de proiectare în ceea
ce prive•te lungimea de transport •i, de asemenea, salvează pe
Cum este răcirea uleiului cuplajelor asigurată cu un sistem de
etan•are de lucru la roata din•ată interioară. În aplica•ii hibride,
ac•ionare ac•ionată electric? O pompă de recirculare controlată
pompa poate fi ac•ionată de arborele tubular, prin intermediul unui
de aspira•ie este utilizat aici [5] (figura 14).
ambreiaj cu role dublu pentru a asigura răcirea ambreiajului chiar •i
atunci când motorul cu ardere internă este oprit. Există o supapă de
Această pompă de circula•ie este ac•ionată direct de control de aspirare pe partea de aspira•ie, care se poate compara
motor cu ardere internă. O pompă gerotor rentabilă debitul la cerin•a de ulei lichid de răcire în timpul func•ionării
stabilită în sectorul de transmisie automată •i este utilizată ambreiajului •i de conducere. Această pompă se mi•că uleiul
ca o pompă de ulei de motor. Angrenajul exterior al
pompei este

Figura 14 Răcirea concept pentru un electro-mecanic sau electro-hidraulic acționat dublu ambreiaj umed

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 112299


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

printr-un răcitor de ulei înainte de a fi furnizat ambreiajul ca


agent de răcire.

Cu supapa de control de aspira•ie în pozi•ia „rece“, debitul


volumetric este determinat de viteza de deplasare
teoretică a pompei. În această stare, ulei adecvat curge
prin răcitorul de ulei men•ine echilibrul termic al
transmisiei complet în timpul „exploata•ie deal“ •i
„taratoare deal“.

În pozi•ia „unitate“, debitul de ulei poate fi redus foarte mult.


Acesta previne numai arderea garniturilor de ambreiaj
deschise •i asigură răcirea ambreiajului ac•ionat sub control
microslippage. În această stare de func•ionare aprox. 2 ... 3 l /
min debit de ulei prin răcitor de ulei. Această cantitate ulei
oferă o răcire suficientă pentru mici pierderi de pompe
suplimentare, care compară cu un manual de viteze de aprox.
Figura 15 Pompa de plastic
1 kW în timpul deplasării rapide •i, prin urmare, men•ine un
echilibru termic stabil în transmiterea completă.
Aceste măsuri permit dispunerea hranei pentru animale
simplificate, utilizarea unui cooler mai economic •i chiar
eliminarea pompei de plastic deja economic.
Deoarece pompa este folosită numai pentru răcire •i ungere a
ambreiajului •i numai presiunea pierderilor din răcitorul de ulei
•i conductele trebuie să fie luate în considerare, presiuni ale Consum de combustibil
pompei cu mult sub 1 bar apar în intervalul relevant pentru
consum •i presiuni maxime mai mici de 5 bari în timpul răcirii Una dintre cele mai importante probleme în dezvoltarea
ambreiajului •i temperaturile scăzute de ulei. de transmisii ambreiaj dublu este utilizarea eficienta
ridicate de transport •i a consumului de combustibil
favorabil asociat al vehiculului.

Aceste presiuni scăzute permit un salt tehnologic în alegerea


Dacă unul analizează datele privind consumul de combustibil
materialului pentru pompa, care poate fi făcută acum aproape în
furnizate de către producătorii de automobile, este evident că
întregime din material plastic. Supapa de control de aspira•ie
eficien•a ridicată a laturii de transmisie mecanică nu oferă în
poate fi pur •i simplu, integrat în carcasa pompei. Datorită
mod automat un consum redus pe parcursul ciclului (figura 17).
utilizării de plastic, nu este necesară prelucrarea pieselor •i un
La vehiculele diesel cu note mici •i moderate de putere, în
beneficiu semnificativ al costurilor poate fi realizat (figura 15).
special, transmisia cu dublu ambreiaj încă nu se poate folosi
avantajele sale. Chiar •i transmisiile de FPC, care sunt pu•in
dezavantaja•i în intervalul de sarcină par•ială în ceea ce
Combina•ia unui ambreiaj umed dublu ac•ionat de pârghie prive•te eficien•a variator, da unele rezultate mai bune sau
•i un concept simplu, robust răcire reduce semnificativ comparabile. În prezent, transmisia cu dublu ambreiaj este
complexitatea ambreiajului umed, fără compromisuri convingătoare numai la motoarele mari alimentate cu gaz.
privind func•ionalitatea.

LuK lucrează la conceptele de răcire cu ajutorul unui răcitor de


ulei în formă de inel •i energia cinetică a uleiului rotativ care iese De ce este acest caz? Inginerii de dezvoltare de transmisie
din ambreiajul pentru a crea lichid de răcire cu circula•ie de ulei CVT au compensat micile dezavantaje la partea variator
(figura 16). O pompă cu jet asigură un schimb permanent între prin aplicarea pompelor duble de debit •i pompe cu jet
uleiul circulant •i baia de ulei. Acest lucru permite, de asemenea, precum un concept hidraulic optimizat în ceea ce prive•te
utilizarea completă a băii de ulei ca un radiator de căldură în presiunile de operare scăzute •i dimensiunea pompei.
situa•ii cu intrări mari de energie.

113300 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Figura 16 Conceptul de răcire nou

Eficien•a ridicată a laturii de transmisie mecanică a Studiile de evaluare comparativă au arătat că, atunci când se
transmisiilor ambreiaj dublu, momentele de masă joase de deplasează cu o constantă de 50 km / h pierderile de pompare a
iner•ie ale ambreiaje umede, fezabilitatea ungere prin influen•at consumul de combustibil al unui minivan 250 Nm diesel cu
stropire ulei de transmisie •i o strategie preselec•iei cca. 7%. În ciclul NEDCmixed, această valoare a fost de 7 ... 8%.
adecvată pentru a elimina trage•i cuplurile în ambreiajul
decuplat da deja condi•ii bune exploatând alte avantaje
ale sistemului •i eliminând dezavantajele în compara•ie cu Există un poten•ial enorm de îmbunătă•ire aici. Ambreiajul

alte concepte de transport •i, de asemenea, în compara•ie ac•ionat de pârghie prezentat, în combina•ie cu un sistem de

cu dubla transmisie ambreiaj cu ambreiaje uscate. ac•ionare electromecanic sau electrohidraulic •i o pompă de
circula•ie exclusiv pentru uleiul lichid de răcire oferă condi•ii
bune pentru o astfel de îmbunătă•ire.

Cea mai mare parte a pierderilor cauzate de pompa hidraulică, Pierderile electrice din alimentatorul electro-hidraulic sau
care trebuie pe de o parte să asigure cantită•i mari de ulei motoarele electrice din sistemul de ac•ionare mecanică •i
lichid de răcire pentru a răci ambreiajelor •i pe de altă parte, supapa de comandă de aspira•ie controlată electric sunt
creează o presiune de operare pentru a închide ambreiajelor. de acela•i ordin ca •i pierderile în numeroase comutare,
Acest conflict de interese conduce la dimensiuni mari PWM •i solenoizi propor•ionale în unitatea de control
comparativă de pompe cu presiuni de sistem corespunzător hidraulic clasic. Astfel, este permisă să se concentreze pe
mai mari în sistemele existente în prezent pe pia•ă. compararea pierderilor de pompare pure.

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 113311


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

Pierderile la pompă pompa de recirculare aproape Concepte hidraulice cu o pompă cu jet, beneficii consum
depresurizat sunt cca. 1% mai sus, în 50 kmh caz •i în ciclul de ordinul a 5% sau mai mult poate fi atins.
NEDCmixed. beneficii Consumul de combustibil de cca. 6 ...
7% poate fi astfel prezentat în compara•ie cu stadiul tehnicii
(figura Pe baza acestor observa•ii, este clar că ambreiajul umed
18). Chiar •i atunci când folosind optimizat clasic nu poate fi tras la răspundere pentru

Figura 17 Diferențele în consumul de combustibil între diverse transmisii [NEDC amestecate în l / min], comparativ cu manual
transmisie cu putere același motor în același vehicul. Surse [6-9]

113322 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Figura 18 Ca Figura 17 pentru aplicații diesel, date suplimentare pentru trei vehicule selectate pentru Trans- dublu ambreiaj uscat și umed

misiuni cu servomotoare electrice LuK

consum mai mare de combustibil; ac•ionare •i conceptul de răcire ambreiaje duble au avantajele lor specifice •i dezavantaje,
joacă rolul decisiv. În cazul în care pierderile de aici sunt reduse care, în func•ie de ponderare •i de client filosofia, pot
în mod activ •i avantaje, cum ar fi cele mai mici for•ele de iner•ie conduce la decizii diferite.
•i ungere prin stropire sunt exploatate, valorile de consum se
misca foarte mult mai aproape de cele ale sistemelor uscate.
Dacă transmisia cu dublu ambreiaj va face un progres
major sau să rămână un produs de ni•ă va fi determinată
de for•ele pie•ei. transmisii cu dublu ambreiaj în prezent
Utilizarea de dispozitive de ac•ionare electrice pentru încă mai au un anumit poten•ial în ceea ce prive•te
ac•ionarea ambreiajului •i a schimbătorului de viteze oferă consumul de combustibil •i costuri în compara•ie cu CVT •i
condi•ii bune pentru capacitatea de hibridare a transmisiilor transmisiile automate mai bune în trepte [6-10]. Aten•ia
ambreiaj dublu. Costul suplimentar al unui pachet de putere trebuie să fie, de asemenea, acordată problemei hibridării
suplimentară în sistemele de control hidraulice clasice pentru a în toate conceptele de transmisie automată.
asigura preîncărcarea cuplajelor în timp ce motorul cu ardere
internă este oprit pot fi salvate prin utilizarea actuatori electrice
independente a motorului cu ardere internă. Ca urmare, acest
concept de ac•ionare în combina•ie cu un ambreiaj de pornire Datorită principii simple de ajustare a uzurii •i o robuste•e mai mare
umed ac•ionat de pârghie este bine echipat pentru cerin•ele în situa•ii de mare de energie, ambreiaje duble uscate au devenit,
viitorului. de asemenea, o alternativă serioasă pentru moderată până la
cuplurile mari ale motorului.

O mare parte din tehnologia ambreiaje uscate au fost

Concluzie reportate pentru sistemele de ambreiaj dublu umed. Acum


este posibil să se tragă împreună avantajele actuatoare
condi•ii Odată la limită, cum ar fi capacitatea de cuplu, anvelopa ac•ionate electric, combinate cu o pompă de circula•ie, cu
axială, consumul de combustibil, de via•ă, capacitatea de a avantajele în situa•ii de mare energie •i pentru pachetul de
gestiona situa•ii de mare energie •i costurile sunt luate în design, mai ales la un nivel ridicat de putere.
considerare, umed •i uscat

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 113333


99 DDoouubbllee cclluuttcchh

Figura 19 ambreiaj dublu uscat sau umed?

Decizia în favoarea unui dublu ambreiaj umed sau uscat depinde Deoarece ambreiaje uscate •i umede, ac•ionat de pârghie au
de cerin•ele specifice ale clientului, vehiculul •i tren de ac•ionare aceea•i interfa•ă pentru introducerea for•ei de ac•ionare, •i
parametri cum ar fi cuplul motor, raportul de pornire •i greutatea anume rulmen•i cu cupla, un concept modular poate fi atins [5,
vehiculului precum anvelopa de proiectare •i condi•ii de răcire. 11] (figura 20). La transmisiile identice cu ac•ionare
Limitele de decizie variază în func•ie de categoria vehiculului [11] electromecanic sau electrohidraulic al schimbătorului de viteze,
(figura 19). Un camion 880Nm poate fi în continuare echipate cu ambreiaje umede •i uscate pot fi aranjate în carcasa
un ambreiaj dublu uscat, în timp ce un monovolum cu un motor ambreiajului cu un sistem de ac•ionare a ambreiajului identic.
de 400Nm poate necesita ambreiaje umede. Toate adaptările necesare, cum ar fi montarea suplimentară a
pompei de circula•ie •i supapa de comandă de aspira•ie pentru
ambreiajele duble umede, poate fi limitată la carcasa
ambreiajului, care trebuie, în majoritatea cazurilor, să fie
În ambele cazuri, un sistem de ac•ionare electromecanic sau adaptate la diferite modele de flan•ă a motorului de montare
electrohidraulic poate fi dovedit a fi avantajoasă în cazul în oricum. Ca urmare, aceea•i transmisie de bază, inclusiv
care obiectivul este de a ob•ine un consum de combustibil dispozitivele de ac•ionare pot fi pur •i simplu adaptate la
favorabil în compara•ie cu stadiul tehnicii sau de a crea cerin•ele clientului diferite pe scară largă •i o solu•ie futureproof
condi•iile necesare pentru hibridizarea. Solu•iile prezentate oferit, care se potrive•te cerin•elor specifice.
aici arată că acest lucru nu este neapărat asociată cu solu•ii
complexe •i costuri suplimentare.

113344 LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066


DDoouubbllee cclluuttcchh 99

Literatură
[1] Berger, R .; Meinhard, R .; Bunder, C .: Das sem-
allel-Schalt-Getriebe PSG - Doppelkupplungsgetriebe
mit Trockenkupplungen, 7. LuK Kolloquium 2002

[2] Kimmig, K. L .: Die selbsteinstellende Kupplung


SACder 2. Generarea, 6. LuKKolloquium 1998 [3] Reik,

W .; Kimmig, K. L .: Selbsteinstellende
Kupplungen für Kraftfahrzeuge, VDI Bericht 1323 (1997),
S. 105-116

[4] Reik, W .: Die selbsteinstellende Kupplung, 5.


LuK Kolloquium 1994

[5] Reik, W .; Friedmann, O .; Agner, I .; Werner,


O .: Die Kupplung - das Herz des
Doppelkupplungsgetriebes, VDI-berichte Nr. 1824,
Getriebe în Fahrzeugen 2004 [6] Katalog 2005 der
„Revue Automobil“, Bern
(Schweiz), Seiten 121-135, 138-152, 232-243, 335-357,
397-411, 433-437, 526-546 [7] DSG-Anwendungen în
www.volkswagen.de
und www.audi.de vom 16.02.2006 [8] Multitronic ®- Anwendungen

aus Preisliste
A4, Audi AG, Stand 01.01.2006 und Preisliste A6, Audi
AG, Stand 01.01.2006 [9] Autotronic ®- Anwendungen în
www.mer-
cedes-benz.de vom 16.02.2006 [10] Mäder, KM:

variabilă continuu Trans-


misiune: Benchmark, Stare & Poten•iale, 19 Folie,
Dokumentation 4. Internationales CTI-Symposium,
inovatoare Fahrzeug-
Getriebe, 2005

[11] Wagner, U .; Berger, R .; Friedmann, O .; Esly,


N .: Elektromotorische Automatisierung für
Doppelkupplungsgetriebe, VDI Berichte Nr.
Figura 20 Conceptul modular de ambreiaj 1824, Getriebe în Fahrzeugen 2004

LLuuKK SSYYMMPPOOSSIIUUMM 22000066 113355