Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa 2

Progresia aritmetica si geometrica


1. Sa se determine al zecelea termen al sirului: 1, 5, 9, … .
2. Sa se determine x stiind ca x  4; 4; x  2 sunt termenii consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
3. Sa se calculeze produsul primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice stiind ca primul
termen este -3 si ratia este 3.
4. Sa se arate ca numarul 2  4  6  ...  2012  2014 1008 este patrat perfect.
5. Sa se calculeze suma 1  2  22  ...  25 .
1
6. Sa se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice cu b1  32 si q  .
2
7. Sa se calculeze a7 stiind ca a1  7 si a2  9 , unde (an )n1 este progresie aritmetica.
8. Sa se calculeze suma 3+5+7+…+21.
9. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  1 si a4  7 . Sa se calculeze a2018 .
10. Sa se determine x stiind ca 3 x  1; x  3;9  x sunt termenii consecutivi ai unei
progresii geometrice.
11. Sa se determine suma primilor patru termeni ai unei progresii aritmetice stiind ca suma
primilor trei termeni este 21 si diferenta dintre al doilea si primul termen este 4.
12. Sa se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice (bn )n1 stiind ca primul
termen este 2 iar al doilea termen este 6.
13. Sa se determine primul termen al unei progresii aritmetice (an )n1 stiind ca r =3 si suma
primilor 10 termeni ai progresiei este egala cu 145.
14. Fie progresia geometrica (bn )n1 cu b1  2 si b2  4 . Sa se calculeze b6 .
15. Fie progresia geometrica (bn )n1 cu al doilea termen 8 si raportul dintre primul si al
1
cincilea termen este . Sa se determine primul termen al progresiei geometrice.
16
16. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  4 si a4  10 . Sa se calculeze a25 .
17. Sa se determine x stiind ca x  4; x  2; 2 x  2 sunt termenii consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
18. Sa se determine suma primilor 8 termeni ai progresiei geometrice (bn )n1 cu
b1  2 si q  1
19. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  4 si r  1 . Sa se calculeze a30 .
20. Fie progresia geometrica (bn )n1 cu b2  3 si q  3 . Sa se calculeze b5 .
21. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  4 si a5  16 . Sa se calculeze suma primilor
zece termeni ai progresiei.
22. Fie progresia geometrica (bn )n1 cu b1  3 si b2  6 . Sa se calculeze b4 .
23. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  2 si a3  8 . Sa se calculeze suma primilor
treizeci termeni ai progresiei.
24. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  2013 si r  2 . Sa se determine a2016 .
25. Sa se determine primul termen al unei progresii aritmetice a1 , a2 , a3 ,17, 21 .
1 1 1
26. Sa se calculeze suma 1   2  ...  7 .
2 2 2
27. Sa se determine al unsprezecelea termen al progresiei aritmetice : 3, 7, 11, … .
28. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a3  5 si a5  11 . Sa se calculeze suma primilor
sapte termeni ai progresiei.
29. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a3  5 si a2  6 . Calculati a2018 .
30. Sa se determine x stiind ca x  1; x  1;3x  1 sunt termenii consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
31. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a4  7 si a9  22 . Calculati a14 .
32. Calculati suma primilor 3 termeni ai unei progresii aritmetice (an )n1 cu a1  1 si a3  5 .
33. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  3 si a3  7 . Sa se calculeze suma primilor zece
termeni ai progresiei.
34. Sa se determine x stiind ca x  5;6; x  5 sunt termenii consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
35. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a3  11 si a11  3 . Calculati a7 .
36. Sa se determine x stiind ca 2; x  3;8 sunt termenii consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
37. Sa se determine x stiind ca 3; 24; x sunt termenii consecutivi ai unei progresii
geometrice.
38. Calculati suma 1+5+9+13+…+25.
39. Demonstrati ca sirul cu termenul general an  2n  3 verifica relatia a2014  a2013  2 .
40. Determinati suma primilor 3 termeni ai unei progresii geometrice, stiind ca suma
primilor 2 termeni ai progresiei este egala cu 8 iar diferenta dintre al doilea si primul
termen este egala 4.
41. Fie progresia geometrica (bn )n1 cu termenii pozitivi b1;6; b3 ;24... . Calculati suma
b1  b2  b3  ...  b9 .
42. Aflati x  (0; ) astfel incat 3, 2x +1,27 sunt termenii consecutivi ai unei progresii
geometrice.
43. O progresie aritmetica cu r =5 are suma primilor trei termeni egala cu 126. Aflati primul
termen.
44. Demonstrati ca x  7; 2 x  5;3x  3 sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice
x  .
45. Fie (an )n1 o progresie aritmetica cu a1  2 si a5  18 . Calculati a2012 .
n 1
46. Calculati al patrulea termen al sirului (an )n1 cu an  .
n 1
47. Determinati ratia unei progresii geometrice (bn )n1 cu b2  1 si b5  8 .
48. Calculati suma primilor termeni ai unei progresii aritmetice stiind ca a1  3 si r =2.
49. Determinati primul termen al unei progresii geometrice (bn )n1 cu b5  48 si b8  384 .
50. Demonstrati ca 1; 3 27;log2 512 sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice.
51. Sa se arate ca numerele C44 ; P2 ; A41 sunt termenii consecutivi ai unei progresii geometrice.
52. Sa se arate ca numerele P3 ; C91 ; A42 sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice.