Sunteți pe pagina 1din 7

Psihograma- Manager de Resurse Umane:

Abilităţi cognitiv (rezolutive) Trăsături de personalitate Contraindicaţii

Inteligenţă Încredere în sine Privarea de informaţii a


personalului avut in subordine

Aptitudine generala de Iniţiativă Distrugerea actelor,


învăţare documentelor sau mijoace de
stocare a datelor

Capacitate de a evalua şi a lua Amabilitate Întocmirea- acceptarea


decizii documentelor primare
necorespunzatoare sau
incomplete

Abilităţi de negociere, de Dorinţa de a oferi ajutor altor Neevidenţierea prin


consultanţă şi consiliere persoane documente legale informaţiile
specifice personalului
subordonat

Organizare personal Seriozitate

Capacitate de adaptare Spirit practic

Aptitudini de comunicare Comportament adecvat


orală şi scrisă (vestimentaţie, reguli de
politeţe)

1.2. Veţi primi profilul de personalitat a doua persoane care candidează pentru postul de
manager resurse umane.

Jane Sample, Beta 7 John Sample, Alpha 7


Răspunsuri adevărate- Fake Good = 109 din 260 Răspunsuri adevărate- Fake Good = 93 din
(41.92%) 260 (35.77%)
Răspunsuri false- Otherwise Invalid=151 din 260 Răspunsuri false- Otherwise Invalid=167
(58.08%) din 260 (64.23%)
Răspunsuri lipsă- Random vs. Fake = 0 din 260 Răspunsuri lipsă- Random vs. Fake = 0 din
(0.00%) 260 (0.00%)

Persoană rezervată şi responsabilă Întreprinzator şi deschis

Nu simte nevoia de a conduce sau de a organiza Ambiţios, gata să-şi asume responsabilităţi
pe alţii

La nivel superior -persoană inspirată, sursă de La un nivel superior - un lider carismatic


înţelepciune şi intuiţie perceptivă. şi un implementator constructiv.
La un nivel inferior - exagerată de conformistă, La un nivel inferior - caracterizat pe
rigidă şi închisă în sine. propriile interese, manipulativ, orientat pe
propria persoană.
Stil BETA- stil de viaţă suportiv. Stil ALPHA- caracterizat prin
implementare.
Părere de sine : persoană conştiincioasă,
modestă, rabdătoare şi rezervată, nu asertivă, Părere de sine : ambiţios, eficient, muncitor
iritabilă, sinceră sau sarcastică şi organizat, nu confuz, nemulţumit, leneş
sau capricios.
Părerea altora : persoană precaută, inhibată,
pacifistă, retrasă, fără spirit de aventură, Părerea altora: activ, ambiţios,
îndrăzneaţă, individualistă, rapidă întreprinzător şi organizat, nu apatic, cinic,
capricios sau rusinos.
Nivelul de auto-împlinire: 70.97 % Nivelul de auto-împlinire: 80.65 %
Dominanta (Do): T = 53.47 Dominanta (Do): T = 59.24
Capacitate de statut (Cs): T = 56.41 Capacitate de statut (Cs): T = 57.80
Sociabilitate (Sy): T = 48.74 Sociabilitate (Sy): T = 60.11
Prezenţă socială (Sp): T = 50.59 Prezenţă socială (Sp): T = 60.03
Acceptare de sine (Sa): T = 57.05 Acceptare de sine (Sa): T = 54.74
Independenţă (In): T = 55.32 Independenţă (In): T = 57.56
Empatie (Em): T = 46.23 Empatie (Em): T = 58.60
Responsabilitate (Re): T = 69.71 Responsabilitate (Re): T = 55.26
Conformism social (So): T = 57.63 Conformism social (So): T = 55.88
Autocontrol (Sc): T = 72.51 Autocontrol (Sc): T = 54.82
Impresie bună (Gi): T = 66.47 Impresie bună (Gi): T = 59.60
Comunalitate (Cm): T = 55.81 Comunalitate (Cm): T = 57.17
Sănătate (Wb): T = 61.69 Sănătate (Wb): T = 61.10
Toleranţă (To): T = 55.95 Toleranţă (To): T = 67.31
Realizare prin conformism (Ac): T = 65.45 Realizare prin conformism (Ac): T = 57.46
Realizare prin independenţă (Ai): T = 57.57 Realizare prin independenţă (Ai): T = 67.96
Eficienţă intelectuală (Cf): T = 60.62 Eficienţă intelectuală (Cf): T = 61.44
Intuiţie psihologică (Is): T = 57.17 Intuiţie psihologică (Is): T = 54.18
Flexibilitate (Fx): T = 48.86 Flexibilitate (Fx): T = 50.75
Feminitate/Masculinitate (Sn): T = 53.53 Feminitate/Masculinitate (Sn): T = 36.05
Potenţial managerial (Mp): T = 64.89 Potenţial managerial (Mp): T = 72.09
Orientare spre muncă (Wo): T = 62.26 Orientare spre muncă (Wo): T = 65.43
Temperament creativ (CT): T = 49.25 Temperament creativ (CT): T = 54.01
Leadership (Lp): T = 61.86 Leadership (Lp): T = 63.89
Amicabilitate (Ami): T = 64.63 Amicabilitate (Ami): T = 67.74
Orientare spre aplicarea legii (Leo): T = 56.98 Orientare spre aplicarea legii (Leo): T = 59.02
Ostilitate (Hos): T = 38.88 Ostilitate (Hos): T = 33.48
Luptător (FF): T = 64.39 Luptător (FF): T = 78.69
Caracteristici de leadership Caracteristici de leadership

Puncte puternice: Puncte puternice:


Interacţiunea cu structuri organizaţionale Auto-control
Responsabilitate şi asumarea răspunderii
Hotărâre Puncte incerte cu plus:
Lucrul prin şi cu alte persoane Înţelegerea celorlalţi
Creativitate Capacitatea de colaborare
Orientarea spre acţiune Creativitate
Încrederea în sine Gestionarea problemelor sensibile
Confort cu vizibilitatea socială Gestionarea schimbării
Confort cu vizibilitatea socială
Puncte incerte cu plus: Responsabilitate şi asumarea răspunderii
Conştiinţa de sine
Tărie morală
Utilizarea puterii şi autorităţii Puncte slabe:
Înţelegerea celorlalţi Interacţiunea cu structuri organizaţionale
Influenţa Aptitudini interpersonale
Lucrul prin şi cu alte persoane
Puncte slabe: Încrederea în sine
Capacitatea de colaborare Influenţa

Puncte incerte cu minus:


Auto-control Puncte incerte cu minus:
Aptitudini interpersonale Orientarea spre acţiune
Gestionarea problemelor sensibile Utilizarea puterii şi autorităţii
Gestionarea schimbării Tărie morală
Conştiinţă de sine

1.3. Veţi compara cerinţele psihogramei cu profilul obţinut.


1. Abilităţi cognitiv (rezolutive) :

1.a – Inteligenţă: Jane Sample = sursă de înţelepciune, persoană conştiincioasă

John Sample = Întreprinzator, organizat, eficient


1.b - Aptitudine generala de învăţare: Jane Sample = Hotărâre, Încrederea în sine, rabdătoare
John Sample = Ambiţios, deschis, implementator
1.c- Capacitate de a evalua şi a lua decizii: Jane Sample = responsabilă, Încrederea în sine
John Sample = gata să-şi asume responsabilităţi, eficient
1.d- Abilităţi de negociere, de consultanţă şi consiliere: Jane Sample = Lucrul prin şi cu alte
persoane, Tărie morală, Utilizarea puterii şi autorităţii, persoană precaută
John Sample = deschis, manipulativ,
Auto-control, Utilizarea puterii şi autorităţii
1.e - Organizare personal: Jane Sample = Lucrul prin şi cu alte persoane, Interacţiunea cu
structuri organizaţionale
John Sample = Înţelegerea celorlalţi, Confort cu vizibilitatea
socială, Gestionarea problemelor sensibile, Gestionarea schimbării
1.f- Capacitate de adaptare: Jane Sample = persoană precaută, inhibată, retrasă, nu are
capacitatea de colaborare
John Sample = un lider carismatic, deschis, orientat pe propria
persoană.
1.g- Aptitudini de comunicare orală şi scrisă: Jane Sample = Creativitate, Confort cu
vizibilitatea socială, intuiţie perceptivă
John Sample = organizat, Creativitate,
Confort cu vizibilitatea socială

2. Trăsături de personalitate:

2.a- Încredere în sine: Jane Sample = responsabilă


John Sample = Întreprinzator, activ, Gestionarea problemelor sensibile

2.b- Iniţiativă: Jane Sample = închisă în sine

John Sample = Întreprinzator şi deschis


2.c – Amabilitate : Jane Sample = rabdătoare

John Sample = deschis

2.d - Dorinţa de a oferi ajutor altor persoane: Jane Sample = închisă în sine, rezervată,
nesinceră

John Sample = caracterizat pe propriile interese,


orientat pe propria persoană.
2.e – Seriozitate : Jane Sample = Responsabilitate şi asumarea răspunderii

John Sample = gata să-şi asume responsabilităţi


2.f - Spirit practic : Jane Sample = Orientarea spre acţiune

John Sample = implementator constructiv

2.g - Comportament adecvat (vestimentaţie, reguli de politeţe): Jane Sample = rabdătoare

John Sample = deschis, organizat

3. Contraindicaţii :

3.a- Privarea de informaţii a personalului avut in subordine : Jane Sample = nu este sinceră,

John Sample = manipulativ

3.b - Distrugerea actelor, documentelor sau mijoace de stocare a datelor : Jane Sample = nu are
auto-control, individualistă, retrasă

John Sample =
caracterizat pe propriile interese
3.c - Întocmirea- acceptarea documentelor primare necorespunzatoare sau incomplete : Jane
Sample = inhibată

John
Sample = Orientarea spre acţiune

3.d - Neevidenţierea prin documente legale informaţiile specifice personalului subordonat :


Jane Sample = nu este sinceră

John Sample = manipulativ

50
45
40
35
30
Ab. Cognitive
25
Tr. Personalitate
20
Contraindicaţii
15
10
5
0
Jane Sample John Sample

1.4 Veţi răspunde la întrebarea: în ce măsură datele acestor profile corespund cerinţelor
postului? care dintre cei doi candidaţi are şanse mai mari de reuşită?

În ce măsură datele acestor profile corespund cerinţelor postului?

Orice manager trebuie să fie implicat în recrutare, să stabilească o relaţie cât mai apropiată cu
subordonaţii săi, să evalueze performanţa, să construiască un plan de dezvoltare personală etc.
Trăsăturile celor doi candidaţi pentru postul de Manager HR se regasesc în cerinţele postului
într-o proporţie destul de mare. Succesul oricărei organizaţii depinde de modul în care angajaţii
pun în practică obiectivele acesteia, iar candidaţii de mai sus ştiu să exploateze acest lucru.
Ambii au o capacitate intelectuală destul de ridicată şi o personalitate puternică. Ba, mai mult,
combinarea calităţilor celor doi ar duce la un Manager de Resurse Umane ideal.
Care dintre cei doi candidaţi are şanse mai mari de reuşită?

Atât Jane cât şi John au calităţile necesare pentru a fi angajat. Scorurile dintre cei doi au fost
mereu aproape de egalitate. Defectul unuia dintre ei îl scoate pe celalalt în evidenţă si viceversa.
Diferenţa dintre cei doi o face stilul de viaţă. Jane are un stil de viaţă suportiv bazat pe iar Jonh
un stil de viaţă bazat pe implementare. John astfel se încadrează cel mai bine în atribuţia de lider.
Este ambiţios, bine organizat şi ia atitudine atunci cand este cazul deşi se axează mai mult pe
propria persoană.
Jane este conştiincioasă, rabdatoare şi doreşte să păstreze tradiţiile. Însă este închisă în ea şi nu
are încredere în propriile puteri. Având în vedere că un manager de resurse umane conduce o
echipă, o persoană care nu are încredere în ea nu are încredere nici în echipa sa.
Dealtfel, Jane are specificat în profilul său următoarele : „Nu simte nevoia de a conduce sau de a
organiza pe alţii”.
Jane nu are suficientă motivare. Nu poţi conduce o echipă, nu o poţi mobiliza cum trebuie, nu
poţi fi un lider în adevăratul sens al cuvântului dacă nu îţi doreşti realmente acest lucru.