Sunteți pe pagina 1din 2

Structura licenței

1.Scurt rezumat al lucrării

2.Cuprins

3.Introducere : - scopul lucrării

- motivarea alegerii temei reliefând importanța cercetării derulate

- stadiul actual al cunoașterii în domeniul abordat

- metodologia utilizată în elaborarea lucrării

4.Capitolul 1. Cadrul natural și istoric : - poziția și localizarea geografică

- relieful și structura geologică

- clima

- hidrografia

- vegetația și fauna

5.Capitolul 2. Geografie istorică

6.Capitolul 3. Geografia populației : - dinamica

- evoluția numerică

- mișcarea naturală (natalitate, fertilitate, mortalitate, sporul natural, nupțialitatea)

- mișcarea migratorie

- structura populației (socio profesională, confesională și etnică)

- sectoare de activitate

- noțiuni socio-demografice

7.Capitolul 4. Evoluția teritorială a Municipiului : - planul orașului – zona centrală, rezidențială,


industrială, a spațiilor verzi, de transport, comercială, recreativă

- imaginea urbană

- încadrarea falezei Dunării


8.Capitolul 5. Geografie economică : - turismul și activitățile turistice centre de promovare și informare
turistică) (concepte teoretice privind turismul și dezvoltarea durabilă)

- baza tehnico-materială a turismului

- elemente de perspectivă și influență în teritoriu

- industria și activitățile industriale (BACUL)

- transportul

9. Capitolul 6. Analiza activității turistice a falezei Dunării din Municipiul Galați :

-potențialul turistic : natural, antropic

-echipamente turistice (de cazare, de alimentație, de agrement)

-circulația turistică

-principalele forme de turism practicate

10.Capitolul 7. Propuneri de valorificare durabilă a potențialului turistic a falezei Dunării din Municipiul
Galați :

-dezvoltarea și promovarea turismului

-...

-...

11. Concluzii și propuneri

12. Bibliografie

13. Anexe