Sunteți pe pagina 1din 71

Principii s,i metode

aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW

Principii s, i metode aplicate în spat, ializarea parametrilor RBF


Regresia liniară s, i
climatici polinimială
GWR
GAM
Kriging

Alexandru Dumitrescu Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
Administrat, ia Nat, ională de Meteorologie, Sect, ia de Climatologie (MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
"Tehnologii, date s, i cunostint, e geospat, iale libere", 12-13 octombrie datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
2012 - Bucures, ti altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
Principii s,i metode
Sumar aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
Introducere IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Metode de spat, ializare GWR
GAM
Kriging

Obt, inerea predictorilor potent, iali Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
Analiza exploratorie a datelor măsurate (MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Validarea metodelor de interpolare
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă

Exemple de hărt, i climatice Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare

Concluzii Metoda mono-eliminării


Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 2
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Ce reprezintă spat, ializarea (interpolarea spat, ială)? Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
o serie de metode ce descriu dependenţa datelor învecinate, dintr-un set RBF

de date, într-un sistem Cartezian de coordonate. Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I se poate afla valoarea unui punct dat, în funct, ie de măsurătorile GAM

efectuate în imediata apropiere acelui punct, utilizând o serie de Kriging

funct, ii matematice; Obt,inerea predictorilor


potent,iali
I reprezintă şi o metoda de analiză spat, ială, prin care se obt, in noi Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
date din măsurătorile existente; (MNA)
Produse de teledect, ie

I se obt, ine o imagine spat, ială de ansamblu a informat, iei oferită de Analiza exploratorie a
datelor măsurate
măsurătorile punctuale; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
În meteorologie s, i climatologie, pentru obt, inerea unei suprafet, e Analiza de regresie

continue, metodele de interpolare folosite combină datele măsurate Validarea metodelor de


interpolare
cu alte elemente geografice. Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 3
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Ce reprezintă spat, ializarea (interpolarea spat, ială)? Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
o serie de metode ce descriu dependenţa datelor învecinate, dintr-un set RBF

de date, într-un sistem Cartezian de coordonate. Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I se poate afla valoarea unui punct dat, în funct, ie de măsurătorile GAM

efectuate în imediata apropiere acelui punct, utilizând o serie de Kriging

funct, ii matematice; Obt,inerea predictorilor


potent,iali
I reprezintă şi o metoda de analiză spat, ială, prin care se obt, in noi Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
date din măsurătorile existente; (MNA)
Produse de teledect, ie

I se obt, ine o imagine spat, ială de ansamblu a informat, iei oferită de Analiza exploratorie a
datelor măsurate
măsurătorile punctuale; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
În meteorologie s, i climatologie, pentru obt, inerea unei suprafet, e Analiza de regresie

continue, metodele de interpolare folosite combină datele măsurate Validarea metodelor de


interpolare
cu alte elemente geografice. Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 3
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Ce reprezintă spat, ializarea (interpolarea spat, ială)? Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
o serie de metode ce descriu dependenţa datelor învecinate, dintr-un set RBF

de date, într-un sistem Cartezian de coordonate. Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I se poate afla valoarea unui punct dat, în funct, ie de măsurătorile GAM

efectuate în imediata apropiere acelui punct, utilizând o serie de Kriging

funct, ii matematice; Obt,inerea predictorilor


potent,iali
I reprezintă şi o metoda de analiză spat, ială, prin care se obt, in noi Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
date din măsurătorile existente; (MNA)
Produse de teledect, ie

I se obt, ine o imagine spat, ială de ansamblu a informat, iei oferită de Analiza exploratorie a
datelor măsurate
măsurătorile punctuale; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
În meteorologie s, i climatologie, pentru obt, inerea unei suprafet, e Analiza de regresie

continue, metodele de interpolare folosite combină datele măsurate Validarea metodelor de


interpolare
cu alte elemente geografice. Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 3
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Ce reprezintă spat, ializarea (interpolarea spat, ială)? Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
o serie de metode ce descriu dependenţa datelor învecinate, dintr-un set RBF

de date, într-un sistem Cartezian de coordonate. Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I se poate afla valoarea unui punct dat, în funct, ie de măsurătorile GAM

efectuate în imediata apropiere acelui punct, utilizând o serie de Kriging

funct, ii matematice; Obt,inerea predictorilor


potent,iali
I reprezintă şi o metoda de analiză spat, ială, prin care se obt, in noi Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
date din măsurătorile existente; (MNA)
Produse de teledect, ie

I se obt, ine o imagine spat, ială de ansamblu a informat, iei oferită de Analiza exploratorie a
datelor măsurate
măsurătorile punctuale; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
În meteorologie s, i climatologie, pentru obt, inerea unei suprafet, e Analiza de regresie

continue, metodele de interpolare folosite combină datele măsurate Validarea metodelor de


interpolare
cu alte elemente geografice. Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 3
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Ce reprezintă spat, ializarea (interpolarea spat, ială)? Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
o serie de metode ce descriu dependenţa datelor învecinate, dintr-un set RBF

de date, într-un sistem Cartezian de coordonate. Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I se poate afla valoarea unui punct dat, în funct, ie de măsurătorile GAM

efectuate în imediata apropiere acelui punct, utilizând o serie de Kriging

funct, ii matematice; Obt,inerea predictorilor


potent,iali
I reprezintă şi o metoda de analiză spat, ială, prin care se obt, in noi Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
date din măsurătorile existente; (MNA)
Produse de teledect, ie

I se obt, ine o imagine spat, ială de ansamblu a informat, iei oferită de Analiza exploratorie a
datelor măsurate
măsurătorile punctuale; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
În meteorologie s, i climatologie, pentru obt, inerea unei suprafet, e Analiza de regresie

continue, metodele de interpolare folosite combină datele măsurate Validarea metodelor de


interpolare
cu alte elemente geografice. Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 3
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Ce reprezintă spat, ializarea (interpolarea spat, ială)? Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
o serie de metode ce descriu dependenţa datelor învecinate, dintr-un set RBF

de date, într-un sistem Cartezian de coordonate. Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I se poate afla valoarea unui punct dat, în funct, ie de măsurătorile GAM

efectuate în imediata apropiere acelui punct, utilizând o serie de Kriging

funct, ii matematice; Obt,inerea predictorilor


potent,iali
I reprezintă şi o metoda de analiză spat, ială, prin care se obt, in noi Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
date din măsurătorile existente; (MNA)
Produse de teledect, ie

I se obt, ine o imagine spat, ială de ansamblu a informat, iei oferită de Analiza exploratorie a
datelor măsurate
măsurătorile punctuale; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
În meteorologie s, i climatologie, pentru obt, inerea unei suprafet, e Analiza de regresie

continue, metodele de interpolare folosite combină datele măsurate Validarea metodelor de


interpolare
cu alte elemente geografice. Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 3
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Introducere aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
De ce interpolare spaţială? IDW
RBF
Regresia liniară s, i
pentru a se obt, ine informat, ii despre caracteristicile meteorologice s, i polinimială
GWR
climatologice în regiunile unde nu sunt disponibile măsurători. GAM
Kriging

Aplicat, ii: Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I caracterizări climatologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
I furnizarea datelor de intrare pentru diferite modele Produse de teledect, ie

(agrometeorologice, hidrologice etc.); Analiza exploratorie a


datelor măsurate
I controlul calităt, ii datelor furnizate de stat, iile meteorologice; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

I verificarea s, i fundamentare prognozelor meteorologice; Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 4
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
I Metoda de interpolare prin ponderarea în funct, ie de inversul IDW
RBF
distant, ei (IDW – Inverse Distance Weighted) Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
I Funct, iile de Bază Radiale (Radial Basis Functions - RBF) GAM
Kriging

I Regresia liniară s, i polinomială Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
I Regresia geografic ponderată (Geographically Weighted Regression Modelul Numeric Altimetric
(MNA)

- GWR) Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I Modelul aditiv generalizat (Generalized Additive Model - GAM) Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
I Kriging Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 5
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Metoda de interpolare prin ponderarea în funct, ie de inversul distant, ei (IDW – Inverse parametrilor climatici
Distance Weighted)
Alexandru Dumitrescu

Pentru a interpola o nouă valoare în IDW se folosesc doar datele din Introducere
imediata apropiere a punctului estimat, punctele măsurate având, în Metode de spat,ializare
interpolare, o influent, ă care scade cu distant, a (Johnston et al., 2001): IDW
RBF
N Regresia liniară s, i
X polinimială
Z
b (s0 ) = λi Z (si ) (1) GWR
GAM
i=1
Kriging

unde :Z b (s0 ) reprezintă valoarea pentru care dorim să realizăm Obt,inerea predictorilor
potent,iali
interpolarea pentru locat, ia s0 , N numărul de puncte cu valori măsurate Predictori derivat, i din
folosite în interpolare, λi valoarea ponderii fiecărui punct măsurat iar Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Z (si ) valoarea observată în locat, ia si . Produse de teledect, ie
Pentru calcularea ponderilor se utilizează următoarea formulă: Analiza exploratorie a
datelor măsurate
−p
di0 Distribut, ia pe trepte
λi = (2) altitudinale a stat, iilor meteo
N Distribut, ia de frecvent, ă
−p
P
di0 Analiza de regresie

i=1 Validarea metodelor de


interpolare
unde di0 reprezintă distant, a dintre punctul pentru care se interpolează o nouă Metoda mono-eliminării
valoare s0 s, i punctul cu mărimi cunoscute si , iar p este o constantă definită de Diagrama de tip Taylor
utilizator, care semnifică puterea de influent, ă a fiecărui punct, cu valori Exemple de hărt,i
cunoscute, utilizată în spat, ializare.
Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 6
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Funct, iile de Bază Radiale (Radial Basis Functions - RBF) parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Reprezintă o clasă de metode foarte asemănătoare cu cele din familia


Introducere
Kriging, doar că nu beneficiază de aportul analizei structurii spat, iale a
Metode de spat,ializare
datelor prin intermediul variogramei (De Smith et al., 2007).
IDW
RBF
XN Regresia liniară s, i
polinimială
Z
b (s0 ) = ωi φ(ksi − s0 k) + ωn+1 (3) GWR

i=1 GAM
Kriging

unde φ(r ) este funct, ia de bază radială, r = ksi − s0 k distant, a radială Obt,inerea predictorilor
potent,iali
dintre punctul pentru care se calculează o nouă valoare s0 şi punctele cu Predictori derivat, i din
valori măsurata si iar ω simbolizând ponderile care vor fi estimate. Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Valoarea ponderii fiecărui punct folosit în interpolare rezultă în urma Produse de teledect, ie
rezolvării unui sistem de ecuat, ii utilizând calculul matricial de tipul:
Analiza exploratorie a
datelor măsurate
 0    
φ 1 w z Distribut, ia pe trepte
ωn+1 = 0 (4) altitudinale a stat, iilor meteo
1 0 Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
cu φ = matricea distant, elor dintre punctele cu valori cunoscute căreia i Validarea metodelor de
se aplică o funct, ie de bază radială, z = vectorul cu distant, ele dintre interpolare
locat, ia aleasă pentru estimare s, i punctele cu măsurători, căruia i se Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
aplică aceeas, i funct, ie radială, w = ponderile estimate iar ωn+1 =
reziduurile. Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 7
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Funct, iile de Bază Radiale (Radial Basis Functions - RBF) parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu
Cele mai aplicate funct, ii RBF sunt:
Introducere
1. Multicuadratică (Multiquadric - MQ)
Metode de spat,ializare
IDW
φ(r ) = (r 2 + σ 2 )1/2 (5) RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
2. Spline peliculară (Thin Plate Spline - TPS) GWR
GAM
2
φ(r ) = (σ + r ) ln(σ + r ) (6) Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
3. Spline tensionată(Spline with tension - ST) Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric

φ(r ) = ln(σ ∗ r /2) + K0 (σ ∗ r ) + CE (7) (MNA)


Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
unde K0 (x ) este funct, ia Bessel modificată datelor măsurate
4. Spline complet regularizată (Completely Regularized Spline - CRS) Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă

X (−1)n (σ ∗ r )2n 2 2
Analiza de regresie

φ(r ) = − = ln(σ∗r /2) +E1 (σ∗r /2) +CE (8) Validarea metodelor de
n!n interpolare
n=1
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
unde E1 (x ) este funct, ia de integrare exponent, ială iar CE este
Exemple de hărt,i
constanta Euler.
Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 8
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Regresia liniară s, i polinimială parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Regresia liniară evident, iază relat, ia dintre o variabilă dependentă - Introducere


explicată şi o mult, ime de variabile independente - explicative (Thom, Metode de spat,ializare
1966): IDW
RBF
Regresia liniară s, i
Z (s) = β0 + β1 χ1 (s) + β2 χ2 (s) + ... + βp χp (s) + δ (9) polinimială
GWR

unde: Z (s) reprezintă valoarea estimată a variabilei dependente în GAM


Kriging
punctul s, χ1 (s), χ2 (s), ..., χp (s) = variabilele explicative, β0 , β1 , β2 ...βp
Obt,inerea predictorilor
= coeficient, ii de regresie part, ială, δ = eroarea standard de estimare a potent,iali
variabile dependente. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Bazată pe acelas, i principiu matematic ca al regresiei liniare, regresia Produse de teledect, ie
polinomială realizează aproximarea unei suprafet, e, dintr-un set de date,
Analiza exploratorie a
printr-un polinom de gradul n. Aceasta reprezintă o generalizare a datelor măsurate
regresiei liniare (Draper and Smith, 1998): Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Z (s) = β0 + β1 χ1 (s) + β2 χ2 (s)2 + ... + βp χp (s)p + δ (10) Analiza de regresie

Validarea metodelor de
Acest model se impune atunci când relat, ia dintre variabila dependentă interpolare

şi independentă este curbilinie, fapt sugerat de cele mai multe ori de Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
graficul de corelat, ie de tip puncte.
Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 9
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Regresia geografic ponderată (Geographically Weighted Regression - GWR) parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Cuantifică variat, ia spat, ială ce ar Introducere


putea exista între variabila
Metode de spat,ializare
dependentă şi predictori, în IDW
regiunea analizată. Punctele RBF
folosite în GWR sunt ponderate în Regresia liniară s, i
polinimială
funct, ie de distant, a punctului GWR
regresiei. GAM

În loc să calibreze o singură Kriging

ecuat, ie de regresie, GWR Obt,inerea predictorilor


construies, te ecuat, ii de regresie potent,iali
Predictori derivat, i din
separate pentru fiecare dată Modelul Numeric Altimetric

estimată. Fiecare ecuat, ie este (MNA)


Produse de teledect, ie
calibrată prin diferite ponderi ale
Analiza exploratorie a
datelor observate (Fotheringham datelor măsurate
et al., 2002): Figura: Procedura de stabilirea ponderilor în
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
X cadrul ferestrei de select, ie, adaptare după Distribut, ia de frecvent, ă
Fotheringham et al. (2002)
Z (s) = β0 (ui vi )+ βk (ui vi )χik +δ Analiza de regresie

Validarea metodelor de
k interpolare
(11) Metoda mono-eliminării

(ui vi ) reprezentând coordonatele Diagrama de tip Taylor

punctelor i în spat, iu. Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 10
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Modelul aditiv generalizat (Generalized Additive Model - GAM) parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
Modelele aditive generalizate (GAM) au fost dezvoltate s, i popularizate IDW
RBF
de Hastie and Tibshirani (1990) ele reprezentând o categorie de modele Regresia liniară s, i
care extind celelalte tipuri de regresii. polinimială
GWR

Acest tip de regresii este cunoscut s, i prin faptul ca nu presupune GAM

existent, a unui tip special de relat, ii între variabilele analizate (liniare, Kriging

cuadratice, logaritmice) acestea fiind determinate de caracteristicile Obt,inerea predictorilor


potent,iali
statistice ale datelor de intrare. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
GAM implică o sumă de funct, ii posibil neliniare (din categoria spline), (MNA)
Produse de teledect, ie
una pentru fiecare predictor (Wood and Augustin, 2002). Derivat din
Analiza exploratorie a
regresia liniară, modelul GAM poate fi scris: datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
Z (s) = β0 + s1 (χ1 ) + s2 (χ2 ) + ... + sp (χp ) + δ (12) altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
unde fiecărei variabile χp i se aplică o funct, ie non parametrică sp .
Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 11
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Kriging parametrilor climatici
Dezvoltată în anii ‘60 de matematicianul francez Matheron (1963). Alexandru Dumitrescu

Bazată pe regresia dintre punctele observate, ponderate în funct, ie de Introducere


valorile semi-variogramei
Metode de spat,ializare
Semi-variograma este constituită din două componente: IDW
RBF
semi-variograma experimentală (empirică) s, i modelul teoretic Regresia liniară s, i
semi-variogramei. polinimială
GWR

Semi-variograma experimentală GAM

rezultă în urma calculării variant, ei Kriging

fiecărui punct măsurat, fat, ă de Obt,inerea predictorilor


potent,iali
celelalte puncte utilizate în Predictori derivat, i din
spat, ializare (Pebesma, 2004): Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie
Nj
1 X Analiza exploratorie a
λ̂(hj ) = (Z (si )−Z (si +h))2 datelor măsurate
2Nj Distribut, ia pe trepte
i=1 altitudinale a stat, iilor meteo

(13) Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
unde Nj = un set de perechi de
Validarea metodelor de
locat, ii separate de distant, a h s, i h interpolare
= media distant, elor dintre Metoda mono-eliminării

perechile distincte Nj . Diagrama de tip Taylor

Semi-variograma este reprezentată Figura: Semi-variogramă exponent, ială Exemple de hărt,i

grafic în comparat, ie cu distant, a Concluzii


dintre puncte. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 12
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Kriging - Kriging Normal (Ordinary Kriging – OK) parametrilor climatici
Estimarea într-un nou amplasament se realizează prin însumarea Alexandru Dumitrescu
valorilor ponderii punctelor multiplicate cu valoarea Z datelor folosite în
interpolare (Johnston et al., 2001): Introducere

Metode de spat,ializare
N N IDW
X X RBF
Z
b (s0 ) = λi Z (si ), λi = 1 (14) Regresia liniară s, i
polinimială
i=1 i=1
GWR
GAM
În Kriging, funct, iile de ponderare iau în calcul atât distant, a, cât s, i Kriging

aranjarea geografică a datelor. Valoarea ponderii fiecărui punct folosit în Obt,inerea predictorilor
interpolare rezultă în urma rezolvării unui sistem de ecuat, ii prin calculul potent,iali

matricial de tipul: Predictori derivat, i din


Modelul Numeric Altimetric
 0    
C 1 λ = c (15)
(MNA)
Produse de teledect, ie
1 0 m 1
Analiza exploratorie a
datelor măsurate
matricea C reprezentând covariant, ele dintre punctele cu valori Distribut, ia pe trepte
cunoscute, vectorul c fiind constituit din covariant, ele dintre punctele cu altitudinale a stat, iilor meteo

valori cunoscute şi punctul cu valoare necunoscută, λ = vectorul Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
coeficient, ilor de ponderare Kriging, iar m = multiplicatorul Lagrange
utilizat în minimizarea erorilor prin relat, ia: Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
N Diagrama de tip Taylor
2
X
σ = λi c + m (16) Exemple de hărt,i

i=1 Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 13
Principii s,i metode
Metode de spat, ializare aplicate în
spat,ializarea
Kriging - Kriging-ul Rezidual (Residual, regression Kriging - RK) parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Poate lua în calcul una sau mai multe variabile cu o distribut, ie continuă Introducere

în spat, iu (modelul numeric altimetric, imagini satelitare, etc.), Metode de spat,ializare


Kriging-ul Rezidual este o metodă compusă care presupune însumarea IDW
RBF
suprafet, ei determinată prin metoda celor mai mici pătrate (aplicată la Regresia liniară s, i
regresia multiplă) cu suprafat, a obt, inută prin interpolarea spat, ială a polinimială
GWR
reziduurilor regresiei utilizând metoda Kriging. GAM
Kriging
Matricea punctelor de grilă a regresiei multiple reprezintă variabilitatea,
la scară mare a parametrului analizat, în funct, ie de variabilele Obt,inerea predictorilor
potent,iali
explicative, reziduurile interpolate constituind particularităt, ile locale Predictori derivat, i din
modelate cu ajutorul semi-variogramei (Hengl et al., 2007): Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie
p N
X X Analiza exploratorie a
Z
b (s0 ) = βbk · qk (s0 ) + λi · e(si ) (17) datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
i=1 i=1 altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
unde βbk reprezintă coeficient, ii modelului de regresie, qk = valoarea
Validarea metodelor de
predictorului în punctul localizat prin coordonatele s0 pentru care se interpolare
estimează o noua valoare, iar λi = coeficient, ii de ponderarea ai Metoda mono-eliminării

reziduurilor regresiei e(si ) având coordonatele si . Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 14
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
I Predictori derivat, i din Modelul Numeric Altimetric (MNA) GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I Produse de teledetect, ie (estimarea parametrilor meteorologici prin Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
utilizarea tehnicilor de teledetect, ie: imagini satelitare, radare Produse de teledect, ie

meteorologice) Analiza exploratorie a


datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 15
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Predictori derivat, i din Modelul Numeric Altimetric (MNA) parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
Figura: Predictori derivat, i din MNA (Modelul Numeric Altimetric)
Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 16
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Produsul METEOSAT LANDSAF LST (www.landsaf.meteo.pt) Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 17
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Temperatura medie anuală ( C) rezultată din prelucrarea tuturor imaginilor LST LANDSAF
Exemple de hărt,i
disponibile pentru anul 2010
Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 18
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
Figura: Produsul METEOSAT CFC (Cloud Fractional Coverage) www.cmsaf.eu
Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 19
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Figura: Fract, ia de nebulozitate obt, inută prin medierea imaginilor lunare disponibile (mai 2007 - august Metoda mono-eliminării

2011). O imagine lunară a fost obt, inută prin medierea imaginilor medii orare lunare, selectate în Diagrama de tip Taylor

intervalul orar corespunzător duratei potent, iale de strălucire a Soarelui. Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 20
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
Figura: Produsul METEOSAT LANDSAF SC (Snow Cover) (www.landsaf.meteo.pt) interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 21
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Produsul LSASAF SC - 26 februarie 2011. Arealele fără zăpadă, extrase din imaginile satelitare, Exemple de hărt,i
au fost utilizate pentru validarea arealelor cu strat de zăpadă mai mici sau egale cu 0.5 cm, estimate de
către metodele de interpolare. Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 22
Principii s,i metode
Obt, inerea predictorilor potent, iali aplicate în
spat,ializarea
Produse de teledect, ie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Mozaicul nat, ional radar (câmpul de reflectivitate convertit în valori de precipitat, ii) cumulat pe Exemple de hărt,i
24 h (2 Mai 2011 ora 06 UTC - 3 Mai 2011 ora 06 UTC)
Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 23
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Fiecare metodă are o aplicabilitate mai mare sau mai redusă în funct, ie Metode de spat,ializare
IDW
de caracteristicile statistice ale s, irurilor de date utilizate în interpolare. RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Înainte de a se utiliza o anumită metodă de spat, ializare, este necesară o GWR

analiză statistică a datelor de intrare, pentru a înt, elege mai bine GAM
Kriging
fenomenul studiat:
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteorologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I distribut, iile de frecvent, ă ale s, irurilor de date; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
I analiza de regresie. Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 24
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Fiecare metodă are o aplicabilitate mai mare sau mai redusă în funct, ie Metode de spat,ializare
IDW
de caracteristicile statistice ale s, irurilor de date utilizate în interpolare. RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Înainte de a se utiliza o anumită metodă de spat, ializare, este necesară o GWR

analiză statistică a datelor de intrare, pentru a înt, elege mai bine GAM
Kriging
fenomenul studiat:
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteorologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I distribut, iile de frecvent, ă ale s, irurilor de date; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
I analiza de regresie. Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 24
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Fiecare metodă are o aplicabilitate mai mare sau mai redusă în funct, ie Metode de spat,ializare
IDW
de caracteristicile statistice ale s, irurilor de date utilizate în interpolare. RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Înainte de a se utiliza o anumită metodă de spat, ializare, este necesară o GWR

analiză statistică a datelor de intrare, pentru a înt, elege mai bine GAM
Kriging
fenomenul studiat:
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteorologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I distribut, iile de frecvent, ă ale s, irurilor de date; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
I analiza de regresie. Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 24
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Fiecare metodă are o aplicabilitate mai mare sau mai redusă în funct, ie Metode de spat,ializare
IDW
de caracteristicile statistice ale s, irurilor de date utilizate în interpolare. RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Înainte de a se utiliza o anumită metodă de spat, ializare, este necesară o GWR

analiză statistică a datelor de intrare, pentru a înt, elege mai bine GAM
Kriging
fenomenul studiat:
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteorologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I distribut, iile de frecvent, ă ale s, irurilor de date; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
I analiza de regresie. Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 24
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Fiecare metodă are o aplicabilitate mai mare sau mai redusă în funct, ie Metode de spat,ializare
IDW
de caracteristicile statistice ale s, irurilor de date utilizate în interpolare. RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Înainte de a se utiliza o anumită metodă de spat, ializare, este necesară o GWR

analiză statistică a datelor de intrare, pentru a înt, elege mai bine GAM
Kriging
fenomenul studiat:
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteorologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I distribut, iile de frecvent, ă ale s, irurilor de date; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
I analiza de regresie. Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 24
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Fiecare metodă are o aplicabilitate mai mare sau mai redusă în funct, ie Metode de spat,ializare
IDW
de caracteristicile statistice ale s, irurilor de date utilizate în interpolare. RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
Înainte de a se utiliza o anumită metodă de spat, ializare, este necesară o GWR

analiză statistică a datelor de intrare, pentru a înt, elege mai bine GAM
Kriging
fenomenul studiat:
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteorologice; Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
I distribut, iile de frecvent, ă ale s, irurilor de date; Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
I analiza de regresie. Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 24
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia pe trepte altitudinale a stat, iilor meteo parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu
I necesară în cazul spat, ializării prin metode multivariate cu predictori
Introducere
derivat, i din MNA
Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Figura: Frecvent, ele de distribut, ie (a) s, i cumulative (b) ale altitudinilor derivate din modelul numeric Metoda mono-eliminării
altimetric (SRTM30 - rezolut, ia spat, ială de 1000 x 1000 m) s, i altitudinile stat, iilor meteo pentru care s-au Diagrama de tip Taylor
calculat normalele climatologice standard (1961-1990) de temperatură
Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 25
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia de frecvent, ă parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Deoarece unele metode de analiză statistică s, i de interpolare spat, ială Introducere


pornesc de la premisa că variabilele să fie normal distribuite, este Metode de spat,ializare
indicată calcularea, într-o etapă premergătoarea spat, ializării, IDW

coeficient, ilor cu ajutorul cărora se determină caracteristicile formei RBF

distribut, iei de frecvent, ă: Regresia liniară s, i


polinimială
GWR
I coeficientul de asimetrie Skewness (S): GAM
Kriging
N
X Obt,inerea predictorilor
(xi − x )3 potent,iali
Predictori derivat, i din
i=1 Modelul Numeric Altimetric
S= (18) (MNA)
N · σ3 Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I coeficientul de boltire (aplatizare) Kurtosis (K): datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
N altitudinale a stat, iilor meteo
X 4 Distribut, ia de frecvent, ă
(xi − x ) Analiza de regresie

i=1 Validarea metodelor de


K = (19)
N · σ4 interpolare
Metoda mono-eliminării
I construire histogramei Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 26
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia de frecvent, ă parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Distribut, ia de frecvent, ă s, i sumarul statistic ale normalelor climatologice standard de temperatura Exemple de hărt,i
(1961-1990): deviat, ia standard (Std.), coeficientul de aplatizare (Kurt.), coeficientul de asimetrie
(Skew.). Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 27
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia de frecvent, ă parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
Figura: Distribut, ia de frecvent, ă s, i sumarul statistic ale normalelor standard de precipitat, ii (ianuarie,
aprilie, iulie, octombrie) Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 28
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia de frecvent, ă parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Figura: Distribut, ia de frecvent, ă s, i sumarul statistic ale normalelor standard de precipitat, ii (ianuarie, Diagrama de tip Taylor
aprilie, iulie, octombrie), transformate într-o distribut, ie apropiată de normal prin aplicare funct, iei
Exemple de hărt,i
logaritm natural
Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 29
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia de frecvent, ă parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Figura: Distribut, ia de frecvent, ă s, i sumarul statistic al valorilor grosimii medii ale stratului de zăpadă, Concluzii
octombrie - aprilie s, i sezonul de iarnă (valorile mediate ale celor s, apte luni), perioada 1961-2010
Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 30
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Distribut, ia de frecvent, ă parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Figura: Distribut, ia de frecvent, ă (iarna) a valorilor transformate folosind testul normal score Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 31
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Analiza de regresie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Coeficient, ii de corelat, ie reprezintă o măsură a gradului asocierii dintre Introducere


două variabile, indicându-ne cum se modifică valoarea unei variabile în Metode de spat,ializare
funct, ie de valoarea variabilei explicative (Wilks, 2011). IDW
RBF
I oeficientul de corelat, ie Pearson (r) Regresia liniară s, i
polinimială
N
X GWR
GAM
(xi − x ) (yi − y ) Kriging

i=1 Obt,inerea predictorilor


rx ,y = (20) potent,iali
sx · sy Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I coeficientul de corelat, ie al rangurilor Spearman (rs ) (MNA)
Produse de teledect, ie

d2
P
6· Analiza exploratorie a
rs = 1 − 3 (21) datelor măsurate
n −n Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
I coeficientul de corelat, ie al rangurilor Kendall (rk ) Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie
2·S
rk = 1 − 2 (22) Validarea metodelor de
n −n interpolare
Metoda mono-eliminării
I graficul de corelat, ie de tip puncte Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 32
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Analiza de regresie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i
2 Concluzii
Figura: Graficul de corelat, ie de tip puncte s, i coeficient, ii de determinare R dintre normalele
climatologice standard de temperatură (1961-1990) s, i altitudine Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 33
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Analiza de regresie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Figura: Graficul de corelat, ie de tip puncte: normalele climatologice lunare (ianuarie, aprilie, iulie, Metoda mono-eliminării
octombrie) standard de precipitat, ii (1961-1990) vs. altitudine. Valorile de precipitat, ii au fost supuse Diagrama de tip Taylor
procesului de transformare prin funct, ia logaritm natural. Linia întreruptă neagră reprezintă tendint, a
Exemple de hărt,i
2
liniară iar linia albastră, tendint, a polinomială locală. Coeficient, ii de determinare R au fost calculat, i prin
metoda celor mai mici pătrate. Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 34
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Analiza de regresie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor
Figura: Graficul de corelat, ie de tip puncte: grosimea medie multianuala a stratului de zăpadă (calculată
pentru sezonul rece octombrie - aprilie) vs. altitudine. Linia întreruptă neagră reprezintă tendint, a liniară, Exemple de hărt,i
2
iar linia albastră tendint, a polinomială locală. Coeficientul de determinare R a fost calculat prin metoda Concluzii
celor mai mici pătrate.
Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 35
Principii s,i metode
Analiza exploratorie a datelor măsurate aplicate în
spat,ializarea
Analiza de regresie parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Figura: ISP (Indicele Standardizat de Precipitat, ii) vs. altitudine
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 36
Principii s,i metode
Validarea metodelor de interpolare aplicate în
spat,ializarea
Metoda mono-eliminării parametrilor climatici
Analiza acuratet, ii estimărilor metodelor de interpolare se poate Alexandru Dumitrescu
realizatprin validare încrucis, ată utilizându-se metoda mono-eliminării
(leav-one-out - LOO). Diferent, a dintre datele estimate P s, i cele Introducere

măsurate O reprezintă eroarea experimentală ε: Metode de spat,ializare


IDW

εi = P(si ) − O(si ) (23) RBF


Regresia liniară s, i
polinimială
Indicatorilor de măsurare a erorilor (Fox, 1981): GWR
GAM
I eroarea medie (ME) Kriging

Obt,inerea predictorilor
N potent,iali
1 X
ME = (Psi − Osi ) (24) Predictori derivat, i din

N Modelul Numeric Altimetric


(MNA)
i=1
Produse de teledect, ie

I eroarea medie absolută (MAE) Analiza exploratorie a


datelor măsurate
N Distribut, ia pe trepte
1 X altitudinale a stat, iilor meteo
MAE = |(Psi − Osi )| (25) Distribut, ia de frecvent, ă
N Analiza de regresie
i=1
Validarea metodelor de
I eroarea pătratică medie (RMSE) interpolare
Metoda mono-eliminării

N
! 12 Diagrama de tip Taylor

1 X 2 Exemple de hărt,i
RMSE = (Psi − Osi ) (26)
N Concluzii
i=1
Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 37
Principii s,i metode
Validarea metodelor de interpolare aplicate în
spat,ializarea
Metoda mono-eliminării parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Figura: Durata lunară de strălucire a Soarelui: eroarea medie absolută (MAE) rezultată din valorile
Metoda mono-eliminării
estimate prin procesul de validare încrucis, ată s, i valorile reale
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 38
Principii s,i metode
Validarea metodelor de interpolare aplicate în
spat,ializarea
Diagrama de tip Taylor parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere
I Potrivirea dintre 2 seturi de Metode de spat,ializare
date (observat vs. estimat) se IDW

realizează prin calcularea RBF


Regresia liniară s, i
coeficientului de corelat, ie polinimială
Pearson, erorii pătratice medii GWR

(RMSE) s, i a deviat, iei GAM


Kriging
standard.
Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
I Cu ajutorul deviat, iei standard Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
se probează similaritatea Produse de teledect, ie
variabilităt, ii spat, iale a datelor Analiza exploratorie a
estimate fat, ă de cele reale. datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Figura: Diagrama de tip Taylor, adaptare după
I În cazul corelat, iilor negative, Carslaw and Ropkins (2012) Analiza de regresie

arcul de cerc din diagrama Validarea metodelor de


interpolare
Taylor poate fi extins spre
Metoda mono-eliminării
stânga Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 39
Principii s,i metode
Validarea metodelor de interpolare aplicate în
spat,ializarea
Diagrama de tip Taylor parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Diagrama de tip Taylor. Indice de ariditate de Martonne calculat vs. Indice de ariditate de Exemple de hărt,i
Martonne estimat prin procedura de validare încrucis, ată, valori medii multianuale 1961-2010 Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 40
Principii s,i metode
Exemple de hărt, i climatice aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
(a) MQ (b) OK potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

(c) GAM (d) RK Exemple de hărt,i

Concluzii
Figura: Repartit, ia teritorială a grosimii medii a stratului de zăpadă (cm) în lunile octombrie-aprilie
(1961-2010), prin patru metode de interpolare Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 41
Principii s,i metode
Exemple de hărt, i climatice aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Figura: Repartit, ia teritorială a Indicelui de ariditate de Martonne, medii multianuale calculate pentru Metoda mono-eliminării

valorile anuale 1961-2010 Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 42
Principii s,i metode
Exemple de hărt, i climatice aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i
Figura: Repartit, ia teritorială a cantităt, ilor zilnice de precipitat, ii (mm) înregistrate în 21.07.2011
Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 43
Principii s,i metode
Exemple de hărt, i climatice aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Figura: Repartit, ia teritorială a cantităt, ilor medii anuale (1961-1990) de precipitat, ii (mm) prin metodele: Exemple de hărt,i
OK, RK_RML s, i RK_RMP Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 44
Principii s,i metode
Exemple de hărt, i climatice aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

◦ Concluzii
Figura: Repartit, ia valorilor temperaturii medii anuale a aerului ( C) (1961-1990) prin diverse metode de
spat, ializare Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 45
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici
I Cu ajutorul metodelor moderne de spat, ializarea se pot obt, ine în
Alexandru Dumitrescu
mod eficient s, i corect reprezentări cartografice ale parametrilor
meteorologici s, i climatici. Introducere

I În spat, ializarea parametrilor climatici, indiferent de rezolut, ia Metode de spat,ializare


IDW
tmporală, trebuie întodeaună verificată dependent, a variabilei RBF

analizate fat, ă de predictorii potent, iali (MNA, produse de Regresia liniară s, i


polinimială

teledect, ie). GWR


GAM
I Variabilitatea spat, ială a valorilor medii multianuale ale parametrilor Kriging

climatici este întodeauna explicabilă prin predictorii derivat, i din Obt,inerea predictorilor
potent,iali
MNA. Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
I Cu ajutorul metodelor uni-variate se poate obt, ine rapid o imagine (MNA)

de ansamblu a distribut, iei teritoriale a parametrului analizat. Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
I În spat, ializarea valorilor zilnice se justifică utilizarea produselor de datelor măsurate

teledect, ie, care măsoare parametrii relevant, i în raport cu variabila Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo

analizată, acestea prezentând o imagine reprezentativă a Distribut, ia de frecvent, ă


Analiza de regresie
parametrului analizat pentru intervalu temporal luat în calcul.
Validarea metodelor de
I Automatizarea realizării hărt, ilor poate fi obt, inută eficient prin interpolare
Metoda mono-eliminării
limbajul R, cu ajutorul căruia se pot parcurge toate etapele Diagrama de tip Taylor

spat, ializării: analiza exploratorie a datelor, cuantificarea erorilor de Exemple de hărt,i


estimare ale interpolărilor s, i reprezentarea grafică a suprafet, elor Concluzii
spat, ializate. Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 46
Principii s,i metode
Concluzii aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
GAM
Kriging

Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 47
Principii s,i metode
aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere

Metode de spat,ializare
IDW
RBF
Regresia liniară s, i
polinimială
GWR
Multumesc GAM
pentru Kriging

atent, ie Obt,inerea predictorilor


potent,iali
Predictori derivat, i din
Modelul Numeric Altimetric
(MNA)
Produse de teledect, ie

Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Distribut, ia pe trepte
altitudinale a stat, iilor meteo
Distribut, ia de frecvent, ă
Analiza de regresie

Validarea metodelor de
interpolare
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 48
Principii s,i metode
Bibliografie selectivă aplicate în
spat,ializarea
parametrilor climatici

Alexandru Dumitrescu

Introducere
Carslaw, D. C. and K. Ropkins, 2012: openair — An R package for air quality data analysis. Environmental Modelling and
Software, 27 - 28 (0), 52 – 61, doi:10.1016/j.envsoft.2011.09.008, URL Metode de spat,ializare
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815211002064. IDW
De Smith, M., M. Goodchild, and P. Longley, 2007: Geospatial analysis: a comprehensive guide to principles, techniques and RBF
software tools. Troubador Publishing. Regresia liniară s, i
polinimială
Draper, N. R. and H. Smith, 1998: Applied Regression Analysis (Wiley Series in Probability and Statistics). 3d ed.,
Wiley-Interscience. GWR
GAM
Fotheringham, A., C. Brunsdon, and M. Charlton, 2002: Geographically weighted regression: the analysis of spatially varying
relationships. John Wiley & Sons Inc. Kriging

Fox, D., 1981: Judging air quality model performance. Bulletin of the American Meteorological Society, 62, 599–609. Obt,inerea predictorilor
potent,iali
Hastie, T. and R. Tibshirani, 1990: Generalized additive models. Chapman & Hall/CRC.
Predictori derivat, i din
Hengl, T., G. B. Heuvelink, and D. G. Rossiter, 2007: About regression-kriging: From equations to case studies. Computers Modelul Numeric Altimetric
& Geosciences, 33 (10), 1301 – 1315, doi:DOI:10.1016/j.cageo.2007.05.001. (MNA)
Produse de teledect, ie
Johnston, K., J. Ver Hoef, K. Krivoruchko, and N. Lucas, 2001: Using ArcGIS Geostatistical Analyst, Vol. 300. Esri New York.
Matheron, G., 1963: Principles of Geostatistics. Economic geology, 58 (8), 1246–1266. Analiza exploratorie a
datelor măsurate
Pebesma, E. J., 2004: Multivariable geostatistics in S the gstat package. Computers & Geosciences, 30, 683–691.
Distribut, ia pe trepte
Thom, H. C. S., 1966: Some methods of climatological analysis. WMO Technical Note 81, World Meteorological altitudinale a stat, iilor meteo
Organisation, 53 pp. [WMO - No.199. TP. 103]. Distribut, ia de frecvent, ă
Wilks, D., 2011: Statistical methods in the atmospheric sciences, Vol. 100. Academic press. Analiza de regresie

Wood, S. N. and N. H. Augustin, 2002: GAMs with integrated model selection using penalized regression splines and Validarea metodelor de
applications to environmental modelling. Ecological Modelling, 157 (2-3), 157 – 177, interpolare
doi:DOI:10.1016/S0304- 3800(02)00193- X.
Metoda mono-eliminării
Diagrama de tip Taylor

Exemple de hărt,i

Concluzii

Bibliografie
"Tehnologii, date s,i cunostint,e geospat,iale libere", 12-13 octombrie 2012 - Bucures,ti 49