Sunteți pe pagina 1din 2

SERII TAYLOR

DEZVOLTĂRI CLASICE :


x x2 x3 xn
 ex  1     ...   ( conv . pe R )
1! 2! 3! n0 n !

x x3 x5 x7 
x 2 n 1
 sin x      ...   (  1) n  ( conv . pe R )
1! 3 ! 5! 7! n0 ( 2n  1) !

x2 x4 x6 x 2n
 cos x  1 
2!

4!

6!
 ...   ( 1)n 
n0 ( 2n ) !
( conv . pe R )


x2 x3 x5 xn
 ln ( 1  x )  x     ....   ( 1) n 1  (  1 x  1)
2 3 5 n0 n
x3 x5 x7 
x 2 n 1
 arctg x  x     ...   ( 1) n 
3 5 7 n0 2n  1

1
  1  x  x 2  x 3  ....   x n (  1  x  1 )
1 x n 0

DEZVOLTĂRI REDUCTIBILE LA O DEZVOLTARE CLASICĂ

-1: Sinusul hiperbolic , f(x) = sh x , în punctul x0 = 0

ex  e x
avem sh x 
2


x x2 x3 xn
ştim că : e  1 
x
   ...  
1! 2 ! 3 ! n0 n!

înlocuind x prin –x obţinem :


x x2 x3 xn
e x  1     ...   ( 1) n 
1! 2 ! 3 ! n0 n!

scădem aceste relaţii ; găsim

 x x3 x5  
x 2n 1
e x  e  x  2      ...   2  
 1! 3 ! 5 !  n  0 2n  1

împărţind cu 2 avem în final


x 2n 1
sh x   .
n  0 2n  1

- 2: să se scrie ca suma unei serii de puteri


2
f (x) 
1 x2

2 1 1
Descompunem în fracţii simple :  
1 x 2
1 x 1 x


1
avem 1  x  1  x  x  x  ....   x
2 3 n

n 0


1
înlocuim x prin – x şi găsim 1  x  1  x  x 2
 x 3
 ....  
n 0
( 1) n  x n

 

1 1

adunăm : 1  x 1  x  2  1  x 2
 x 4
 ...  2  
n0
x 2n

In final : f ( x )  2   x
2n

n0

-3: Folosind dezvoltarea în serie de puteri a funcţiei g (x) = arctg x , să se deducă


1
dezvoltarea funcţiei f ( x )  .
1 x2

1
Avem :  arctg x  
'
; cum seriile de puteri se derivează termen cu termen , avem
1 x2

d   x 2n 1   ( 2n  1)  x 2n 
( arctg x )'    ( 1)n     ( 1) n    ( 1)n  x 2n

dx  n  0 
2n  1  n  0 2n  1 n0

Final : f ( x )   ( 1) n  x 2 n
n0