Sunteți pe pagina 1din 9

ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”

România, Județul Ialomița, Andrășești, Str. Mihalache Georgescu , Nr.9, C.I.F.31247362,


Tel. 0733741033, E-mail: dascalimearomana@yahoo.com.

Vă invită la:

ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE VARĂ


,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”
PENTRU CADRELE DIDACTICE ROMÂNE DIN ŢARĂ ŞI DE
PESTE HOTARE
Ediţia a VI-a

6 - 13 iulie 2018, la Olimp, județul Constanța

1. Programul de formare continuă:


Perioada: 06 – 13.07.2018
Activități incluse :
1. A. PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ ,,Competențe cheie – prin activități nonformale și
extracurriculare”, acreditat MEN, prin OMEN 3016/8.01.2018, (categoria 2 și tipuri de competențe b) / 24
credite profesionale transferabile / 94 h), cu public țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar.
sau
B. PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ ,,Integritate și etică în școala românească”, propus spre
acreditare – 100 ore , cu public țintă: personalul didactic din învățământul preuniversitar.

2. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,,Cadrul didactic, promotor al sistemului de valori”, Ediția a VII-a,


08.07.2018, având următoarele secțiuni:
1. Secțiunea I - Referate: ,, Importanţa activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevului şi
în dezvoltarea instituţională”;
2. Secțiunea a II-a: Proiecte didactice care cuprind elemente novatoare la disciplinele predate.
3. Secțiunea a III-a: Proiecte educaționale ce promovează activitățile extracurriculare și extrașcolare vizând
școala/ alternativele educaționale/ școala incluzivă/reducerea abandonului școlar/ elevii cu CES.
4. Secțiunea a IV-a: Reviste școlare / Reviste ale cadrelor didactice, care să cuprindă activitatea metodico –
științifică;
5. Secțiunea a V-a: Softuri educaționale;
6. Secțiunea a VI-a: Materiale didactice auxiliare: ghiduri, cărți, culegeri etc.
7. Secțiunea a VII-a: Mijloace didactice inovatoare;
8. Secțiunea a VIII-a: Fotografia dascălului și elevului român în școala contemporană.

3. EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ,,Arta populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a
1

VII-a, 6 – 14.07.2018.
Page

Parteneri:

1
Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Constanța
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
Casa Corpului Didactic Constanța
Casa Corpului Didactic Ialomița

Grupurile ţintă:
- educatoare, învăţători, institutori, profesori, personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
românesc și profesori români de peste hotare.

CURRICULUMUL PROGRAMULUI:

Scopul şi obiectivele:

a) Scopul proiectului:
Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar din țară și de peste hotare, în direcţia
implementării modernului şi eficientului în activitatea profesională și a sporirii calităţii învăţământului.

b) Obiectivele generale:
Promovarea atitudinilor pozitive, a demersurilor novatoare, purtătoare de valenţe noi, europene, privind
problemele actuale ale educaţiei contemporane.
Identificarea modalităţilor de concepere, realizare, aplicare a demersurilor educative.
Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice active şi viitoarele cadre didactice, implicate în
acest demers educativ.

ACŢIUNI DERULATE, REPERE ORARE:

Activitățile vor fi vizate de reprezentanții Ministerului Educației Naționale.

PAM BEACH RESORT&SPA*** OLIMP – SALA DE CONFERINȚĂ A HOTELULUI

Vineri : 6.07.2018 :
19,00 – 20,00 – Deschiderea oficială a Școlii Internațiole de Vară.
18,00 – 19,00 – Cazarea la hotel.
19,00 - 20,00 – Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală.
Sâmbătă: 7.07.2018:
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
10,00 – 11,00 –Vernisajul EXPOZIȚIEI INTERNAȚIONALE ,,Arta populară românească - punte
între români şi generaţii”, Ediția a VII-a, 8.07.2018.
11,00 – 14,00 - Programele de formare.
16,00 – 17,00 – Dejunul.
20,00 - 20,30 - Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală și distractivă.

Duminică: 8.07.2018
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
9,00 – 12,00 – Programele de formare.
2

12,00 – 13,00 - Dejunul.


Page

2
15,00 – 19,00 - SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,,Importanţa activităţilor extracurriculare în
dezvoltarea personalităţii elevului şi în dezvoltarea instituţională”.
20,00 - 20,30 - Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală și distractivă.
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
10,00 – 16,00 – Programul de formare continuă.
16,00 – 17,00 – Dejunul.
20,00 - 20,30 – Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală și distractivă.

Luni: 9.07.2018
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
10,00 – 16,00 – Programul de formare continuă.
16,00 – 17,00 – Dejunul.
20,00 - 20,30 – Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală/folclorică.

Marți: 10.07.2018
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
10,00 – 16,00 – Programul de formare continuă .
16,00 – 17,00 – Dejunul.
20,00 - 20,30 – Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală/folclorică.

Miercuri: 11.07.2018
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
10,00 – 16,00 – Programul de formare continuă.
16,00 – 17,00 – Dejunul.
0,00 - 20,30 – Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală și distractivă.

Joi: 12.07.2018
7,00 - 8,00 – Micul dejun.
10,00 – 16,00 – Programul de formare continuă.
16,00 – 17,00 – Dejunul.
20,00 - 20,30 – Cina.
21,00 – 23,00 – Serată muzicală și distractivă.

Vineri: 13.07.2018

7,00 - 8,00 – Micul dejun.


8,00 – 10,00 – Programul de formare continuă / Evaluarea.
11,30 – 12,00 – Eliberarea camerelor.
12,00 – 13,00 – Dejunul.

*** NOTĂ: La cererea cursanților, putem opta ca o zi din program, să fie dedicată activităților nonformale -
excursie în Bulgaria, la Balcic, pentru a vizita: Castelul Reginei Maria, Grădina Botanică de la Balcic,
Cetatea Kaliacra, Mănăstirea ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Stațiunea Nisipurile de Aur. (Costul
excursiei nu face parte din pachetul școlii de vară, urmând să fie comunicat în momentul în care sunt
suficienți doritori pentru a ocupa toate locurile într-un autocar).
3

Cursurile din ziua excursiei vor fi comasate în celelalte zile de lucru.


Page

Programul de studiu mai poate suferi unele modificări.

3
FORMATORI:
Formatorii AGCDR ,,Dăscălimea Română”, acreditați de Ministerul Educației Naționale.

METODE DE IMPLEMENTARE: şedinţe, comunicare directă, programarea activităţii de proiect,


delegarea de sarcini, conducerea participativă, lucrul în echipă, explorarea, utilizarea bugetului.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Portofoliul pentru Programul de formare continuă ,,Competențe cheie – prin activități nonformale și
extracurriculare”:
Colocviu.
Chestionare.

Structura obligatorie a portofoliului pentru programul acreditat ( A ) este:

1.Unitatea de învățământ, denumirea cursului, numele și prenumele formatorului, numele și prenumele


formabilului, data și localitatea.
2.Opis .
3.Realizarea unei programe pentru un cerc tehnico – aplicativ, pornind de la definirea unor obiective
personale ale elevilor pe care îi îndrumă, raportate de la nevoile economice ale zonei din care provin
(Modulul I).
4.Conceperea planului unui proiect antreprenorial la ciclul de învățământ la care predă. ( Modulul al
II-lea).
5.Întocmirea unui chestionar aplicat elevilor ( raportându-se la nivelul de învățământ la care își
desfășoară activitatea ), pentru a reliza analiza nevoilor lor în ceea ce privește activitățile nonformale și
înregistrarea datelor obținute ( Modulul al III-lea).
6.Redactarea eseului cu tema: „Importanţa activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii
elevului şi în dezvoltarea instituţională” ( Modulul al IV-lea).
7.Scrierea unui plan de marketing educațional, folosind structură orientativă existent în suportul de
curs ( Modulul al V-lea).

REZULTATE ȘI IMPACT:
- perfecţionarea cadrelor didactice;
- includerea în procesul de învăţământ a bunelor practici identificate în cadrul școlii de vară;
- generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane;
- îmbunătăţirea procesului de învăţământ şi a rezultatelor la învăţătură ale elevilor.

Participanții, cadre didactice, vor pregăti în dosarul personal, pentru înscrierea la Programul de formare:
copie după cartea de identitate, copie după certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul schimbării de
nume), copie după actul de studii și adeverință de la unitatea școlară – în original. Ele vor fi puse într-o folie
protectoare. Dacă vor mai fi necesare și alte documente, vă comunicăm în timp util. Dosarul va fi predat, vineri
6.07.2018, între orele 17,00 – 18,00.
Lucrările elaborate pentru secțiunile: I, a II-a și a III-a, ale Simpozionului Internațional ,,Importanţa
activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevului şi în dezvoltarea instituţională”, ediția
a VII-a, vor fi transmise în format electronic, scrise cu 10 Times New Roman, iar titlul, autorul și instituția
școlară vor fi scrise cu majuscule, bold, 12 Times New Roman; paginația pentru secțiunea I – maxim 4 pagini,
pentru secțiunea a II-a mxim 10 pagini, pentru secțiunea a III-a – maxim 12 pagini; vor fi trimise la adresa
Asociaţiei dascalimearomana@yahoo.com, până pe data de 01.06.2018. Materialele complete vor fi publicate în
„Ghidul de bune practici al simpozionului”, cu ISBN, în format electronic.
Pentru celelalte secțiuni se vor transmite materialele în plic, prin poștă și vor conține: fișa de înscriere cu
precizarea secțiunii, precum și materialul aferent secțiunii. Materialele vor fi transmise până la data de
01.06.2018, pe adresa: Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”, Slobozia, pentru AGCDR ,,Dăscălimea Română”, Str.
Matei Basrab, Nr.35, Localitatea Slobozia, județul Ialomița. Participare indirectă este făcută printr-o donație de
4

90 de lei în contul Asociației (la depunerea sumei în cont se va preciza la descriere: ,,donație pentru Simpozion,
Page

numele și prenumle participantului”).

4
Notă! Numai participarea la toate secțiunile vă poate asigura toate documentele.

Pentru Revista Asociației ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ” (Serie Nouă, Nr. 1 (6), cu ISSN), în format
electronic, elaborați un material de o pagină, 12 Times New Roman, pe o temă aleasă de dumneavoastră, spre
a fi publicat, până la data de 1.06.2018 și îl transmiteți cu materialele necesare pentru publicare.

Pentru Expoziția Internațională ,,Arta populară românească - punte între români şi generaţii”, Ediția a
VII-a, Olimp, 2018, fiecare participant aduce costume populare precum și obiecte tradiționale românești
din zona din care provine, etichetate cu toate datele de identificare. Obiectele vor fi expuse în sala de conferință
a hotelului.

Pentru participarea indirectă la Expoziția Internațională ,,Arta populară românească - punte între români
şi generaţii”, Ediția a VII-a, Olimp, 2018, fiecare participant trimite 3 fotografii A4, pe suport de hârtie
fotografică, cu costume populare precum și obiecte tradiționale românești din zona din care provine, etichetate
cu toate datele de identificare. Fotografiile vor face obiectul expoziției și vor fi expuse în sala de conferință a
hotelului.

CERTIFICAREA CURSURILOR:
1. Adeverintă - atestat cu numărul de credite.
2. Diploma simpozionului, cu avizul instituțiilor partenere.
3. CD-ul ce cuprinde volumul electronic, cu ISBN.
4. Adeverință de voluntariat AGCDR ,,Dăscălimea Română”.
5. Adeverință de membru al comisiei de organizare a simpozionului, la nivel
județean/național/internațional.
6. Adeverintă de participant /colaborator la activitățile proiectului.
7. Adeverintă de educație multiculturală, incluzivă, pentru diversitate și echitate în educație.
8. Adeverință pentru promovarea imaginii școlii în cadrul proiectului.
9. Diplomă pentru participare la expoziția internațională.
10. Adeverință pentru participare în comisia de organizare națională/internațională a expoziției
internaționale.
11. Adeverință din care reiese calitatea de participant în comisia de evaluare națională / internațională a
expoziției internaționale.
12. Adeverință de membru în echipa de proiect a expoziției internaționale.
13. CD-ul revistei ,,Dăscălimea Română”cu ISSN
14. Adeverință de membru în echipa de proiect a revistei.
15. Adeverință pentru schimbul de experiență dintre cadrele didactice și dintre școli.
16. Adeverință de utilizarea elementelor inovatoare în proiectarea didactică.
17. Adeverință de iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea a softurilor
educaţionale specifice disciplinei.
18. Adeverință pentru iniţierea şi aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de predare inovatoare, precum
şi producerea şi unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea educaţională de profil.
19. Adeverință pentru iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare, pentru progresul în învăţare
al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale.
20. Adeverință pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi
managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN.
21. Adeverință pentru activitate în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice, la nivel
local/judeţean/naţional/internaţional.
22. Adeverință pentru participarea la programe de dezvoltare profesională, pentru îmbunătăţirea
rezultatelor învăţării elevilor din mediile dezavantajate, ale celor cu cerinţe educaţionale speciale şi cu
alte dificultăţi de învăţare, ale elevilor talentaţi şi/sau capabili de performanţe.
23. Adeverință pentru participare la proiecte europene/internaţionale, care au ca obiective performanţa
şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor elevilor, educaţia civică, educaţia
5
Page

complementară, formarea personalităţii elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare,


dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

5
24. Adeverință pentru organizarea unor activităţi extraşcolare relevante, din perspectiva prevenirii şi
combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii.
25. Adeverință pentru promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din
medii dezavantajate şi supuse excluziunii.
26. Adeverință pentru realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii, în concordanţă cu nevoile
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora.

COSTURI:

1. 1 iunie 2018 - pentru participarea indirectă, se depune donația de 90 de lei în contul Asociației,
Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank Slobozia.

Pensiune completă la PAM BBEACH RESORT&SPA*** OLIMP ( cazare și masă cu: mic dejun,
dejun, cină – în regim de autoservire, pe bonuri valorice – 75 lei/zi )
135 lei personă pe zi x 7 nopți = 945 lei/sejur

Adeverința (Atestatul) programului de formare continuă, diplomele de la simpozion și adeverințele,


publicațiile în format electronic, mapa acțiunii și protocolul - 350 lei.
TOTAL :
945 lei + 350 = 1 295 lei

La această sumă vă rog să achitați și taxele băncii care nu sunt incluse în costul Școlii de vară și care
diferă de la o bancă la alta.

Facilități:
Fiecare profesor care dorește, poate să vină însoțit de soț/soție, chiar dacă nu este cadru didactic, costul
pachetului de cazare și masă fiind același.
Copiii până la 2 ani au 100% gratuitate la cazare.
Copiii de la 2 la 12 ani beneficiază de cazare gratuită, dacă nu solicită pat suplimentar.
Copiii peste 12 ani nu beneficiaza de gratuitate la cazare.

Hotelul - situat pe faleza Mării Negre din Olimp.


Parcare auto – gratuit – în limita locurilor disponibile.
Acces gratuit - piscina exterioară.
Terasa Pam Beach - program artistic.
Păstrare valori - seif la recepție.
Cameră de bagaje.
Sală de conferință - 60 de locuri.
Loc de joacă pentru copii.
Internet wirless - la recepție și în camere.

Profesorii interesați sunt rugați să telefoneze la persoanele de contact, pentru a vedea dacă mai sunt locuri și
apoi să trimită costul parțial, în procent de 50%, respectiv 650 lei până la data de 15 aprilie 2018, iar restul sumei
până la data de 2.07.2018, tot în contul ASOCIAȚIEI GENERALE A CADRELOR DIDACTICE DIN
ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”, Cont: RO18 RZBR 0000 0600 1843 2300, deschis la Raiffeisen Bank
Slobozia.

Notă:
1. În taxa de participare la Școala de vară nu sunt incluse comisioanele bancare.
2. Persoanele singure trebuie să accepte o altă persoană de același sex în cameră, din grupul Școlii de vară.
3. Numărul de locuri este limitat, iar primii înscriși sunt și primii serviți.
6

IMPORTANT!
Page

După depunerea banilor, scanați chitanța și trimiteți-o electronic pe adresa Asociației. Tot atunci, comunicați și
datele dumneavoastră de identificare, completând tabelul de mai jos.

6
Fiecare participant este rugat să completeze tabelul și să-l trimită numai la
adresa: dascalimearomana@yahoo.com

Nr. Numele și prenumele Funcția Locul de Adresa de Data depunerii Nr.de locuri
crt. (numai pentru muncă (numai domiciliu, banilor, în cameră
cadrele pentru cadrele telefon, numărul și seria
didactice) didactice) e-mail. facturii.

Asociația își rezervă dreptul de a accepta sau nu o persoană.


Nicio persoană nu se poate substitui alteia.

Persoană de contact:

Profesor Voica Tache: tel. 0720230187, după orele 17,00


e-mail: tache_voica61@yahoo.com

Vă mulțumim pentru participare și implicare!

Cu deosebită stimă și respect pentru Dascălul Român,


Președinte, profesor Victoriana Aprilia GĂLBENUȘ

7
Page

7
ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”
România, Județul Ialomița, Andrășești, Str. Mihalache Georgescu , Nr.9, C.I.F.31247362,
Tel. 0733741033, E-mail: dascalimearomana@yahoo.com.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ( 1)
Simpozionul Internațional
,,Cadrul didactic, promotor de idei novatoare”

Ediţia a VII-a, Olimp, 8.07.2018


NUMELE: .................................................................................................................................................................

PRENUMELE: ........................................................................................................................................................

FUNCŢIA DIDACTICĂ: .......................................................................................................................................

INSTITUŢIA DE PROVENIENŢĂ: ....................................................................................................................

ADRESA DE DOMICILIU:
Str.:....................................................., Nr.: ........., Bl.: ............, Sc. ........, Ap.: ......, Loc.: ....................................... ,
Jud: ......................................., Cod: ........................,Tel: .........................., E-mail: .................................................. .

Secțiunea: Titlul materialului

MODUL DE PARTICIPARE ( subliniaţi varianta aleasă): directă / indirectă.

VĂ MULŢUMIM PENTU COLABORARE !


8
Page

8
ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ,,DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”
România, Județul Ialomița, Andrășești, Str. Mihalache Georgescu , Nr.9, C.I.F.31247362,
Tel. 0733741033, E-mail: dascalimearomana@yahoo.com.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ( 2 )
Expoziția Internațională ,,Arta populară românească –
punte între români şi generaţii”

Ediția a VII-a, Olimp, 2018

NUMELE: .................................................................................................................................................................

PRENUMELE: ........................................................................................................................................................

FUNCŢIA DIDACTICĂ: .......................................................................................................................................

INSTITUŢIA DE PROVENIENŢĂ: ....................................................................................................................

ADRESA DE DOMICILIU:
Str.:....................................................., Nr.: ........., Bl.: ............, Sc. ........, Ap.: ......, Loc.: ....................................... ,
Jud: ......................................., Cod: ........................,Tel: .........................., E-mail: .................................................. .

Secțiunea: Denumirea materialului

MODUL DE PARTICIPARE ( subliniaţi varianta aleasă): directă / indirectă.

VĂ MULŢUMIM PENTU COLABORARE !


9
Page