Sunteți pe pagina 1din 2

Către,

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
JUDECĂTORIA SECTORULUI …..... BUCURESTI

DOSAR NR …................/P/......................

DOMNULE PROCUROR

Subsemnatu….….......................................................................................................................................
CNP...............................................................domicilit în........................................................................................
….............................................................................................................................................................................
.
vă rog a-mi aproba prelungirea dreptului de circulație, acordat prin dovada seria …......................................
nr. ….................................
Menționez faptul că la data de …........................................... am fost implicat într-un accident rutier pe
strada …...................................................................................... sector ….... în urma căruia a rezultat vătamarea
corporală a …...... persoane (.............................................................................................................................)
Motivarea cererii …....................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
.
….............................................................................................................................................................................
.
….............................................................................................................................................................................
.
….............................................................................................................................................................................
.
Anexez copie de pe dovada de reținere și cartea de identitate.
Cu multumiri,
Data Semnătua

Domnului procuror de supraveghere CP-BPR din cadrul Parchetului de pe lânga Judecătoria


Sectorului ….......... București