Sunteți pe pagina 1din 4

Asimptote si limite de functii din variantele de BAC

x 1
1. Fie f :  2;    , f ( x) 
. Aflati ecuatiile asimptotelor graficului functiei f.
x2
2. Aflati ecuatia asimptotei oblice la  la graficul functiei
x 2  3x  5
f: *
 , f ( x)  .
x
3. Determinati numarul asimtotelor verticale ale graficului functiei f : \{0;1}  ,
x2 1
f ( x)  .
x2  x
 2x  2
 ;x 1
4. Demonstrati ca  lim f ( x) , f :  , f ( x)   x  1 .
x 1
3x  1; x  1

x2  4
5. Calculati lim
x 2 3x  6

x2  2 x  1
6. Calculati lim .
x  2 x 2  x  2

2x  6
7. Calculati lim
x 3 5 x  15

2 x2  x  1
8. Fie f :  , f ( x)  2 . Sa se scrie ecuatia asimptotei orizontale la graficul
x  x 1
functiei f spre  .
x2  x  2
9. Fie f : \{1}  , f ( x)  . Sa se determine ecuatiile asimptotelor
x 1
graficului functiei f.
ex
10. Fie f :  ; 1  , f ( x)  . Sa se determine ecuatiile asimptotelor graficului
x 1
functiei f.
1  ln x
11. Fie f :  0;   \{e}  , f ( x)  .
1  ln x
a. lim f ( x )
x 1

b. Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale spre  a graficului functiei f.


12. Fie f :  , f ( x)  e x  x 2 . Sa se demonstreze ca functia f nu are asimptota catre
 .
x2  6 x
13. Fie f :  2;   , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei oblice spre  la
x2
graficul functiei f.
x2  1
14. Fie f :  , f ( x)  x 4  2 x 2  12 . Calculati lim .
x  f ( x)  x 4
f ( x)
15. Fie f :  , f ( x)  x3  6 x  2 . Calculati lim .
x 0 x2
2 x 3  f ( x)
16. Fie f :  , f ( x)  2 x3  9 x 2  12 x  1 . Calculati lim .
x  6( x  1)( x  2)

f ( x)
17. Fie f :  , f ( x)  2 x3  6 x  4 . Calculati lim .
x 1 x  1

f ( x)
18. Fie f :  , f ( x)  x3  2 x 2  x . Calculati lim .
x 0 x  x  1 3x  1

19. Fie f :  0;   , f ( x)  x3  3ln x . Aflati ecuatia asimptotei verticale la graficul


functiei f.
x 2  ax  6
20. Fie f :  1;    , f ( x)  ,a .
x 1
a. Pentru a=7. Calculati lim f ( x)
x 1

b. Aflati a pentru care dreapta de ecuatie y  x  2 este asimptota oblica spre


 la graficul functiei f.
c. Demonstrati ca a  functia f nu admite asimptota orizontala spre 
x5
21. Fie f :  , f ( x)  2 .
x x2
a. lim f ( x)
x 1

b. lim   2 x 1 f ( x) 
x

c. Aflati ecuatia asimptotei spre  la graficul functiei f.


1
22. Fie f :  2;   , f ( x)  x  1  . Aflati ecuatia asimptotei oblice la  la
x2
graficul functiei f.
x5
23. Fie f :  , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei orizontale la  .
x  2x  2
2

f ( x)
24. Fie f :  , f ( x)   x3  3x  2 . Calculati lim .
x2 x  2

f ( x)  3 x
25. Calculati lim , unde f :  , f ( x)  x3  3x .
x 0 x
x 2  2 x  11
26. Fie f : (3; )  , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei oblice spre  la
x 3
graficului functiei f.
x2
27. Fie f :  , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei orizontale la graficului
x2  1
functiei f spre  .
2x 1
28. Fie f : (0; )  , f ( x)  ln . Aflati ecuatia asimptotei orizontale la graficului
x
functiei f spre  .
1
29. Fie f : \{1;0}  , f ( x)  . Determinati ecuatia asimptotei orizontale la
x( x  1)
graficului functiei f spre  .
mx 2  4 x  m
30. Fie f : (1; )  , f ( x)  , m .
x 1
a. Aratati ca dreapta de ecuatie x  1 este asimptota verticala la graficul functiei f
pentru m  .
b. Aflati m , pentru care dreapta de ecuatie y  3 este asimptota orizontala la
f ( x)
graficului functiei g : (1; )  , g ( x) 
x
f ( x)  5
c. Pentru m  1, calculati lim
x2 x2
x 2  3x  5
31. Fie f : (2; )  , f ( x) 
x2
a. Calculati lim f ( x )
x 1

b. Aflati ecuatia asimptotei verticale la graficul functiei f.


c. Aflati ecuatia asimptotei orizontale la graficul functiei f.
1
32. Fie f : (0; )  , f ( x)  x  . Aflati ecuatia asimptotei oblice spre  la graficul
x
functiei f.
3x
33. Fie f :  , f ( x)  2 . Calculati lim f ( x ) .
x 1 x 1

f ( x)  x 3
34. Fie f :  , f ( x)  x3  3x  1 . Calculati lim .
x  x
f ( x)  x 4
35. Fie f :  , f ( x)  x 4  8x 2  16 . Calculati lim .
x  x2  1
x  x  16
2
36. Fie f :  , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei orizontale spre  la
2 x2  x  1
graficul functiei f.
x2
37. Fie f : (2; )  , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei orizontale spre  la
x2
graficul functiei f.
38. Fie f :  , f ( x)  x 2  x  1 . Aflati ecuatia asimptotei spre  la graficul
functiei f.
39. Fie f :  , f ( x)  3x  e x . Aflati ecuatia asimptotei oblice spre  la graficul
functiei f.
40. Fie Fie f : (0; )  , f ( x)  x ln x  x  1 . Calculati lim f ( x ) .
xe

x 32
41. Aflati lim f ( x) unde f :  , f ( x)  .
x  x2  3
f ( x)
42. Calculati lim , unde f :  , f ( x)  3 x 2  7 .
x  x2
43. Aflati lim f ( x ) unde f : (0; )  , f ( x)  x 2  ln x .
x 1

e x
44. Aflati lim f ( x ) unde f : (; 2)  , f ( x)  .
x 1 x2
x 1
45. Fie f : (2; )  , f ( x)  .
x2
a. Calculati lim f ( x )
x 3

b. Aflati ecuatia asimptotei verticale la graficul functiei f.


c. Aflati ecuatia asimptotei orizontale la graficul functiei f.
46. Aflati ecuatia asimptotei spre asimptotei spre  la graficul functiei f, unde
x2
f :  , f ( x)  2
x  4x  5
f ( x)
47. Fie f :  , f ( x)  x3  3x  7 . Calculati lim .
x  x(2 x  1)(3x  2)

x2  2
48. Fie f : (1; )  , f ( x)  .determinati ecuatia asimptotei oblice la graficul
x 1
functiei f.
x2  2 x  2
49. Fie f : (1; )  , f ( x)  .determinati ecuatia asimptotei oblice la
x 1
graficul functiei f.
x 1
50. Fie f : (0; )  , f ( x)  .
x
a. Calculati lim f ( x)
x 

b. Aflati ecuatia asimptotei verticale la graficul functiei f.


c. Aflati ecuatia asimptotei orizontale la graficul functiei f.
ex
51. Fie f : (0; )  , f ( x)  . Aflati ecuatia asimptotei spre  la graficul
x  ex
functiei f.
 4
 ,x 0
52. Fie f :  , f ( x)   x 2  1
 x  4, x  0
a. Calculeaza f (1)  f (0)  f (5)
f ( x)
b. Calculati lim
x  4 16  x 2

x9
53. Fie Fie f :  , f ( x)  ,determinati ecuatia asimptotei oblice la graficul
x2  3
functiei f spre  .