Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

Catedra ” Comerţ, Merceologie, Tehnologii”

Lucrare practică Nr. 3

la ”Merceologia mărfurilor nealimentare”

tema ”Studierea sortimentului şi verificarea calităţii articolelor electronice”

Efectuat: Baciu Alexandra MER 121

Profesor: Herghelegiu Rodica

Chişinău, 2015
Scopul lucrării: studierea sortimentului televizoarelor şi magnetofoanelor,
verificarea parametrilor tehnico-funcţionale ai lor.

Generalităţi:

Industria electronică exercită o influienţă benefică asupra tuturor sectoarelor


economiei naţionale şi asupra cercetării ştiinţifice.

Bunurile de larg consum care fac parte din mărfuri electronice sunt:

Receptoare radio şi de televiziune;


Aparate de înregistrat şi redare a sunetului şi imaginii;
Minicalculatoare etc. ;
 Din punct de vedere comercial sunt :
 aparate electronice (radioreceptoare, televizoare,
radiocasetofoane, magnetofoane, picupuri);
 accesorii şi diverse instrumente p-u aparate electronice
(microfoane, benzi, discuri, autotransformatoare, antene);
 componente active şi pasive;
 piese specifice necesare obţinerii aparatelor electronice,
echipamentelor, subansamblelor electronice;
 rezistoare;
 condensatoare;
 dispozitive semiconductoare;
 componente electromecanice etc.

După modul de construcţie pot fi:


o Circuite imprimate sau cablaje clasice folosind montaje cu dispozitive
semiconductoare sau hibride;
o Circuite integrate;
o Cu microprocesoare etc.
După modul de utilizare:
 Staţionare(fixe);
 Portabile;
 Pentru mijloace auto.
După nivelul performanţelor şi destinaţie:
 Echipamente electronice de uz profesional;
 Echipamente de uz general necesare marelui public şi în instalaţii,
numite şi echipamente sau aparate semiprofesionale.
Din punct de vedere al condiţiilor generale de securitate(STAS-11299-80)
aparatele electronice şi de joasă tensiune alimentate de la surse exterioare
se clasifică în:
 Clasa de protecţie 0;
 Clasa de protecţie I;
 Clasa de protecţie II;
 Clasa de protecţie III.

Lucrarea 1.”Studierea sortimentului şi a parametrilor tehnico-


funcţionali ai televizoarelor”

Materiale: modele de televizoare, placarde, albume, instrucţiuni tehnice,


standarde.

Modul de lucru:

Caracteristicile tehnico-funcţionale ale televizoarelor includ următorii indici:

Numărul de linii într-un cadru: 625;


Frecvenţa liniilor: 15625+0,1% ;
Lărgimea benzii video(MHz) : 6;
Ecartamentul purtătoare sunet în raport cu purtătoarea imaginii(MHz): +6,5;
Lărgimea benzii nominale a canalului(MHz): 8;
Modulaţie: negativă.

Folosind albume, prospecte, studiaţi sortimentul a 5 televizoare şi notaţi


rezultatele parametrilor tehnico-funcţionali în următorul tabel:

Mărci Samsun Vortex Hyunda Sharp LE LED TV


i LED D LC22
comerciale/caracteristi u.m. g LED 19 HORIZO
FL22
ci de calitate UE32F 226 N
4000

Diagonala ecranului cm 32 19 22 22 28

Programe memorate nr Peste 100 Peste 100 Peste 100 Peste 100 Peste 100
Puterea consumată W 21 18 13.5 20 33

Puterea audio W 6 5 9 7 12

Distorsiuni în calitatea % 0 0 0 0 0
sunetului
Funcţiile de 46 48 48 46 48
telecomandă
Teletext --- --- --- --- ---

Distanţa de acţionare a m 7-8 8 7,5 7 8


telecomenzii
Afişarea telecomenzii --- --- --- --- ---

Normele de recepţie nr
Lucrarea 2.”Studierea sortimentului şi a parametrilor tehnico-
funcţionali ai magnetofoanelor”

Materiale: modele de magnetofoane, albume, placarde, instrucţiuni tehnice,


standarde.

Modul de lucru:

Transcrieţi tabelul clasificaţiei magnetofoanelor.


Analizaţi 3 magnetofoane şi determinaţi la ce clasă de calitate se atribuie.
Completaţi următorul tabel:

Denumirea Modul de Viteza Reprezent Diapazo Clasa


magnetofon interpreta de area (de Alimenta nul de magnetofon
ului re deplas masă, de rea sunet ului
are a podea, (Hz)
lenţii portabil)
(cm/s)
ELFA 201- Independ 19,05 De masă Cu 100 Clasa I
3 ent 9,53 şi alimentaţ MHz
Stereofonic 4,76 ie de la
reţea
PHILIPS N Independ 4,76 De masă Cu 100 Clasa II
7150 ent 9,5 alimentaţ MHz
19,0 ie la
reţea
AKAI GX- Independ 9,5 De masă Cu 100 Clasa II
620 D ent 19,0 alimentar MHz
e de la
reţea
Concluzie
Pe parcursul lucrării practice am studiat sortimentul articolelor
electrocasnice, verificînd calitatea acestora respectînd anumiţi parametri
şi numeroase condiţii ce atestă calitatea acestora.
Ca obiect de studiu am avut 5 televizoare şi 3 magnetofoane. Pentru
verificarea calităţii acestor produse am utilizat numeroase reviste şi
albume de la diverşi producători, selectînd informaţiile necesare şi
totodată acumulînd un bagaj nou de cunoştinţe care ne vor fi de folos în
procesul de formare ca viitori specialişti.
Considerăm că în prezent se comercializeză un vast sortiment de
produse electrocasnice ce satisfac nevoile şi doleanţele consumatorilor la
un nivel cît mai înalt. Astfel, producătorii atît de pe piaţa autohtonă, cît
şi cei străini se orientează spre îmbunătăţirea continuă a calităţii
produselor existente şi crearea altor sortimente noi, mai calitative, mai
performante şi cu o funcţionalitate mai complexă.

S-ar putea să vă placă și