Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a VII- a
UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Generala ”Sf. Ilie” Toplita
DISCIPLINA: CULTURA CIVICĂ
LECTIA: DREPTUL DE ASOCIERE.
DESPRE ORGANIZAŢII CETĂŢENEŞTI . ONG
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: MIXTĂ
DURATA: 50 minute
PROPUNĂTOR: profesor Truta Anca
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (COMPETENŢE SPECIFICE)
1. Să prezinte dreptul de asociere al cetăţenilor
2. Să cunoască formele de asociaţie
3. Să identifice caracteristicile formelor de asociaţie
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea,
modelarea, explicaţia, problematizarea, feed-back-ul,
algoritmizarea, generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual ,pe grupe
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă colorată, manual.
3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala MULTIMEDIA
BIBLIOGRAFIE:
1. Manual
2. Cărţi de specialitate
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Metode Forme Resurs Modalit


Momentele
şi de e ăţi de
instruirii CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor
procede organiz materi evaluar
(timp)
e are ale e
Moment - Verifică prezenţa elevilor şi Elevii spun absenţii şi Convers Frontal Catalog Observa
organizatoric disponibilitatea colectivului clasei pentru se pregătesc de lecţie. aţie ţia
(2 min) începerea orei.
- Elevii primesc poezia „Manifest”, de Elevii notează în caiet Expuner Frontal , Tablă, -
Captarea Grigore Geta titlul lecţiei, ascultă şi ea individu cretă
atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei devin atenţi la al
(1 min) şi precizează obiectivele urmărite competenţele
specifice urmărite.
Reactualizarea Evaluare
cunoştinţelor Profesorul solicită elevilor să răspundă Elevii răspund la Convers Frontal Manual orală
asimilate la întrebări din lecţia anterioară. întrebări expunându- aţia
anterior şi punctele de vedere euristică
(7 min)

O Notează titlul lecţiei pe tablă. Convers Evaluare


Dirijarea 1 Explică elevilor ce este dreptul de Elevii răspund cu aţia orală
învăţării. asociere al cetăţenilor. Prezintă elevilor ajutorul profesorului, Expuner Frontal Manual
O2 formele de asociere respectiv dacă va fi necesar. ea
caracteristicile fiecărei forme în Notează Modelar
O parte.ONG-urile si forma lor de formare. ea
3 Exemple de ONG- uri.
Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la Elevii răspund. – Exerciţiu Individu Manual Evaluare
performanţei lecţia predată şi fixează cunoştinţele. lucreaza pe grupe . l al, lucrul scrisă
Apoi elevii sunt impartiti in 3 grupe. Feed- in
back-ul echipa
Încheierea Explică elevilor ce au de pregătit pentru Sunt atenţi la cerinţe -
lecţiei ora următoare. Fac aprecieri asupra
performantei de grup dar si a
performantei individuale la lectie.
Schiţa tablei
Dreptul la asociere
Dreptul la asociere constituie posibilitatea recunoscută ca cetăţenii
să acţioneze prin reuniunea competenţelor lor în scopul promovării unor
interese de grup.
Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, sindicate, asociaţii
non-guvernamentale.
Organizaţiile non-guvernamentale sunt organizaţii non-profit ceea
ce înseamnă că eventualele venituri obţinute trebuie cheltuite în întregime,
ele nu pot fi capitalizate.
Sindicatele sunt asociaţii care contribuie la apărarea drepturilor
salariaţilor; ele se pot uni în confederaţii având dreptul de a organiza
greve, mitinguri; ele semnează contracte colective de muncă.
Alte forme de asociere: - comitetul de părinţi
- Asociaţii de locatari
- Asociaţii religioase

 O.N.U. - Organizaţia Naţiunilor Unite;


 F.A.O.- Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Alimentaţie şi Agricultură;
 U.N.E.S.C.O.- Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură;
Sediul ONU Geneva
 U.N.I.C.E.F.- Fondul Naţiunilor Unite pentru
Copii;
 O.M.S.- Organizaţia Mondială a Sănătăţii;

O.N.U. a luat fiinţă în anul 1945, ca urmare a hotărârii a celor cinci mari
puteri ale vremii de atunci de a se uni pentru a asigura securitatea,
prietenia şi cooperarea în domeniul economic, cultural şi umanitar. Fiind
după încheierea celui de-al doilea război mondial, acest lucru s-a dovedit
a fi o idee acceptată şi bine primită de ţările lumii, care au semnat “Carta
O.N.U.”, un document care cosfinţeşte hotărârea ţărilor de a respecta
drepturile omului, stabilite în anul 1948, prin “Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului”.
Mai târziu au apărut celelalte organizaţii, care au diferite atribuţiuni, se
bazează pe documentele iniţiale şi pe alte documente apărute ulterior, printre
care şi:
 “Convenţia drepturilor copilului”, aprobată de O.N.U. în 20 noiembrie
1989, care a devenit Lege Internaţională;
 “Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”, adoptată şi proclamată
de Adunarea Generală a O.N.U. în 10 decembrie 1998.
Acestea cuprind drepturile copiilor, care trebuie cunoscute şi de noi,
pentru a ni le putea apăra!

 Consiliul Europei – Strasbourg, Franţa

Consiliul Europei este o organizaţie


interguvernamentală ale cărei obiective sunt:
* Protejarea drepturilor omului, a democraţiei
pluraliste şi a supremaţiei dreptului;
* Favorizarea conştientizării şi încurajarea dezvoltării identităţii şi
diversităţii culturale ale Europei;
* Căutarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea
europeană (discriminarea minorităţilor, xenofobia, intoleranţa, proţectia
mediului, clonarea umană, sida, drogurile, terorismul, crima organizată
etc.);
* Dezvoltarea stabilităţii democratice în Europa prin susţinerea
reformelor politice, legislative şi constituţionale.

ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE (O. N. G.)

Indiferent de cum se numesc ONG-urile - "organizaţii necomerciale",


"organizaţii non-profit", "organizaţii neguvernamentale", "sectorul asociativ
necomercial", sunt formaţiuni benevole, de sine stătătoare, constituite prin
libera manifestare a voinţei cetăţenilor asociaţi pe baza comunităţii de interese
profesionale şi/sau de altă natură, în vederea realizării în comun a drepturilor
civile, economice, sociale şi culturale, care nu au drept scop obţinerea profitului.
Dintre acestea, mai cunoscute sunt:

Asociatia Pro Democratia -


Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia in Romania prin
stimularea participarii civice.

Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania


Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania militeaza pentru
deplina integrare sociala a persoanelor cu handicap si impotriva oricaror forme
de discriminare in viata sociala, profesionala, politica, culturala, familiala si
sexuala.

SOS-Satele Copiilor -
SOS-Satele Copiilor Romania ofera o familie copiilor ajunsi in dificultate, ii
ajuta sa-si cladeasca singuri un viitor si contribuie la dezvoltarea comunitatilor
in care ei traiesc.

Salvaţi Copiii România este o mişcare democratică


naţională, neimplicată politic sau religios, bazată pe
activitatea voluntară a membrilor săi. Infiinţată în anul
1990, organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe,
peste 6000 de membri şi beneficiază de activitatea
voluntară a peste 800 de persoane, în majoritate tineri.
Salvaţi Copiii România derulează programe în beneficiul tuturor copiilor, dar
acordă o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţtii dificile: copii rromi, refugiaţi,
victime ale traficului, abuzului sau neglijării, copii seropozitivi, copii obligaţi să
muncească etc.
Salvaţi Copiii România este un membru activ al Alianţei Internaţionale Salvaţti
Copiii - o mişcare internaţională care susţine drepturile copilului, precum şi al
unor importante organisme şi reţele naţionale şi internaţionale.

DREPTURILE COPILULUI

Manifest
Grigore Geta

Eu, copil sunt, ca şi tine,


Şi ca tine cresc.
Am îndatoriri şi drepturi,
Toate le cunosc.

Dacă le ştii ca şi mine,


Poţi fii liniştit,
Dacă nu, acum le-nvaţă,
Să fii instruit!

Toţi trebuie să veghem


Să fim ocrotiţi.
Oameni mari, să ne-apăraţi,
Dacă ne iubiţi!

DREPTURILE COPILULUI ÎN ROMÂNIA

Fiecare copil şi om matur trebuie să cunoască şi să respecte drepturile


copilului. În România sunt respectate drepturile internaţionale. Iată care sunt
acestea:
 Dreptul de a fi egali, indiferent de rasă, sex, limbă, religie, opinie politică;
 Dreptul la viaţă;
 Dreptul la un nume, o cetăţenie, o familie;
 Dreptul de a se exprima liber;
 Dreptul de a i se respecta libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie;
 Dreptul la libertatea de asociere paşnică;
 Dreptul de a fi informat;
 Dreptul de a fi protejat împotriva violenţei;
 Dreptul d a se bucura de ceamai bună stare de sănătate, de a beneficia
de servicii medicale;
 Dreptul al educaţie, învăţământul primar fiind obligatoriu şi gratuit;
 Dreptul al odihnă şi timp liber, de a se juca şi de
a practica activităţi recreative proprii vârstei;
 Dreptul de a trăi în pace şi siguranţă.