Sunteți pe pagina 1din 7

PLANUL CALENDARISTICAC ANUALA

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEORETIC ALEXANDRU ROSETTI VIDRA-ILFOV


Anul școlar: 2016-2017
Cadrul didactic: STRECHE SERGIU NICOLAE
CLASA A –VI- A PENITENCIAR-1 ORA-SAPTAMANA

AVIZAT DIRECTOR, AVIZAT DIRECTOR ADJUNCT,

CLASA a V-a – Semestrul I şi Semestrul II

Competențe Unitatea de învățare Conținuturi SEM I SEM II


specifice Măsuri
NR.ORE Săptămâ NR.ORE Săptămâ- de
ALOC- -na ALOC- na reglare
ATE ATE

1.1. Starea de sănătate Modalități de  Acţiunea aerului;


1.2. și dezvoltarea călire a  Expunerea la soare; 16 1-8 6 4-6
2.1. fizică organismului  *Acţiunea apei;
2.2. Caracteristicile  Exerciţiile selecţionate trebuie să vizeze toate segmentele şi
2.3. complexelor de grupele musculare ale corpului;
5.1. influențare  Fiecare exerciţiu trebuie să aibă un număr optim de repetări;
5.2. selectivă a  Stabilire numărului optim de exerciţii în funcţie de colectivul de
5.3. aparatului elevi;
locomotor  Exerciţiile utilizate în constituirea complexelor ISAL pot fi: libere, permanent permanent
pe perechi, cu obiecte portative, la scară fixă, la banca de
gimnastică;
 Exerciţiile din ISAL se caracterizează prin: ritm, coordonare,
amplitudine, grad de încordare, corectitudine;
 Complexele ISAL se schimbă la 10-12 lecţii pentru diversificare;
Mobilitatea  Scapulo-humerală;
articulară  A coloanei vertebrale; permanent permanent
 Coxo-femurală
Cunoștințe  Caracteristicile stării optime de sănătate, specifice vârstei şi
teoretice sexului;
 Măsurile de igienă individuală – înainte, pe parcursul şi după
desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică;
 Caracteristicile atitudinii corporale corecte;
 Abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă şi cauzele
care le pot determina;
 Raportul corect dintre înălţimea şi greutatea corpului, specifice
vârstei şi sexului; permanent permanent
 Principalele reguli de expunere a organismului la factorii de
mediu;
 Segmentele corpului şi mişcările specifice acestora;
 Poziţiile corecte ale corpului în acţiuni statice şi dinamice;
2.1. Protecția Tehnici de  Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-posterior executate permanent permanent
2.3. individuală reechilibrare cu membrele superioare, inferioare şi cu trunchiul;
Modalități de  Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi suficient de groasă;
atenuare a  Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică, sărituri) să fie
șocurilor suficient de moi; permanent permanent
 Amortizare permanentă de către fiecare elev prin cedarea
controlată din articulaţii;
Cunoștințe  Importanţa „încălzirii”;
teoretice  Rolul respiraţiei în efort şi refacere; permanent permanent
 Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului / sprijinului în
execuţii;
4.1. Forme de Formații de  Adunarea în linie pe un rând;
4.2. organizare adunare în linie pe  Adunarea în linie pe două rânduri; permanent permanent
4.3. un rând şi pe două
rânduri
Poziția  Stând:
fundamentală - pe ambele picioare
stând și derivatele - apropiat; permanent permanent
acesteia - depărtat;
- pe un picior - cu celălalt întins;
- cu celălalt îndoit;
Alinieri în linie şi  Intervalul; permanent permanent
în coloană  Distanţa;
Întoarceri de pe  La stânga;
loc  La dreapta; permanent permanent
 La stânga împrejur
*Formarea  Pe patru şiruri;
coloanei de permanent permanent
gimnastică
*Pornire și oprire  Pornire de pe loc; 4 2-3 permanent
din mers  Oprire din mers;
*Treceri dintr-o - - -
formație în alta
4.1. Dezvoltarea Rolurile care se  Amenajarea spaţiului de lucru;
4.2. trăsăturilor de atribuie elevilor în  Transportul materialelor;
4.3. personalitate lecția de educație  Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire, ISAL); permanent permanent
fizică  Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
Cerințele  Corectitudine;
comportamentului  Iniţiativă;
în întreceri  Fair-play; permanent permanent
 Asumarea de responsabilităţi;
 Comportament civilizat;
Relațiile dintre  Colaborare;
componenții unei  Acordarea sprijinului şi ajutorului; permanent permanent
grupe / echipe în
cadrul lecției
1.2. Calități motrice Viteza  Viteza de reacţie la stimuli: vizuali, auditivi, tactili; 10 1-5 - -
2.3.  Viteza de execuţie în acţiuni motrice simple;
3.1.  Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie şi cu schimbări de
3.2. direcţie.
3.3. Îndemânarea  Coordonarea segmentelor faţă de corp; 8 8-11 - -
4.2.  *Manevrarea de obiecte, individuală şi în relaţie cu parteneri;
4.3.
 Echilibrul:
 în poziţii statice;
– în deplasare pe suprafeţe înguste, situate la diferite
înălţimi;
– *în deplasare cu purtare, depunere, culegere de obiecte;
Forța  Forţa dinamică segmentară; 8 15-18 6 1-3
 *Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
Rezistența  Rezistenţa cardio-respiratorie; 4 6-7 12 4-10
 *Rezistenţa musculară locală;
Calități motrice  Viteză-coordonare; - - 10 4-5;
combinate 14-16
Cunoștințe  Principalele forme de manifestare a calităţilor motrice; 8 2 2 15
teoretice 8-9
18

1.2. Deprinderi de Mersul  Pe vârfuri;


2.3. locomoție  Ghemuit;
3.1. de bază și  Cu pas fandat; permanent permanent
3.2. combinate  *cu pas adăugat;
3.3. Alergarea  Pasul de alergare;
4.2. permanent permanent
 Pe direcţii diferite;
4.3.
 Cu ocoliri de obstacole;
 *cu schimbări de direcţie;
Săritura  Cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare:
- de pe loc; permanent permanent
- din deplasare;
- pe şi de pe obiecte/aparate;
Escaladarea  Prin apucare şi păşire pe aparat; 4 12-13 - -
 Prin apucare şi rulare pe partea anterioară a corpului;
Tracțiunea  Pe banca de gimnastică; 4 12-13 - -
 Pe perechi;
Cățărarea-coborârea  La scara fixă; 4 12-13 - -
 Pe plan înclinat;
Târârea  Pe genunchi şi pe coate; 4 12-13 - -
- Deprinderi Tip propulsie  Lansare, rostogolire, voleibolare, ricoşare; 4 14-15 - -
demanipulare  Aruncare;
 Lovire cu mâna, lovire cu piciorul;
 Lovire cu obiecte (rachetă, paletă, crosă);
Tip absorbție  Prindere cu mâna goală; 4 14-15 - -
 Prindere cu o mănuşă;
- Deprinderi de De tip axial  Îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare; 4 16-17
stabilitate
Posturi statice sau  Posturi ortostatice; 4 16-17
dinamice  Rostogoliri;
 Starturi;
 Fente;
1.2. Atletism Alergări  Elemente din şcoala alergării: 8 8-11 4 15-16
1.3. - Alergare cu joc de glezne;
2.3. - Alergare cu genunchii sus;
3.2. - Alergare cu pendularea gambei;
4.1.  Alergarea de rezistenţă:
4.2. - Pasul alergător lansat de semifond;
4.3. - Startul de sus şi lansarea de la start;
5.1. - Alergarea în grup;
- Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare;
- Cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului;
 Alergarea de viteză:
- Pasul alergător de accelerare;
- Startul de jos şi lansarea din start;
- Cunoştinţe teoretice despre: startul corect, păstrarea culoarului de
alergare;
Sărituri  Elemente din şcoala săriturii: - 8 11-14
- pasul săltat;
- pasul sărit;
 Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
- Elan de 3-5 paşi;
- Bătaie liberă şi desprindere de pe un picior;
Cunoştinţe teoretice despre regula măsurării lungimii săriturii
Aruncări  Elemente din şcoala aruncării; 8 3-6
 Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;
 Cunoştinţe teoretice despre:
- Depăşirea liniei de aruncare;
- Măsurarea lungimii aruncării.
Cunoștințe  Cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului 4 3, 9 4 11, 16
teoretice  Cunoştinţe teoretice despre regula măsurării lungimii săriturii
 Cunoştinţe teoretice despre:
- Depăşirea liniei de aruncare;
- Măsurarea lungimii aruncării.
1.2. Gimnastică Gimnastică  Elemente statice: 10 12-16 - -
1.3. acrobatică - Cumpăna pe un genunchi şi pe un picior;
2.3. - Semisfoara;
3.2. - Podul de jos;
4.1. - Stând pe omoplaţi;
4.2. - *stând pe mâini, cu sprijin;
4.3. - *sfoara (fete);
5.1.  Elemente dinamice:
- Rulări;
- Rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
- Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat;
- *răsturnare laterală (roata laterală);
 Variante de legare a elementelor acrobatice însuşite;
 Exerciţii acrobatice liber alese
 Cunoştinţe teoretice despre greşeli frecvente de execuţie;
Sărituri la aparate  Săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată 6 17-19 6 1-3
transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă;
 Cunoştinţe teoretice despre greşelile de execuţie;

1.2. Jocuri sportive Fotbal a. Procedee tehnice folosite in atac:


1.3. - sutul la poarta de pe loc
2.3. - sutul la poarta din deplasare
3.2. -lovirea mingii cu capul de pe loc si din deplasare
4.1. - lovirea mingii cu siretul
4.2. - conducerea mingiei
4.3. - miscarea inselatoare
5.1. - protejarea mingiei
b. Procedee tehnice folosite in aparare:
-plonjonul 18 3-11 22 6-16
- deposedarea adversarului din fata si din lateral
- degajarea
c. Actiuni tactice folosite in atac:
- demarcajul
- patrunderea
- depasirea
- “un-doi-ul”
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
- marcajul
- tatonarea
- blocarea mingiei
- interceptia
Joc bilateral cu aplicarea regulilor : hent, fault, repunerea din
lateral, corner.
Volei a. Procedee tehnice folosite in atac:
- preluarea, ridicarea si servirea mingii de pe loc si din deplasare;
- serviciul de jos, de sus și din mișcare/săritură;
- preluarea mingii de jos, cu două mâini;
- preluarea mingii de sus, cu două mâini;;
- ridicarea la fileu;
- atacul la fileu;
b. Procedee tehnice folosite in aparare:
- pozitia fundamentala si deplasarea pe teren;
- blocarea mingii trase de adversar; 18 3-11 22 6-16
- opriri, porniri, întoarceri;
c. Actiuni tactice folosite in atac:
- demarcajul;
- așezarea pe teren;
- punerea mingii în joc prin serviciu;
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
- așezarea pe teren;
- ieșiri la blocaj și retragerea oblic lateral;
- închiderea culoarelor de atac prin deplasări laterale;
- joc de volei cu respectarea regulilor invatate;
- Discipline Șah Originea şahului. Evoluţia jocului de şah;
sportive Aşezarea pe tablă;
alternative Regele;
Regina;
Turnul (tura);
Nebunul (episcopul);
Calul (cavalerul);
Pionul;
Modul de notare (sistemul algebric de notare a mutărilor);
Principalele semne convenţionale;
Deschiderea jocului de şah;
Şah şi şah – mat;
Modalităţi de a ieşi din şah;
Şah material 14 12-18 6 1-3
Mutări speciale: rocada mică, rocada mare;
Furculiţe, legături şi ţepe;
Patru atacuri mortale: şah prin descoperire, bateria diagonală,
sacrificiul, „al şaptelea cer”;
Remiza:
Piese insuficiente pentru mat;
Repetarea poziţiei;
„patul”;
regula celor 50 de mutări;
remiza prin acord.
„Jocul la limita regulamentului”;
Computerele şi şahul;
Cele mai scurte şi cele mai lungi partide;
Cei mai mari campioni la şah;
Exerciţii de antrenament;
Poziţii de testare.
1.3. EVALUARE SEMESTRUL I: 4 5,6,11,18 4 3, 8,14, 16
2.1.  1 notă pentru calitate motrică viteza - Naveta 3x10 m;
 1 notă calitatea motrică îndemânarea - Aruncarea şi prinderea
mingii de tenis la perete.;
 1 notă - Aruncarea mingii de oină;
SEMEMESTRUL II:
 1 nota cumulativ,Sărituri cu genunchii la piept şi Alergare în
tempo uniform;
 1 notă - Linie acrobatică cu elemente acrobatice impuse;
1 notă - Procedee tehnice izolate din jocul de volei;