Sunteți pe pagina 1din 49

Fiziologia renală

rolul rinichiului
în homeostazia
principalelor substanţe

Evacuation as an art,
the Manneken-Piss, Brussels
Funcţiile rinichiului

Menţinerea homeostaziei organismului


Eliminarea apei şi electroliţilor
Detoxifiere
subst. endogene (uree, ac.uric, creatinină, bilirubină, ...
subst. exogene (medicamente, aditivi alimentari...)
echilibrul acido-bazic
Funcţia endocrină
1,25 (dihydroxi) vitamina D
forma activă a vit D, cu rol în metabolismul Ca+2
Eritropoietina
controlul producţiei eritrocitelor
Renina
enzimă implicată în activitatea SRAA + ....

Funcţia metabolică
20% din gluconeogeneza a jeun
Mecanismele formării urinii

1.5-2 l/zi

125 ml/min
(~180 l/zi)
Reabsorbţia tubulară a glucozei
Fracţiunea în urină (x100)
Reabsorbţia tubulară a glucozei
Reabsorbţia tubulară de glucoză

Excretat
Flux glucoză (mg/min)

Filtrat

Tm
Reabsorbit

Concentraţie plasmatică
Prag renal (300mg/dl)
Reabsorbţia aminoacizilor

În tubul proximal în proporţie de 90%


Cuplat cu reabsorbţia Na+ (similar cu glucoza)
Sisteme de transport distincte pentru
AmAc dibazici (Arg, Lis,...)
AmAc dicarboxilici (Glu, Asp,..)
Imino AmAc (Pro, Pro-OH)
Aminoacizi neutri ??
Aminoacidurii genetice
(ex. Boala Hartnup)
Reabsorbţia sulfaţilor şi fosfaţilor

Fosfaţii
În tubul proximal în proporţie de 85-95%
Cuplat cu reabsorbţia Na+ (similar cu glucoza)
Apar în urină chiar la concentraţii fiziologice
(splay larg al curbei de reabsorbţie)
Parathormonul scade Tm
Sulfaţii
În tubul proximal în proporţie de aproape 100%
Cuplat cu reabsorbţia Na+ (similar cu glucoza)
Tm este atins la creşteri uşoare peste concentraţia plasmatică
Sindrom Fanconi
Reabsorbţia acidului uric

la om este produsul final al degradării purinelor


reabsorbţie 98% în tubul proximal
restul de ~2% reprezintă
20% din cantitatea eliminată
suplimentul provine din secreţie tubulară
mecanismul reabsorbţiei este
inhibat competitiv de Probenecid
Bilanţul de sodiu al organismului

Intrări Cantitate ( g/zi)

Alimentaţie 10.5

Ieşiri
Foarte mari variaţii alimentare
de la 0.05 la 25 g/zi
Transpiraţie 0.25
Reglare foarte precisă
Fecale 0.25

Urină 10.0

Total 10.5
Rolul rinichiului în eliminarea sodiului

140 mEq/l 30% 2-3%

60% < 1%
7% 100-200 mEq/zi
Fracţiunea în urină (x100)
Rebsorbţia sodiului în tubul proximal

Na+
(140 mEq/l)

Na+
(30 mEq/l)
ATP Na+
Rebsorbţia sodiului în tubul proximal

Na+
(140 mEq/l)

Na+
(30 mEq/l)
ATP Na+
Glucoza, AmAc
Glucoza, AmAc
Rebsorbţia sodiului în tubul proximal

Na+
(140 mEq/l)

Na+
(30 mEq/l)
ATP Na+
H+
H+
Rebsorbţia sodiului în tubul proximal
Gradient electric transcelular: - 2 mV

Na+ Cl - Cl -
(140 mEq/l)

Na+
(30 mEq/l)
ATP Na+

H2O H2O
Rebsorbţia sodiului în ansa Henle
(ramura ascendentă groasă)
Diuretic de ansă
(Furosemid)

Na+

Na+
Na+

Cl -
Cl -

H2O
Cl -
Rebsorbţia sodiului în tubul distal

Tiazide

Na+

Na+
Na+

H2O
Rebsorbţia sodiului în tubul colector
Gradient electric transcelular: - 70 mV

ALDOSTERON

Spironolactona
Na+ Cl -

Na+ Na+

H2O
Reglarea rebsorbţiei sodiului

Modificarea RFG
Efectul Aldosteronului
“Cel de-al treilea factor”
Modificarea RFG în echilibrul sodiului

NB: efect probabil redus


cantitatea de Na+ eliminat
se decide la nivelul nefronului distal
Efectul Aldosteronului în tubul colector

Aldo

Stimulatorii secreţiei de Aldosteron:


-  Na+ plasmatic
-  K+ plasmatic
- Angiotensina II
Sistemul renină-angiotensină
Reglarea secreţiei de renină

Arteriola

1-RA
PGI2
aferentă
Macula
Na+
densa
Glomerul

Renina
Tub proximal

Baroreceptori

ET A
AT1
Tub distal

Arteriola
eferentă
Rolul SRAA în reglarea echilibrului Na+
“Cel de-al treilea factor” ?

• scade secreţia de renină


• inhibă efectele At II
• inhibă efectele Aldosteronului
• efect vasodilalator direct
Rolul SRAA în reglarea echilibrului Na+...
... şi “cel de-al treilea factor”

ANP,BNP
Rolul rinichiului în eliminarea K+

60-70%

20%
Mecanismul secreţiei K+
Gradient electric transcelular: - 70 mV

ALDOSTERON

Spironolactona
Na+ Cl -

Na+ Na+

K+ K+
K+

H2O
Efectul Aldosteronului în tubul colector

Aldo

Stimulatorii secreţiei de Aldosteron:


-  Na+ plasmatic
-  K+ plasmatic
- Angiotensina II
Reglarea echilibrului K+
Echilibrul acido-bazic al organismului
pH: 7.34-7.40
Acidul Sursa Cale de Cantitate Conc.
eliminare produsă plasmatică
Dioxidul de carbon Respiratia Pulmonar 20.000 21-30
celulară mM/zi mM/l
Acizi organici:

Acid Lactic Glicoliza Gluco- 1.000 1 mM/l


anaerobă neogeneză mM/zi
Corpi Cetonici Spirala Oxidare 1 mM/l
Lynen celulară
Ac. anorganici:

Derivati de acid Compusi cu Renală 70 mM/zi


fosforic fosfor
Derivaţi de acid Aminoacizi Renală
sulfuric cu sulf
Sistemele tampon ale organismului
Sistemul tampon bicarbonat

CO2 + H2O  H2CO3  HCO3- + H+

[ H  ]  [ HCO3 ]  [ H 2 CO3 ]
Ka  [H ]  K a 
[ H 2 CO3 ] [ HCO 3 ]

pH  pK a  log
[ NaHCO3 ]
pH  6,1  lg
HCO  3

[ H 2 CO3 ] pCO2  0,03

Henderson Hasselbalch
Sistemul tampon bicarbonat
Reabsorbţia tubulară a bicarbonaţilor

AC
Sistemul tampon amoniu şi neoformare de bicarbonaţi
Bilanţul hidric al organismului

Intrări Cantităţi (ml/zi)

Băuturi 1200

Apă din alimente 1000

Metabolism 350

Total 2550 Mari variaţii de aport alimentar


Ieşiri de la 0.4 la 25 l/zi
Inaparente 900
 Reglare foarte precisă
Transpiraţie 50

Fecale 100

Urină 1500

Total 2550
Gradientul medular
Mecanismul multiplicator în contracurent

1. 2. 3.

4. 5. 6.
Vascularizatia nefronilor
Heterogenitatea structurală a nefronilor

~80-85%

~15-20%
Hormonul antidiuretic (ADH)
+ At II - barorec.
+ Sy (b-rec) - Sy (a-rec)
- etanol
+ SIADH – Schwartz-Bartter
(Syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone secretion)
- Diabet insipid
Conceptul de clearance

eng. to clear=a curăţa


=volumul teoretic de plasmă care poate fi
complet curăţat de o substanţă pe unitatea de timp

PX Qpx= Px x Vp Px x Vp = Ux x Vu

Ux
Vp = x Vu
Px

Ux
Clx = x Vu
UX Qux= Ux x Vu Px
Determinarea ratei de filtrare glomerulară
Substanţe care:
-filtrează liber la nivel glomerular
-nu se secretă tubular
PX -nu se reabsorb tubular
Qfx= Fx x RFG Px x RFG = Ux x Vu

 Fx=Px RFG =
Ux
Px
x Vu

RFG = Clx
UX Qux= Ux x Vu
Determinarea ratei de filtrare glomerulară
Substanţe care:
-filtrează liber la nivel glomerular
-nu se secretă tubular
PX -nu se reabsorb tubular PX

 Clcr=125 ml/min

UX UX
Inulina Creatinina
Determinarea fluxului plasmatic renal
Substanţe care:
-filtrează liber la nivel glomerular
Filtrare -se secretă tubular
& secreţie -se elimină complet la prima trecere prin rinichi

PX Qpx= Px x Vp Px x FPR = Ux x Vu

Ux
FPR = x Vu
Vp=FPR Px

FPR = Clx
Qux= Ux x Vu
UX
Ac.para-amino-hipuric (PAH) ClPAH=650 ml/min