Sunteți pe pagina 1din 5

Scoala : Liceul Teoretic Alexandru Rosetii Vidra -Ilfov

PROFESOR: STRECHE SERGIU NICOLAE


AN SCOLAR |:2017-2018
Disciplina: ISTORIE
Clasa: a V-a
Nr. de ore pe săptămână -1

Avizat director, Avizat responsabil comisie,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr.ore Săptămâna Obser


crt. învățare vații
Test predictiv 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei,  Omul şi mediul 1 S1 - S2
INTRODUCERE Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de  Marile zone de apariţie a 1
1.
ÎN STUDIUL comunicare scrisă sau orală civilizaţiei
ISTORIEI 3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei,  Apariţia, evoluţia şi răspândirea 2 S3 – S4
Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de grupurilor umane
PREISTORIA comunicare scrisă sau orală
2.
UMANITĂŢII 3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a
elementelor evoluţiei grupurilor umane şi
civilizaţiei omeneşti

1
Nr. Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr.ore Săptămâna Obser
crt. învățare vații
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, OMUL ŞI MEDIUL S5
Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de  Popoarele Orientului Antic 1
comunicare scrisă sau orală
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor
istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice
3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice DE LA ORAŞE-STATE LA S6 – S7
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor IMPERII 1
istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice  Reconstituirea istoriei unui oraş- 1
ORIENTUL stat
3.
ANTIC
 Regate şi imperii din Orientul
Antic.
 Studiu de caz : Egiptul. Persia
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a MOŞTENIREA CULTURALĂ A S8
elementelor evoluţiei grupurilor umane şi ORIENTULUI ANTIC
civilizaţiei omeneşti  Şcoala, literatura, cunoştinţele 1
2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape ştiinţifice, arta.
istorice  Studiu de caz: Piramidele
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, OMUL ŞI MEDIUL S9 – S10
Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de  Grecia arhaică 2
comunicare scrisă sau orală
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor
istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice
4. GRECIA 3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor FORMAREA POLIS-ULUI ŞI A S11 – S12
ANTICĂ istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice DEMOCRAŢIEI. COLONIZAREA
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate GREACĂ
dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă sau  Marea colonizare greacă 2
orală
3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, LUMEA GREACĂ A SECOLULUI S13 – S14
utilizând informaţii selectate din surse istorice, AL V-LEA Î.HR.
cunoscute sau la prima vedere  Războaiele medice. 1
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate  Studiu de caz: Marathon 1
dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă sau  Pericle şi epoca sa
orală
 Recapitulare semestrială 1 S15
2
Nr. Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr.ore Săptămâna Obser
crt. învățare vații

SEMESTRUL II

5. 3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând LUMEA ELENISTICĂ 1
LUMEA informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la  Imperiul Macedonean. S16
ELENISTICĂ prima vedere  Studiu de caz: Alexandru cel
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind Mare
informaţii referitoare la timp şi spaţiu
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor CULTURA GREACĂ ŞI S17
evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti ELENISTICĂ
2.2. Manifestarea interesului pentru valorile lumii  Descrierea unui templu 1
antice prin realizarea unui proiect istoric
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind  Raporturile geto-dacilor cu 1 S18
LUMEA
informaţii referitoare la timp şi spaţiu lumea greacă şi cu cea
6. TRACO-GETO-
4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării romană
DACĂ
unui fapt istoric
7. LUMEA 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, OMUL ŞI MEDIUL 1 S19
ROMANĂ Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de
comunicare scrisă sau orală
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice din
Antichitate, pe baza surselor istorice
3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între REPUBLICA ROMANĂ S20 - S21
civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date  Roma: De la regalitate la 2
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o republică
sursă istorică, într-o expunere scrisă sau orală
3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând IMPERIUL ROMAN S22 – S23
informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la  Principatul 1
prima vedere  Întinderea şi organizarea 1
2.2. Manifestarea interesului pentru valorile lumii Imperiului
antice prin realizarea unui proiect istoric
2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice CULTURA ROMANĂ S24
3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între  Influenţa culturii şi 1
civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date civilizaţiei romane în lume

3
Nr. Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr.ore Săptămâna Obser
crt. învățare vații
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, DECLINUL IMPERIULUI S25 - S26
Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de ROMAN 1
comunicare scrisă sau orală  Criza Imperiului Roman.
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind Creştinismul de la
informaţii referitoare la timp şi spaţiu Constantin cel 1
Mare la Theodosius I
 Menţinerea Imperiului
Roman de Răsărit
Săptămâna 1 S27
„Școala altfel”
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice din CONSTITUIREA S28 – S29
Antichitate, pe baza surselor istorice REGATELOR ROMANO-
3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând GERMANE 1
informaţii selectate din surse istorice,  Formarea de noi popoare 1
cunoscute sau la prima vedere europene
 Imperiul Carolingian
8. GENEZA LUMII 4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind ETNOGENEZA S30 – S31
ÎN MILENIUL I informaţii referitoare la timp şi spaţiu ROMÂNEASCĂ. PRIMELE
D.HR. 3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o FORMAŢIUNI STATALE 1
sursă istorică, într-o expunere scrisă sau orală  Etnogeneza românească. 1
 Primele formaţiuni politice
româneşti
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor LUMEA SLAVĂ S32
evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti  Lumea slavă în secolele 1
4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării VII-X.
unui fapt istoric  Studiu de caz :Rusia
kieveană
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor LUMEA ARABĂ S33
evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti  Formarea şi expansiunea 1
4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării statului arab
unui fapt istoric
9. 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice,  Europa de la căderea Romei 1 S34
în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală la anul 1000
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare la
4
Nr. Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr.ore Săptămâna Obser
crt. învățare vații
timp şi spaţiu
10.  Recapitulare semestrială 1 S35
11.  Recapitulare finală 1 S36