Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Utilizarea mijloacelor multimedia în predare-învățare


PC1: Această cercetare (are in vedere) investigarea efectelor benefice
si negative ale utilizarii mijl multimedia in procesul de predare-
invatare si asupra performanei obtinuta de catre elevii de gimnaziu.
PC2: Această cercetare îşi propune sa investigheze efectele pe care le
poate intampina utilizarii mijl multimedia in predare-invatare asupra
motivatiei pentru invatare a elevilor din ciclu primar.
PC3: Această cercetare îşi propune sa investigheze efectele benefice
ale utilizarii mijl multimedia asupra elevilor de liceu in procesul de
predare-invatare.
2. Evaluarea elevilor de gimnaziu cu ajutorul portofoliului ca
modalitate de sprijin în orientarea şcolară şi profesională.
PC1: Această cercetare sa evidentieze efectele pe care le are
evaluarea pe baza de portofoliu in orintarea scolara si profesionala a
elevilor de gimnaziu.
PC2: Această cercetare isi propune sa investig influentele evaluarii
pe baza de portof ca modalitate de sprijin in orientarea sc si
profesionala a elevilor de gimnaziu.
PC3: Această cercetare isi propune sa investig efectele evaluarii cu
ajutorul portofoliului in orientarea scolara si profesionala a elevilor
de gimnaziu.
3. Utilizarea calificativelor ca modalitate de evaluare / notare la
clasele primare
PC1: Această cercetare isi propune investigarea efectelor utilizarii
calificativelor ca metoda de notare a elevilor din invatamanul primar
si asupra motivatiei acestora in procesul de invatare.
PC2: Această cercetare isi propune sa investig efectele utiliz
calificativelor ca modalit de notare/evaluare la clasele primare
asupra performantelor obtinute de elevi.
PC3: Această cercetare isi propune sa investigheze efectele negative
ale utilizarii calificativelor ca modalitate de evaluare la elevii asupra
performantelor elevilor din clasele primare.
4. Frecventarea grupei pregătitoare din perspectiva rezultatelor
şcolare în clasa I
PC1: Această cercetare isi propune sa investig influenta frecventarii
clasei pregatitoare asupra rez scolare ale elevilor din clasa I.
PC2: Această cercetare isi propune sa investigheze efectele negative
ale frecventei reduse la grupa pregatitoare asupora rez scolare ale
elevilor in cls. I.
PC3: Această cercetare isi propune sa investig efectul frecventarii cls
pregatitoare asupra rez scolare a elevilor de clasa I.
4. Introducere manualelor digitale la clasele din ciclul primar
PC1: Această cercetare isi propune sa investig efectele introducerii
manualelor digitale asupra dezvoltarii cognitive a elevilor din ciclul
primar.
PC2: Această cercetare isi propune sa investig aspectele negatiove
ale introd man digitale asupra relationarii dintre elevii din ciclul
primar.
PC3: Această cercetare isi propune sa investig efectele introd man
digitale asupra cresterii motivatiei de a invata a el din ciclul primar.

S-ar putea să vă placă și