Sunteți pe pagina 1din 10

Scenariul activităţii

extracurriculare

Concurs:

„Erudit Cafe”
cu genericul

,,Matematica-poarta şi cheia cunoştinţelor,,

Coordonator: Romaniuc Tatiana-


profesoară de matematică

20.02.2014

1
Motto: Faima pe care o oferă bogăţiile sau frumuseţea este
trecătoare şi fragilă; desăvîrşirea minţii este o avere
splendidă şi durabilă.
(Sallust)

Obiective:
- trezirea la elevi a interesului faţă de matematică;
- stimularea tendinţei de a îmbogăţi vocabularul, bagajul de cunoştinţe;
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare în grup.
Metode şi procedee: joc intelectual; lucrul în echipă; discuţii; exerciţii; poezii, cîntece.
Materiale: TIC-ul,tabla interactivă, planşe.

Scenariul concursului
Moderatorul .
Vă spunem bun găsit, vouă stimaţi profesori şi dragi elevi. Astăzi, ne-am adunat aici pentru
a fi martori activi ai unei frumoase competiţii între 2 echipe. Suntem prezenţi la concursul
„Erudit- cafe”cu genericul ,,Matematica- poarta și cheia cunoștințelor,, unde vor încerca să-
şi demonstreze ingeniozitatea elevii clasei a VIII-a.

Prezentarea echipelor:.I.Radicalii............II.Multiplii................
Aprecierea: Fiecare întrbare espe apreciată cu maxim 4 puncte pentru indiciul 1, 3 puncte
pentru indiciul 2, 2 puncte pentru indiciul 3, 1 punct pentru indiciul 4.

Şi acum într-un ceas bun, să începem concursul.

Runda 1
Întrebarea nr.1
Indiciul 1: În apropierea ei sunt plasate semafoare pentru a evita accidentele de circulaţie.
Indiciul 2: Operaţie, rezultatul căreea nu e nici sumă nici diferenţă nici produs nici cît.
Indiciul 3: Semnul matematic este „ U” întors.
Indiciul 4: Este o nouă mulţime ce conţine elemente comune ale două sau mai multe mulţimi.
Răspuns: Intersecţia
Întrebarea nr. 2
Indiciul 1:A şaisprezecea literă a alfabetului grecesc.

2
Indiciul 2:Constantă matematică a cărei valoare este raportul dintre circumferinţa şi diametrul
oricărui cerc într-un spaţiu euclidian; este aceeaşi valoare ca şi raportul dintre aria unui cerc şi
pătratul razei sale.
Indiciul 3: În limba româna performanţa este de 25 de zecimale, dată de următoarele două poezii:
“Dar o ştim, e număr important ce trebuie iubit/ Din toate numerele însemnate diamant neasemuit,/
Cei ce vor temeinic asta preţui/ Ei veşnic bine vor trăi”.
Indiciul 4: Valoarea ei este de 3,14…
Răspuns: Numărul
Întrebarea nr. 3
Indiciul 1: Schimbaţi poziţia unui chibrit astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată.

XI +VII=V
Indiciul 2: În urma modificărilor membrul drept al egalităţii devine divizibil cu 2.
Indiciul 3:În urma modificărilor termenii devin descăzut şi scăzător
Indiciul 4: În urma modificărilor membrul drept va fi succesorul numărului 3

-
Răspuns: XI VII= IV
Întrebarea nr. 4
Indiciul 1 : Leagăn improvizat pentru păsări şi animale ţinute în colivii sau cuşti.
Indiciul 2: Aparat de gimnastică format dintr-o bară orizontală atîrnată de două frînghii sau cabluri
Indiciul 3: Caz particular de patrulater convex, având două laturi opuse paralele şi celelalte
neparalele.
Indiciul 4: Muşchi plat, situat în regiunea spatelui, întinzîndu-se de la occipital pînă la claviculă.
Răspuns: Trapezul

Întrebarea nr.5
Indiciul 1: Desenaţi acest plic fără ridica creionul de pe foaie şi fără a trece pe acelaşi segment de 2
ori

Indiciul 2 Începem a desena din A sau din D.

3
Indiciul 3: Dacă începem din A finisăm în D. Dacă începem din D finisăm în A.
Indiciul 4:Dacă începem din D următorul punct este E .Dacă începem din A următorul punct este C.
Indiciul 5.Desenaţi în ordinea DEB … sau în ordinea ACB…
Răspuns: DEBCDAECA sau ACBEADCED.
Moderatorul .
Pînă juriul face totalurile, să ne mai destindem un pic cu o porţie de glume matematice.
Ion se intalneste cu un matematician, un economist si un contabil si-i intreaba:
- Cat fac unu si cu unu?
Matematicianul ii raspunde:
- Exact doi.
Economistul raspunde
- Poate doi.
Contabilul se uita in stanga si in dreapta si spune in soapta:
- Cat vrei sa faca?

Un politist vine-ntr-o zi acasa cu un televizor ultimul racnet.


- De unde ai televizoru’? intreaba sotia.
- L-am castigat la un concurs organizat de politie.
- Ce fel de concurs?
- De matematica.
- Si ce v-au dat de facut?
- “Cat fac 5×5?” Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei.

Un matematician într-o barcă traversa un fluviu .


– Ştii algebră? îl întreabă pe barcagiu.
– Nu, răspunde hotărât acesta.
– Atunci să ştii că ai pierdut o jumătate din viaţă. Dar geometrie ştii?
– De loc!
– Atunci ai pierdut trei sferturi din viaţă!
Abia pronunţă matematicianul aceste cuvinte, că un vârtej puternic răsturnă barca.
– Ştii să înoţi? îl întrebă printre valuri barcagiul, la rândul său, pe sărmanul profesor.
– Nuuu!
– Ei bine, ţi-ai pierdut întreaga viaţă!
Tatăl verifică tema la matematică a fiului său.
– Cât zici că face 36+64?
– 90!
– Pe vremea mea făcea 100, spune cu ironie tatăl.
– Ei tată, de atunci şi până acum, multe s-au schimbat…
– Georgică, poţi să-mi spui cât fac o optime plus o treime?
– Exact nu ştiu, dar prea mult n-are cum să fie?

– Fănică, lucrarea ta este foarte bună, dar semănă cuvânt cu cuvânt cu lucrarea colegului tău
de bancă, Ionel. Ce trebuie să cred?
– Că şi lucrarea lui Ionel este foarte bună!
- Șceneta

Întrebarea nr.6
4
Indiciul 1 : Dacă ar fi însufleţit ar sta în hambarul cu porumb, dar aşa stă pe mesele din birouri, şcoli
sau la domiciliu.
Indiciul 2: Este mîngîiat de majoritatea cu mîna dreaptă dar el nu simte nimic îşi îndeplineşte doar
funcţia
Indiciul 3: Poartă numele unui animăluţ drăguţ.
Indiciul 4: Cînd îl deplasăm pe monitor se mişcă o săgeată sau alt semn.
Răspuns: Maosul.

Întrebarea nr.7
Indiciul 1: Cu el ne folosim în clasa 5-a.
Indiciul 2:O jumătate de disc.
Indiciul 3: Construite cu el pot fi proprii şi improprii.
Indiciul 4: Are numerotaţii arît din stănga cît şi din dreapta.
Răspuns: Raportor

Întrebarea nr. 8
Indiciul 1:Umbră proiectată de o planetă în direcţia opusă soarelui.
Indiciul 2: Extremitatea unei tulpini în curs de creştere.
Indiciul 3: Parte exterioară a unui vulcan.
Indiciul 4: Corp geometric ce se aseamănă cu căciula ce poartă clovnii sau piticii din povestea
„Alba ca zăpada”.
Răspuns: Conul.
Întrebarea nr. 9

Indiciul 1:In clasa 2 – ele sunt simple, în clasa 7- liniare, în clasa 8- pătrate, iar pe viitor în clasa 10
se vor numi– trigonometrice.

Indiciul 2: Uneoi problemele se rezolvă numai cu ajutorul ei.

Indiciul 3: Nu ştiu, de are frunze şi tulpină, dar rădăcini, vă asigur, are. Poate una, dar poate mai
multe.
Indiciul 4: Doar la unele din ele nu găsim rădăcini.
Răspuns: Ecuaţia

Întrebarea nr. 10

Indiciul 1:Omul ce nu semnifică şi nu „costă” nimic.


Indiciul 2: Nimic.

5
Indiciul 3: Este o proprietate a adunării
Indiciul 4: Nu e ou. E cifră . E ca un cerculeţ.
Răspuns: Zero

Pauză muzicală.
Cîntecul...............

Runda 2
Întrebarea nr.1
Indiciul 1: Te trezeşte dimineaţa dar nu este nici deşteptător şi nici cucoş.

Indiciul 2: Pentru orice inel este egală cu raportul dintre lungimea inelului şi dublul numărului .

Indiciul 3: Este un element al unei figuri geometrice şi porneşte din centrul acestei figuri.
Indiciul 4: Segmentul ce uneşte centrul cercului cu un punct de pe cerc.
Răspuns: Raza.

Întrebarea nr. 2
Indiciul 1:Completaţi pătrăţelele pe desen cu numerele: 2,4,8,12,16,18 astfel încît suma numerelor
unite de drepte să fie egală cu 30 în toate direcţiile

Indiciul 2:Soluţia nu este unică


Indiciul 3: Una din perechi ce se află pe aceeaşi linie este 2 şi 18.
Indiciul 4: Alta pereche de numere ce se afla pe aceeaşi linie este 12 şi 8.

6
Răspuns:

Întrebarea nr. 3
Indiciul 1:Uneori este ca cuţitul, alteori pentru a fi arătat se foloseşte reţeaua de pătrăţele a caietului
de matematică.
Indiciul 2: Uneori este botezat cu o literă mică a unui alfabet străin, alteori cu una sau trei litere
mari a alfabetului latin.
Indiciul 3: Pentru a constata cît este de mare oamenii folosesc un instrument care începe şi se
termină cu aceeaşi literă.
Indiciul 4: Este format din 2 semidrepte cu originea comună şi triunghiul are 3 astfel de figuri
geometrice.
Răspuns: Unghiul

Întrebarea nr. 4
Indiciul 1: Schimbaţi poziţia unui chibrit( beţişor) astfel încît propoziţia să fie adevărată.

III+IX=X
Indiciul 2:În urma modificărilor membrul drept al egalităţii devine un număr impar
Indiciul 3:Semnul operaţiei rămîne acelaşi, se schimbă doar un termen şi suma.
Indiciul 4:În urma modificărilor unul din termeni reprezintă succesorul lui 1.

Răspuns: II IX+ =XI


Întrebarea nr.5
Indiciul 1: Face parte din cele 7 minuni ale lumii.
Indiciul 2: Are forma unui element din construcţii ce protejează locuinţele de ploaie şi ninsori.
Indiciul 3: Monument gigantic de piatră ridicat pentru faraonii Egiptului Antic.
Indiciul 4: . Formă de aşezare a armelor în care tălpile patului sunt dispuse circular pe sol, iar
vîrfurile ţevilor se sprijină unele de celelalte.
Răspuns: Piramida

7
Moderatorul .
Pauză :Din cele mai vechi timpuri oamenii au făcut matematic în versuri. A învăţa
matematica prin poezii sau a scrie reguli matematice în versuri a fost doar cîteva dintre
preocupările pe care matematicienii le-au avut de- a lungul timpului.
Pentru a demonstra cît de fascinantă este matematica în versuri, v-am pregătit poezia
„Eu la pătrat”
Eu la pătrat
viaţa este zero, la puterea doi
şi rămâne zero, nuli suntem şi noi
viaţa este unul, împărţit la doi
rămâne jumate, restul la gunoi
viaţa suntem toţi, radicali din unul
şi rămâne răul şi în mijloc bunul
viaţa este sfera, cercul şi pătratul
scotocind prin toate, aflăm rezultatul
viaţa e triunghiul, dreptele catete
şi rămâne unghiul, fără epitete
viaţa e obtuză, până-n infinit
şi rămâne punctul, singur şi uimit
viaţa-i printre puncte, o mulţime vidă
şi rămâne moartea, singură, rigidă
viaţa este zero, zero absolut
la puterea doi, un necunoscut
viaţa-i geometrie – simplă cum sunt Eu
însă Eu² = Dumnezeu
Sfârşitul e o fracţie-n scădere.
Va dăinui ştiutul din potir,
Trup renăscut şi îmbiat la miere.
Din care-am tot desprins câte un fir,
Să-mi ţes veşmântul care nu mai piere
Şi stă la rând, să fie uns cu mir.

Realism și matematică
Calculand cu algorimi, unghiul sufletului meu

L-am gasit destul de mare ca sa-ncap in el si eu.

Nu cer prea mult de la tine, nu am nici un gand demonic

Numai ca doi buni prieteni sa fim in raport armonic.


8
Totu-n mine converge catre-un scop suprem: IUBIREA

Si din ea imi deriveaza chinul si nenorocirea.

Caci dorinta-i infinita, dar puterea totdeauna

Marginita ca un sinus intre minus si plus una.

Si iubirea n-are maxim, creste far-a se opri,

Derivata-i pozitiva oricand si oricum ar fi.

Fericirea mea-i o fractie cu numitorul zero,

Numai de tine depinde, s-o modifici, scumpa HERO!

Caci, daca-i muta pe zero si l-ai pune numitor,

Ea s-ar face infinita, cu-n fericit muritor.

Cand ceva nu-ti place tie, ma supara si pe mine;

De esti vesela, sunt vesel; eu sunt functie de tine.

Întrebarea nr.6
Indiciul 1: Unora le provoacă rău, altora chiar le place şi se găseşte în fiecare buletin dar nu e vîrsta.
Indiciul 2: Ajută la calcularea ariilor figurilor geometrice şi se vorbeşte despre ea şi la geografie
Indiciul 3: Uneori ea este şi latură de exemplu la trapezul dreptunghic.
Indiciul 4: Pentru triunghiul echilateral ea este şi bisectoare şi mediană.
Răspuns: Înălţimea.

Întrebarea nr.7
Indiciul 1: Sunt două săgeţi, în antichitate au fost folosite ca arme.
Indiciul 2: Fiecare din ele sunt marcate
Indiciul 3: Se intersectează într-un punct comun.
Indiciul 4: Pot fi duse coordonate.
Răspuns: Sistem de axe de coordonatet

Întrebarea nr.8
Indiciul 1: Este întîlnit pe harta geografică, în matematică dar şi în gramatică.
Indiciul 2: Se notează cu o literă mare a alfabetului latin.

9
Indiciul 3: Este cea mai simplă figură geometrică şi pentru desenarea ei nu avem nevoie de
instrumente geometrice ci doar de creion sau pix.
Indiciul 4: Prin două astfel de figuri se poate duce doar o singură dreptă distinctă
Răspuns: Punctul.

Întrebarea nr.9
Indiciul 1: Grup de oameni legaţi între ei prin preocupări, convingeri, idei comune.
Indiciul 2:Şină de fier fixată în jurul roţilor de lemn ale vehiculelor cu tracţiune animală, pentru a
consolida obezile şi a servi ca piesă de uzură la rulare.
Indiciul 3: Nuia de alun fixată în pereţii caselor de lemn, înainte de a-i lipi cu lut.
Indiciul 4:Figură plană formată din mulţimea tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix.
Răspuns: Cercul
Întrebarea nr.10

Indiciul 1: Ea este numită în cinstea unui savant. Aţi făcut cunoştinţă cu ea în clasa a VIII-a, cînd aţi
studiat ecuaţiile pătrate.

Indiciul 2:Ea vorbeşte despre o anumite relaţii la ecuaţia de gradul II, este directă şi reciprocă.
Indiciul 3: Ne spune despre relaţiile între soluţii şi coieficienţii ecuaţiei.
Indiciul 4: Se face suma şi produsul rădăcinilor.

Răspuns: Teorema lui Viete

Moderatorul .Viaţa este ca o oră de matematică. Aduni, scazi, înmulţeşti şi împarţi...... la un


moment dat înţelegi că ai greşit, vrei să ştergi cu buretele, dar nu se poate.....e trecut.

Pauză muzicală.
Cîntecul...............

Totalurile concursului (Participanţii concursului se decernează cu diplome de participare.)


Moderatorul concursului mulţumeşte tuturor pentru participare.

10

S-ar putea să vă placă și