Sunteți pe pagina 1din 42

Dacă corelația dintre prețurile a două titluri este de 0,9, atunci:

X relația dintre ele este una indirectă și foarte puternică

X relația dintre ele este una directă, dar nu semnificativă

X relația dintre ele este una indirectă, dar puternică

? relația dintre ele este una directă și foarte puternică

Avem probleme cu modelul APT deoarece:

? Este prea ușor să identificați un set adecvat de factori de risc

? Inexistența oportunităților de arbitraj

:-) Independența între factorii de risc pentru o perioadă determinată de timp

? Instabilitatea relației dintre rentabilitatea așteptată și factorii de risc pe o perioadă mai lungă de timp

Dacă portofoliul de piață are o rentabilitate de 12%, iar rata fără risc este de 7% decât prima de risc
pentru această piață (conform CAPM):

? 4%

X 2%

:-) 5%

? 10%

Dacă stdev (A) = 0,00366667, stdev (B) = 0,00349889, cov (AB) = 0,00317 decât corelația dintre A și B
este:

? 0,98

X 0,82

X 0,74

X 0,65
Pentru o probabilitate de 0,12, randamentul așteptat al unei garanții A este de 18%, iar pentru un titlu B
este de 19%, decât randamentul așteptat al unui portofoliu în care ponderea A este de 40% este:

X 19,20%

? 18,60%

X 17,80%

X 10,10%

În cazul în care prima de piață este de 5%, iar beta pentru un titlu de valoare este de 0,5 și rata fără risc
este de 7% decât rentabilitatea așteptată pentru acest titlu este (în conformitate cu CAPM):

? 7,5%

:-) 9.5%

? 7%

? 9,4%

Această funcție utilitară - U (R) = Σ Pn lnRi descrie:

? un comportament de iubitor de risc

:-) un comportament avers față de risc

? o toleranță mai mare

? un risc indiferent

Este dificil de utilizat CAPM în situații reale deoarece:

? este prea ușor să construim portofoliul optim de risc

:-) nu este singurul factor de risc cu impact asupra rentabilității așteptate

? avem instrumente de rată a riscului fără risc pe o piață financiară

? nu avem o distincție între riscul sistemic și cel non-sistemic


Este o frază falsă:

? CAPM măsoară riscul de portofoliu bazat pe coeficientul beta.

:-) în toate modelele avem întotdeauna o funcție de utilitate tot mai mare asociată revendicărilor
așteptate

? APT consideră o relație liniară între rentabilitatea așteptată și o mulțime de factori de risc

? Modelul Markovitz măsoară riscul de portofoliu bazat pe abaterea standard

Ce teză de sus este falsă:

? dacă trebuie să alegem între două investiții p q, utilitatea unei combinații liniare este egală cu
valoarea utilității pentru fiecare alternativă

X dacă un investitor preferă o investiție p în loc de o investiție q decât U (p) este mai mare decât U (q)

X risc mai mare implică, de obicei, o rentabilitate mai mare așteptată;

:-), relația dintre utilitatea unui randament al investiției și randamentul este una liniară

Dacă un investitor are o avere inițială de 100.000 USD și are posibilitatea de a investi acest capital într-o
alternativă de investiții care asigură un câștig de 50.000 USD cu o probabilitate de 50% și o pierdere de
50.000 USD cu aceeași probabilitate și investitorul alege această alternativă decât el:

X un investitor cu o toleranță scăzută la risc.

X un avertisment de risc;

? un iubitor de risc unul;

X un risc neutru;

Nu este un factor de risc:

Imposibilitatea de a face o predicție corectă în cazul unor evenimente viitoare;

X presiune de timp

Imposibilitatea de a controla toți factorii sau evenimentele;


? evenimentele viitoare sunt aceleași

În modelul Markovitz se presupune că:

? Investitorii au o utilitate marginală din ce în ce mai mare a bogăției lor

? Decizia de investiție nu are la bază riscul și profilul de returnare

:-) Investitorii preferă de obicei profituri mai mari la un anumit nivel de risc

X Profitul așteptat nu este în mod normal distribuit

Dacă un investitor are o avere inițială de 100.000 USD și are posibilitatea de a investi acest capital într-o
alternativă de investiție care asigură un câștig de 50.000 USD cu o probabilitate de 50% și o pierdere de
50.000 USD cu aceeași probabilitate decât rentabilitatea așteptată va fi:

? 150000 USD

?0

:-) 100000 USD

? 50000 USD

Modelul Salomon Smith Barney APT consideră ca un factor de risc:

:-) Prime pentru bonuri mici

? Schimb valutar

X Factor de carte-la-piață

? Productie industriala

Pentru o probabilitate de 0,12, randamentul așteptat al unui titlu A este de 16%, iar pentru un titlu B
este de 17%, decât deviația standard pentru un portofoliu în care greutatea lui A este de 30% este (stdev
(A) = 0,00366667, stdev (B) = 0,00349889, cov (AB) = 0,00317):

:-) 0.0366

? 0.0200
? 0.210

? 0.0255

Pe ofertele eficiente de valori mobiliare sau portofolii de frontieră:

:-) cea mai mare randament la cel mai mic nivel de risc

? cea mai mare rentabilitate la cel mai înalt nivel de risc

? cea mai mică rentabilitate la cel mai scăzut nivel de risc

? cea mai mică rentabilitate la cel mai înalt nivel de risc

Factorii de risc în cazul modelului APT ar trebui să fie:

X bine determinat

? bazat pe portofoliul pieței

X foarte dependent

:-) necorelat

Dacă pentru beta beta este de 1.05 decât:

:-) securitatea are un risc mai mare decât piața;

X securitatea are un risc mai scăzut decât piața;

? securitatea nu are niciun risc.

X securitatea are aceeași rentabilitate cu piața;

În modelul CAPM:

:-) Portofoliul optim este portofoliul pieței

? beta este măsura pentru instrumentele cu rată de risc fără risc


? frontiera eficientă este peste LMS

? beta este egal cu deviația standard a portofoliului de piață.

În modelul Chen, Ross și Roll APT nu avem ca factori de risc:

X Producția industrială

X Inflația așteptată

X Diferența dintre rata dobânzii pe termen scurt și lung

? Depreciere neașteptată față de USD

În modelul Fama & French APT nu avem ca factor de risc:

? Factorul de carte-la-piață

X Market

? Marimea companiei

:-) Inflația

APT a presupus că:

? modelele factoriale nu pot explica întoarcerea anticipată

:-) prețurile de piață raționale de echilibru se mută pentru a exclude oportunitățile de arbitraj

? modul de exploatare a oportunităților de arbitraj depinde de aversiunea față de risc

? piețele financiare nu sunt perfecte cu o volatilitate a legii

Este deficiența cavaleriscului de risc:

? "Riscul este situația decizională în care putem asocia o probabilitate de evenimente viitoare"

X "Riscul este posibilitatea ca rentabilitatea să fie mai mică decât se aștepta"

X "Riscul este incertitudinea cu privire la eventualele pierderi posibile"


X "Riscul este variabilitatea posibilă de returnare cauzată de un eveniment ulterior nesigur"

În CAPM se presupune că:

:-) măsura de risc folosește un coeficient beta

? avem doar instrumente riscante

? o mulțime de investitori au un comportament irațional

? nu există mulți investitori pe piețele financiare

Alta grila
Lichiditatea în cazul structurii riscului de definire a ratei dobânzii:

? capacitatea unei garanții de a fi vândută înainte de scadență

X capacitatea unei valori mobiliare de a fi convertită în altă monedă

:-) capacitatea unei garanții de a fi transformată ieftin și rapid în bani

? capacitatea unei garanții de a fi revânduită altui investitor.

IRR este:

:-) imposibil de calculat în câteva cazuri;

? este întotdeauna diferită de rata dobânzii;

? foarte ușor de calculat manual;

? foarte dependent de rata FX;

NPV este:

X nu poate fi exprimat în diferite valute.

X mai greu de calculat decât IRR;


? bazat pe o rată de actualizare care ar trebui estimată;

X este întotdeauna pozitiv;

Dacă rata de risc fără risc pentru o piață este de 5%, prima de piață este de 4%, iar WACC
pentru un plan de finanțare este de 11% decât compania:

? să modifice structura de finanțare pentru a acorda o importanță mai mare resurselor de


finanțare cu cel mai ridicat cost;

? nu face nimic;

:-) găsi alte resurse de finanțare mai puțin costisitoare;

? utilizați reinvestirea profitului.

Titlurile cu scadențe mai mari au de obicei

X un randament mai mic

X o valoare mai mică

X o lichiditate mai mare

? un randament mai mare

Titlurile cu caracteristici identice privind riscul, lichiditatea și impozitul pe venit pot avea rate
ale dobânzii diferite deoarece:

X lichiditatea este diferită

X riscul implicit este mai mare.

X structura termenului se schimbă

? maturitatea este diferită

"Cadrul de preferință pentru lichidități", declarat de Keynes, înseamnă că:


? Cererea Bond + Cererea de bani este egală cu Bond Supply + Money Supply

? Cererea de obligațiuni - Cererea de bani este egală cu Bond Supply - Money Supply

:-) Cererea Bond + Oferta de bani este egală cu Cererea Bond + Cererea de bani

? Cererea Bond + Cererea de bani este egală cu Cererea Bond + Ofertă de bani

Dacă rata nominală nominală de 1 lună pentru USD este de 2% decât 1 an, rata efectivă a
dobânzii va fi:

? 26,8%

X 27,2%

X nici unul

X 28%

X 24%

Schimburile de aprovizionare cu obligațiuni nu se datorează:

X Inflația așteptată (costul real al finanțării scade);

X Rentabilitatea așteptată a oportunităților de investiții (creștere);

Activitățile guvernului X (deficite publice).

? Lichiditatea obligațiunilor față de activele alternative.

În cazul în care rata inflației pentru un an este de 20%, valoarea actuală de 1000 USD la sfârșitul
anului este:

:-) 917 USD

X 920 USD

? nici unul

? 913 USD
X 900 USD

Costul capitalului (IRR) în cazul emiterii unei obligațiuni pentru 500000 USD, valoarea nominală
10 USD / obligațiune, prețul de emisiune 9 USD / obligațiune, scadența 5 ani, rambursată în
mod egal, rata cuponului de 10%

? 10%

X 11,4%

X nici unul

X 12,3%

:-) 14,5%

Dacă rata reală a dobânzii este de 3%, iar rata inflației este de 5%, rata nominală a dobânzii va
fi:

X 7%

X 9%

:-) 8,15%

? nici unul

? 11%

Randamentul actual pentru un credit de 500000 USD, rata dobânzii de 10% / an plătită anual,
rambursată în mod egal, scadența de 5 ani calculată la o rată de actualizare de 11% este:

X nici unul

:-) 6%

? 10%

? 14%

? 11%
În cazul în care costul creditului este de 11%, costul obligațiunilor este de 12%, iar costul
capitalului propriu este de 13%, iar societatea a decis să obțină 500 000 de euro ca împrumut
sindicalizat, 300000 euro ca emisiune publică internațională pentru obligațiuni și 200000 euro o
emisiune publică internațională pentru acțiuni decât WACC este:

:-) 11,7%

? 14,9%

? 12,7%

? nici unul

? 13,8%

Schimbările în cererea de bani ar putea fi generate de:

X Rentabilitățile așteptate ale obligațiunilor relative la activele alternative

X Lichiditatea obligațiunilor față de activele alternative.

X Rentabilitatea așteptată a oportunităților de investiții (creștere);

? Creșterea nivelului veniturilor;

Dacă valoarea nominală pentru titlurile de stat pe 6 luni este de 10 USD, iar prețul de emisiune
este de 9 USD decât 1 an, rata dobânzii fără risc este:

? 25,5%

:-) 23,5%

? 32,4%

? 20,1%

Schimbările în oferta pentru bani pot fi generate de:


? Ministerul de Finante

:-) Politica monetară expansivă a Băncii Centrale

X Stabilitatea pieței

? Echilibrul pieței

Valoarea actualizată pentru un credit de 500000 USD, rată a dobânzii de 10% / an plătită anual,
rambursată în mod egal, scadența de 5 ani calculată la o rată de actualizare de 11% este:

? 698714 USD

:-) 488145 USD

? 512978 USD

? 550417 USD

? nici unul

Riscul implicit în cazul structurii riscului de rată a dobânzii definește:

Xa șansă ca investitorul să nu fie recuperat pentru pierderile sale.

X șansa ca moneda în care se exprimă creditul să fie mai puternică decât astăzi.

:-) șansa ca emitentul obligațiunii să nu poată plăti dobânzi sau să nu plătească valoarea
nominală la scadență;

? șansa ca rata dobânzii să fie mai ridicată decât astăzi.

Când comparăm diferitele alternative de finanțare, ar trebui să folosim:

? Criteriile PV și IRR

:-) Criterii NPV și IRR

X criterii IRR

? Criteriile NPV
Dacă titlurile de valoare pe termen scurt oferă un randament mai mare, atunci curba se spune
că este:

? „Implicite“

X "transpus"

X "dublat"

:-) "inversat"

Valoarea actualizată pentru un câștig de 100.000 după 5 ani, calculată la o rată de actualizare
de 9%, este:

? 56778 USD

? 78991 USD

? nici unul

:-) 64993 USD

? 86662 USD

Optimizarea structurii capitalului nu înseamnă:

? încercând să găsească noi resurse de finanțare cu un cost mai mic în funcție de nivelul de risc
al debitorului

:-) cresterea ratei dividendelor.

X modificarea condiției de credit în ceea ce privește rambursarea

? diversificarea finanțării internaționale

Schimbările în cererea de obligațiuni nu se datorează:

:-) Activități guvernamentale (deficite publice).


X Inflația așteptată

? Ratele anticipate ale obligațiunilor relative la activele alternative

? Lichiditatea obligațiunilor față de activele alternative.

"Efect Fisher" înseamnă că:

X, când inflația așteptată scade, ratele dobânzilor vor crește

? când inflația se așteaptă să scadă, ratele dobânzilor vor scădea

? când se așteaptă o creștere a inflației, ratele dobânzilor vor scădea

:-) când inflația se așteaptă să crească, ratele dobânzilor vor crește

Alte V
Principalele diferențe între riscul de credit al țării și riscul investițional al țării nu constau în:

? metodologia

X managementul riscului

X orizontul de timp

X indicatorii

Rata rentabilității investiției

:-) furnizează informații cu privire la valoarea profitului, în raport cu activele utilizate pentru a
produce respectivul profit.

? oferă informații privind gradul de obligații financiare fixe ale unei firme și capacitatea
acesteia de a îndeplini aceste obligații financiare.

? oferă informații cu privire la capacitatea unei firme de a-și îndeplini obligațiile pe termen
scurt.
? relaționează informațiile privind capacitatea unei firme de a-și gestiona eficient resursele
(adică activele).

Riscurile asociate finanțării internaționale au o structură tridimensională care conține:

X Riscuri de mediu, riscuri politice și riscuri ale companiei

? Riscul ratei dobânzii, riscurile de proiect și riscurile companiei

X Riscuri de mediu, riscuri de țară și riscuri ale companiei

:-) Riscuri de mediu, riscuri de proiect și riscuri ale companiei

Dacă un credit în USD are o sensibilitate de 1,10 și un alt credit în euro de 1,20 decât:

? creditul în USD este mai riscant;

:-) creditul în euro este mai riscant;

? ambele credite sunt foarte riscante.

X este dificil să apreciem acest lucru;

Un raport mai mare de lichiditate înseamnă că:

? capacitatea mai bună a firmei de a-și îndeplini obligațiile imediate

X capacitatea scăzută a firmei de a-și îndeplini obligațiile imediate

X compania este foarte financiar.

X o capacitate mai bună a firmei de a satisface datoriile pe termen lung;

În cazul unui credit internațional, putem reduce gradul de expunere pentru riscul de țară:

X negocierea mediului

:-) care impune o utilizare restrictivă a fondurilor împrumutate


? promovând bune relații cu operatorii și instituțiile locale

? adaptarea proiectului de investiții

Un raport de activitate:

? relaționează informațiile privind capacitatea unei firme de a-și gestiona eficient resursele
(adică activele).

X oferă informații despre capacitatea unei firme de a-și îndeplini obligațiile pe termen scurt.

X descrie situația financiară a firmei în ceea ce privește sumele pe acțiune ale acțiunilor.

X furnizează informații cu privire la gradul de obligații financiare fixe ale unei firme și
capacitatea acesteia de a satisface aceste obligații financiare.

Dacă un credit în USD are o scadență de 3,47 ani și alt credit în euro de 4,57 ani decât:

X este dificil să apreciem acest lucru;

X ambele credite sunt foarte riscante.

:-) creditul în euro este mai riscant;

? creditul în USD este mai riscant;

Expunerea la traducere este specifică pentru:

X debitori și creditori internaționali;

X importatori

X exportatori

? companii multinationale;

Riscurile neidentificate sunt obișnuite:

X voluntar asumat
X voluntar nu a fost asumat

? involuntar neimportat

X involuntar asumat

"Riscul de țară" nu este:

? diferit în cazul investițiilor internaționale decât în cazul creditului internațional.

? un nou concept introdus de Milton Friedman în 1975

:-) un risc care afectează în principal debitorii internaționali;

? inițial legat de capacitatea unui guvern de a rambursa un împrumut

Nu este o sursă de risc:

:-) Incompatibilitatea informațiilor

X Timpul limitat pentru luarea deciziilor

X Informații imperfecte

? Nu există control asupra evenimentelor viitoare

Expunerea economică înseamnă:

X pierderile posibile în cazul unei tranzacții specifice (cum ar fi exportul, importul sau creditul);

:-) pierderile posibile ale fluxului de numerar în cazul unei companii implicate în afaceri
internaționale

? eventualele pierderi în cazul unei politici economice greșite promovate de guvernul unei țări.

? posibile pierderi în cazul traducerii bilanțului unei filiale în societatea mamă una

Rolul evaluării riscului la țară nu constă în stabilirea:


:-) nivelul de eficiență al deciziilor debitorului

? locul de creditare

? nivelul de implicare

? adaptarea deciziilor viitoare

Expunerea în valută nu presupune:

:-) o expunere funcțională

? o expunere de traducere

? o expunere economică

? o expunere de tranzacție

Deprecierea euro față de USD va reprezenta un risc pentru:

X un creditor american cu un credit în USD

? un debitor american cu un credit în USD.

:-) un debitor european cu un credit în USD;

? un creditor european cu un credit în euro;

Pentru măsurarea lichidității nu folosim:

X capital net de lucru la raportul de vânzări

? raportul dintre datorie și active

X raportul curent

X raport rapid

O situație incertă este situația în care:


? managerii sunt capabili să aprecieze impactul factorilor de risc asupra rezultatelor deciziilor
lor

Managerii X cunosc exact definitivitatea deciziei lor

Managerii X sunt capabili să permită probabilitatea de a lua decizii

:-) managerii nu au nicio informație despre evenimente viitoare care pot afecta deciziile
acestora

Riscul ratei dobânzii este:

? un risc specific numai pentru creditele internaționale cu rată variabilă.

? un risc specific numai pentru debitori;

? un risc specific numai pentru creditori;

:-) un risc specific pentru un credit cu rată fixă a dobânzii;

Sistemul "DuPont" nu include:

? rapoarte rapide

X randamentul activelor

X randamentul capitalului propriu

Rata de bază a câștigului salarial

"Riscul implicit" reprezintă:

:-) o posibilă pierdere cauzată de incapacitatea de plată a unui debitor

? o posibilă pierdere cauzată de incapacitatea de plată a unei societăți de credit de asigurare

? o eventuală pierdere cauzată de incapacitatea de plată a unei societăți de credit de


garantare
? o posibilă pierdere cauzată de incapacitatea de plată a unui creditor

Aceasta nu este o categorie de raport financiar:

:-) Rata de dezvoltare

? Raportul de întoarcere

? Ratele de lichiditate

? Indicatori de activitate

? Ratele de rentabilitate

Pentru un credit internațional de 500.000 USD pe o perioadă de 5 ani, o rată a dobânzii de 10%
plătită anual, egală cu o rată anuală de creditare, avem o scadență de:

X 3,5 ani;

X 15%;

X 16%.

X 5 ani;

? 3,7 ani;

Pentru un credit internațional de 500.000 USD pe o perioadă de 5 ani, o rată a dobânzii de 10%
plătită anual, cu o rată anuală de plată a creditului, avem o durată de:

X 3,70 ani;

? 2,77 ani;

X 15%;

:-) 2.85 ani;

X 16%.

Ratele de lichiditate:
? să furnizeze măsuri privind capacitatea companiei de a rambursa toate datoriile pe termen
lung;

X oferă o măsură a capacității companiei de a acoperi toate datoriile pe termen scurt;

X comunică modul în care se bazează o firmă pe finanțarea datoriei.

:-) oferă o măsură a capacității unei firme de a genera bani pentru a-și satisface nevoile
immediate

Altele FX Market

Cele mai importante tranzacții pe piețele valutare internaționale sunt:

Tranzacții la fața locului X

Tranzacții cu opțiuni X

X tranzacții viitoare

X tranzacții forward

? tranzacții swap

Nu este o caracteristică a piețelor valutare internaționale:

:-) Dealerii băncii reprezintă aproximativ 20% din piață

? piața valutară este o piață foarte activă, foarte descentralizată

? Piața valutară este o piață de tip "over-the-counter";

? Piața FX este o piață angro - piața interbancară și piața cu amănuntul - clienți

În modelul PPP, principalul determinant al ratei de schimb este:


X comerț exterior

X creșterea economică

X rate ale dobânzii

:-) Inflația

? politică monetară

Piata din Marea Britanie este cea mai importanta piata valutara:

X Falsă

? Adevărat

Acesta nu este un regim valutar "hibrid":

:-) Free floating

? Consiliu monetar

? Peg fix

? Să târâm Peg

? Dirty Float

În abordarea tradițională (Keynes) principalul determinant al Ratei FX este:

X creșterea economică;

X investiții directe străine

X rate ale dobânzii

:-) Comert extern

? umflare

Nu este o caracteristică a contractelor forward:


X implică o negociere directă cu banca

X Nu este un contract de bursă

X Este considerat un instrument al pieței monetare

:-) Are o piață secundară

? Are o valoare fixă stabilită în momentul inițial

Bid-Ask se răspândește pe piața spot FX cu:

X numărul de bănci

:-) Volatilitatea cursului de schimb FX

X volumul comerțului

? dealer competiție

Regimul de schimb valutar se referă la:

:-) mediul legal despre tranzacțiile valutare și piața valutară.

? prețul monedei unei țări în ceea ce privește moneda altei țări

? locul în care firmele de brokeraj și băncile sunt conectate printr-o rețea electronică care le
permite să convertească valutele majorității țărilor

? banii din străinătate circulă în cadrul unei economii, inclusiv monedele și notele de hârtie

Pe piața FX, prețul de cerere reprezintă:

X un curs real de schimb

X prețul pe care un dealer este dispus să vă plătească pentru o monedă

:-) suma pe care vânzătorul dorește să o plătiți pentru o monedă


? o rată efectivă de schimb valutar

Dacă privim din perspectiva SUA, următoarea cotă: 1.676 dolari SUA (USD) pe lire britanic (GBP)
este:

X cu o primă de USD

X una indirectă

X cu o primă de GBP

? una directă

Dacă avem nevoie de GBP și facem un contract forward cu o bancă care are o poziție lungă la o
rată a dobânzii de 1.5-1.6 USD / GBP și rata spot la scadență va fi 1.7-1.8 decât:

X ar trebui să plătim doar diferența dintre rata lungă și cea scurtă

:-) ar trebui să cumpărați GBP la cursul foward

? ar trebui să vindem GBP la cursul de vamă

? ar trebui sa cumparam GBP la cursul spot

Dacă rata spot este de 1,56 USD / GBP, rata dobânzii de 3 luni pentru USD este de 10%, rata
dobânzii de 3 luni pentru GBP este de 7%

:-) 1.60 USD / GBP

? 1,45 USD / GBP

? 1,55 USD / GBP

? 1,65 USD / GBP

? 1,35 USD / GBP

O depreciere a monedei locale înseamnă că:


:-) este nevoie de mai multă monedă locală pentru a cumpăra o unitate de valută străină

? este nevoie de mai puțină monedă locală pentru a cumpăra o unitate de valută străină

? moneda locală este premium;

? moneda străină face o reducere.

Dacă rata spot este de 1,6325 - 35 USD / lire sterline și stivele sunt 1,32 - 1,35 cenți decât:

X inflația va fi mai mare

X ratele dobânzilor vor crește

:-) USD face o primă contra pound

? USD face o reducere față de pound

Atunci când un guvern intervine pe piața valutară pentru a reduce valoarea monedei locale față
de monedele FX, vorbim despre:

X Aprecierea unei valute

X Evaluarea unei valute

X Amortizarea unei monede

? Devalorizarea unei valute

Cele mai importante tranzacții valutare sunt între:

:-) USD și euro

? USD și Yen

? non-USD

? USD și lire sterline;


În cazul în care rata spot este de 1,6325 - 35 USD / lire sterline și stivele sunt 1,32 - 1,35 cenți
decât rata dobânzii la cumpărare va fi:

X 1,62

X 1,6193

:-) 1.6457

? 1.6470

Dacă rata spot este de 1,20 USD / GBP, rata dobânzii de 3 luni pentru USD este de 12%, rata
dobânzii de 3 luni pentru GBP este de 9% decât rata de schimb așteptată după 3 luni este:

X 1,34 USD / GBP

X 1,45 USD / GBP

X 1,88 USD / GBP

X 1,25 USD / GBP

? 1,23 USD / GBP

Când pipsul pentru întrebare este mai mare decât stivele pentru licitare:

X reducem ratele la vedere cu sâmburi pentru a obține rata forward;

X reducem ratele spot cu pipsul pentru a obține rata futures;

:-) adăugăm sâmburi la rata spot pentru a obține rata forward;

? adăugăm sâmburi la rata dobânzii pentru a obține rata futures;

Dacă rata de 1 an este de 1,5 USD / GBP, rata spot este 1,3 și inflația în Marea Britanie pentru
acest an este de 9% decât inflația din SUA va fi:

X 11%
X 30%

X 28%

:-) 26%

? 15%

Dacă rata spot este de 1,65-75 USD / GBP și rata forward este de 1,80 - 90 USD / GBP decât:

X ratele dobânzilor vor fi mai mari

X USD face o primă față de GBP

:-) USD face o reducere față de GBP

? GBP face o reducere față de USD

? inflația va fi mai mare

Nivelul cel mai scăzut de control al ratei FX este în cazul:

X Bandă cu crawlere

X Pătrund peg

X bandă îngustă

X Peg fix

? Gestionat Float

Cursul de schimb efectiv reprezintă:

X cursul de schimb efectiv între un coș valutar (simplu sau ponderat)

X cursul de schimb nominal ajustat cu prețuri diferențiate

:-) cursul nominal de schimb între un coș valutar (simplu sau ponderat)

? prețul dintre o monedă locală și o monedă străină


O poziție lungă pe contractele forward are un profit atunci când:

X înainte este mai mare decât contractele futures.

X fața la scadență este mai mare decât spotul real

:-) spot la scadență este mai mare decât rata forward

? spotul la scadență este mai mic decât cel real

VII Pyment
"Bill of Exchange" reprezintă:

:-) comandă necondiționată în scris să plătească o anumită sumă de bani unei persoane
specificate sau purtătorului, la prezentarea facturii sau la o dată viitoare specificată

? este o promisiune scrisă de a plăti o sumă determinată de bani între două părți.

? un ordin dat unei bănci pentru a plăti o anumită sumă unei persoane din contul curent al
societății în raport cu factura prezentată.

? o comandă dată de o persoană băncii sale pentru a plăti o sumă specifică direct în contul
beneficiarului

"Plăți deschise în cont" înseamnă că:

X o comandă dată unei bănci pentru a plăti o anumită sumă unei persoane din contul curent al
companiei

X mărfurile nu vor fi expediate până când cumpărătorul nu a plătit vânzătorului

:-) mărfurile sunt expediate unui cumpărător fără garanție de plată

? exportatorul păstrează un titlu real asupra mărfurilor expediate importatorului.

În cazul unui "timp de lucru":


X proiectul de acceptare este după expedierea bunurilor

X timpul de plată este după scadența proiectului

:-) proiectul este acceptat de cumpărător în momentul livrării bunurilor

? bunurile sunt puse la dispoziția cumpărătorului după plată

Nu este un document necesar în cazul unui acreditiv:

X Lista de ambalare

X certificat de origine

:-) Adeverinta de venit

? Facturile de călătorie

? Factură comercială

Acreditivul Red-Clause este utilizat atunci când:

:-) în cazul unei plăți în avans în favoarea unui exportator

? un beneficiar are dreptul să instruiască banca plătitoare să acorde creditul unuia sau mai
multor beneficiari secundari

? exportatorul, în calitate de beneficiar, își oferă creditul ca garanție pentru a finanța


deschiderea unui al doilea credit

? banca asupra căreia se redactează proiectul se obligă să plătească suma la maturitate prin
ștampilarea "Acceptat" în proiect.

Plăți internaționale:

:-) sunt mai complexe decât plățile locale

? sunt întotdeauna garantate de o bancă diferită.


? solicită proceduri comune de plată

? sunt mai puțin riscante

În cazul "plății în cont deschis":

X mărfurile disponibile pentru cumpărători după plată

:-) bunurile disponibile pentru cumpărători înainte de plată

? mărfurile sunt expediate unui cumpărător cu o garanție puternică de plată

? riscul aparține importatorului

Cel mai mare risc este în cazul:

:-) cont deschis

? numerar în avans

? proiect de timp

? vizibilă

? acreditivul revocabil

O "scrisoare de credit curată" înseamnă că:

X L / C nu poate fi revocat fără permisiunea specifică a tuturor părților implicate, inclusiv a


exportatorului

:-) documentele sunt prezentate fără alte documente sau notificări suplimentare

? locul în care plata este efectuată de banca exportatoare

? acreditivul este emis de bancă și confirmat de un altul, obligând ambele bănci să onoreze
proiectele întocmite în conformitate

"Comanda de bani" reprezintă:


X obligarea necondiționată în scris să plătească o anumită sumă de bani unei anumite persoane
sau purtătorului, la prezentarea facturii sau la o dată viitoare specificată

X este o promisiune scrisă de a plăti o sumă determinată de bani între două părți.

:-) o comandă dată de o persoană băncii sale pentru a plăti o anumită sumă direct în contul
beneficiarului

? un ordin dat unei bănci pentru a plăti o anumită sumă unei persoane din contul curent al
companiei

Aceasta nu este un avantaj pentru importator atunci când utilizează o plată pe baza
acreditivului:

Dovezi documentare că bunurile comandate au fost expediate la timp

:-) Reliance la creditul emitent al băncii, mai degrabă decât la cumpărător

? Plata amânată până la expedierea bunurilor și prezentarea documentelor (utilizarea


fondurilor)

? Asigurarea că documentele de clearance-ul necesare vor fi furnizate

Aceasta nu este o problemă atunci când plătim folosind o scrisoare de credit:

Programul de livrare X nu este îndeplinit

X Descrierea produsului insuficient sau prea detaliat

X Sunt inacceptabile clauzele privind costurile de transport

:-) Pretul este insuficient datorita ratei dobanzii

? Cantitate neașteptată de produs

"Expediere" înseamnă că:

:-) exportatorul păstrează un titlu real asupra mărfurilor expediate importatorului.


? un ordin dat unei bănci pentru a plăti o anumită sumă unei persoane din contul curent al
companiei

? mărfurile sunt expediate unui cumpărător fără garanție de plată

? mărfurile nu vor fi expediate decât după ce cumpărătorul le-a plătit vânzătorului

"Plata în avans" înseamnă că:

X mărfurile sunt expediate unui cumpărător fără garanție de plată

X exportatorul păstrează un titlu real asupra mărfurilor expediate importatorului.

:-) mărfurile nu vor fi expediate până când cumpărătorul nu va plăti vânzătorului

? un ordin dat unei bănci pentru a plăti o anumită sumă unei persoane din contul curent al
companiei

În cazul unui acreditiv, acesta nu este un avantaj pentru exportator:

X Reliamentul creditelor bancare, mai degrabă decât al cumpărătorilor

:-) Plata amânată până la livrarea bunurilor și prezentarea documentelor (utilizarea fondurilor)

? Rapidă, sursă locală de rambursare

Diferența dintre o notă la ordin și un cambie constă în:

X emitentul unei note promise este exportatorul

X suma de bani este bine determinată

:-) Producătorul unei note promite să plătească personal plătitorului, mai degrabă decât să
ordone o terță parte să facă acest lucru

? nota promisă este mai sigură decât o cambie

În cazul documentelor contra plății:


X banca emite un angajament pentru o perioadă de timp menită să plătească unui beneficiar o
sumă declarată de bani

X cumpărătorul semnează un proiect de plată pentru o dată ulterioară

:-) cumpărătorul poate primi titlul și alte documente doar după ce a plătit bunurile

? cumpărătorul poate primi titlul și alte documente după semnarea unui proiect de timp care
promite să plătească la o dată ulterioară

Acreditivul stand-by este utilizat:

:-) numai dacă importatorul nu și-a îndeplinit obligațiile

? prevederile privind costurile de transport sunt inacceptabile

? numai dacă exportatorul nu și-a îndeplinit obligațiile

? programul de transport maritim nu este îndeplinit

? când prețul de export este insuficient datorită modificărilor cursului de schimb

Nu este un proiect bancar:

X bilet la ordin

X verifică

:-) colecție documentară

? poliță

? ordine de plată

În cazul unui "proiect de vedere":

X proiectul de acceptare este după expedierea bunurilor

X mărfurile sunt disponibile pentru cumpărător înainte de plată


:-) proiectul este prezentat cumpărătorului pentru acceptare la momentul efectuării
transportului

? riscul pentru importator constă în eliminarea bunurilor neplătite

În plățile internaționale nu se utilizează:

:-) plăți echilibrate

? plăți fără numerar

? plăți în numerar

? instrumente de plată

? tehnici de plată

În cazul Documentelor împotriva Accepției:

:-), cumpărătorul poate primi titlul și alte documente după semnarea unui proiect de timp care
promite să plătească la o dată ulterioară

? cumpărătorul semnează un proiect de plată pentru o dată ulterioară

? banca emite un angajament pentru o perioadă de timp menită să plătească unui beneficiar o
sumă declarată de bani

? cumpărătorul poate primi numai titlul și alte documente după ce a plătit bunurile

Cel mai mic risc este în cazul:

X draft de timp

X proiect de vedere

:-) numerar în avans

? cont deschis

? acreditivul revocabil
VIII

Dacă un exportator vinde bunuri cu plata după 6 luni de la data livrării și importatorul a
acceptat o cambie cu o valoare nominală de 100.000 Euro și rata anuală de actualizare este de
12%, valoarea de reducere a acestei cambii la 2 luni de la livrarea este:

? 80000 Euro

X 85000 Euro

X 92000 Euro

X nici unul

:-) 96000 Euro

Beneficiile potențiale în cazul unui contract de leasing nu includ:

X Economii fiscale

X Conservarea capitalului de lucru

X ușurința de obținere a creditului

X Flexibilitate și confort

X Evitarea riscului de depreciere

? Multe Restricții

Primul loc pe piața de credit internațională aparține:

X Japonia

X Canada

:-) EU
? Statele Unite ale Americii

? Țările offshore

Indicați declarația falsă:

X International Credit Market este a doua alternativă de finanțare după obligațiuni

X În țările în curs de dezvoltare, creditul total tinde să scadă

X Țările dezvoltate au o poziție dominantă netă pe piața internațională a creditelor

? În ultimii ani, expansiunea creditelor a scăzut;

În cazul împrumuturilor sindicalizate:

X aproximativ 1/3 din credit este acordat de grupul de management al creditelor

:-) Aproximativ 2/3 din credit este acordat de banca de conducere

? 2/3 din credit se bazează pe memorandum de credit

? 2/3 din credit este acordat de grupul băncii participante

Dacă analizăm creditul internațional după origine, cei mai importanți creditori sunt:

X Băncile offshore

X US Banks

X bănci japoneze

? Băncile din UE

Dacă analizăm creditul internațional după destinație, cei mai importanți beneficiari sunt:

X companii private

:-) bănci
? institutii publice

? companii de finanțare

Creditul vânzătorului se acordă prin:

X banca de import către importator

X banca de import către exportator

:-) banca exportatorului către exportator

? banca exportatorului către importator

Importarea acceptorului bancar se bazează pe un proiect bancar acceptat de:

X exportatorul

:-) banca importatorului

? banca exportatorului

? importatorul

Pe piața internațională a creditelor:

Țările în curs de dezvoltare X sunt dominante

Țările offshore sunt dominante

:-) Creditele pe termen scurt sunt dominante

? creditele pe termen lung sunt dominante

Costul total în cazul unui factoring cu plata în avans este:

X comision

X comision + garanție
:-) comision + garanție + rata dobânzii

? rata dobânzii + comision

? garanție + dobândă

? rata dobânzii

O leasing financiar reprezintă:

:-) un contract de leasing pe termen lung, "pe deplin amortizat", locatarul fiind responsabil
pentru întreținere, impozite și asigurări

? situația în care producătorul închiriază echipamentele direct unei companii

? vânzarea unui activ cu acordul de a-l închiria imediat pentru o perioadă mai lungă de timp

? un contract de leasing care nu include cheltuielile cu întreținerea echipamentului închiriat

Un "contract de credit revolving" reprezintă:

X un acord între un creditor și un împrumutat în care împrumutatul are acces la fonduri până la
o anumită sumă într-o anumită perioadă de timp

:-) un angajament formal, legal de a prelungi creditul până la o anumită sumă maximă într-o
perioadă dată.

? un acord între banca exportatorului și o societate de asigurări.

? un credit acordat de o bancă de conducere și subscris de un consorțiu

O "linie de credit" reprezintă:

X un credit bazat pe o garanție și acceptarea unui bancher

:-) un acord între un creditor și un împrumutat în care împrumutatul are acces la fonduri până la
o anumită sumă într-o anumită perioadă de timp

? un angajament formal, legal de a prelungi creditul până la o anumită sumă maximă într-o
perioadă de timp stabilită.
? un credit bazat pe o poliță extinsă de asigurare.

Indicați declarația falsă:

X în cazul unei linii de credit, sumele de plată se bazează pe soldul restant

X contractele de credit revolving notele sunt, de obicei, 90 de zile

X în cazul unei linii de credit, în cazul în care fondurile nu sunt utilizate în totalitate,
împrumutatul este supus plății unor penalități în favoarea creditorului

? în cazul unei linii de credit, sumele de plată nu sunt revolving

Vă rugăm să indicați declarația falsă:

X în cazul unui credit pentru cumpărător avem nevoie de o poliță de asigurare și de o garanție

:-) in cazul unui credit cumparator avem nevoie doar de o politica de asigurare

? în cazul unui credit de vânzător avem nevoie doar de o garanție

? garanția pentru ambele credite este necesară pentru riscul de neplată

Cea mai importantă problemă în cazul împrumuturilor paralele este:

X riscul politic nu este același

X riscul implicit este prea mare

X creditele sunt întotdeauna supuse polițelor de asigurare de credit

? ratele dobânzilor ar trebui negociate

O "leasing direct" reprezintă:

X un contract de leasing pe termen lung, "pe deplin amortizat", locatarul fiind responsabil
pentru întreținere, impozite și asigurare
X vânzarea unui bun cu acordul de a-l închiria imediat pentru o perioadă mai lungă de timp

:-) situația în care producătorul închiriază echipamentele direct unei companii

? un contract de leasing care nu include cheltuielile cu întreținerea echipamentului închiriat

Indicați declarația falsă:

X creditul de reducere se bazează pe acceptarea de către importator a unui proiect (cambie)


emis de exportator

X acceptarea de către bancher al importatorului se bazează pe acceptarea de către un


importator a unui proiect (cambie) emis de exportator

:-) transferul de credit are un cost mai mare decât creditul de reducere

? acceptarea bancherului exportatorului se bazează pe acceptarea de către un exportator a


unui proiect (cambie) emis de exportator

Aceasta nu este o tehnică de credit internațională care poate fi utilizată de importatori:

X "împrumuturi spate în spate"

:-) factoring

? împrumuturi sindicalizate

? acceptarea băncilor

? leasing

? linia de credite

Acceptarea extractorului bancar se bazează pe un proiect bancar acceptat de:

:-) banca exportatorului

? importatorul

? exportatorul
? banca importatorului

Diferența dintre împrumuturile paralele și împrumuturile back-to-back constă în:

:-) în cazul împrumuturilor back-to-back creditele sunt acordate inițial de băncile locale

? împrumuturile paralele sunt supuse garanțiilor de credit

? în cazul împrumuturilor paralele trebuie să folosim polițe de asigurare a creditelor.

? în cazul împrumuturilor back-to-back, ratele dobânzilor ar trebui negociate

În cazul creditelor în euro, fondurile sunt furnizate de:

:-) bănci corespondente

? lider bancă

? grupul de subscriere

? grup de coordonare

Cumpărătorul se acordă prin:

X banca de import către importator

X banca de import către exportator

:-) banca exportatorului către importator

? exportatorul către exportator

Costul total în cazul unui factoring cu plata la scadență este:

X garanție + rată dobânzii

:-) comisioane

? rata dobânzii
? rata dobânzii + comision

? comision + garanție

? comision + garanție + rată dobânzii