Sunteți pe pagina 1din 1

Prezentare Prezentare

Robineţi termostatici Robineţi termostatici

re prin pardoseală. Cu ajutorul robinetului compact rotaţie, atât radiatorul, cât şi încălzirea prin pardo-
TempCo VT, există posibilitatea de a integra un cir- seală. Un senzor de temperatură de siguranţă, inte-
cuit de încălzire prin pardoseală, simplu şi cu cos- grat, decuplează automat încălzirea prin pardoseală,
turi accesibile, într-un circuit de încălzire cu radiatoa- la o temperatură mai mare de 55°C, fără a influenţa
re. Utilizarea zilnică a sistemului combinat este foarte în vreun fel funcţionarea radiatorului.
simplă, deoarece reglarea temperaturii se realizează
pentru ambele sisteme, datorită lui TempCo VT, doar

TempCo VT – Combinaţia dintre încălzirea printr-un singur ventil. Diversitate de radiatoare


Pe lângă sistemul complet de încălzire prin pardo-
seală, Purmo oferă şi o gamă largă de radiatoare, din-

prin pardoseală şi radiator Robinetul compact TempCo VT reglează


tot sistemul
TempCo VT este un ansamblu compact de robineţi
tre care multe sunt cu posibilitate de conectare cu
ventil compact cu distanţa interax de 50mm.

care a fost conceput pentru o funcţionare combina- Lăsaţi-vă inspiraţi!


tă între un circuit de încălzire cu radiator şi unul de Apolima
încălzire prin pardoseală. Avantajul faţă de ventile-
le obişnuite, pentru limitarea temperaturii de retur, Rettig SRL
este că încălzirea prin pardoseală este înseriată cu ra- Str. Brânduşelor Nr. 66, et.2
diatorul, şi astfel, acesta reduce temperatura pe turul RO-031257 Bucureşti
Cel mai recent Robinet Termostatic dezvoltat de Pur- binet ventil clasic, direct sub radiatorul de baie. Car- »» este nevoie doar de o singură echilibrare hi- pardoselii. Mai mult, prin această înseriere, se permi- T: +40 21 326 41 08
mo combină alimentarea în mod compact a unui ra- casa inclusă în pachetul de livrare se potriveşte cu draulică! te o echilibrare hidraulică foarte uşoară. Prin inter- F: +40 21 326 41 09
diator cu un sistem de încălzire prin pardoseală. majoritatea radiatoarelor decorative pentru baie şi »» Radiatorul şi sistemul de încălzire prin pardo- mediul ventilului central, se reglează, doar printr-o www.purmo.ro
astfel formează un tot unitar cu aspect atractiv. La seală vor fi controlate împreună printr-un sin-
Pentru un confort optim în baie, folosirea unui sis- acest robinet se vor conecta atât radiatorul cât şi cir- gur ventil
tem de încălzire prin pardoseală împreună cu un cuitul de încălzire în pardoseală. Deoarece ambele »» TempCo VT poate fi folosit la toate radiatoarele Schema de funcţionare
radiator portprosop practic este combinaţia ide- sisteme sunt înseriate, din punct de vedere hidraulic, care au distanţa de racordare interax de 50mm.
ală pentru a avea căldură atât la nivelul picioare- echilibrarea lor este mult mai uşoară. Ambele siste-
lor, cât şi în partea superioară a încăperii. Costuri- me se reglează prin intermediul aceluiaşi ventil, prin-
le pentru o instalaţie cu două circuite de încălzire tr-o singură rotire. Confort termic la picioare în baie –
separate sunt pentru mulţi investitori mult prea luxul nu trebuie să fie scump
mari. De aceea, Purmo a dezvoltat prin interme- NOU În cazul unei renovări şi reproiectări a unei băi, prin-
diul robinetului TempCo VT, o soluţie prin care se »» Blocul de robineţi instalat pe radiator permite in- cipala dorinţă este de a avea un confort optim şi tot- Delta Twin M
pot combina într-un mod compact şi simplu cele tegrarea în sistemul de încălzire a unui circuit de odată un design plăcut. Un radiator frumos şi func-
două sisteme de încălzire. încălzire prin pardoseală ţional în acelaşi timp trebuie să asigure o încălzire
»» Radiatorul şi sistemul de încălzire prin pardosea- rapidă şi o uscare a unui prosop. Dar pentru con-
Robinetul TempCo VT este un ansamblu compact de lă sunt înseriate, iar pentru a avea o temperatură fortul termic şi pentru o senzaţie plăcută la nive-
robineţi tip ventil, care se montează în locul unui ro- scăzută în sistemul de încălzire prin pardoseală, lul picioarelor este nevoie de un sistem de încălzi-

Schema de funcţionare a instalaţiei


combinate cu un radiator (în stânga
este radiatorul, pe care se instalează
direct blocul de robineţi) şi un cir-
cuit de încălzire prin pardoseală (în
Ventil - TH
dreapta) într-un singur circuit de în-
călzire cu ajutorul robinetului ventil
compact TempCo VT.
Elato
Senzor de temperatură, de siguranţă

Schiţa de bază pentru racorduri


Nr. 3 [99] / 2012

Nr. 3 [99] / 2012


Kos V Flores M Santorini M

22 23