Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD


FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR
tel: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070
http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 2929

Regulamentul Concursului de creaţie literară şi eseistică


„Adolescenţa şi provocările scrisului”

1. Scop
Concursul are ca principal scop susţinerea şi dezvoltarea pasiunii pentru creaţia literară şi eseistică,
cultivarea aptitudinilor elevilor de a crea texte literare şi texte eseistice.
2. Participanţi
Concursul de creaţie „Adolescenţa şi provocările scrisului” se adresează tuturor elevilor de liceu din
România.
3. Modul de desfăşurare
Concursul este organizat pe patru secţiuni:
- Proză (limba română)
- Poezie (limba română)
- Eseu (limba română)
- Proză, poezie, eseu (limba engleză/franceză/germană).
Participanţii se pot înscrie cu mai multe creaţii, la mai multe secţiuni, cu sau fără profesor coordonator.
Creaţiile se vor trimite cu o săptămână înainte de data concursului, pe adresa:
concurs_creatie_fsus@yahoo.com
împreună cu formularul de înscriere printr-un e-mail cu subiectul Concurs de creaţie, NUMELE
PARTICIPANTULUI.
Norme de tehnoredactare: textele se vor redacta în World 97-2003, Times New Roman 12, la un rând,
cu diacritice. În cazul textelor care depăşesc 2 pagini A4, se vor marca cu bold fragmentele care sunt
propuse spre lectură şi dezbatere în cadrul concursului.
Concursul se desfăşoară în sala C2, etaj II, din Complexul Universitar M al Universităţii ,,Aurel
Vlaicu”.
Profesorii coordonatori sunt invitaţi să participe alături de elevii lor.

4. Perioada de desfăşurare
Concursul este organizat în luna iunie cf. Adresei MENCS nr. 26401/16.02.2016 privind Calendarul
Concursurilor Naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2016-2017.
Informaţiile suplimentare privind data şi ora vor fi oferite pe site-ul se pot obţine la secretariatul
facultăţii, respectiv telefonul 0257-219336.
5. Comisia de corectare
Lucrările vor fi jurizate şi premiate de cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din
cadrul universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.
6. Afişarea rezultatelor
Toţi concurenţii prezenţi primesc diplomă de participare.
Se vor acorda premii în cadrul fiecărei secţiuni.

Decan,
Conf.univ.dr. Otilia Huţiu