Sunteți pe pagina 1din 4

Proteza auditivă totală

TORP
Proiect realizat de : Prodan Andreea-Ioana și Prune Iulia

Anul III , Inginerie Medicală

Coordonator dr. ing. Cosmina Vigaru

Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Mecanică

16
Proteza auditivă totală(TORP)

Termenul de ureche se poate referi la ȋntreg sistemul responsabil pentru


colectarea şi procesarea primitivă a sunetului (ȋnceputul sistemului auditiv) sau doar la
partea vizibilă a acestuia.
Urechea – analizatorul auditiv – la specia umană are un rol foarte important ȋn
ceea ce priveşte comunicarea şi socializarea cu alte personae, totodată având şi funcţie
ȋn echilibru şi direcţionarea spaţială.
Sistemul auditiv periferic este ȋmpărţit ȋn 3 componente :
-urechea externă alcătuită din pavilonul urechii şi conductul auditiv extern ;
-urechea medie alcătuită din membrana timpanică, lanţul osicular, muşchii de la nivelul
urechii medii şi porţiunea pneumatizată a mastoidei;
-urechea internă localizată la nivelul stâncii temporalului ce este ȋmpărţită ȋn vestibule,
sistemul canalelor semicircular vestibulare şi cohleea definită ca fiind organul auditiv.

Urechea - structură

Urechea medie este alcătuită din casa timpanului, trompa lui Eustachio şi celulele
mastoidiene.
Casa timpanului poate fi descrisă ca un cub ce prezintă :
-un perete extern reprezentat de timpan;
Timpanul prezintă pe faţa externă, tegument şi pe faţa internă,o mucoasă.
Timpanul prezintă mai multe porţiuni :
a) o porţiune superioară ce mai poartă denumirea şi pars flacida;
b) o porţiune inferioară ce mai poartă denumirea de pars tensa .
Acestea două se inseră la periferie la nivelul şanţului timpanal, prin intermediul
ligamentului Gerlach. Acest ligament spre partea median se răsfrânge pe apofica
ciocanului, dând naştere la ligamentele timpano-maleolare.
În centrul membranei timpanale se găseşte ombilicul sau umbo, la nivelul căruia ajunge
mânerul ciocanului. De la nivelul umbo pleacă antero-inferior conul luminous a lui
Politzer.
-un perete intern care se ȋimparte ȋntr-o porţiune superioară reprezentată de relieful
canalului semicircular extern şi o porţiune inferioară ce conţine fereastra ovală,
fereastra rotundă, sinus timpani şi promotoriu;
-un perete posterior la nivelul căruia se găseşte aditus ad antrum, o formaţiune
anatomică sub formă de canal ce asigură comunicarea urechii medii cu mastoida.
Tot aici se regăseşte piramida, descrisă fiind ca o proeminenţă unde e regăsit muşchiul
scăriţei şi recesul facialului, precum şi o zonă depresionară ce deserveşte de cele mai
multe ori pentru abordul posterior chirurgical al căsuţei timpanului;
-un perete anterior cunoscut şi sub numele de peretele tubocartoidian, prezintă la
nivelul său orificiul trompei lui Eustachio, precum şi canalul muşchiului ciocanului;
-un perete inferior ce este ȋn raport cu golful venei jugulare;
-un perete superior ce este ȋn raport cu fosa cerebrală mijlocie.
Casa timpanului poate fi ȋmpărţită ȋn 3 nivele :
1.recesul epitimpanic, ce mai poartă denumirea şi de atică;
2.mezotimpan;
3.recesul hipotimpanic.
Tot la nivelul casei timpanului se ȋntâlneşte lanţul osicular alcătuit din ciocan,
nicovală şi scăriţă, a cărui scop este de a transmite sunetele primate de la timpan la
nivelulferestrei ovale. Întreg lanţul osicular este pus ȋn mişcare prin contracţia
muşchiului scăriţei şi a muşchiului tegment timpani.
Procesul mastoid este alcătuit din mai multe cavităţi pneumatizate a căror interior este
căptuşit cu mucoperiost. Procesul de pneumatizare a cavităţilor mastoidiene se
desfăşoară ȋncepând cu primul an din viaţă până la 12 ani. Comunicarea dintre urechea
medie şi procesul mastoid se realizează prin intermediul aditusului ad antrum.
Trompa lui Eustachio este canalul de legătură dintre urechea medie şi rinofaringe.
Este alcătuită dintr-o porţiune externă osoasă şi o porţiune internă cartilaginoasă.
Muşchii ce determină prin contracţia lor ȋnchiderea şi deschiderea trompei sunt muşchii
peristafilin extern şi peristafilin intern.
Bibliografie :

1) http://anatomie.romedic.ro/urechea
2) http://www.medel.com/ro/hearing-loss/
3) http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/ro/home/understand/hearing-and-
hl/how-hearing-works
4) http://www.timpanoplastie.ro/archives/sistemul-ttp-variac-implant-torp-de-ultima-
generatie
5) http://www.prudentent.com/OssicularProstheses.html
6) http://www.indiamart.com/eonmeditech/middle-ear-prostheses.html