Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

1. Scrieţi numerele care lipsesc:

6 ___ 8 69 ___ 71
10 ___ 12 86 ___ 88
19 ___ 21 50 ____52

2. Observă regula, apoi completează cu numere potrivite:


0 2 4

90 80 70

5 10 15

3. Aflaţi numerele naturale, formate din zeci şi unităţi, care au cifra zecilor 7.

4. Efectuaţi:
a) 0 + 4 = _____ b) 10 + 20 = _____ c) 5 + 12 = ______
2 + 2 = _____ 50 + 0 = _____ 13 + 2 =
______
5 + 4 = _____ 30 + 60 = _____ 4 + 21 =
______
31 + 21 = _____ 9 – 1 = _____ 15 – 4 =
______
8 – 0 = _____ 78 – 1 = _____ 6 – 4 = _____

5. Într-o livadă au fost plantaţi 21 de pruni şi 12 meri. Câţi pomi au fost plantaţi în
total în livadă ?
 OBIECTUL: Matematică SEMESTRUL I
 CLASA a II-a ÎNVĂŢĂTOR Oprea Natalia

A. OBIECTIVE :
O 1 să scrie numerele lipsă;
O 2 să nemere cu pas dat;
O 3 să identifice numerele formate din zeci şi unităţi, care au cifra zecilor 7;
O 4 să efectueze calcule în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin;
O 5 să rezolve o problemă cu o operaţie.

B. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1 Scrie corect 6 numere Scrie corect 4 numere Scrie corect 2 numere
2 Completează corect 18 Completează corect 12 Completează corect 6
numere numere numere
3 Scrie corect 10 zece Scrie corect 7 zece numere Scrie corect 4 zece
numere numere
4 Rezolvă corect 15 Rezolvă corect 10 exerciţii Rezolvă corect 5
exerciţii exerciţii
5 Scrie datele problemei şi Scrie datele problemei şi Rezolvă problema cu
rezolvă corect problema rezolvă problema cu unele greşeli frecvente
ezitări

C. REALIZAREA OBIECTIVELOR
NR. O1 O2 O3 O4 O5
OBIECTIV
NR. F.B.
ELEVI B.
CARE S.
L-AU I.
REALIZAT

D. APRECIEREA CU CALIFICATIVE
CALIFICATIV F.B. B. S. I.
NR.
ELEVI