Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Umanismul
Poziție filozofică si miscare sociala, culturala si spirituala care pune omul și valorile
umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca individ. Omul constituie
valoarea supremă, este un scop în sine și nu un mijloc. Conceptia este aceea ca omul, fiind o
fiinta superioara, se poate perfectiona prin cultura si arta, ca raspuns la ideologia si cultura
medievala. Curentul umanist promoveaza increderea in propria capacitate de dezvoltare
spirituala si intelectuala a fiecarui om si militeaza pentru evolutia multilaterala a
personalitatii. Umanistii impulsioneaza atitudinea de respingere a oprimarii si a injosirii
omului, incurajand manifestarea demnitatii si plenitudinii morale. Pornind de la premisa ca
apogeul dezvoltarii armonioase a omului a fost atins in Antichitate, prin idealul "omului
universal". In cadrul acestei miscari s-au format numerosi carturari de mare eruditie
filozofica, istorica, filologica, literara si in alte domenii, denumite si astazi umaniste.
A stat la baza Renașterii, apărută în Italia în secolul al XIV-lea și care s-a extins în
mod progresiv în Europa apuseană până în secolul al XVII-lea. Ea este marcată de
reîntoarcerea la textele antichității greco-romane, care servesc ca modele ale modului de viață,
de gândire și de creație artistică. Umanismul renascentist sublinia superioritatea literaturii
latine și grecești și în special valorile ei în materie de morală personală și publică.
Ca prim reprezentant al umanismului poate fi considerat Protagoras, sofist grec din
secolul al V-lea î.Chr., pentru care "omul este măsura tuturor lucrurilor".
Renasterea Europeana i-a avut ca reprezentanti pe Dante (infernul), Petrarca,
Boccaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Niccolo Machiavelli in Italia; pe Francois
Rabelais, Pierre Ronsard si Michele Montaigne in Franta; pe Thomas Morus in Anglia
(utopia); pe Martin Luther in Germania, pe Erasmus din Rotterdam in Olanda etc. Dezvoltarea
culturii are loc in ritm rapid prin infiintarea de Universitati in toate marile orase europene,
Conform umaniștilor, este în sarcina oamenilor să găsească adevărul, prin opoziție cu
căutarea lui în revelație, misticism, tradiție sau orice altceva care e incompatibil cu aplicarea
logicii asupra dovezilor observabile. Cerând ca oamenii să evite acceptarea orbească a unor
opinii nesusținute, el sprijină scepticismul științific și metoda științifică, respingând
autoritarismul și scepticismul extrem și făcând din credință o justificare inacceptabilă a
acțiunilor.
În sens larg - ampla mișcare care pune în centrul lumii omul și afirmarea liberă a
personalității sale. Principalele directii (idei) ale umanismului au fost: *reconsiderarea si
valorificarea traditiilor culturale ale Antichitatii; *formarea si dezvoltarea omului ca spirit
universal "uomo universale".