Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare Test de evaluare

Nr. 1 Nr. 2

C63  P3 A94
1. Să se calculeze:  1. Să se calculeze: C83  
A62 P4
2. Câte numere de patru cifre încep şi se termină cu cifră 2. Câte numere de patru cifre încep şi se termină cu
impară? cifră pară?

3. Fie mulțimea M  1;2;3;...; n. Determinați n  N * ştiind 3. Fie mulțimea M  1;2;3;...; n. Determinați n  N *
că mulțimea M are 79 de submulțimi cu cel mult două ştiind că mulțimea M are 67 de submulțimi cu cel
elemente. mult două elemente.

4. Să se determine numărul funcțiilor 4. Să se determine numărul funcțiilor


f : 0;1;2;3  0;1;2;3 care au proprietatea că f (0) este f : 1;2;3  0;1;2;3 care au proprietatea că f (1)
număr impar. este număr par.

9
 2 
8
 2 
5. Se consideră dezvoltarea:  x 2   , x  0 . Să se 5. Se consideră dezvoltarea:  a 2   , a  0 . Să se
 x  3
a
determine rangul termenului care-l conține pe x 6 . determine rangul termenului care-l conține pe a 4 .

6. Se consideră binomul:  2  3 3 
100
6. Se consideră binomul:  2 3 4 100
a) Să se scrie termenul din mijloc al dezvoltării. a) Să se scrie termenul din mijloc al dezvoltării.
b) Să se determine numărul termenilor iraționali ai b) Să se determine numărul termenilor iraționali ai
dezvoltării. dezvoltării.