Sunteți pe pagina 1din 46

VIKTOR SCHAUBERGER - UTILIZATORUL NOSTRU

Munca noastra inutila cauza crizei mondiale

Progresul prin transformarea atomului - nu distrugerea lui! cuvânt înainte Progrese prin
transformarea atomului - nu distrugerea acestuia! Prin intermediul unor mici variații ale
temperaturii am reușit să descompun diferite substanțe (elementele și compuși, minerale,
metale, etc.) în părțile lor constitutive și ulterior să le rearanjeze și să le recombine. În prezent
nu este posibilă evaluarea unei aplicări practice a acestei descoperiri, dar ar presupune, fără
îndoială, o reorientare totală în toate domeniile de știință și tehnologie. Folosind această nouă
constatare a conformității cu legea naturală am construit deja destul de mare instalații în
domeniul raftului și raftului. Acestea au funcționat fără probleme de zece ani și astăzi sunt încă
prezente insolubil insolubile la diferitele discipline științifice în cauză. Sisteme actuale de
silvicultură, agricultură, apă și resurse energetice management, precum și multe teorii și
principii ale fizicii, chimiei, botaniei și geologiei vor trebui să treacă printr-o plecare radicală din
principiile de bază. Chiar și știința medicală nu va fi lăsată nevătămată de această
descoperire. În acest fel este posibil să se genereze orice cantitate de energie în și din apa în
sine și să se reglementeze cursurile de apă pe oricare dintre acestea distanța fără lucrări de
dig. Este posibil să se transporte cherestea și alte materiale pe axa centrală a debitului, chiar
dacă acestea materiale (minereu, pietre etc.) sunt mai grele decât apa. Este posibilă ridicarea
înălțimii mesei de apă pe întreaga regiune și până la dotarea apelor subterane cu întregul
spectru de elemente necesare vegetației predominante. În plus, lemnul și alte materiale pot fi
făcute necombustibile și putrezite. Apa potabila si apa de apa compoziția dorită și efectul
terapeutic pot fi produse artificial pentru om, animal și sol, în același mod în care se produce
acest lucru natural. Apa poate fi ridicată vertical în țevi fără pompe. Energia electrică și
energiile radiante de orice magnitudine pot fi generate aproape fără costuri. Calitatea solului
poate fi îmbunătățită, iar cancerul, tuberculoza și tulburările nervoase vindecate. Ciclul
perturbat - cauza cauzei crizei Astăzi, o dorință de a trăi în mod natural este în creștere.
Această dorință pentru o natură puternică, pașnică și sănătoasă este inevitabilă simptomul
epocii actuale și contrabalansarea civilizației anorganice pe care o descriem în mod eronat ca
fiind o cultură. Această civilizație este creația omenirii, care, cu îndemânare și fără atenție
pentru funcționarea adevărată a Naturii, a creat o lume lipsită de de înțeles și fundație. Acum,
ea amenință să-l distrugă, deoarece prin comportamentul și activitățile sale, el, care ar trebui
să fie ea maestru, a deranjat unitatea inerentă a Naturii. Astăzi suntem în picioare neajutorați
și încurcați înaintea tuturor lucrurilor pe care le-am creat; din ce în ce mai forțat să recunoască
munca noastră, cu toți problemele sale, servesc doar la autodistrugerea noastră. Cu nici o
strălucire a îmbunătățirii, oriunde ne vedem, ne simțim fără speranță propulsate spre un viitor
destrămat. De aceea este destul de ușor de înțeles că un număr din ce în ce mai mare de
oameni sunt bolnavi și obosiți de acest lucru activitate nebună și căutând acum modalități de a
reveni la mama natură. Omul este o ființă creată în conformitate cu legile naturii și, prin
urmare, depinde de ele. Pe parcursul timpului nostru magnum opus, pseudo-cultura noastră
auto-creată, a devenit o monstruozitate lipsită de sens și incoerență. Prin imensa putere a lui
tehnologia a atins astfel de proporții îngrădite încât aproape că este egală cu puterea naturii
însăși. Cel puțin este deja capabilă să intervină distructiv cu marile sale funcții de viață.
Omenirea nu reprezintă decât o mică scânteie, un simplu microorganism în România Natură
este o mare panoplie a vieții. Încurajată de un succes iluzoriu scurt, omenirea sa angajat într-
un curs care începe perturba marea coerență a vieții. Nu numai acest lucru, dar este, de
asemenea, pe cale de a pune capăt tuturor creșterii și producției de înaltă calitate pe piața
noastră macro-organism, Pământ. În ciuda acumulării bogăției materiale, omenirea este acum
îngropată de un colaps economic larg răspândit. Multe domenii producția prezintă tendințe
regresive, astfel încât epicentrele vizibile ale decăderii cresc pe toate părțile și amenință
umanitatea însăși. În ciuda tuturor cercetărilor, nu se pot găsi mijloace pentru a împiedica
omenirea să se destrame în viață. Acest lucru nu este mai mult decât cel drept și legitim
consecință a activității umane. Știind nimic despre legile omnipote de natură și cu lăcomie
lipsită de minte, omenirea ghidează în organisme dătătoare de viață ale Mamei Pământ. Ea
este acum, cu putere elementară, începând să paralizeze mâna care nu îndrăznește să-l
deranjeze forțele care slujesc toată Creația. Această lege unică, care domnește supremă în
toată vasta și unicitatea naturii, se exprimă în fiecare creatură și organism. Aceasta este Legea
ciclurilor neîntrerupte care, în fiecare organism, este legată de o anumită perioadă de timp și
de un anumit tempo. Dacă o forță de intervenție ar trebui să accelereze, să întârzie sau să
oprească cu totul tempo-ul acestui ciclu (în care fiecare eveniment este guvernat prin acțiunea
precedentă), atunci nu mai poate servi scopul legitim pentru care, în comun cu toate cele ale
naturii creații, este destinat. Organismul afectat se află în urmă, înlăturat de la principalele
fluxuri evolutive ale vieții. Toți aceia organismele a căror viață sau deces sunt dependente de
ea sunt, de asemenea, condamnate la moarte, provocând în cele din urmă decesul celor
nebuni, mâna interferantă care este de vină pentru tot. Forța cauzală este mintea noastră și
tehnologia fără suflet pe care ea a dat naștere, inclusiv tehnologia noastră nelegiuită și
distrugând mintea cultură. Aceștia sunt împreună responsabili pentru perturbarea circulației
apei și a sângelui. Mai mult decât atât, dacă toate astea civilizația civilizată pe care a creat-o
ar trebui să piară în pas cu o astfel de dezvoltare, atunci defalcarea nu este deloc o criză
trecătoare. Aceasta este colapsul inevitabil al unui edificiu cultural amețitor-înalt, fără fundație,
prin care tot ce a rămas din cultura autentică va fi, de asemenea, măturat. Natura se
protejează Protecția cea mai eficientă a naturii este fragilitatea omenirii, a muncii și a
activităților sale. Consecințele activităților sale trebuie să fie mai devreme sau, mai târziu, să
își aducă propria moarte pentru cea mai mare parte a eforturilor sale actuale, contravine
fiecărui principiu al naturii. Prin urmare, este doar o chestiune a eficacității activităților omenirii
și a atingerii unui anumit nivel de cultură care determină când reacția se stabilește; când tot ce
a fost construit cu atât de multă grijă și transpirație trebuie să se prăbușească o dată în plus.
Odată ce umanitatea a ajuns la acest punct, Natura se va elibera fără efort de cel mai mare
dușman și cu energia reînnoită va reconstrui

Pagina 2

tot ce a distrus omenirea. Dacă, în consecință, se află astăzi din ce în ce mai mulți oameni
care se tem de acest haos înspăimântător, o fac mai puțin din dragostea naturii decât pentru
propria lor păstrare, care rămâne o forță naturală în oameni. Sunt cateva indivizi posedați de o
mare prevestire, care sunt încă în contact cu Natura și sunt capabili să perceapă nebunia
muncii noastre în adevăratul ei ușoară. Eforturile lor neîncetate sunt o avertizare solemnă, deși
trista și neînduplecată, față de contemporanii lor. Acestea din urmă sunt preocupate cu
exigențele existenței zilnice și incapacitate de supra-specializare. Nu mai pot percepe minutul
și procese fragile prin care toată viața în natură este creată și menținută organic, pulsul este
prin puls. Din pacate, avertismentele care ne vin în minte sunt în cele din urmă, dar plânge în
pustie. Natura funcționează numai indirect "Cum altfel ar trebui să fie făcut atunci?" este
intotdeauna intrebarea imediata. Răspunsul este simplu: exact în contrar că este făcut astăzi!
Observațiile foarte simple arată că modurile Naturii sunt întotdeauna indirecte. Este ceea ce
noi, prin intransigența noastră pură consideră întotdeauna că este necesar să se adopte
abordarea cea mai directă. Prin urmare, nu ar trebui să ne plângem dacă, în consecință,
suntem mereu în contradicție cu Natura Atotputernică. Tot ce trebuie să facem este să ne
adaptăm în mod inteligent la ordinea minunată a Naturii: Să înțelegem că este într-adevăr atît
de proastă, inutile pentru a lupta împotriva forțelor ei și pentru a realiza că, dacă ar fi lăsat la
sine, totul s-ar întâmpla altfel de la sine. Mai mult decât atât recuperarea pe care o dorim atât
de fierbinte s-ar întâmpla apoi în mod automat. Natura indică în mod constant căile care
trebuie luate. Cel mai cu siguranță aceste noi căi vor conduce în direcția opusă celei pe care o
vom lua. Acest lucru este de așteptat, pentru că este direcția actuală care a dus la răsturnarea
noastră. Toți cei care doresc să călătorească serios acest drum nou ar trebui să ia notă de
după explicații. Natura Apelor Susținătorul ciclurilor care susțin toată viața este apa. În fiecare
picătură de apă locuiește o divinitate pe care cu toții o slujim cu toții. Există, de asemenea
locuiește Viața, sufletul substanței primare - apa - ale cărei granițe și bănci sunt capilari care o
conduc și în care ea circulă. Orice bătăi de impuls care rezultă din interacțiunea voinței și
rezistenței este o indicație a muncii creative și ne îndeamnă să avem grijă pentru acele nave,
acele structuri primare și cele mai vitale, în care pătrunde produsul unei puteri dualiste - Viața.
Fiecare cale navigabilă este o arteră a acestei Viațe, o arteră care își creează propriile căi și
poduri pe măsură ce avansează, astfel încât să difuzeze zări forța de viață pe Pământ și se
ridică la înălțimi mari, pentru a deveni strălucitoare, frumoase și libere. Stând la cel mai înalt
nivelul evoluției și, mai presus de toate, fiind binecuvântat de minte și de rațiune, umanitatea
face în mod constant cel mai idiotic lucru imaginabil prin încercând să reglementeze aceste căi
navigabile prin băncile lor - prin influențarea mecanică a debitului, în loc să ia în considerare
faptul că apa este ea însăși o entitate vie. Presupunerea din spatele acestei practici absurde
este că malul râului formează cursul de apă, în timp ce malul râului este de fapt efect secundar
și apă primară. Reglarea apei prin intermediul malului fluviului este cu adevărat o luptă cu
cauza. Ar trebui să fie la fel de neconceput de un inginer gânditor pentru întărirea băncii care
se prăbușește într-un curs de apă cu balamale strânse și baloturi din lemn sau frotiu peste
crăpături cu ciment, cum ar fi pentru un medic pentru a patch capilari rupt cu ac și fir.
Surprinzator, totuși, se mai întâmplă! Starea tuturor căilor noastre de apă demonstrează exact
unde au dus aceste măsuri. În nici un singur caz nu a fost atins obiectul dorit - și anume
realizarea unui profil normal al canalului. Dimpotrivă, totul o astfel de reglementare fluvială a
provocat daune suplimentare care depășesc cu mult orice avantaje locale sau pe termen scurt.
Râuri mari, cum ar fi Dunărea, Rin, Tagliamento, Etsch, Garonne și Mississippi dau mărturie
pentru eșecul unui râu atât de complicat și costisitor reguli. În afară de daunele uriașe cauzate
în zonele inferioare prin reglementarea lor strict mecanică, aceste râuri sunt deposedate de
cele mai valoroase bunuri, de marile lor calități fizice. Prezenta vopsea cenușie murdară,
tulbure cunoscută sub numele de Dunărea Albastră, pe a cărei pat a răsărit auriu auriu și
Rinul, simbolul a identității germane, unde Rhinegold a strălucit în trecut, sunt mărturii tragice
la aceste practici perverse. Aurul mitic "Aur din Nibelungs "provine din strălucirea aurie dăruită
de pietricele, în timp ce se freacă unul de celălalt în timp ce se rostogolesc de-a lungul
albastru pe timp de noapte - pentru că atunci când există o scădere a temperaturii apei, forța
de tracțiune crește, determinând pietrele să se miște. Dacă două pietricelele sunt frecate
împreună sub apă, apare o strălucire aurie. Această strălucire roșie gălbui-roșie fusese greșită
pentru aprinderea aur, se credea că se află pe fundul râului. Astăzi, acest "râu-aur" se află
înmormântat în mormane de pietriș, mutate aici și acolo prin forța maselor de apă lentă și
tulbure ce curg deasupra lor. Ei nu mai dă apă cu energie și sufletul, așa cum au făcut-o odată.
În schimb, ei ajută la eliminarea corpului mai puțin sufletesc - a apei - de la cursul său
defectuos. Curenții noștri clari de munte au devenit torrenți sălbatici. Datorită vigorii tinereții,
aceste fluxuri pline de viață erau înconjurate prin vegetație în creștere și conservată cu fiecare
lamă de iarbă, atâta timp cât omul nu sa amestecat. Astăzi nu mai pot fi închise chiar și cu
ziduri de beton groase. Ori de câte ori privim, vedem dezintegrarea îngrozitoare a podurilor
vieții capilari și corpurile pe care le-au creat, cauzate de acte mecanice umane fără minte.
Aceste acțiuni au jefuit sângele Pământului - apa - sufletului. Prin urmare, este inevitabil ca
aceste structuri de reglementare să devină mai mari și mai scumpe, voința mai mare daune
provocate. În zonele inferioare ale Dunării aproape un milion de hectare de terenuri agricole
valoroase au fost pierdute datorită reglarea muchiilor superioare. Condiții similare se aplică
tuturor celorlalte râuri. Chiar și astăzi inginerul râului nu înțelege adevărata natură și scopul
apei. Cu cât mai mult încearcă să o conducă cu cel mai scurt timp și cea mai dreaptă cale
către mare, cu cât va avea tendința de a forma curbe, cu atât mai mult va fi drumul său și cu
atât va fi mai rău calitatea acestuia. Fluxul de apa pe un gradient natural se supune unei legi
sublime, interioare a cărei putere experții hidraulici sunt destul de incapabili să înțeleagă. În
absența acestei conformități interne cu legea, toată apa curgătoare ar trebui să se accelereze
mai repede și mai repede până când în cele din urmă se transferă la a stare de vapori. Știința
susține că apa este frânată de frecare internă și externă, deși este bine cunoscut faptul că este
o fricțiune asociate cu generarea de căldură. Cu toate acestea, se poate demonstra că
temperatura apei care curge rapid scade, ceea ce duce la o creștere a forței de tracțiune și a
unei frecări interne. Această observație simplă invalidează anumite propoziții esențiale din
complexul teoriile hidromecanice actuale. Unde este atunci adevăratul secret al stabilității în
fluxul de scurgere a maselor de apă? Forța care frânează curgerea apei în a gradient este o
rezistență care acționează împotriva forței de gravitație, o circulație a energiei care operează
în direcția opusă față de actual. Acest lucru este valabil și pentru toate procesele metabolice și
dă apă caracterul său și astfel sufletul său. Sisteme contemporane de râu

Pagina 3

reglementarea inhibă această funcție vitală. Rezultatul logic al acestei situații este pierderea
apei de frânare interioară. Apa devine fără suflet, fără caracter și, prin urmare, agresiv.
Degradarea cancerului de organisme Lucrările de reglementare mai extinse devin, distrugând
apele cu funcții interioare ordonate, cu atât mai mare este pericolul care apare malurile râului
și zona înconjurătoare. Acum, fără caractere, apa își rupe legăturile. După ce a devenit
instabil, încearcă să-și recâștige suflet cu un ultim efort suprem. Masele de apă își
abandonează cursul propriu și nenumărate corpuri energetice purtate de apă scăpat de apa
epuizată. Dezorientat, acum se transformă în aceste organisme și le smulgă din forța lor de
viață. Lăsate de ei sufletele, sursele lor de energie, încep să putrezească. Se dezvoltă bacterii
și arterele pământului sunt suflate cu decădere canceroasă. Scufundând în pământ, apa
contaminată acum contaminează apele subterane. Pe măsură ce se ridică prin capilarele
solului și vegetației, chiar acest sânge al Pământului poartă embrionul acestei boli îngrozitoare
cu cea mai mare varietate de plante. Aceasta duce la degenerarea calitativă a vegetației, în
principal în decăderea internă a arbori de pădure. Ca o consecință suplimentară, aceasta duce
la o regresie în calitatea a tot ceea ce circula apa. În cele din urmă în în conformitate cu o lege
care funcționează cu o constanță minunată, se va întoarce încet, dar sigur la rândul nostru.
Răspândirea lui cea mai teribilă dintre toate bolile - cancerul - este consecința inevitabilă a
acestor sisteme nenaturale de reglementare. Se duce fără spunând că specialiștii din alte
domenii au, de asemenea, o mână în această lucrare de distrugere. Padurea Cel mai
important dintre diferitele profesii este silvicultura modernă, care, timp de un secol, a încercat
fără succes să transforme cel mai mare organism de plante, pădure, într-o fabrică de
cherestea. Copacii sunt stabiliți pe rânduri și condițiile prealabile pentru regenerarea naturală
și amestecurile de specii sunt modificate arbitrar. Nimeni nu are nicio idee ce se întâmplă în
interiorul unui copac. Sau de ce, spre deosebire de toate legile mecanicii, apa se poate ridica
cu substanțele sale diferite până la capătul unui copac, prin capilarele sale. Unii vorbesc de
osmotic presiune, în timp ce alții vorbesc despre stimularea rădăcinilor. Toți sunt de acord,
totuși, că Soarele este ultima forță motrice. Ce nici unul dintre ei știți cum este. Această
cercetare se realizează cu ajutorul echipamentelor mecanice. Deci încercările lor de a afla
sunt colorate prin gândire greșită și sunt prin urmare inutile. În primul rând, fiecare pompă
necesită un motor. În al doilea rând, nu este suficient doar să gâdili picioarele copacilor. În al
treilea rând, este bine cunoscut faptul că copacii se acoperă cu ramuri, un semn sigur că
doresc să se ferească de ei Soarele și influența sa directă de încălzire, deoarece acestea pot
beneficia indirect de lumina soarelui. Dar ce face îngrijitorul forestier? El pur și simplu
plantează copacii "în umbră" în lumină și, iată, ele cresc mai ușor! Din păcate chiar și această
magie este de scurtă durată. structura unor astfel de arbori devine mai relaxată și mai grosieră
și, în cele din urmă, începe procesul identic care este acum evident în noi din ce în ce mai
murdare. Ștergerile cu decolorare apar inițial în secțiunea transversală a trunchiului. Apoi
procesul de putrefacție se fixează, răspândindu-se din centru spre exterior. În interiorul
copacului se dezvoltă o multitudine de forme de viață străine - cancer - la care
macroorganismul, copacul, treptat cade victimă. Diverse microbi sunt colectați acum cu
nerăbdare, primesc nume latine și mulți oameni sunt angajați în câmpul muncii documentând
nenumăratele boli care, din an în an și în număr tot mai mare, atacă arborele primar, sănătatea
sa. Toate nu înțeleg că cel mai căutat instigator al acestei forme de viață extraterestre este
forestierul și practicile sale absurde. Agricultură Mână în mână cu forestierul lucrează
proprietarul. Sângele Pământului se deteriorează constant, fertilitatea solului scade și fericit
nevoia de fertilizare este acolo! Înainte duce pasul chimistului și-și strecoară sărurile! Din
păcate, nici un om bun nu are orice idee despre cum și cum aceste săruri sunt dizolvate și nici
ce procese permit dezvoltarea energiilor necesare prosperării creșterea plantei. Succesul
durează doar câțiva ani, după care solul devine rapid înfundat cu îngrășământ artificial. Încă o
dată, omul are a lucrat împotriva Naturii, prin conectarea cu bucurie a ultimelor surse de hrană,
capilarele din sol. La o pierdere completă, fermierul acum stă în uimire în câmpul său, care îl
răsplătește foarte repede cu o cantitate foarte mare, pe cheltuiala mărită a calitatea produselor
sale. Ca rezultat, el a recoltat mai puțin pe termen lung, deși pe termen scurt recoltele sale au
fost aproape nelimitat în cantitate. Căutând instinctiv substanțe vitale pe Pământ, el își scoate
plugul tăiat și distruge pământul capilare. Același lucru se întâmplă acum cu agricultura, așa
cum se întâmplă cu pădurile. În mod superficial totul pare să înflorească și să înflorească.
Acestea sunt numai inflorescențe false, care sunt cultivate de măduvă putredă. Mai mult ca
niciodată, acum încep să suporte fructele lui degradare - cancer. Cerealele își pierd conținutul
de amidon, pajiștile se îngroașă cu mușchi și câmpurile cu buruieni. Tot ceea ce creșterile sunt
forța de muncă și cheltuielile. Sfârșitul este pierderea de sol, casa și casa. Industria energetică
Tehnologul energetic este adevaratul conducator in acest joc merry-go-round. În cazul în care
încă sunt disponibile în cantități suficiente, cărbunele (pământul Pâine) și apă (Sângele
Pământului) sunt folosite pentru a produce diferite forme de energie. Sunt produse cantități
enorme de energie, în special energia electrică, dar chiar și astăzi nimeni nu știe ce este de
fapt energia electrică. Posibilele utilizări ale electricității sunt enorm. Cum se produce,
consecințele și efectele secundare ale metodelor prezente ale producției sale rămân
necunoscute in orice caz. Umanitatea sa sinucis în această bogăție fortuit descoperită doar
pentru câteva decenii. Apa pentru a-și conduce mașinile va deveni din ce în ce mai rar și de
înrăutățire a calității. Catastrofele care pătrund pe Pământ vor deveni tot mai violente, pentru
că omenirea a furat carbona (pâinea ei), apa (sângele) și energia (sufletul ei). Fără îndoială,
omenirea muncește și se prăbușește adânc și mai adânc în mizerie abjectă. Primele îndoieli
Cu cât știința exactă, chiar fundamentul unor astfel de practici, începe să se agită, cu atât mai
mare va fi neîncrederea omenirii față de ea. mai adanc, apa subterana se scufunda in Pamant,
cu atat mai rau vor fi conditiile climatice si cu atat mai mult va fi viitorul si mai mult caracterul
poporului. Doar greutățile și greutățile vor crește. Treptat, mamele vor începe să-și vândă
dragostea și dragostea lor

Pagina 4

suflete pe stradă. Părinții vor începe să cerșească, contemplând jaf și ucidere, iar situația
politică va deveni din ce în ce mai mare plină. Cu cât este mai mare duhoarea acestei societăți
industriale deranjate și nebunești, cu atât este mai puțin obrajii Rouge. Cu cât sunt mai
îngrozitoare armele de război, cu atât este mai mare frica dintre un popor și altul. Fiecare
statistică mărturisește creșterea bolii finale și cele mai periculoase - cancer. Medicii stau
neajutorați și perplexați înaintea acestui dezamăgit dezvoltare. Victimele acestei boli teribile
sunt fără număr. Originea cuțitului se îndepărtează și se învinge cu durere, oameni putrezirea
în spitale. Nimeni nu înțelege de ce această boală ascunsă atinge proporții epidemice. Totul
este înregistrat și organizat. Animalele nevinovate sunt torturate în căutarea virusului celui mai
periculos dușman. Ei nu o vor găsi niciodată în acest fel, deoarece este inerentă naturii felului
în care lucrăm. Întrebări pentru știință De la începutul timpului, Soarele se afla mai presus de
tot, privindu-se în tăcere gheață la activitățile frenetice ale omenirii, care o consideră o orbire
aprinsă. Cum ar putea fi altfel, aceasta este abordarea lor mentală directă față de viață?
Totuși, cu cât ne apropiem mai mult abordarea acestei surse de lumină și căldură, cu atât mai
rece și mai întunecată va deveni fața. Cu cât suntem mai apropiați de ei, cu atât vor fi mai
strălucitoare stelele fi. Pe măsură ce lumina se diminuează, căldura, atmosfera, apa și viața
vor dispărea. Ce slujește Soarele ca purtător de lumină și căldură, dacă, în opinia oamenilor
de știință învățați, spațiul este un vid? De ce lumina și căldura din tropice sunt mai difuze și la
stâlpi lumina soarelui mai intensă și căldura ei radiantă mai puțin? De ce apa la stalpii este mai
caldă în partea de jos? De ce suprafața soarelui este atât de rece? De ce nu se ridică mai sus
apa mai caldă și mai deschisă a mării? De ce sunt temperaturile apei la ecuator atât de calde?
De ce devine mai rece cu o adâncime mai mare și de ce se încălzește din nou sub stratul
limită + 4 ° C (+ 39,2 ° F) și de ce începe viața din nou acolo? De ce liniile magnetice de forță
rulează de la sud la nord și de ce Pământul se rotește de la vest la est? De ce are un stand în
poziție verticală atunci când este rotit din lateral? De ce este deșertul atât de mort, în ciuda
căldurii? Cum se poate ca Golful Stream cald să împingă deoparte apa de mare rece și să se
îndrepte spre mii de kilometri peste ocean munți și văi într-un gradient de temperatură inversă,
fără ajutorul unui gradient mecanic? De ce apelor subterane din pereți se ridică mult deasupra
suprafeței solului? De ce nu stâncile din lemn putrezesc sub apă, dar deasupra ei
întotdeauna? De ce acoperișurile umede din țigle se usucă de pe streașină spre creastă? De
ce poate apă rece să treacă prin cea mai grea stâncă? De ce nu se ridică aerul cald al
Pământului? De ce este atât de rece la vârful unui munte - mai aproape de Soare? De ce se
încălzește mai mult tavanul și se răcește la podea în casele noastre, când se utilizează o
sursă artificială de căldură? De ce gazele condensează cu o scădere a temperaturii și de ce
nu gazele de ardere ale Soarelui, cu presupusele temperaturi de peste 6000 ° C (10,832 ° F),
ieșiți în spațiu? De ce se extinde marmura cu căldură și de ce nu se contractă din nou cu frig?
De ce cursurile de apă curgătoare își fertilizează băncile? De ce sunt malurile râurilor est-vest
atât de sterile? De ce sunt băncile cursurilor de apă care circulă în sudul insulei fertile doar pe
o parte? De ce râurile care curg în marea rece migrează lateral spre nord? De ce variază
conținutul de sare al mărilor? De ce hernii migrează spre nord în timpul iernii? De ce
strălucește peștele de adâncime? De ce animalele cu sânge rece au otrava care provoacă
febra? De ce apare febra rece în tropice? De ce apare o febră caldă dintr-o frig?

Pagina 5

Ce este febra oricum? Ce este temperatura? Ce este căldura? Ce este rece? Ce este
energia? De ce inima a bătut în pieptul nostru? Cine îi dă acestui mușchi impulsul să se miște?
Unde este motorul pentru această pompă? De ce circula sângele în vasele noastre de sânge?
De ce respirăm zi și noapte, când dormim și chiar când suntem complet inconștienți? De ce
fluidele din oul de găină circulă fără o inimă? De ce se sufocă o piatră atunci când îi stingem
alimentarea cu aer? De ce cherestea care necesita lumina are o coaja groasa, iar umbra - are
nevoie doar de o subtire? De ce păstră un păstrăv într-un torrent violent, ca și cum ar fi prin
magie? Ce păstrează pământul plutește în spațiu? Inima bate din cauza respirației sau
respiram pentru că inima bate? Unde este inima unei plante? De ce apa pulsează și respiră?
De ce apa subterană reușește să rămână pe marginea munților și de ce, crescând mai rece și
mai greu, se ridică în sus? De ce provine frecvent de la vârfuri înalte? De ce se dezvoltă
deltele și estuarele? Ce este evaporarea? Ce este vaporizarea? Ce este dizolvarea, ce este
combinația, ce este absorbția și ce efecte sunt bazate pe aceste procese? De ce temperatura
corpului nostru este sub-normală atunci când urcăm pe un munte și peste cel normal când
coborâm? Eroarea civilizatiei Există într-adevăr o astfel de diferență enormă între risipirea unei
maluri și împrăștierea vaselor noastre de sânge? Este într-adevăr este necesar ca ultima ființă
umană să se putrezească înainte de a deveni conștient conștient de erorile căilor noastre? De
ce pot nu ne recunoaștem că este activitatea noastră fără sens care ne omoară? De fapt,
avem dreptul să ne ocupăm de aceste lucruri cunoașterea în copiii noștri, când știința ne-a
condus deja la un prag de dezastru? De unde începe cunoștințele noastre și unde se termină?
Mai îndrăznește cineva să vorbească despre știință și cultură cu aceeași respirație? Copiii
noștri sunt greșiți dacă refuză să fie instruiți de părinții și profesorii lor și aleg să meargă pe
propriile lor căi? Este serios să crezi că foamea poate fi liniștită fraze politice și baionete?
Există cu adevărat oameni care cred că îmbunătățirile pot fi atinse prin coerciție, când munca
desfășurată de voința lor liberă a adus deja o asemenea nefericire? Dacă acest lucru este
adevărat, atunci Natura va continua liniștea să prevaleze, pentru că va face apoi o lucrare
grozavă și nobilă. Natura este mai simplă în ea efecte și mai complexe în funcțiile ei decât
mintea noastră rațională poate concepe.

Pagina 6

Un experiment Un experiment mic și neatins arată o mare lege. Luați un vas, umpleți-l cu nisip,
izolați lateralele și baza de efectele temperaturii exterioare. Prin plasarea gheții în partea de
jos a nava o temperatură de + 4 ° C (39,2 ° F) poate fi produsă în mod artificial - vor fi create
condiții care se găsesc în interiorul Pământ. În vasul astfel pregătit, introduceți un tub de sticlă
în formă de U în care este amplasată o cantitate de nisip quartz pur, care este aproape din
punct de vedere chimic neutru. Acest nisip trebuie apoi infuzat cu apă sărată. Ambele picioare
ale tubului U ar trebui apoi să fie umplute cu apă bună, îmbogățită cu substanțe carbonate
absorbite și dizolvate care nu au fost expuse la lumina soarelui. Pe capetele deschise ale
tubului U se plasează două capace de sticlă, pe una dintre care se introduc două tuburi
capilare, iar pe celelalte patru capacele tubulare. Acest lucru trebuie făcut foarte atent pentru a
se asigura că orificiile tuburilor capilare nu sunt blocate în timpul procesului fiind fuzionate cu
tubul U. Când sa făcut acest lucru, expuneți suprafața patului de nisip la razele soarelui. Când
apa atinge punctul de anomalie de + 4 ° C (datorită patului de nisip răcit cu gheață din partea
inferioară a tubului U) și când suprafața vasului atinge o temperatură de aproximativ + 20 ° C
(68 ° F) ca urmare a căldurii Soarelui, atunci apa cunoscută a atinge cea mai mare densitate și
greutate la + 4 ° C (39,2 ° F), începe să-și piardă se echilibrează și se ridică un picior al tubului
U, dacă ambele picioare ale tubului U sunt conectate la capilare cu sunete conice adecvate. În
cazul în care aerul este acum antrenat prin orificiile de intrare de pe ambele părți ale tubului U,
așa cum se întâmplă, de exemplu, cu puțuri sau puțuri conduse în Pământ, coloana de apă
care se ridică mai sus pe o parte se scufundă, iar nivelul apei în ambele picioare ale tubului U,
în conformitate cu Legea comunicării. Dacă ambele intrări laterale sunt din nou închise la
influența atmosferică și iar frigul din împrejurimi începe să intre în vigoare, după un timp apa
va începe din nou să crească. De ce apa se scurge de îndată ce vine în contact cu atmosfera
antrenată? Dacă ambele deschideri sunt din nou închise influenței atmosferice și iar frigul din
împrejurimi începe din nou să se producă, atunci după un timp, apa va începe din nou să
crească. În timpul nopții procesul este inversat. În capilariile în care apa a crescut înainte, o
stare de odihnă există datorită efectului luminii și lumii căldura, în timp ce în celelalte capilare
apa se ridică acum. Produsul în creștere al proceselor alternative de egalizare exact reprezintă
fenomenele diferite de noapte și de zi. Acest experiment simplu ne arată de ce substanțele
care cresc în plante pe parcursul zilei sunt diferite de cele care cresc în timpul noapte, și de ce
diferite tipuri de sânge circulă în vene. Mai mult, ne dezvăluie multe lucruri despre secretul
vieții și al ei care poate fi atins numai prin condiții contrastante de căldură și frig. În același
timp, acest experiment demonstrează, de asemenea, prostia activităților pur mecanice și
unilaterale apelați la muncă și cât de puțin suntem conștienți de conformitățile care stau la
baza legilor naturii și a proceselor lor. Ar fi dincolo domeniul de aplicare al problemei la
îndemână pentru a explica toate detaliile și precondițiile necesare pentru succesul acestui
experiment. Dezvoltarea întregii vieți și formarea asociată a structurilor nu este doar un proces
legat de căldură, așa cum se presupune astăzi, dar, de asemenea, de a face cu frigul - pentru
ca viata poate fi nascuta doar din diferente. Nu este posibil să se descrie diferențele subtile din
procesele de descompunere și transformare care au loc în timpul creșterii sau care sunt
necesare pentru a transforma astfel de energie- organisme precum cărbune, metale, minerale
și elemente și compușii acestora. De asemenea, ar fi nevoie de prea mult spațiu pentru a
elabora toate moduri în care este posibil să se acumuleze particule de energie disociate și să
se conecteze într-un corp imaterial.

Pagina 7

Un lucru poate fi declarat totuși: oamenii de știință învățați trebuie să renunțe în liniște la toate
ideile de divizare violentă a atomului pentru a face obțineți energie liberă din materia eliberată
astfel. Aceste încercări sunt atât fără intenție, cât și absurde. Natura ne arată în fiecare lamă
iarba cum poate fi realizată mai ușor și inteligent. Drumul către energia liberă Mai multă
energie este încapsulată în fiecare picătură de apă de izvor bună decât o centrală de putere
de dimensiuni medii este în prezent capabilă să producă. Aceste energii pot fi generate fără
efort și aproape fără costuri, dacă urmăm calea pe care Natura ne arată în mod constant
abandonați aleile nevăzute ale tehnologiei convenționale. Fericirea și sănătatea sunt la
dispoziția noastră la fel de aproape de costuri ca și energia nelimitată, dacă, odată ce ne dăm
seama că în apă se află Will și Rezistența, Viața. Ne luptăm atât de mult pentru azi, pentru că
în toate eforturile noastre am jefuit în mod constant purtătorul întregii vieți (apă) din posesia ei
nobilă, sufletul ei. Voința naturii servește toate lucrurile și se exprimă în creștere prin disociere
atomică și transformare. Numai prin obsesia noastră cu munca de distrugere a atomilor și prin
egoismul supra-exploatării resurselor ei întâlnim rezistența Naturii. Singurul rezultat posibil al
comportamentalității pur clasice, care ne-a împins la școală, este pierderea creativității
noastre. oameni își pierde individualitatea, capacitatea de a vedea lucrurile așa cum sunt cu
adevărat și, astfel, legătura lor cu Natura. Suntem repede apropiindu-se de o stare de echilibru
imposibilă în natură. Acest echilibru trebuie să ne forțeze într-un colaps economic total, fără
stabilitate există un sistem de echilibru. Prin urmare, principiile pe care se întemeiază acțiunile
noastre sunt nevalabile deoarece acționează în interiorul lor parametrii care nu există.
Lucrarea noastră este întruchiparea voinței noastre. Manifestarea spirituală a acestei lucrări
este efectul ei. Când o astfel de lucrare este făcută în mod corespunzător aduce fericire, iar
atunci când este efectuată incorect, cu siguranță aduce mizerie. Umanitatea! Voia voastră este
de primă importanță! Puteți comanda Natura dacă nu o supui. Nu vă plângeți dacă trebuie să
deveniți sclavul ei! Viktor Schauberger - Viena, mai 1933 Realizările secolului al XX-lea Astăzi
ne-am obișnuit cu faptul că milioane de oameni nu mai pot câștiga pâinea lor zilnică prin
muncă onestă. ei trebuie să obțină necesitățile vieții prin îndepărtarea de la grămezi de gunoi
ca animalele, prin cerșit, jaf, fraudă sau chiar ucidere. Având pierderea credinței în metodele și
obiceiurile actuale, și privirea educației ca un exercițiu în inutilitate, copiii noștri se îmbină
împreună, înarmându-se ei înșiși și pregătindu-se să-și asigure locul forțat în societate prin
forță. În condițiile în care spitalele și refugiile pentru persoanele fără adăpost sunt
supraaglomerate, unde clientela clinicilor de dependență de droguri și azilurile nebunești
cresc, iar cazurile de sinucidere cresc; este de înțeles că nu mai există nici o persoană
mincinoasă dă credință promisiunilor goale ale liderilor noștri. De mult timp a fost evident să se
gândească oamenii că, dacă nu se va părăsi radical există doctrine și practici economice
actuale, atunci doar o decimare forțată a populației excesive, o organizare bine organizată
uciderea în masă sau, exprimată mai estetic, un război modern, ar putea să taie această Nod
Gordiană. Cel mai remarcabil aspect al problemei este că nici instigatorii acestui război
aparent inevitabil (care par a fi doar îngrijorați pentru piei proprii) și nici tinerii noștri (care par a
fi hotărâți să respingă ceea ce percep ca fiind viața lor viitoare, fără valoare) au recunoscut că
acest sacrificiu nu este absolut necesar. Cu alte cuvinte, anihilarea stânjenitoare, aproape
sinucidată a disperării masele cu gaze otrăvitoare sau alte arme sunt absolut inutile. Ambele
părți nu reușesc să perceapă că acest scenariu, care este imposibil de egalat cu orice
dezvoltare culturală, este doar efect complet secundar natural al intervenției unei puteri mult
mai mari. O putere cu mijloace complet diferite la dispoziția sa. Mijloacele care sunt mai
fundamentale și, mai important, funcționează mult mai drastic decât toate armele de război ale
războiului uman vreodată inventat. Dacă eram cinstiți, acestea erau chiar creierele pe care cu
toții am sperat că le-ar găsi o cale de ieșire din acest haos. Lăsați membrii filosofiei generațiilor
mai vechi, atrăgând atenția asupra cunoștințelor lor reducționiste și a clișeelor lor goale. Le
lasa și au răpit peste aceste evoluții, pentru că, în ultimă instanță, generația în creștere este
absolut corectă să nu mai dea încredere capacitatea preoților săi, care a purtat astfel de fructe
amare. Ei au dreptate să refuze să urmeze dictatele false ale intelectualului nostru lideri, care
ne-au adus asemenea nenorociri. În ciuda culturii tehnologice presupuse a fi înalte, lumea
civilizată are a ajuns la un asemenea nivel de etică, încât a devenit incapabil să perceapă că
acest declin fizic și moral nu este altceva decât disoluția culturală progresivă. Cel mai sacru
posesiune a umanității, libertatea ei de gândire, acțiune și sentiment subiectiv vor fi transpuse
literalmente prin oameni care nu au fost într-adevăr într-adevăr în poziția de a interveni într-un
mod pozitiv. Într-o astfel de situație culorile sub care acești lideri alegerea marșului este destul
de imaterială, deoarece aceeași unitate opresivă există peste tot. În general, percepția
interioară cu privire la adevăratele cauze au fost pierdute și, în consecință, ultima șansă de
ajutor cu adevărat eficient. Mai mult decât atât, cei aflați în poziții de putere, care sunt
incapabili de a-si forma propriile opinii, trebuie sa se bazeze in mod constant pe sfaturile unor
asa-numiti experti, care sunt ei insusi victime ale unui a învățământ universal inferior. În
consecință, ei nu reușesc să-și dea seama că este tocmai sfatul lor și acțiunile care decurg din
el, care va transforma în mod inevitabil acest Pământ într-un iad, când ar putea fi un paradis.
Dacă umanitatea nu-și va da seama în curând și își va da seama că a fost înșelată și
dezinformată de liderii ei intelectuali, legile dominante ale Naturii (cu justiție poetică) vor
acționa în mod credibil pentru a aduce un scop adecvat acestei culturi ingenioase. Din
nefericire, cele mai îngrozitoare catastrofe sau dezvăluiri scandaloase vor trebui să se
întâmple înainte ca oamenii să-și dea seama că sunt proprii greșelile care au dus la
răsturnarea lor. Acestea pot fi rectificate cu mare dificultate, tocmai pentru că erau în principal
comise de autorități. Mai degrabă decât să se pronunțe pe ei înșiși, aceste instituții și indivizi,
care sunt vreodată protectori din propriile interese, ar permite milioane de semeni să piară
înainte de a-și recunoaște greșelile. Cu toate acestea, în descoperirea cauzelor, a fost luată
doar un mic pas, deoarece o mulțime de așa-numiți experți sunt împrăștiați împotriva oricărei
încercarea sistematică de a corecta aceste erori. Acești experți sunt obligați să susțină cursul
pe care l-au susținut, pentru că este traiul lor și doresc să fie îngrijiți până la sfârșitul zilelor lor.
Cu toate acestea, chiar și acest obstacol ar putea fi depășit, dacă greșelile ar putea fi cel puțin
limitată la o anumită ramură a industriei. O investigație amănunțită privind cele mai frecvente
greșeli comise în legătură cu secole evidențiază răspândirea enormă a indispoziției provocate
de preceptele și practicile greșite. Se dezvăluie un astfel de mormânt

Pagina 8

culturale, tehnologice și economice, încât nicio ramură a industriei nu este lăsată neatinsă de
ea. Nici măcar parțial neștiut expert, se poate absolvi de complicitatea sa, oricare ar fi
domeniul său ales. Când devine evident că securitatea locului de muncă a aproape fiecărui
expert ar fi amenințată în aceste circumstanțe, va fi destul inutil să aștepte sprijin din partea
unor astfel de cercuri. La început trebuie să se țină seama de o puternică opoziție. Dar acest
obstacol ar trebui nu provoacă nici o alarmă, pentru că nu suntem preocupați aici de existența
câtorva, ci cu existența sau inexistența întregii omenesc hărțuit. Comportamentul tinerilor
noștri astăzi oferă cu siguranță dovezi clare că umanitatea este încă morală sănătos. Ei
militează vehement împotriva semnalelor de decădere care se întâlnesc peste tot și refuză să
continue să treacă fără minte în jos drumul spre război, care ne-a dus într-un cul de-sac
economic și cultural. Numai opozitia nu atinge nimic. Tinerii noștri vor obține numai un succes
practic în lupta lor atunci când sunt cauzele identificate, iar erorile sunt dezvăluite care au fost
făcute de noi și de generațiile anterioare, ducând lumea în nefericire. Pentru asta motivul că va
deveni o datorie sacră pentru toți cei care percep întinderea completă a ceea ce sa întâmplat,
pentru a pune deoparte tot personalul avantajul și să se angajeze pentru punerea definitivă în
drepturi a acestor multe erori. Același lucru este și datoria oricărei persoane ale cărei
sentimente interioare admit simpla posibilitate de a face greșit. Cea mai eficientă modalitate de
a face acest lucru este de a informa publicul larg despre marile pericole ale raționamentului
defectuos și despre inutilitatea urmărind obiectivele prezente. Bogați și săraci, înalți și mici,
trebuie să se confrunte cu îndoieli și neîncredere. Afecteaza cercuri în continuă creștere,
aceasta va aprinde în cele din urmă un sentiment interior de auto-conservare în masa largă de
oameni. Odată trezit, asta simțul interior nu trebuie lăsat să se odihnească până când poporul
(și, prin urmare, Dumnezeu) și-a făcut cunoscut verdictul. Ei vor începe apoi să să lucreze la
un nivel de iarbă și să ducă la schimbările necesare spre bine. Ar putea fi într-adevăr o sarcină
nesemnificativă de a informa largii masa de oameni a pericolelor viitoare pe care nici nu le
vede sau nu doresc să le vadă. Cu toate acestea, indiferent de posibila futilitate a dezvăluirii
Menetekelul înfricoșător care plutea deasupra lor, încercarea ar trebui încă să fie făcută. Cel
puțin copiii noștri și cei care au murit neputincioși spitalul ar trebui să fie conștient că sunt
victimele istoriei și culturii actuale care decurge din ea. Prin urmare, scopul următorului discurs
este de a stârni acest sentiment interior de auto-conservare în public. Dacă este instinctiv
prevestirea pericolelor enorme din față, asociate cu nedreptatea latentă în fiecare ființă umană,
pot fi trezite cu succes; atunci nici problemele care afectează prestigiul instituției, nici temerile
legate de viitorul ei nu vor împiedica în mod semnificativ finalizarea umanității salvarea de la
auto-distrugere. Scopul acestor explicații generale nu este de a elabora numeroși indicatori
adus la iveală în 2004 o revizuire de o mie de ani. Acestea sunt menționate pe scurt numai în
cazul în care au o semnificație profundă și corectă înțelegerea este necesară pentru
înțelegerea întregului. În mod natural, cu o astfel de înțelegere, multe vor trebui să fie
aruncate. Odată ce umanitatea percepe minunata conformitate în dreptul natural și
uniformitatea dominantă în întreaga natură, ea va câștiga din punct de vedere etic, să renunțe
la orice exces de dependență de aparițiile exterioare. Dacă vrem să influențăm în mod pozitiv
cursul propriei noastre existențe, o existență acum în mod constant periclitată de reapariția lui
forme de viață străine și, dacă dorim să o protejăm împotriva unei degenerări viitoare, trebuie
să permitem Natura să preia comanda. Sau, dacă o facem doresc să intervină, mai întâi
trebuie să ne cunoaștem cele mai simple principii ale vieții. Fiecare lucru viu este în cele din
urmă un pod spre construirea întregului. În mod similar, diferitele religii și vederi mondiale
reprezintă doar punți spirituale (adesea în forma primitivă) și trebuie să facă loc celor mai buni,
odată ce ascensiunea etică a umanității le-a depășit. În mod incontestabil cea mai puternică
punte a tuturor pentru evoluția vieții este reprezentată de entitatea APĂ. Știința privește
sângele și caracterul care influențează ur-organismul, apa, ca un compus chimic și furnizează
milioane de oameni oameni cu un lichid pregătit din acest punct de vedere, care este totul, dar
nu și apă sănătoasă. Toate eforturile pentru recunoașterea științei erorile serioase pe care le-a
făcut sunt inutile de la bun început, pentru că, pentru a face o astfel de recunoaștere, cu
siguranță ar fi să se condamne. Din necesitate, prin urmare, trebuie să adere la doctrinele sale
actuale. Toți cei care posedă un bun simț sănătos ar trebui să fie categoric refuza să continue
să bea apă preparată în acest fel. Continuând să consumăm astfel de apă, ei vor degenera în
mod inevitabil cancerul predispus, mental și fizic descendent, indivizi inferiori fizic și moral.
Lăsați experții și oamenii de știință care sunt puternic atacat în ceea ce urmează, să
examineze totul în mod obiectiv și să respingă, dacă vor, multe critici prezentate. Cele mai
potrivite pentru a judeca dacă aceste afirmații sunt bine intenționate sau nu, sunt agricultorii,
care se luptă deja atât de mult pentru nativ. Fie ca toți cei care sunt forțați să lucreze în marile
orașe să contemple în mod serios ce s-ar întâmpla dacă, pe lângă ei pâinea devine din ce în
ce mai rar, costisitoare și de înrăutățire a calității, apa lor dispăruse. Acest pericol va fi totul mai
îngrozitor, pentru că rezervele rămase de apă vor deveni o sursă neclintită a celei mai
îngrozitoare boli, cancer. Racul este în continuă creștere și, dacă este prea avansat, nu are un
tratament cu adevărat eficient. Prin urmare, lăsați pe toți cei care nu sunt suficient de norocoși
să vă bucurați de o băutură de răcire direct dintr-o primăvară sănătoasă să ia în considerare
de unde vine apa, modul în care este distribuită și ce aditivii artificiali sunt folosiți pentru a fi
potabili. Acei nefericiți, care sunt forțați să bea apă sterilizată de la an la an, ar trebui să ia
serios în considerare modul în care va fi un organism afectate de apă a cărei capacitate
naturală de a crea viața a fost îndepărtată forțat de compușii chimici. Sterilizate și apa distrusă
fizic nu numai că provoacă dezintegrare fizică, dar, de asemenea, dă naștere unei deteriorări
mentale și, prin urmare, la degenerarea sistematică a omenirii și a altor forme de viață. Același
lucru este valabil și pentru toate formele de vegetație și pentru toate celelalte condiții prealabile
pentru viața în natură. Motivul pentru care oamenii își înșeală declinul cultural și economic
pentru o criză trecătoare și se străduiesc în zadar pentru a stăpâni mizeria tot mai răspândită,
se află în principal în deteriorarea intelectuală a omenirii. Conform acestei legi naturale
deteriorarea este urmată sau precedată de degenerarea fizică. Numai un studiu penetrant al
unor oameni intuitiv talentați poate înțelege natura cea mai intimă a substanței dătătoare de
viață, a apei. Numai printr-o anchetă minuțioasă a substanței ur-materializate, apei, va deveni
posibil să arătăm unei umanități care degenerează mental și fizic modalitățile care ne vor
conduce din nou în sus. Deep Sea-Water Dacă cercetătorii noștri învățați să investigheze mai
profund apa de adâncime, ei ar descoperi că compoziția materială a aerul absorbit de acesta
diferă substanțial atât în calitate, cât și în cantitate față de cel conținut în apa de suprafață
extremă. Acest fapt, de asemenea explică de ce peștii de adâncime pot străluci și pot da
socuri electrice. În structura sa fundamentală, aerul absorbit de apa de mare adâncă prezintă
o compoziție similară cu cea găsită încă în câteva izvoare izolate de mare altitudine. Este
conținutul ridicat de substanțe dizolvate fizic materia carbonică și lipsa oxigenului, împreună cu
excluderea simultană a luminii, care conferă acestei ape caracterul său specific. Apa de mare
la adâncimi mari nu poate absorbi gazele prin difuzie sau convecție. Prin urmare, în cazul în
care oxigenul a fost de asemenea consumat de către organismele vii, astfel de apă de mare
poate fi, la nivel local, complet lipsită de oxigen - sau chiar proaspătă. Deoarece dioxidul de
carbon

Pagina 9

conținutul atmosferei este mai puțin pe mare decât pe pământ, se poate trage concluzia că și
suprafața mării absoarbe dioxid de carbon direct din atmosferă. Creaturile de mare adâncime
se pot deosebi de omologii lor în ape puțin adânci prin mărimea lor, ochii lor ciudați,
consistența diferită a corpurilor lor și, într-o mare măsură, prin forma corpului lor deosebit de
originală. Stampile pentru mediul extern fiecare individ cu propriile caracteristici. Prin urmare,
există anumite contradicții care pot fi explicate doar prin înțelegerea natura apei în care trăiesc
aceste organisme. Unul ar tinda să creadă că, din cauza maselor de apă care îl presează, un
organism care trăiește în adâncime ar avea un a în mod corespunzător mai puternic construit
corp. Cu toate acestea, spre deosebire de peștii cu schelete puternice și cu mușchi puternici,
găsiți de-a lungul țărmul, peștii de adâncime au cadre scheletice extrem de delicate, subțiri de
hârtie, aproape fără greutate. Faptul că aceste creaturi au izbucnit deschise când sunt aduse
din adâncime este atribuită și structurii fizice a corpului lor. Acest lucru este pur mecanic
explicația este o eroare gravă. Așa cum organismele aduse din mare adânc explodează,
același lucru se întâmplă și cu apa ridicată din astfel de adâncimi. Se va încălzi relativ repede
cu adăugarea cantității necesare de oxigen și foarte complexe carbon (cum ar fi uleiul) sau va
sparge recipientul său dacă acesta este sigilat. Un mare număr de fenomene naturale apărute
în adâncurile oceanului ar putea fi explicate cu ușurință de către experții conștienți de interior
natura și caracterul apei de mare adâncă. Acest lucru este valabil în special pentru fenomenul
de inundații și inundații, a căror natură reală va fi descris într-un capitol ulterior. Din același
motiv, tehnologii noștri energetici ar abandona metodele contemporane de generare a energiei
electrice, dacă ar ști asta acest lucru se poate obține direct de la mare adânc prin intermediul
celui mai simplu aparat. Aparatele și instrumentele contemporane ar fi rapid devin caduce,
pentru că omenirea nu are nevoie să meargă la astfel de lungimi pentru a obține lumină,
căldură și alte forme de energie - ar putea să fie obținută în orice cantitate dorită aproape fără
efort sau cheltuială. Deteriorarea cantitativă și calitativă a apei Timp de aproximativ un
deceniu, apele subterane s-au scufundat atât de repede în multe zone, încât numărul de ani
înainte ca oamenii să fie forțați abandonează satele lor înalte și casele pot fi numărate pe
degete. Acest lucru se datorează fie provocărilor lor vitale de apă au încetat să mai existe sau
vor fi obținute, dacă nu, la prețuri mari. Odată cu scufundarea mesei de apă subterană,
izvoarele se topesc, curenții se usucă și solul, care ar trebui să ne ofere pâinea zilnică, moare
de sete. În alte locuri unde apa se ridică din nou pe Pământ, râurile își sparg băncile și
transformă mediul rural în mlaștină. În în plus față de această schimbare cantitativă alarmantă
în distribuția apei în, deasupra și deasupra Pământului, se amenință și mai mult un pericol:
deteriorarea calitativă a surselor reziduale de apă din ce în ce mai rare. Acest lucru va face nu
doar apa potabilă, ci chiar apă menajeră, direct dăunătoare sănătății. Cât de departe pericolul
din urmă a avansat deja este clar evident într - un articol de presă referitor la o investigație a
apei din România Rezervoarele și bazinele din Londra. A apărut în Daily Mail la 23 august
1933. Aceste investigații au fost clare dovada prezenței a peste un milion de bacterii pe cm3 în
apa băilor publice de înot - locuri în care mii de oameni caută recreație, dar care se expun
astfel unor boli contagioase grave. Dacă acest pericol există deja în mod constant -
monitorizate, cât mai mare ar putea fi acolo unde astfel de controale sunt absente. În afară de
aceste revelații, această investigație a produs încă o altă surpriză: sa stabilit că acolo unde s-
au făcut încercări de eliminare a acestui pericol prin clorurare, adulții au suferit o inflamație
gravă a ochilor și a membranelor mucoase ale nasului. Sterilizarea apei Una dintre cele mai
dificile sarcini în tratarea și prepararea apei potabile implică sterilizarea apei de suprafață și a
apei pânzele subterane imature (juvenile) care pun în pericol sănătatea și sunt nepotrivite
pentru băut. De regulă, această apă este preluată râuri, lacuri și rezervoare sau, în cazul în
care aceste surse sunt indisponibile, este pompat de la puțuri adânci și prestate (teoretic)
potabilă cu utilizarea aditivilor chimici. Toți cei forțați să trăiască în orașe sunt bine familiarizați
cu gustul nepotrivit al mecanic- apă filtrată, apă contaminată cu materie microorganică, poluată
artificial cu clor, iradiere sau alte sterilizări agenți și dezinfectați prin compuși chimici și alte
ingrediente. Ceea ce nu este cunoscut, totuși, sunt consecințele care rezultă din această. În
timp ce consecințele îngrozitoare care rezultă din consumul continuu de apă potabilă sterilizată
pot să nu fie clare pentru apă, furnizorii, medicii nu pot pretinde că nu sunt conștienți de
cauzele bolii care apar peste tot. Răspunderea lor este totul cu cât acestea sunt cele care
trebuie să păstreze formarea organică a corpului și diferitele sale etape de dezvoltare sub
observație și studiu constant. Având în vedere faptul că medicii contemporani trebuie, de
asemenea, să dobândească anumite tehnici preliminare cunoștințe și o înțelegere a diferitelor
principii chimice și fizice de bază înainte de a începe studiile lor medicale (care să în mare
măsură îi va jefui de fapt de legătura lor cu realitatea), medici practicieni ar trebui să înțeleagă
cel puțin ce efect consumul continuu de apă sterilizată va avea asupra corpului uman și dacă
utilizarea continuă a acestei metode de sterilizarea ar trebui permisă în continuare. Acei medici
care își dedică toată viața cercetării în domeniul cancerului și care sunt susținuți în mod
adecvat financiar în eforturile lor ar trebui în primul rând se întreabă cum se dezvoltă o astfel
de viață bacteriană în corpul uman sau în orice alt organ constituit corp? Nu este suficient doar
înregistrarea faptelor existente și încercarea de a elimina formele de viață nedorite care există
deja. foarte mult faptul că dezvoltarea de bacterii este îmbunătățită în apă - apă lăsată în
picioare pentru perioade lungi de timp, curge încet în lumina soarelui sau în puțuri deschise
prost închise - trebuie să indice anumite corelații care trebuie cercetate urgent, pentru a pune
capăt pericolul bolii asociate cu acestea. Dacă această cale nu a fost încă călcată, aceasta se
datorează faptului că medicii noștri practici înșiși au pierdut deja legătura cu Natura. În analiza
finală, toate încercările de purificare a apei potabile sunt direcționate spre crearea condițiilor
nefavorabile vieții bacteriene care evoluează în ea în anumite condiții, în speranța de ao
eradica. Dacă apa a fost "impecabilă din punctul de vedere al igienei" astfel încât, de regulă,
cineva este cu totul mulțumit de ea și crede că sa făcut destul. În afară de oricare alta

Pagina 10

pericole asociate - de exemplu, materie reziduală microorganică neprotejată de sistemele


actuale de sterilizare - nu intră niciodată că anumite energii materiale vor fi, de asemenea,
negate persoanelor care consumă în mod regulat apă sterilizată, lapte sterilizat sau altele
alimente sterilizate. Această deficiență va duce la o scădere a potenței lor mentale, fizice și
sexuale și va crește în mod inevitabil riscurile de sănătate pentru corpurile lor slăbite. După un
timp îndelungat de consumare constantă de apă tratată în acest fel, sângele va fi distruse
sistematic. Această înlăturare lasă ușa larg deschisă până la intrarea în boală. Clorarea apei și
consecințele ei În materia din ce în ce mai dificilă de a furniza apă potabilă și apă menajeră
orașelor și a imobilelor de locuit, este puțin important să se ia în considerare dată fiind
conținutul de ape al substanțelor solide în suspensie. În plus, procesele fizice interne și
caracterul său sunt, de asemenea, complet neglijat. De regulă, clorarea este considerată
satisfăcătoare pentru a obține apă limpede, pură și fără germeni. Nu există un oraș în care apa
nu este dezinfectată sau sterilizată prin adăugarea de clor, compuși de argint sau iradiere cu
lămpi cu cuarț. În toate aceste procese se produce oxigen în statu nascendi sau o formă
alotropă de oxigen obișnuit ucide toate organismele vii. Dacă apa astfel tratată este beată
continuu, atunci aceleași procese pe care le dorim să le realizăm sterilizarea cu apă trebuie să
aibă loc și în corpul nostru. Consecințele îngrozitoare pot rezulta din consumul constant de
apă. Atunci când se ia în considerare doar sterilizarea, apar diferitele forme ale bolii pe care
noi o numim în mod colectiv cancer. În 1920, 2400 oamenii au murit de cancer la Viena; în
1926, au fost înregistrate 3.700 de cazuri fatale de cancer; în 1931, 4900 au căzut victimă
acestei boli teribile. Din aceste cifre răspândirea progresivă a acestei boli este evidentă. Acest
flagel groaznic care, în ciuda tuturor eforturilor și abilităților institutelor noastre de cercetare
medicală, nu poate fi recunoscut cu exactitate pentru ceea ce este sau nu este controlat în
mod eficient și a cărui răspândire afectează tot mai multe victime, este în primul rând un efect
secundar al unor boli nesănătoase sau apa dăunătoare. Acest lucru nu numai că contribuie la
formarea chimică a alimentelor noastre și la constituirea sângelui nostru, dar și determină
calitatea compoziției atmosferei care înconjoară direct organismele din interiorul corpului.
Statistici relevante datele arată în mod clar faptul că cancerul este cel mai răspândit în acele
districte unde nu există apă de primăvară bună, de înaltă calitate. Chiar și în acelea locurile în
care apa de izvor este încă bună și sănătoasă, se va deteriora ca rezultat al transportării
uneori în conducte sute de kilometri lungime. Modelul emergent al răspândirii cancerului poate
fi măsurat în raport cu lungimea țevilor în care se află apa uzată și apa potabilă în punctul de
utilizare. Desigur, această afirmație va fi imediat contrazisă de afirmația că apa a suferit toate
testele imaginabile, conținutul zilnic de substanță dizolvată și absorbită este monitorizată cu
exactitate. Dacă vom continua să bem numai apă sterilizată, trebuie, de asemenea să accepte
consecințele care decurg din acestea. Dacă nu dorim să suferim o moarte lentă în minte și în
corp, trebuie să căutăm și să ne străduim pentru alții moduri de a arunca diavolul din apa de
băut de astăzi, dar nu și cu Diavolul însuși! Substanța - Apa Prin luarea căilor corecte, suntem
conduse înapoi la Natura și, prin urmare, la sursa vieții, la apă sănătoasă. Cu cât izvoarele de
apă sunt mai înalte din Mama Pământ este mai sănătos. Pătruns de energiile interioare, el
iese numai atunci când este coaptă - atunci când și-a atins propriile sale compoziția fizică și
când trebuie să părăsească Pământul. Conținutul de aer absorbit al unei astfel de arii constă
din aproximativ 96% gazos, fizic dizolvate. Ca urmare, psihicul sau caracterul apei pot fi
descrise ca fiind de calibru foarte mare. Există câteva izvoare care prezintă un conținut atât de
ridicat de acid carbonic (această expresie este, în orice caz, incorectă), atunci când este mică
animalele inhalează vaporii din atmosferă înconjurătoare, mor aproape instantaneu -
primăvara câinilor din Napoli fiind un exemplu. Această apă este, de asemenea, periculoasă
pentru persoanele care o suge în gură direct de la primăvară și își inhalează gazele în creștere
acelasi timp. Oamenii de munte numesc astfel de izvoare "apă otrăvitoare". Pot fi găsite astăzi
izvoare pe care oamenii le evită și care sunt împrejmuită pentru a împiedica accesul bovinelor.
Potrivit folclorului aceste izvoare sunt locuite de "Waterworm" care, dacă este înghițită,
provoacă irevocabil moartea în câteva zile. Dacă un container metalic este umplut cu o astfel
de apă și plasat în aer liber, apa se încălzește extrem de repede, afișând o ușoară
efervescență la suprafață. De altfel, acest fenomen se întâmplă uneori atunci când puțurile
sunt plictisite. Ori de câte ori aceste evenimente apare, apa expusă devine repede și fântâna
se usucă curând. Atunci când o astfel de apă este expusă la aer, apariția unui abundența vieții
bacteriene este observată în curând. Cu cât apa devine mai caldă, cu atât este mai puțin
complexă și mai primitivă bacteria. Dacă apa de ploaie încălzită este turnată în această apă,
se adaugă câteva picături de ulei și se închide întregul recipient, conținutul container foarte
repede explodează. Ce sa întâmplat aici? Atmosfera negativă, psihicul conținut în apa de
primăvară de calitate superioară se oxidează. Interacționează cu cald, puternic oxigenat și, în
consecință, cu aer predominant pozitiv. Când această extindere interactivă întâlnește o
obstacol și atunci când este prezent un carbon de calitate superioară - de exemplu, sub formă
de ulei - împușcă recipientul. Dacă o astfel de apă se bea rapid atunci când corpul este
fierbinte, același fenomen apare în corpul băuturii. Persoana afectată simte o durere
înjunghată în plămâni și moare în câteva zile. Fermierii alpini descriu acest rău rapid ca fiind
"plămânul care a dispărut boala "(consum galopant). Dacă astfel de cazuri sunt mai puțin
frecvente astăzi decât în perioadele anterioare, acest lucru se întâmplă numai pentru că este
de înaltă calitate apa este acum rar găsită. Prin interacțiunile de mai sus, energiile vor fi fie
eliberate, fie legate. Factorii definitori legați de aceasta cuprind compoziția diferită a atmosferei
și efectul variat al luminii, ambele fiind condiționate de sezon și de înălțimea lui soarele. Cu cât
apa este expusă mai mult la influența luminii și cu cât ea intră mai mult în contact cu aerul în
timpul curgerii sau prin mișcare mecanică (acțiunea de agitare), cu atât mai mult va renunța la
fostele sale caracteristici geosphere, va absorbi cele ale atmosferă și să devină caldă,
învechită și insipidă. Cu cât sunt mai imature (minore) apa care iese din izvoare sau este
extrasă din altă parte de la sol, diferența dintre magnitudinile contrastante prezente inițial, cele
mai slabe vor fi interacțiunile. Cu cât este mai scăzută calitatea produsele schimbului de
energie, cu atât mai puțin complex sunt microorganismele care evoluează. Acest lucru are în
mod necesar ca rezultat mental și psihic degenerarea fizică a tuturor acelor organisme care
folosesc această apă de joasă calitate pentru a funcționa. În cazul în care oxidarea vitală

Pagina 11

procesele nu mai pot apărea într-o formă adecvată, este nerezonabil să se aștepte să se
găsească proprietăți de calitate superioară și procesele continuând în apă care nu mai este
capabilă să-și mențină maturitatea interioară sau nu și-a pierdut caracteristicile mature
anterior. Aceasta prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză dacă, în astfel de apă, există o
varietate de forme de viață mai primitive, care, în cele din urmă reprezintă o amenințare chiar
și pentru viața umană. Întrucât o aprovizionare inițială de oxigen a fost necesară pentru
apariția și dezvoltarea acestor organisme, excesiv concentrația de oxigen sau o cantitate
excesivă de oxigen de grad inferior ar avea tendința de a le produce letale. În acest sens
același fel de lucru se întâmplă cu noi. Dacă dorim să vizităm sfera oxigenului, stratosfera,
trebuie să luăm cu noi oxigen de aceeași compoziție întâlnite în mod normal în sfera noastră.
Același lucru este valabil și pentru alimentarea cu apă dulce în cursele oceanice. În cazul
cantităților excesive de oxigen sunt injectate în apă, apoi, pe termen lung, o astfel de apă nu
poate susține nici bacteria, nici ființa umană. Din moment ce bacteria nu are altă cale de a
respira, trebuie să moară imediat - în timp ce ființa umană, care are cel puțin o șansă să
mănânce în jos un aer sănătos, pierde numai în timp. Procesele metabolice ale corpului
depind de o compoziție specifică a elementelor de bază - grupurile de carbon și oxigen
conținute in apa. În mod similar, dezvoltarea vegetației calitativ de înaltă calitate depinde de
existența unui raport deosebit între cantitățile și calitățile acestor substanțe în substanța
formativă de bază - apă. Aceste cantități și calități generează a o temperatură internă adecvată
fiecărui organism în care sunt preluați (fie prin respirație, fie prin consumul de alimente sau
alimentarea directă cu apă) ca urmare a interacțiunilor care apar în timpul acestei oxidări
reciproce procese. O temperatură interioară deosebită produce o anumită formă fizică care, la
rândul ei, generează un fel de energie imaterială specială întâlni ca personaj. Prin urmare,
vechiul cuvânt spune sana în corpore sano "(o minte sănătoasă într-un corp sănătos). Dacă
compoziția substanțele de bază ar trebui în orice mod să fie modificate, nu numai că baza
metabolică pentru creșterea ulterioară a corpului trebuie să se schimbe, ci și așa trebuie
creșterea spirituală și intelectuală și dezvoltarea ulterioară. Sinteza pe scurt: aerul sănătos,
alimentele sănătoase și apa sănătoasă nu produc doar un corp sănătos, ci și trăsături de
caracter bune. Consecințele proceselor contemporane de purificare a apei Calitatea și
cantitatea de conținut de oxigen în ape este substanțial modificată în cadrul sistemelor actuale
de purificare a apei aerobe, care să aibă loc sub influența luminii. Aceasta duce imediat la
perturbări ale metabolismului. Ca o consecință suplimentară, rezultă în agregări de oxigen,
care apa din corp, deja suprasaturată cu oxigen, nu poate fi asimilată. Ca urmare a presiunile
interne suplimentare au creat astfel primele simptome ale bolii care se manifestă ca umflături
și tumori. În cazul în care copaci, acestea devin clar vizibile în cherestea care necesită umbre,
expuse la lumina directă a soarelui, în soluri calde, puternic oxigenate. Prezența excesului de
oxigen în celulele lărgite conduce la producerea unor niveluri ridicate de acid și ulterior la
inflamație. Acest inflamația la rândul ei generează temperaturi chiar mai ridicate - febră -
determinând oxigenul să devină din ce în ce mai agresiv și în cele din urmă pentru a
compensa lipsa oricăror alte carbonuri prin combinarea cu substanțele țesutului în sine. Acest
lucru are ca rezultat apariția microbilor inferiori și mai puțin complexe care, în condiții
prealabile adecvate, își încep activitatea vitală. În lipsa alte alimente fac o sărbătoare regulată
a macroorganismului - organismul. Organismul care cauzează boala este, prin urmare,
produsul indirect de interacțiuni metabolice incorecte. Știința descrie acest lucru ca fiind
cancer. Singurul mijloc de apărare disponibil în prezent pentru știință este cuțitul sau radiația.
Doctorii noștri au înțeles de ce sunt canceroase tumorile încep să înflorească odată ce corpul
este deschis sau au fost capabili să înțeleagă cauzele care stau la baza arderii (inflamație), nu
vor mai folosi aceste metode. Este un fapt remarcabil faptul că apa distilată absoarbe cu greu
substanțe gazoase din atmosfera din jur, pe mirosul substanțelor care o înconjoară. Deoarece
astfel de apă sterilă extrage carbonase gazoase din mediul său, medicina are de asemenea, a
folosit-o pentru a curăța sângele uman. Consumul unei astfel de ape nu poate decât să ducă
la o îmbunătățire scurtă a vieții condiție generală. În cele mai favorabile cazuri, el acționează
doar ca stimulant, dar, în ultimă instanță, apa poate acționa numai distructiv asupra
organismului, deoarece elimină, în cele din urmă, carbonul din acesta. În acest caz, acestea
nu sunt produse excedentare de deșeuri, ci cele mai importante substanțe formative de
importanță vitală. Prin urmare, efectul benefic al apei complet sterile nu poate avea decât o
scurtă durată, deoarece mediul înconjurător - corpul - este cesionat din cele mai importante
substanțe. Acest lucru servește apoi pentru a crea terenul de reproducere pentru noi
microorganisme. Dacă se fac încercări de sterilizare a apei numai prin clorurare, o parte din
oxigen va rămâne în continuare după activitatea de dezinfectare a oxigenul agresiv a încetat.
Atunci când se întâlnesc particulele necesare de carbune, aceasta declanșează formarea vieții
microbiene nici o măsură incertă. Carbonii din apă ar trebui considerați drept electroni negativi,
iar oxigenul drept electroni pozitivi care, sub influența temperaturii și în conformitate cu legea
naturală, se opun reciproc în proporție inversă. Dacă luăm mâncare bună, se formează aer
bun și apă sănătoasă, matură, se formează bacterii extrem de complexe, care consumă
substanțe de slabă calitate, formele care se pot dezvolta în cele din urmă. Dacă, pe de altă
parte, ingerăm materii prime inferioare, fie în produse alimentare de calitate scăzută, de apă
deficitară, nu pot evolua bacterii de înaltă calitate. Formele de viață care se dezvoltă din
aceste materii prime mai puțin organizate consumă corpul, inițial adus la viață și înălțat de
bacterii de grad înalt. Compoziția corectă a sângelui și a lui energiile inerente, determinate de
aceste procese metabolice, sunt de o importanță crucială. Decizia de a reproduce prădătorii
sau organismele benefice din corpul nostru se află, așadar, complet în mâinile noastre - sau în
mâinile și creierul specialiștilor agricultura, silvicultura si resursele de apa. O anumită
uniformitate predomină în întreaga natură. Prin urmare, aceste simptome apar într-un mod
similar moda peste tot, așa cum este evidențiat de alte forme de vegetație. Erorile care au fost
făcute trebuie deci să aibă efect universal și, prin urmare, trebuie să provoace un declin
general. Conținutul de material interior al apei este, de asemenea, esențial pentru înălțimea
mesei de apă subterană. Așa cum a reieșit că apa de izvor se ridică vertical la vârful munților,
energiile interioare din apă matură devin atât de puternice încât sunt capabile să depășească
greutatea inerentă a masele de apă, dacă acviferele sunt formate corespunzător și nu prea
mari în zona secțiunii transversale. Dovezile experimentale despre acest lucru sunt ușor de
realizat, ca și fotografiile din fig. 3a, 3, b & 3c arată. Scufundarea mesei subterane este, mai
presus de toate, un rezultat al tulburărilor metabolice din România apele subterane. În
concordanță cu acest fenomen este o perturbare a circulației sângelui în corpul nostru și a
mișcării sapă

Pagina 12

în plante. În ceea ce privește microorganismele Să ne uităm la unele situații în care sunt


produse bacteriile. Podeaua de locuit a fost construită în mod tradițional din lemn de esență
moale, cum ar fi pinul sau brad. Acestea au fost spălate frecvent și au durat decenii, chiar și
atunci când pietrișul de dedesubt era umed permanent. Ca stiluri noi de decoratiuni interioare
au devenit la moda, oamenii au dorit parchet din lemn de esenta tare, care a fost pus direct
peste sub- podea. Când aceste podele de parchet au fost spălate, microorganismele s-au
dezvoltat uneori și s-au înmulțit astfel încât suprapunerea podele se dezintegrează în spațiul
de câțiva ani. În astfel de cazuri experții noștri susțin că lemnul folosit a fost deja infectat.
Faptele reale sunt substanțial diferite. Structura lemnului de esență tare este de o calitate
superioară celei mai grosiere rasinoase. Lemnul cu granulație fină conține proteine calitativ de
calitate superioară, care metabolizează foarte lent cu o cantitate normală de oxigen. Dacă
există suficient spațiu între podeaua veche inferioară și podeaua de parchet, astfel încât să nu
se poată dezvolta un strat intermediar etanș între diferitele tipuri de pardoseli din lemn, aceste
podele pot dura zeci de ani, cu condiția ca lemnul să fie potrivit calitate. Cu toate acestea,
dacă etajul superior este spălat și spațiul intervenit este închis, pe măsură ce crește lemnul,
apoi între ambele etaje a stratul cald, umed este creat. Din cauza impermeabilizării la apă,
aceasta acum obține aerul și alimentarea cu oxigen de la înălțare apele subterane din pereți.
Aceasta este apa care nu a fost expusă la Soare. Oxigenul concentrat în creștere cu apa
subterană neizolată se va extinde în această zonă umedă, caldă, intermediară și va deveni
agresiv. În această condiție, acest oxigen extrem de organizat se combină mai întâi cu
proteinele mai puțin complexe ale substratului. energiile rezultate din aceste procese
metabolice oferă impulsul pentru dezvoltarea anumitor microorganisme care încep activitatea
vitală a acestora la temperaturi ambientale adecvate și mâncarea podelei de parchet de jos în
sus. Diferite tipuri de alimentele și microclimatul propagă tulpini diferite ale acestor
microorganisme. În cele din urmă, acestea infectează mediul mai larg odată terenul original de
reproducere a fost distrus. Este deci evident că arborii bolnavi din pădure vor fi invadați de
asemenea paraziți. Acest lucru afectează în special speciile care necesită umbre plantate de
către forestiere moderne în aer liber: seceta lor devine extremă oxigenat și prezintă o structură
mult mai grosieră. Aceste fenomene sunt doar efectele secundare și secundare ale acțiunilor
clare, operațiunile de tăiere practicate în ultimii o sută de ani sau cam așa ceva. Cauza
principală a daunelor grave care rezultă din tăierea clară va să fie adresată ulterior. Problema
modului în care lumea microbilor se produce și toate precondițiile sale diferite nu pot fi
abordate în mod util atâta timp cât apa continuă să fie văzută ca o substanță fără viață și
procesele sale metabolice interne nu sunt luate în considerare. Este întotdeauna activitate
metabolică neîntreruptă a și în interiorul apei, care generează o formă particulară de viață.
Indiferent dacă este benefică sau dăunătoare pentru umanitate, această formă de viață va
servi, în cele din urmă, la acumularea întregului. Un alt exemplu instructiv se referă la condițiile
de viață ale grotto-olm-ului, un salamander orb care locuiește în peșteră din genul proteus
(fig.4). Dacă studiem apa în lacurile subterane, unde influența luminii este total exclusă, atunci
într-o astfel de apă găsim o atmosferă extrem de neobișnuită și fără activitate microbiană. În
afară de olbe, prezente în aceste lacuri în număr mare, nu există altul vietati. Pe ce, atunci,
trăiesc olimele? Concentrația mare de oxigen în astfel de apă necesită doar o ușoară încălzire
și o creștere consecutivă a agresivității în ordine pentru a transforma carbohidrații foarte
complexi într-o calitate și mai ridicată, pe care olm-ul o consumă apoi cu atmosfera conținută
în apă. Procesele respiratorii ale olmului și căldura corporală declanșează fenomene puternice
de oxidare, ducând la creșterea numărului de celule căldură. Împreună, acestea sunt
suficiente pentru a transforma carbohidrații foarte complexi în corpul olmului într-un fel de
hrană pe care trebuie să o susțină viaţă. Pe de altă parte, dacă olmul este îndepărtat din
peșteră și expus la oxigen crescut, suprafața corpului său începe să dispară și omul moare.
Cu toate acestea, dacă olmul este plasat imediat într-un recipient în locul în care a fost prins și
dacă nu este expus lumina zilei și dacă apa de ploaie caldă este turnată în recipient, atunci
apar fenomenele identice. Din nou, ne întâlnim la fel principiu care, de exemplu, explică și
poziția pașnică a păstrăvii montane în mijlocul apei urîte. Exemplele de mai sus, totuși, sunt
insuficiente pentru a clarifica adevărata natură a autogenezei (generație spontană), care a fost
recunoscută în Evul Mediu, dar este respinsă în epoca modernă. Un alt exemplu simplu ne
aduce mai aproape de faptele materie. Acele locuri în care apa foarte întunecată și
strălucitoare izvorăște din suprafața Pământului reprezintă terenul de reproducere al peștilor
motiv bun. Dacă vom examina o astfel de apă la limita de penetrare a luminii (în locul unde
întâlnește întâi lumina incidentă) a o observabilă schimbare poate fi detectată în materie găsită
în astfel de apă și, primele începuturi ale vieții bacteriene. Cu cât ne apropiem mai mult zona
protejată de lumină, cu atât mai mult a evoluat viața bacteriană din apă. Dimpotrivă, bacteriile
sunt din ce în ce mai mult mai puțin complexe, fluxurile de apă mai lungi în lumină. Dacă
observam peștii care trăiesc acolo, apare aceeași imagine. Cu cât sunt mai aproape de
primăvară peștele, cu atât sunt mai gustoase. Fiecare pescar știe că păstrul puternic, staționar,
care trăiește aproape de primăvară, împiedică orice tip de momeală. Un alt fapt remarcabil
este că acestea peștii pot trăi luni de zile în caverne, la care migrează atunci când apa dispare
în lunile calde de vară. Obiceiurile alimentare din aceste creaturi, care își petrec jumătate din
viața lor la lumina zilei și jumătate sub pământ, sunt substanțial diferite de cele ale peștilor
care trăiesc în în partea inferioară a râurilor și sunt similare cu stilul de viață al olmului. Un fapt
cunoscut de către vânătorii alpini este că consumul de aceste pești aproape orbi conduc la
creșterea potenței sexuale. Un alt fenomen foarte interesant este demonstrat de apariția
râurilor. Dacă un vas care conține o masă este așezat într-un loc uscat, loc cald, atunci doar
câțiva viermi vin sau nu. Pentru a obține o cantitate mai mare și o calitate mai bună a viermilor,
un vechi o cârpă din lână sau un os este plasată în masă și capacul închis. Creșterea
populației de viermi este cauzată de introducerea a treia categorie de carbune a cărei origine
provine dintr-un grup mai complex de materii vegetale decât de masă. Pe parcursul acestui
subiect, pot fi descrise câteva experimente interesante. Dacă turnăm o soluție diluată de
cromat de potasiu sau de fier sau sulfat de cupru, pe un film gelatinos umed, apar modele
frumoase de deliquescence care, sub lupă, prezintă structură delicată, puternic ramificată.
Dacă apa de râu este folosită pentru a face gelatina și întregul aranjament experimental este
plasat la interfața dintre un gradient de temperatură pozitiv și negativ, după un anumit timp, pot
fi diferiți fungi, alge și mușchi

Pagina 13

detectat sub microscop. Pe de altă parte, dacă se utilizează apă de mare proaspătă în locul
apei dulci, atunci flora și fauna diferite va apărea această regiune a microbilor, caracterizată de
mai multe organisme asemănătoare viermilor, care se strecoară. În condițiile corecte lumea
microbiană se comportă în același mod ca și frații și surorile sale din lumea macro-lume. Ea
devorează totul în jurul său în timp ce angajând în lupta reciprocă pentru existență, excretând
toată materia inutilizabilă și reproducându-se cu o viteză incredibilă. Rezultatele din acest
experiment sunt deosebit de clare dacă procedura este efectuată într-un vas de sticlă bine
închis, izolat în exterior pentru a să mențină gradientul de temperatură corect (în acest caz
creat artificial) și să împiedice orice transfer de energie către exterior. În afară de o atmosferă
favorabilă formării microorganismelor sau viermilor dorite, prezența unui al treilea, substanța
organizată este necesară pentru a activa energiile și pentru a crea condițiile: De exemplu, o
picătură de ulei în apă de compoziția corespunzătoare. Indiferent dacă propagarea acestor
microorganisme este cauzată de propria energie fizică sau de efectul unui proces artificial-
creat gradient de temperatură, este destul de imaterial. Cel mai important factor în ambele
cazuri este alternarea necesară a climei pe perioade scurte de timp. Acest lucru eliberează
energia generatoare de viață în punctul de intersecție dintre zonele climatice individuale (la
interfața dintre două gradienți de temperatură complementare). Încă o dată este o condiție
prealabilă pentru succesul acestui experiment proporția corectă a elementelor de bază,
grupurile de oxigen și carbon conținute în apă. Un vas cu formă adecvată cu este necesară, de
asemenea, o etanșare adecvată etanșă, în care climatul interior poate fi produs și menținut
corespunzător respectivului creatură și, prin urmare, necesară pentru activitatea sa de viață.
Un alt exemplu poate fi menționat pentru a clarifica un fenomen natural pe care știința nu a
putut până acum să-l explice, dar care poate să fie clarificați cu ușurință dacă observăm
circumstanțele care dau naștere la aceste evenimente remarcabile. Acestea sunt așa-numitele
"ploi vierme" în România Laponia care se întâmplă din nou în primăvară, în timpul căreia plouă
viermi vii albi vreo 3 cm (1¼ ") lungi. presupunerea incorectă este că acești viermi, care cad
din ceruri sub lumina roșie a sunetelor de la miezul nopții, sunt cumva, undeva prins de vânt,
adunați împreună într-un nor de vierme și într-o anumită locație se întorc pe Pământ în mii lor.
Un fenomen curios similar este așa-numitul "sezon de putrezire" care începe în Laponia până
la sfârșitul lunii iulie și durează aproximativ patru săptămâni. Copacii nu ar trebui să fie tăiați în
această perioadă deoarece, după câteva zile, ciuperca apare într-o asemenea profuză încât
toată lucrarea este înăuntru zadar. Chiar și baconul sarat puternic este împletit cu tot felul de
culori. Cea mai mica rana se poate vindeca dupa putrezire sezonul a trecut. Același lucru este
valabil și pentru animale, deoarece rănile pe care le suferă în această perioadă sunt, de
asemenea, incurabile. Tânărul născut în această perioadă de purulență sunt deseori
deformate. Tantarii și alți dăunători mor în masă după încheierea sezonului de putrezire.
Dovada suplimentară că un anumit climat dependent de sezon sau influențe particulare ale
luminii sporește propagarea unei supraabundanțe a microorganismelor este asigurată de
epidemii care se produc în mod regulat sub anumite condiții. Acestea sunt cauzate doar de
bacterii. Ele reprezintă cea mai eficientă apărare a naturii atunci când organismul uman
interferează în mod nebun cu forțele motrice ale vieții și ale vieții Natură. Este binecunoscut
faptul că diferitele intensități și calități ale luminii solare specifice fiecărui an joacă un rol major
în creșterea. De exemplu, dacă lumina este îndreptată într-o cameră prin geamuri de o
anumită culoare, apoi muștele încep să moară. Cu toate acestea, dacă culoarea sticla se
schimba, poate revigora. Scăderea tuberculozei, deoarece undele radio au vibrat mai întâi prin
eter, de asemenea nu este un accident. Aceste emisii provoacă o concentrare de oxigen
dezechilibrată și excesivă atât în apă, cât și în atmosferă, care durează mult calea spre
explicarea de ce ființele umane au devenit mai rapide, mai cald, dar, din păcate, mai puțin
inteligente în proces. Studiile privind razele pământului și apariția simptomelor cariilor
canceroase asociate frecvent cu acestea, arată că acestea pot, de asemenea să fie trasate
înapoi la procesele interactive din interiorul Pământului care au fost afectate la nivel local.
Acestea au fost nefavorabile afectate de schimbări în distribuția grupurilor de elemente de
bază, pentru care apa subterană acționează ca un transportor, distribuindu-le tuturor viața prin
capilarii solului. Toate aceste fenomene, atât de mistificatoare pentru știință, pot fi duplicate
sau împiedicate odată cu natura substanța primară a întregii vieți, natura apei, este înțeleasă.
Rezerva de apa Dacă studiem sistemul de alimentare cu apă al anticilor romani, putem
observa din vestigiile arheologice că atunci când orașele lor erau inițial au fost înființate mari
probleme pentru a furniza apa necesară locului de utilizare în țevi din lemn și în conducte de
piatră naturală. Numai mai târziu, datorită creșterii constante a cererii de apă, pe măsură ce
orașele au crescut, au lovit-o ideea nefericită de a face baie și apă potabilă în canalele
metalice. În cazul în care utilizarea lemnului a fost întreruptă, alegerea materialului adecvat
pentru țevi a fost determinată prin observarea comportamentul monedelor de metale diferite,
care au fost aruncate în izvoare în scopuri ritualice. Tipul care a rezistat cel mai bine au fost
selectate diferite influențe pe parcursul anilor. În funcție de natura apei, multe metale au
devenit bine incrustate, în timp ce altele au fost aproape complet dizolvate. Atunci când apa
este furnizată în țevi lungi de apă de fier, transformările materialelor grave pot apar în anumite
circumstanțe care nu pot fi detectate prin instrumentele actuale, dar care au o importanță
crucială pentru caracter sau psihicul apei. Se știe că procesele electrolitice - procesele
energetice - sunt instrumentale în formarea ruginei. Acestea au loc pe suprafața interioară a
pereților de țevi prin acțiunea dioxidului de carbon, care evoluează ca urmare a schimbărilor
de temperatură și a temperaturii prezența oxigenului. Dioxidul de carbon eliberat prin efectele
reciproce ale căldurii dizolvă fierul în țevi în acest proces de formare bicarbonat de fer. Dacă
se adaugă cantități suplimentare de oxigen ca urmare a aerării excesive a apei, atunci cu
debutul simultan al proceselor electrolitice, bicarbonatul de fier va fi transformat în oxid de fier
hidratat (rugină). Aceasta este precipitat din apă sub formă de ocru de fier, determinând o
îngustare a diametrului conductei. În această privință, trebuie amintit că volumul de rugină
umedă a fierului este de zece ori mai mare decât cel al materialului părinte. Ca o consecință
directă a acestor procese, se elimină o anumită cantitate de acid carbonic. Acesta a fost
conținut anterior în apă ca ingredient esențial în constituirea psihicului său. Prin urmare,
psihicul apei se deteriorează. Procesele de transformare care au loc la anumite temperaturi și
care conduc la formarea de ocru de fier ca produs finit, fierul pre-tratat ca material de bază.
Oricare ar fi caracterul natural al minerei adăpostite adânc în interiorul Pământului, ar fi
îndepărtat ca a rezultatul topirii și adaosul de diferite ingrediente. Dacă în procesul de formare
a oxidului de fier hidratat, componente solide

Pagina 14

se acumulează pe suprafețele pereților interiori, apoi procesele de transformare au loc în


legătură cu un gradient de temperatură negativ. Acestea duc în cele din urmă la transformări
retrogresive și conduc la formarea unei noi psihicuri inferioare care, într-o anumită măsură,
pare să fie asociată cu ocru de fier. Prin urmare, apa nu numai că și-a pierdut psihicul de înaltă
calitate, fiind condusă în fier țevi, dar în plus a devenit înzestrat cu o psihică pernicioasă și
secundă. Un pericol esențial apare prin aplicarea frecventă a gudronului pe pereții interiori ai
țevilor de alimentare cu apă din fier. Acest lucru se face pentru a inhibă formarea ruginii. Este
bine cunoscut în știința medicală că produsele extrem de volatile ale distilației de gudron de
cărbune dau naștere unor boli canceroase în organism, motiv pentru care unele autorități de
alimentare cu apă au interzis utilizarea de țeava de țărână. Așa cum se întâmplă adesea, apa
efectuată în acest mod este, de asemenea, impulsionată prin turbine și fizic distrusă în bucăți
de către înălțime viteza de rotație a lamelor. Atunci când este descărcat de la turbine și apoi
amestecat cu alte apă, se produc daune grave în mod inevitabil, provocate organismelor și
solului înconjurător cărora le este furnizată o astfel de apă. Acest tratament pentru sângele
Pământului poate echivala aproximativ cu transfuzii de sânge, în cazul în care orice tip de
sânge este tras, se amestecă cu un amestec, amestecat fără discriminare cu sânge străin și
apoi injectat în organism. O persoană tratată astfel poate deveni grav bolnavă și, în cele din
urmă, nebună. Același lucru trebuie să se întâmple, de asemenea, atunci când apa tratată în
modul de mai sus este beată pentru o perioadă lungă de timp. Sângele va fi să fie distruse
sistematic. Degenerarea fizică și morală a celor nevoiți să bea apă în mod constant ar trebui
într-adevăr să fie să furnizeze o dovadă amplă a acurateței a ceea ce sa afirmat mai sus.
Chiar și răspândirea bolilor venerice este, în primul rând, atribuită la stadiile avansate
avansate ale sângelui. În cazul în care trebuie evitată deprecierea abuzivă a psihicului apei,
atunci este esențial ca materialul selectat pentru conducta de alimentare să fie nu numai un
conducător sărac al căldurii, ci și o natură organică bine formată. Capilarul este cel mai bun
model de soluție ideală pentru apă, conductă pentru conducerea și tratarea adecvată a apei în
ceea ce privește compoziția sa materială, configurația internă și cele asociate funcții. Cel mai
potrivit material este lemnul bun, sănătos. Pietrele artificiale (cum ar fi betonul), pe de altă
parte, sunt aproape la fel nepotrivite ca metal pentru fabricarea conductelor, deoarece numai
materiale de origine naturală ar trebui utilizate pentru conducerea Sângele pământului. Pentru
cei care protestează că lemnul nu este potrivit pentru sistemul de reticulare al unui oraș din
cauza durabilității sale limitate, acesta ar trebui să se sublinieze că lemnul bun, tratat în mod
corespunzător poate dura mult mai mult decât fierul. Circumstanțele care permit, și în afară de
orice alt tratament special, aceste țevi trebuie așezate și înconjurate de nisip, pentru a evita
influențele externe distructive la care sunt supuse în mod frecvent conductele așezate în sol.
Conductivitatea termică slabă a pereților de țevi din lemn inhibă influențele negative asupra
proceselor metabolice interne ale apei. Acest diminuează considerabil disocierea care are loc
sub un gradient negativ de temperatură și, în același timp, păstrează calitatea apa care curge.
Eficiența hidraulică a țevilor construite cu dale din lemn este de fapt ceva mai mare decât cea
a țevilor de fier sau beton. Cea mai frecvent menționată faptă că conductele din lemn sunt mai
ieftine pentru a fi instalate nu ar trebui, de asemenea, să fie subestimată. În orice caz, așa cum
trebuie subliniat aici, tipurile de lemn cultivate în prezent de silvicultura modernă sunt aproape
inutile în acest scop: aproape fără excepția pădurilor artificiale de plantare de astăzi furnizează
cherestea care nu posedă nici proprietățile, nici durabilitatea lemnului cultivat în condiții
naturale. Este rar astăzi să găsim păduri în care omenirea, în calitate de forestier, nu a
intervenit distructiv. Totuși, există încă suficiente stâlpi distanțați de lemn valoros neatins de
silvicultura contemporană, cărora trebuie acordată cea mai mare atenție dacă omenirea este
încă o dată să fie alimentată cu apă bună și sănătoasă. După ce a fost selectat un lemn
adecvat, pot fi țevi care corespund în mare măsură cerințelor necesare. Apa își poate conserva
doar sistemul de conducte, totuși, dacă se ține seama de conformitatea sa interioară cu legea
naturală. Aceste interioare conformitatea prevalează dacă substanțele pe care apa le secretă,
care le servesc pentru a le menține și construi, sunt capabile să-și îndeplinească propriile lor
scopuri. Este greu de subliniat faptul că calitatea surselor de alimente rămase va scădea în
mod inevitabil cu generalul deteriorarea apei. Capilarele din corpurile animale sau vegetale
servesc pentru transportul sângelui sau a săpei și pentru construirea simultană și continuă,
susținerea și întreținerea propriilor capilare. Prin urmare, conductele de alimentare cu apă
potabilă trebuie să fie construite corespunzător, în caz contrar vor apărea procese nedorite
care duc la distrugerea capilarelor din pereții de conducte și la metabolismul nedorit procese în
apă în sine. Acestea au, ulterior, efectul cel mai negativ imaginabil asupra organismului uman
și asupra altora organisme. Căutăm ceva asemănător cu asta în toate căile navigabile.
Experiența învață că râurile rareori atacă băncile în cazul în care respectă interiorul lor cu
legea naturală nu a fost perturbată. Pe de altă parte, nu există măsuri artificiale de rectificare a
bancilor care s-au dovedit eficientă pe termen lung, care poate rezista forței distructive a apei
a cărei debit natural a fost împiedicat. Motivele acestei minciuni în metodele eronate care se
folosesc astăzi, care nu influențează apa în sine (ceea ce contează cu adevărat), dar care
încearcă să o controleze prin băncile sale. În mod similar, este de o importanță supremă faptul
că compoziția pereților conductelor de apă potabilă este potrivită pentru naturale, interioare
funcțiile substanței conduse, altfel conductele de alimentare vor fi distruse. Aceasta ar duce la
distrugerea sistemului din vasele sanguine din organism și, prin urmare, la perturbări
metabolice periculoase, în mare măsură responsabile de creșterea cancerului boli. Dacă locul
în care un arc este lovit este departe de punctul de utilizare, este posibilă numai menținerea
caracterului apei (și apoi numai parțial) prin luarea de măsuri de precauție foarte specifice. În
nici un caz nu se poate realiza acest lucru cu sistemele actuale de apă reticulare, care sunt
dictate doar de motive superficiale și superficiale de rentabilitate și oportunitate. Singurul caz
în care puțin mai multă grijă a fost luată în alegerea materialului de țeavă este în transportul de
apă minerală, în care emanațiile aproape salt la ochi. În plus, pentru a satisface cererea de
apă, apa de izvor este adesea suplimentată cu imatură apele subterane care nu dispun încă
de conținutul necesar de carbohidrați de calitate superioară. Așa cum stau lucrurile acum,
dacă apa se încălzește pe călătoria ei lungă prin țevi, care, din păcate, astăzi sunt făcute în
principal de bine conductorii termici, apoi carbonii și oxigenul din apă devin mai agresivi.
Efectul dezavantaj al acestei dezvoltări este a relevat, printre altele, coroziunea caracteristică
a lamelor de turbină. Conținutul de oxigen permite bacteriilor embrionare, reprezentate de
materie organică din apă, să se dezvolte în propriile bacterii. Procesele identice cu cele care
au loc în apă în sine trebuie, de asemenea

Pagina 15

să apară, dacă o astfel de apă bogată în carbon și deficit de oxigen reușește să pătrundă în
organism. La temperaturi adecvate se va proceda la fel inaugurează procesele de
transformare în substanțele prescrise de organism. Acestea nu sunt procese de construire a
corpului, ci manifestări de descompunere. În aceste condiții, consumul de apă va deveni una
dintre cauzele majore ale flagelului celui de-al douăzecilea secol - cancer. Consecințele
producției de apă potabilă prin mijloace pur mecanice. Producția de apă potabilă numai prin
metode mecanice duce, de asemenea, la surprize neplăcute în multe zone situate aproape de
mare. Condițiile de echilibru între straturile de apă subterană proaspătă și apa de mare
subterană au fost studiate în mod exhaustiv de către Badon Ghijbens și mai târziu de
Herzberg. În acest caz suntem preocupați de problema echilibrului hidrostatic între două
lichide mixabile cu o greutate specifică diferită. În lucrarea sa din 1911 intitulată Contribuția la
hidrologia din Olanda de Nord, Wintgens scrie despre acest lucru după cum urmează:

Greutatea specifică a lichidelor 1 și 2 este respectiv G1 și respectiv G2, iar diferența de


înălțime dintre suprafețele celor două fluide după stabilirea unei stări de echilibru este H metri;
în acest caz, interfața dintre ambele fluide va sta la o adâncime h1 unde: sub suprafața totală
a fluidelor. Derivând din această ecuație, adâncimea maximă calculată a apei subterane h1 =
42 x H m, presupunând că greutatea specifică a apei dulci G2 = 1 și a apei sărate G1 = 1.024.
În exemplul lui Norderny, citat de Keilhack, suprafața apei proaspete se situează între 1 și 1,5
metri deasupra nivelului mării. De calculul acestei valori a lui H de 1,5 metri ar corespunde
unei adâncimi a apelor subterane de 42 x 1,5 = 63 metri. Adâncimea efectivă a apa subterană
a fost determinată ca fiind situată între 50 și 60 de metri. Dacă masa de apă dulce este acum
redusă prin extracția excesivă de apă cu pompe mari, ceea ce reduce și valoarea lui H, atunci
stratul de graniță dintre apa proaspătă și apa sărată se va deplasa în sus până când ajunge în
cele din urmă la nivelul capului de aspirație pompa, astfel încât sărăcia sau conținutul de clor
al apei potabile să crească până devine nedorit. Aceste procese fizico-mecanice sunt de
asemenea augmentate de procesele metabolice care au loc între apa dulce și apa de mare.
Fiecare orificiu nou introdus în Pământ facilitează pătrunderea oxigenului în stratul de frontieră
dintre aceste două tipuri apă. Starea gradientului de temperatură între suprafața apei dulci și
stratul de graniță subiacent va fi de asemenea modificat. Efectul combinat al acestor două
componente este astfel încât energiile interioare ale flăcării ale apei, care ar fi în mod normal
mențineți-o la un anumit nivel, sunt, de asemenea, reduse. În acest sens, ar trebui să se
acorde atenție salinizării multor lacuri montane, ceea ce este în ultimă instanță atribuită
activitățile inginerilor hidraulici și hidroelectrici. Mai întâi de toate, prin curățarea neplăcută a
pădurilor râurile au fost jefuiți protecția de la Soare și căldura oferită de baldachinul cu frunze
al copacilor. În plus, cursurile de apă au fost ulterior supuse regulament numai prin mijloace
mecanice. Ambele evenimente au produs concentrații mai mari de oxigen în apă, care au
căutat apoi grosiere și fine de carbon în corpul canalului, dislocându-le atât din pat cât și din
bănci. Odată ce această apă ajunge mai adânc și mai rece lacurile în care se concentrează
oxigenul acum agresiv și dacă apa nu mai este capabilă să rețină cantitățile de acum-
dispersarea carbonelor în suspensie, apoi precipitarea sărurilor și apa dulce este transformată
în apă de mare. Reversul procesul se întâmplă la mari adâncimi în mare, unde pot să apară
concentrații puternice de carbon complexe de grad înalt. Acolo apa nu este doar proaspătă,
dar dezvoltă, de asemenea, o încărcătură negativă foarte puternică, care, în anumite
circumstanțe, poate declanșa violența perturbații electrice în adâncurile oceanului.
Conducerea sângelui pământului Înainte de a trece la o descriere a construcției corecte a unei
conducte de alimentare cu apă, un alt exemplu ar trebui să fie dat care ar trebui să facă din
principiul conducerii corecte a apei evidente. Dacă sunt examinate vasele de sânge ale unui
melc, sunt evidente două sisteme diferite de vase de sânge colorate. Sângele care curge în
sistemul exterior al vaselor este mai ușor și în interiorul sistemului, mai întunecat. Compoziția
sângelui din sistemul exterior se distinge prin un conținut mai mare de oxigen și este
substanțial diferit de cel al sistemului intern, care prezintă un conținut mai mare de carbon.
Investigațiile demonstrează în plus că materia în suspensie este concentrată în mijlocul
secțiunii transversale capilare, în timp ce substanța dizolvată se adună mai mult spre periferie.
În plus, dacă se consideră că fluxul sanguin se mișcă de-a lungul unei linii drepte atunci viteza
mișcării înainte este mai mică la periferie decât la centru. În acest sens, totuși, rețineți că
această diferență în viteza este doar iluzorie. Mișcarea înainte a particulelor interioare de lichid
pare să fie mai rapidă decât particulele exterioare ale sângelui. Acest deoarece aceasta din
urmă trebuie să descrie o cale care corespunde aproximativ unei mișcări dublu-elicoidale - o
mișcare spirală într-o spirală - în timp ce în principiu, particulele sângelui interior par să
efectueze o mișcare spirală simplă. A doua componentă a mișcării cu spirală dublă descrisă de
celulele sanguine din sistemul intern nu poate fi observată, deoarece linia celei de-a doua
spirale este o cale de energie imperceptibilă pentru ochi. Acest lucru are un sens mult mai
înalt, pentru că suntem aici cu privire la procesele de sporire a calității psihice, ridicarea
psihicului la un nivel energetic și imaterial mai ridicat. Acest lucru nu numai că influențează
caracterul sângelui, dar și pe parcursul dezvoltării ulterioare afectează și caracterul sau
psihicul lui respectivul organism. Spre deosebire de metodele obișnuite de investigare,
condamnarea câștigă încet teren în diferite domenii de cercetare care fac obiectul în curs de
examinare ar trebui să fie descompus în părțile sale constitutive pentru a permite studierea
aspectelor sale foarte mici.

Pagina 16

Frecvent menționate, transformările materiale în apă sunt identificabile în exterior prin pulsarea
apei. Hidraulica este numai conștient de faptul că acest lucru scade cu viteza crescătoare și se
intensifică cu creșterea rugozității suprafețelor peretelui canalului. Apa este prin urmare, a
investit cu o anumită vitalitate interioară și un rol decisiv, în timp ce se ridică în capilară în
concert cu oferta de substanțe formabile necesare. În mai multe rânduri am afirmat că
creșterea sapunului în copaci nu poate fi explicată doar prin factori fizici - cum ar fi efectul
presiunea aerului exterior. Explicația sa se găsește în procesele metabolice în curs de
desfășurare, în pulsație constantă în fiecare celulă a copacului. Este prin urmare, rezultatul
activității vitale a celulei capilare. Profesorul Kurt Bergel de la Berlin a ajuns la concluzii
similare în legătură la activitatea inimii și a sângelui în viața animalelor. El respinge viziunea
actuală că motorul - inima - ar trebui să pompeze sânge în toate părțile corpului. Dimpotrivă,
această lucrare este realizată de către milioane de capilare foarte active care pătrund corp.
Această forță capilară de creștere a fluidului este eficientă numai până la o anumită înălțime.
Prin urmare, este necesar un ajutor extern. Acest Bergel demonstrat printr-un mic experiment.
Stătea la baza unui pachet de tuburi subțiri în apă, ușor și în mod regulat o bătu partea
superioară, determinând curgerea continuă a apei din capetele superioare ale capilarelor. În
opinia sa, sănătatea și bolile sunt în primul rând dependente de activitatea impecabilă sau
deranjată a capilarelor. Profesorul Bergel a furnizat o dovadă clară a acestui fapt în
investigațiile privind oul de pasăre. După ce a fost incubat pentru o scurtă perioadă de timp, un
mic roșu fața a apărut pe un ou, care la o inspecție mai atentă sa dovedit a fi o picătură de
sânge. Dacă oul este incubat mai departe, atunci o rețea de arterele pot fi deja distingate pe
pielea sacului de gălbenuș. Pulsările ritmice pot fi detectate chiar înainte de răcire. Tubul
dublu-spiral-flux Atât în secțiunea transversală, cât și în secțiunea longitudinală, conducta cu
flux dublu-spiral îndeplinește toate criteriile necesare pentru o conductă de alimentare cu apă,
dacă este de a transporta apă sănătoasă la locul de utilizare. Prin intermediul unui sistem de
palete din metal prețios dispuse pe suprafața interioară a pereților conductei (vezi figurile 5, 6,
7 și brevetele 134543, 136214 și 138296 din anexă), masele de apă sunt realizate de-
conducta cu flux dublu, în așa fel încât mișcarea filamentelor individuale de apă de la periferie
să ia forma unei o mișcare elicoidală secundară de-a lungul unei traiectorii elicoidale primare
(vezi fig.). Prin acest aranjament, forțele centrifuge și centripetale evoluează simultan în
secțiunea transversală a țevii, care transmite corpurile mai grele decât apa în centru. Corpuri
mai ușoare decât apa este împinsă spre periferie. Prezentarea lui Viktor Schauberger a
vortexului longitudinal dublu-spiral Masele de apă desfășurate în acest mod sunt ușor încălzite
prin interacțiunea forțelor mecanice de frecare cu paletele cu palete, suprafețe, conducând la
separarea oxigenului în regiunea interioară a conductei și la concentrarea ulterioară a acesteia
la periferie. În același timp cu eliminarea oxigenului, toate bacteriile migrează spre periferie,
deoarece condițiile lor de viață în mai multă parte centrală a secțiunii transversale a devenit
acum necorespunzătoare. În compania bacteriilor, toate particulele care poluează apa sunt de
asemenea expediate către periferia țevii. Astfel, apa este ușor și simultan curățată de materii
în suspensie. Odată ce bacteriile s-au transferat în zona periferică în căutarea oxigenului
necesar și după o anumită perioadă de timp în apă complet tăiate din exterior, sunt copleșite
de o concentrație localizată de oxigen. În acest fel tocmai acelea bacteriile patogene
susceptibile la un exces de oxigen sunt eliminate în mod avantajos, în timp ce bacteriile
nepatogene care sunt nu sunt dăunătoare pentru sănătatea umană, dar în multe cazuri sunt
efectiv benefice, sunt într-o anumită măsură reținute. În același timp cu conținutul de oxigen
absorbit este separat de carbonele conținute în toate apele, miezul interior al apei curge
înainte într-o simplă mișcarea spirală (mișcarea turbionară de-a lungul axei longitudinale),
deoarece tensiunea superficială a apei devine fizică redusă ca urmare a separării de oxigen
menționate anterior de particulele de carbon. Reducerea fizică a tensiunii de suprafață are ca
rezultat o accelerație mecanică, care duce la auto-purificare și încărcare energetică a maselor
de apă acceleratoare la nivel central. Pe de altă parte, această încărcare de energie dă
naștere la alte procese legate de echilibrul general între corpurile grele, de accelerare centrală
și apa bogată în energie. Cu consecința simultană particulele solide de răcire sunt separate și
sunt direcționate din nou către periferie. Acolo se combină cu oxigen și se reunesc cu apa
acceleratoare centrală sub forma unor energii suplimentare. Acele particule de materie care nu
sunt atrase în centru vor fi presate pe suprafața pereților conductelor prin presiunea mecanică
predominantă, acolo pentru a fi combinate cu materiile prime din care lemnul a fost inițial
format. Astfel sigilează porii lemnului, ceea ce devine mai durabil decât fierul. O singura data
din nou, suntem preocupați de un proces natural a cărui principiu activ este operativ în
formarea tuturor capilarelor. capilari nu numai că se construiesc, ci și se protejează împotriva
influențelor dăunătoare. Ca urmare a accelerării întregului corp de apă specific tubului cu
dublu spirală, pot fi adăugate cantități mai mari de apă transportată decât într-o țeavă obișnuită
cu pereți netede și, datorită eficacității oxigenului, auto-purificare extinsă și auto- se produce o
sterilizare a apei, care crește în mod constant în calitate prin acumularea neîntreruptă a
energiei în timp ce se mișcă calea sa. Motivul pentru aceasta este după cum urmează: pe
măsură ce accelerează, masele de apă conduse central se răcesc simultan, cu rezultă că
gazele care evoluează din carbon se concentrează în axa de curgere, unde se găsesc cele
mai scăzute temperaturi. Acest concentrația scade spre periferie. Oxigenul, pe de altă parte,
este concentrat în jurul periferiei țevii, atingând starea sa cea mai agresivă la interfața cu
peretele mai cald al conductei, dând naștere unor interacțiuni reciproce între cele două baze
substanțe de la periferie în interior. Acest lucru duce ulterior la interacțiunile menționate mai
sus, care sporesc calitativ ambele apă și lemn. Pe parcursul timpului, distribuția spațială
relativă a fluxului mai central al apei și interacțiunile la suprafața țevii pereții ajung la o anumită
stare de echilibru. Aceste procese se opresc apoi - apa este acum matură și atât lemnul cât și
apa au devin aproape imuni la influențele externe dăunătoare. În timp ce oxigenul este
localizat în zonele periferice ale conductei, liber particulele de acid carbonic se adună în zona
de frontieră a miezului interior al apei ca urmare a temperaturii apei predominante Acolo.
Carbonii conținute în apă, în formă legată, se acumulează în mod necesar în axa centrală,
care este predominant saturat cu carbon. Prin aranjarea în mod particular a paletelor în formă
specială, particule agresive de oxigen pe stratul de margine al marginii exterioare a miezului
interior al apei, sunt aduse în contact continuu și direct cu cele mai agresive dioxidul de
carbon, rezultând o generare continuă a energiilor. Acestea sunt îndreptate mai departe către
sistemul de accelerare a apei, mase, datorită scăderii temperaturii spre axa centrală a țevii.

Pagina 17

În consecință, în secțiunea transversală a țevii se formează două tipuri de circulație: circulația


mecanică a apei și contra-circulația acelor energii care evoluează atunci când particulele de
oxigen agresive se confruntă cu dioxid de carbon liber. Această circulație a energiei se
manifestă sub forma unui proces electro-dinamic continuu. În acest caz, nu are loc la pereții lui
a țevii, dar în zona de frontieră a miezului interior al apei, rezultând în înălțarea calitativă a
materialului său fizic, material, energic și atribute imateriale - dar nu în distrugerea pereților
conductei. Aceste țevi cu dublu spirală, de asemenea, transportă materii mai grele decât apa
în mijlocul conductei și, în același timp, înnobilează și rafinați-o, astfel încât uleiurile de calitate
inferioară, de exemplu, să fie îmbunătățite în timpul curgerii. După topire, minereurile de fier
transportate în acest caz moda produce un fier de calitate superioară, deoarece în procesul de
a fi transportat, oxigenul din minereu este consumat în formarea noi compuși de carbon
(procese de reducere), care apoi contribuie la compoziția mai mare a conținutului de carbon -
fier. Pulsarea apei Viața are loc în trei sfere: 1. în Carbonesphere 2. în atmosferă 3. în
Stratosphere Aceste sfere diferite sunt interconectate prin intermediul apei. Pe de altă parte,
se formează diferite stări de agregare ale apei podurile pentru formarea și transformarea
elementelor de bază pe care le transportă, care sunt astfel transferate din stratosferă în
interiorul Pământului și invers. În afară de ciclul pur mecanic al apei fizice, există o altă formă
de circulație care operează în contrariul direcția - "ciclul energetic". Aici sunt implicate două
mișcări contrastante: mișcarea ascendentă a carbonului cu suportul apă și mișcarea
descendentă a oxigenului. În punctul în care se intersectează căile acestor curenți opuși,
energia este eliberat. Datorită variației constante a lungimii de noapte și a zilei, aceste
interacțiuni energetice nu pot ajunge la o stare echilibru. Astfel, trebuie să se producă în mod
constant schimbări în condițiile microclimatice individuale, ceea ce duce la modificarea
continuă a acestora calitățile și cantitățile de elemente de bază. Rezultatul acestei interacțiuni
reciproce continue este metamorfoza diferitelor forme de apă din fiecare zonă și transformarea
constantă a diferitelor specii de vegetație în care apa, neîncetat mișcată de această forță de
interacțiune, își continuă calea. Această egalizare interioară a forțelor este într-o anumită
măsură inhibată de efectul greutății proprii a apei. Prin fluctuațiile în magnitudinea forțelor
componente, particulele de apă sunt în mod constant ridicate și căzute. Cu alte cuvinte
pulsatia apei apare inevitabil. Fiecare entitate nouă și toate creșterile evoluează de la
începuturile cele mai mici. Dezvoltarea ulterioară în stadii incipiente poate fi numai realizată
dacă ciclul din interiorul Pământului se desfășoară corect. În ordinea naturală a lucrurilor,
fiecare formă mai mare de vegetația este construită din formele inferioare care o preced.
Carrierul elementelor necesare și moderatorul proceselor de viață în România zona de
rădăcină a vegetației este apa subterană, a cărei mișcare este declanșată de o scădere a
temperaturii, care din partea ei este cauzată de procesele metabolice care au loc în grupele
decisive de elemente de bază. Impulsul pentru mișcarea apei este, prin urmare, a produs de
interacțiuni între elementele opuse pe care le conține, rezistența necesară pentru care este
alimentată de apă în sine. Această rezistență la interacțiunea dintre carbon și oxigen conduce,
în continuare, la fluctuații continue de temperatură, care dă un impuls suplimentar mișcării -
pulsarea apei. Pe măsură ce se deplasează de-a lungul căii sale, apa dizolvă sărurile într-un
moment, le transportă la altul, le depozitează la o treime și creează și transformă energiile.
Esența și scopul acestor procese eterne metamorfice este de a construi și de a menține
diferite forme de vegetație și corpuri fizice, care din partea lor reprezintă poduri prin care se
creează și se mențin energii. Potentialul diferențele care există întotdeauna între temperatura
interioară și temperatura exterioară a mediului nu sunt altul decât altul modele de forță care
termină și reactivează circulația apei. Cele două forme de evoluție sunt de natură materială
(fizică) și de natură imaterială (spirituală). Tot ce există, fie ea a piatra, o planta, un animal, o
fiinta umana, o planeta sau Soarele, reprezinta un organism care poseda atat corpul cat si
sufletul. Fiecare rază de lumina si caldura necesita o forma fizica in care se poate manifesta si
evolua. Fiecare corp are nevoie de o energie interioară care creează și o transformă. Când un
corp se descompune, atunci energiile care la creat inițial sunt eliberate din nou. Nu sunt
niciodată pierduți - ar trebui își pierd habitat-ul cu decăderea corpului, apoi se îmbină cu
bunăvoință cu apa care circulă în veșnică, peste și peste Pământ și să o transmită într-o nouă
formă de viață. Prin urmare, oriunde vedem, există viață, creație veșnică și transformare. Ar
trebui să privim în vidul aparent, apoi o mare a vieții spirituale, a generațiilor trecute și viitoare
ne privește în față. Fiecare formă materială de vegetație are întotdeauna omologul său
imaterial în lumină, căldură și radiație. Fiecare schimbare în sferă se schimbă condițiile
generale interne și externe modifică greutatea și intensitatea interioară a radiației substanței
fizice - apa - și astfel direcția în care se mișcă purtătorul vieții. Distorsiunile conformității
interioare și exterioare cu legea naturală conduc la perturbarea fundamentului proceselor
creative ale vieții. Dispariția apei sau transformarea sa materială este una foarte semnul serios
de avertizare, pentru că, dacă structura interioară și compoziția sa sunt schimbate atunci
caracterul său și, prin urmare, caracterul tuturor formelor de viata, inclusiv umanitatea, va fi de
asemenea schimbata. Regresia în calitatea diferitelor forme de vegetație, deteriorarea
calitativă a celui mai înalt organism din plante - pădure - și creșterea decadenței fizice și
morale a omenirii sunt pur și simplu simptomele logice-consistente ale tulburărilor fizice
constituirea apei și perturbarea geosferei cauzată de activitatea subversivă a umanității în
organismul "Pământ". Religia chinezilor a interzis orice fel de interferență intruzivă cu
Pământul. Chiar și construcția căilor ferate din China au întâmpinat o opoziție rigidă în
cercurile religioase. Având în vedere tot ceea ce sa afirmat până acum, se poate vedea că
cultura Chinezii, care a suferit mai mult decât oricare alt popor, nu este un accident. Își
datorează existența faptului că carbonul- sfera a rămas neatinsă pentru o perioadă lungă de
timp. Declinul Chinei a fost inevitabil în momentul în care chinezii au început să adopte

Pagina 18

maniere, obiceiuri și realizări tehnologice ale lumii occidentale. Un alt exemplu îngrozitor se
referă la evoluțiile din Rusia, care a durat doar 15 ani pentru a recupera ceea ce alte națiuni au
avut nevoie de 100 de ani pentru a obține - foamete. Ceea ce experimentăm astăzi nu este o
criză. Este moartea întregului - deteriorarea calitativă și fizică a tuturor organismelor inițiată de
întreruperea echilibrului hidrografic al Naturii. În pas cu aceasta se produce prăbușirea morală,
intelectuală și spirituală a omenirea. Această prăbușire este deja avansată până acum încât, în
ciuda tuturor semnalelor de avertizare, oamenii încă nu cunosc gravitatea gravității situatie.
Făcând mult mai crud decât animalele, oamenii văd mântuirea lor finală decimând masa
omenirii arme care - împreună cu bannerele sub care copiii noștri ar trebui să sângereze până
la moarte - preoții noștri binecuvântează. Decizia - fie că luăm ultima cale de prăbușire, fie că
ne salvăm la ora unsprezece de la auto-mutilarea noastră - minciună numai cu noi înșine sau
cu politicieni și oameni de știință care își asumă o responsabilitate cu adevărat îngrozitoare. Ei
nu ia în considerare gravitatea situației și nu sunt în măsură să ofere nici o asistență cu
adevărat eficientă în mântuire - și din egoism au continuat să adere ferm la punctul lor de
vedere actual. Apă vindecătoare pentru om, bestie și sol Atâta timp cât omenirea sa abținut de
a interfera cu funcțiile organice interdependente ale naturii și atâta timp cât Mama Pământ ar
putea continuă să-i furnizeze sângele - apa - regatului vegetal într-o stare sănătoasă, nu a
existat nicio necesitate de a contempla cum sănătoasă apă ar putea fi produsă în mod artificial
în același mod în care este în mod natural constituită în interiorul Pământului. Astăzi, în cazul
în care aproape toate izvoarele sănătoase au fie uscate, sau apa a fost deja interceptate de la
sursa sa și livrate zonele urbane în rețelele de alimentare cu apă greșite, solul și întregul regn
animal trebuie să se bazeze pe uzate, învechite și în consecință, apă bolnavă. Chiar și apă
destul de imatur (plină de substanțe inferioare, mai puțin complexe și sfâșiate din pântecele
mamei) Pământ) sau apă de suprafață care afectează sănătatea (sterilizată cu aditivi chimici)
trebuie furnizată pentru uz uman. Prin urmare, este mare timp în care descoperim căi și
mijloace de a proteja omul, animalul și solul de decăderea care trebuie să urmeze în mod
legitim dacă Pământul moare de sete - ca urmare a descompunerii interne a apei care rezultă
din măsurile economice actuale și practicile industriale. Numai natura poate și ar trebui să fie
Marele nostru Învățător. Dacă dorim să ne redobândim sănătatea spirituală și fizică, nu ar
trebui să ne bazăm pur și simplu privind fenomenele mecanice sau hidraulice secundare. Ca o
primă prioritate trebuie să ne asigurăm că conformitatea sublimă cu legea naturală este bine
investigate - conformități care guvernează modurile în care Mama Pământ pregătește lichidul
ei dătătoare de viață și mijloacele pe care ea le-a făcut utilizează pentru ao conduce până la
punctul de utilizare. Odată ce am dezvăluit acest secret, dacă vom copia cu fidelitate ceea ce
a fost încercat și testat milioane de ani, atunci suntem pe drumul cel bun. Numai atunci putem
interveni în mod analog în funcțiile vitale ale naturii și în recoltarea unui o multitudine de fructe
cele mai bune și cele mai nobile pe care le-a creat și le-a păstrat în nenumărate soiuri, cu
ajutorul sânge sănătos. Pentru a pătrunde în marele mister care înconjoară originea întregii
vieți, trebuie să ne interesăm nu numai în viața noastră spațiu, dar în "de sus și de dedesubt",
în care apa își urmărește ciclul etern în ascultarea de o lege mare și imuabilă. Ar putea fi
imposibil pentru noi să observăm cu ochii noștri procesele minunate în apa curată, și cu atât
mai puțin imposibilă pentru noi să însoțească apa pe calea misterioasă de deasupra și
dedesubtul Pământului. Cu toate acestea, încă ne este deschis un mod indirect, inductiv
cercetarea acelor lucruri pe care nu le putem vedea, dar despre care trebuie să știm absolut,
dacă dorim să rămânem sănătoși și, prin urmare, să slujim scopul vieții: creația continuă. Până
în prezent, tot ceea ce a făcut omenirea a fost să comită crime împotriva Mamei Pământ.
Făcând acest lucru nu numai că facem asta vătămarea gravă asupra noastră, dar și asupra
mediului natural. Cu răbdare nesfârșită, a suferit pasiv umanitatea interferențe și intruziuni,
motivate de lăcomie, avarice și ignoranță. Cu toate acestea, ca urmare a unei constrângeri
continue și aprofundate ventilarea Pământului, descompunerea interioară a sângelui ei are loc
și, împreună cu ea, moartea solului care ne hrănește. Nu numai că au pompele au fost atașate
la circulația interioară a apei, lăsând-o prematur din pântecul Pământului, dar și apa
curgătoare deasupra suprafeței Pământului a fost distrusă prin reglarea fără sens a cursurilor
de apă. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, am tăiat și noi Pădurea pădurii pădurii sau
o distrugeți organic, iar acum propriul nostru cap este în cele din urmă pe blocul de tocat.
Acest lucru trebuia să se întâmple pentru a aduce umanității simțurile sale și înțelegerea
faptului că nimic din această lume nu rămâne nepedepsit. În cele din urmă fiecare nebun
interferența cu lucrările minunate ale vieții - Natura - trebuie să-și exacerbe răzbunarea chiar
asupra umanității. Fabul unui fost paradis nu este o fantezie a imaginației. Deși strămoșii noștri
s-ar fi putut angaja într-o constantă lupta pentru supraviețuire, viața lor era încă relativ lipsită
de griji în comparație cu epoca actuală. Dar cum va arata dupa a generație ulterioară, dacă
continuă să coboare în viteză actuală? Ce viitor trebuie să se confrunte copiii noștri dacă nu se
poate găsi nici un fel pentru a stăpâni această maree înfricoșătoare? Astăzi suntem deja
confruntați cu evenimente care trebuie să scuture fiecare persoană gânditoare chiar nucleul
ființei lor. Scopul este servit de o înșelăciune continuă de sine sau prin înșelăciune în speranța
nebună că într-un fel lucrurile se vor îmbunătăți singure? Dacă dorim să facem din nou viața
plăcută și frumoasă, atunci trebuie să aplicăm pârghia în care trăim viața începe. Originea
vieții - ur-substanța - este apa, care este păzitorul secretului tuturor devenirilor și evoluției.
Acest secret vor fi dezvăluite numai după ce am ajuns să înțelegem natura cea mai interioară
a apei. În exact același fel în care un măr copt cade pe pământ de pe copac, apa se ridică din
Pământ de bună voie când este matură. Ea se maturizează atunci când se transformă în
interior în așa fel încât poate și trebuie să ia concediul de la Mama Pământ prin depășirea
propriului său fizic greutate. Deși metodele corecte de captură de primăvară nu pot fi abordate
în detaliu aici, ar trebui totuși să se facă referire la competențe din antici. Aceste abilități au
fost fie pierdute, fie trebuiau să cedeze unor practici mai rele. Acolo unde este posibil, romanii
au lovit izvoarele lor astfel încât, la o anumită înălțime deasupra gurii arcului, să se așeze cu
atenție un capac sub forma unei plăci de piatră groasă nivelat și netezit, pe fața înclinată a
stâncii naturale. După ce a fost complet sigilat în jurul perimetrului cu mașina a fost tăiată o
gaură în plăcuța de piatră în care a fost introdusă și fixată conducta de evacuare, astfel încât
să nu fie posibilă intrarea aerului. În ciuda și datorită simplității lor, toate metodele de captură
de primăvară în acele zile au fost mai conștiente de natura apei decât sisteme contemporane.
Pe lângă alte erori grave, sistemele contemporane au distrus frecvent și condițiile de apă
circulația și metabolismul dintre primăvară și împrejurimi, în principal prin lucrări de construcție
extinse și prin perturbații în vecinătatea arcului cauzate de utilizarea fitingurilor de tevi, ciment
și metal. În ceea ce privește alegerea reală a materialelor pentru conductele de apă, unde
lemnul nu a fost folosit, metalele de monede răscumpărate ritual în izvoare

Pagina 19

au fost observate de mai mulți ani, iar cele mai rezistente au fost selectate pentru conducerea
apei. În funcție de natură din apa, multe dintre metalele oferitorilor au devenit incrustate și
astfel inacceptabile pentru zeitatea respectivă, în timp ce altele au fost aproape în întregime
mâncate - un semn nu numai că apa poate descompune cu ușurință metalele, dar și că fiecare
cult are mai mult înțeles profund. Următoarele afirmații nu ar trebui luate ca o rețetă pentru
producerea de apă sănătoasă. Ar trebui doar să spunem aici că chiar în această zonă, o
persoană gânditoare poate să-și facă bine păcatele strămoșilor săi și este capabilă să producă
apă bună și sănătoasă în același mod pe care îl face Pământul. Este destul de evident pentru
noi că un copac puternic se poate dezvolta în cele din urmă dintr-o sămânță sănătoasă
plantată pe pământ. Este astfel în mod egal este de înțeles că numai apa coaptă și sănătoasă
poate produce fructe sănătoase. În același mod pe care o cere o semințe pe pământ umed
căldura și frigul, lumina și umbra și energiile asociate cu ele, exact același lucru se aplică la
apă. Apa are o nevoie egală de aceste opozitii pentru a se construi si a se reconstitui pe plan
intern. Motivul pentru care apa se îndreaptă în lungul drumului universul este de a menține și
aduna aceste opuse. În fiecare picătură de apă locuiește o lume a posibilităților. Chiar și
Divinul are locuiesc în fiecare picătură de apă. Dacă distrugem apa, dacă o scoatem din
leagănul pădurii, atunci ne jefuim pe noi înșine de noi cea mai renumită posesie - sănătatea
noastră. Cu ea ne pierdem locul de naștere - habitatul nostru - de asemenea. La fel de
neliniștit ca apa care a fost izbit de sufletul ei, noi trebuie să mai luăm o dată pe drum. Oriunde
suntem, descompunerea, neliniștea, ruina, sărăcia și privarea curând începe. Cu toate
acestea, dacă munca noastră este de a deveni o binecuvântare în loc de un blestem, atunci
trebuie să ne mulțumim că trăim din interesul și superabundante, produse maturate din
capitala Pamantului. Nu trebuie niciodată să trăim direct din substanța Pământului. Apa
asigură acest lucru interesul pentru o astfel de formă valoroasă pe care am putea să o facem
fără restul și să trăim numai din surplusul ei, luând doar ceea ce este copt, odată ce să
înțeleagă cum Pământul își gestionează gospodăria. Mai avem timp și mai avem apă. Dacă, în
sfârșit, vom fi în cele din urmă în regulă grija de acest darator de viata, atunci totul se va
corecta automat din nou! Apa de izvor de mare calitate diferă de apa atmosferică (apa de
ploaie) în conținutul său interior. În afară de sărurile dizolvate, Apa de primăvară de înaltă
calitate posedă o cotă relativ mare de gaze în formă liberă și legată (cum ar fi dioxidul de
carbon și acidul carbonic). Până la 96% din gazele absorbite de apa de izvor mare sunt
compuse din compuși de carbon. Sub termenul carbona este aici să fie au înțeles toate
carburile chimistului, toate elementele și compușii lor, toate metalele și mineralele - într-un
cuvânt, toate substanțele cu excepția oxigenului și a hidrogenului. Apele atmosferice (apa de
ploaie, apa dulceata, condensatul) sau apa de suprafata expuse aerisirii puternice si influente
luminoase intense prezintă un conținut relativ ridicat de oxigen, aproape nici o sare (sau numai
forme mai puțin complexe), puțin sau deloc dioxid de carbon liber și legat acidul carbonic și un
conținut de gaz atmosferic absorbit predominant de oxigen în formă fizică dizolvată. Expresia
"formă dizolvată fizic" înseamnă o soluție (compus) mai evoluată, care cuprinde grupuri de
substanțe care nu apar în forme pure de soluții chimice și în care procesele energetice sunt
deja implicate activ. În consecință, diferențiază între apă care posedă un procent ridicat de
energie carbohidră și apă care prezintă un procent ridicat de energie oxigenată. Primul pe care
îl vom descrie ca catod-apă - și cel din urmă ca anod-apă +. Catod apa posedă o formă
negativă de energie și o formă anodică de apă. Aceste forme energetice sunt caracteristice
pentru ceea ce descriem ca fiind sfera, psihicul sau caracterul apei. În consecință, apa de
primăvară de înaltă calitate, care se învârte din Pământ, are o preponderență sfere de carbon -
forme energetice negative sau caracter negativ - întrucât apa de ploaie provenind din
atmosferă prezintă în principal sferice de oxigen - forme energetice pozitive sau caracter
pozitiv. În afară de izolarea necesară de lumină și aer și de capacitatea de a absorbi anumite
substanțe transformatoare (catalizatori metabolici) apa atmosferică care se infiltrează în
pământ necesită, de asemenea, anumite lungimi de cale și perioade de timp pentru a efectua
procesul de restructurare corect - pentru a deveni coapte în interior. Numai apa matură și, prin
urmare, sănătoasă poate produce fructe bune. În în același mod în care semințele necesită
căldură, frig, lumină și umbre și energiile asociate cu ele pentru dezvoltarea sa, tot așa face
apă pentru a putea să se construiască și să se transforme pe plan intern. Apa este copt când
aerul absorbit conține cel puțin 96% carbon-sferice, împreună cu o cotă de carbonuri solide
asociate cu o astfel de sferă. Tocmai pe această maturitate interioară excelența apei și forța
ascendentă sau levitativă depind. Cu cât drumul a călătorit mai mult, cu atât mai mult și mai
bine organizat din punct de vedere calitativ, devine energia interioară, cu condiția să fie
prezente substanțele transformatoare adecvate. Mai aproape de centrul Pământului, cu atât
mai complexe și mai agresive sunt grupurile de oxigen care se infiltrează cu apa. Atunci când
apa atmosferică se infiltrează în sol, conținutul său de oxigen devine concentrat pe măsură ce
se apropie de nivelul geotermal, punct de + 4 ° C (+ 39,2 ° F). Toate carbonele prezente
deasupra acestui strat de frontieră, care se combină cu particulele de oxigen ca ei abordare,
sunt prin urmare restructurate. Unele dintre ele cresc în sus ca azot, în timp ce altele rămân în
urmă ca cristale de sare. O astfel de apă încărcată cu oxigen poate, prin urmare, să ia cu ea
niciunul dintre carbonele care au fost aduse anterior din interiorul Pământului procesul invers,
sub stratul limită de + 4 ° C. Trebuie să-i lase în urmă în zona de vegetație. Acest strat de
vegetație este asemănător la un sub-depozit care este furnizat continuu cu oxigen sau carboni
de sus sau de jos prin aceste procese reformative. Aceasta este limitat în adâncime de stratul
neutru geotermal de + 4 ° C. Apa care se scufunda mai departe dincolo de acest strat de
frontieră nu poate lua decât cu ea acele porțiuni de oxigen care nu pot interacționa sau nu intră
într-un proces de restructurare (oxidare), pentru lipsa prezenței carbonelor organizate
corespunzător în zona de vegetație. Datorită temperaturilor în creștere cu o adâncime în
creștere în interiorul Pământului, care ele însele sunt generate de acestea procese interactive,
oxigenul care coboară cu apa devine din ce în ce mai agresiv. Aceasta permite atât
interacțiunea, cât și recombinarea diferitelor grade de oxigen cu carbon. Aceste carbonați au
devenit, de asemenea, progresiv mai puțin complexe cu adâncime în creștere. În cele din
urmă chiar și cărbuni (carbonele într-o stare solidă de agregare) sunt descompuse și
restructurate atunci când sunt agresive oxigenul intră în contact direct cu aceștia sub presiune
ridicată (care apare simultan din cauza acestui fapt). De altfel, și noi găsiți ceva similar în
transformarea produselor alimentare în corpul nostru: această transformare are loc cu aportul
de apă și aer, și activează procesele metabolice care condiționează viața.

Pagina 20

Cu cât aceste carbonuri reconstituite și înnobilate cresc spre suprafața Pământului, cu atât
temperaturile din jur sunt mai mici deveniți cu apropierea față de stratul limită de + 4 ° C. În
timpul acestui proces, componentele de oxigen ale apelor subterane devin și ele mai puțin
agresiv. Cu cat carbonul este mai inalt, cu atat mai putin complexa trebuie sa fie grupurile de
oxigen pentru a finaliza interactiunea si viceversa. Poziția relativă a stratului de frontieră de + 4
° C variază, de asemenea, datorită fluctuațiilor temperaturilor la sol cauzate de ridicarea și
stabilirea Soarelui și alternarea anotimpurilor. În general vorbind, acest strat se află mai mult
pe zi și mai adânc noaptea. Atunci când se evaluează cauzele fluctuațiilor în masa apei
subterane, introducerea conceptului deja cunoscut al este necesar un deficit de saturație, cu
care relația dintre temperatura și conținutul de vapori de apă din atmosferă este determinat.
Condițiile climatice din Europa Centrală au caracter continental moderat și se remarcă prin
precipitații maxime în zona lunile de vară. Totuși, acest lucru este asociat cu o creștere
corespunzătoare a evaporării datorată temperaturii mai mari - astfel deficitul de saturație va fi fi
mai mare. Distribuția anuală a precipitațiilor în Europa Centrală este de 9% -13% în lunile de
vară și 4% -6% în timpul iernii luni. Conform concluziilor lui Mayer (Meteorologische Zeitung,
1887), aceste valori pentru distribuția precipitațiilor trebuie comparate cu deficiențe de
saturație de vară și de iarnă de 3mm-7mm și respectiv 0.3mm-1.0mm. Cu niveluri egale de
umiditate relativă și cu creșterea temperaturii de la -10 ° C la + 30 ° C, conținutul de apă din
atmosferă poate să crească mai mult de cincisprezece ori. Doar atunci când vor fi studiate
date privind cantitatea de precipitații și deficitul de saturație, va fi este posibil să se ajungă la
legi care guvernează fluctuațiile înălțimii mesei de apă subterană. În general vorbind, totuși, de
la aceste două componente meteorologice nu pot fi adăugate direct, nici nu se pot anula
reciproc, fluctuațiile în apele subterane trebuie, prin urmare, să depindă în principal de
interacțiunea lor reciprocă. Posibilitățile de aplicare practică a aici conformitatea decisivă cu
legea naturală cuprinde ridicarea fără efort și aproape fără cost a mesei de adâncime a apelor
subterane în deșerturi. În afară de interacțiunea mecanică a forțelor co-active în ridicarea și
scufundarea mesei subterane, un alt factor care trebuie luat este luată în considerare
interacțiunea fizică - absorbția porțiunilor de elemente de carbon și legarea carbonului gazos,
care sunt difuzate (dispersate) prin intermediul apei la o temperatură potrivită dacă sunt izolate
de lumină și de aerul exterior. Cea mai mare dispersie a lui grupurile de carbune sunt
întotdeauna prezente în imediata apropiere a unei concentrații de oxigen care are loc în aceste
condiții - ceea ce înseamnă că apa poate finaliza reconstituirea și devine matură internă. Apa
situată deasupra stratului de frontieră se acumulează în continuare cu carbonii prezenți în
zona de vegetație a Pământului, folosind o cantitate mai mare de oxigen din proces. Când se
ajunge la un anumit grad de saturație ca urmare a unei creșteri a solului temperaturile spre
suprafața solului în timpul verii, atunci trebuie să elibereze acidul carbonic, care se ridică sub
formă de bule și ajuta mecanic la ridicarea apei in capilariile solului. Această interacțiune a
forțelor este stimulată de o altă energie fizică - formează - înfundarea cu oxigen a apei
suprasaturate cu carbon, ceea ce creează o presiune negativă (vid), rezultând în ridicarea
apei. Izvoarele de munte și de munte nu izbucnesc din pământ datorită presiunii mecanice
excesive (după cum sa presupus până acum), dar datorită efectelor presiunii negative
(aspirație). În analiza finală, acestea se datorează proceselor de transformare a materialelor -
combinarea efectelor mecanice și fizice legate de necomprimarea apei la + 4 ° C. Aceasta
explică fenomenul izvoare de mare altitudine care se ridică pe vârfuri de munte sau la înălțimi
mari, care sunt cauzate să se ridice la suprafață prin acțiunea contrastante fizice. Atunci când
carbonele, a căror calitate îmbunătățește constant creșterea cu cât ele cresc, se apropie de
concentrația de oxigen prezentă în regiuni superioare ale atmosferei, ultimele rămășițe ale
apei care însoțește se cristalizează sub temperaturile joase care predomină această altitudine.
Ei coboară din nou cu oxigenul sub formă de particule microscopice de gheață. Acum se mișcă
fără un transportator și continuă să , restul de particule de carbune extrem de difuzate ajung în
cele din urmă la cea mai mare concentrație de oxigen din toate - soarele - și contribuie la
procesele organice, formative ale sistemului solar. Procesul invers are loc în adâncurile
Pământului, unde grupurile carbonice - cărbuni - deja compacte și concentrate, se descompun
sub influența celor mai agresivi oxigen. Energiile din regiunile superioare ale atmosferei, care
evoluează de la interacțiunea dintre grupurile de carbune foarte complexe și cantități mai puțin
complexe de oxigen, se întorc din nou pe Pământ prin radiații. În schimb, energiile radiante
care au fost eliberate în adâncimile Pământului sunt trase în sus. Gazul hidrogen, care devine
mai dens pe măsură ce se apropie de suprafața Pământului, oferă o rezistența la interacțiunile
prin care aceste energii sunt transformate în radiații luminoase sau termice. În această formă,
ei în sfârșit ajunge pe Pământ și contribuie la formarea organică a diferitelor forme de
vegetație. Natura proceselor care au loc adânc în interiorul Pământului este astfel încât
efectele lor sunt proiectate în direcția opusă. Radiația, lumina și căldura sunt prin urmare
omologii de anumite forme de energie care evoluează la suprafața Pământului. Vegetația
(corpurile materiale) este, de asemenea, rezultatul proceselor de restructurare care au loc în
mod continuu. Apa este peste tot implicate, iar cu ajutorul acestuia au loc interacțiunile
necesare. Orice schimbare de formă a vegetației conduce, în mod inevitabil, la modificarea
acestei transformări și dezvoltări interioare, la o modificare a condițiilor climatice - și, astfel, la
o schimbare a interiorului caracterul sângelui, apei din lume. Proprietățile sau caracterul
sângelui Pământului este condiționat de suma totală a circumstanțelor care tocmai au început
să fie luate în considerare de experții noștri. Influențele benefice sau dăunătoare ale anumitor
substanțe conținute în apa, cum ar fi clorul, amoniacul, manganul, fierul, acidul sulfuric și așa
mai departe, nu vor fi discutate aici, deoarece acestea sunt tratate destul de suficient în
literatura tehnică relevantă. Din punctul nostru de vedere, suntem în primul rând interesați de
conținutul de oxigen și de conținutul de dioxid de carbon în diferitele sale forme legate, inclusiv
sărurile sale. În diverse publicații, devine treptat evident că se acordă o atenție sporită
compușilor din apă, care se manifestă într-o anumită stare labilă. Modificările majore ale
temperaturii și influența luminii și a aerului le pot distruge forme delicate într-un interval scurt
de timp. Aceste formații, totuși, sunt ceea ce contează cu adevărat. În ceea ce privește
obișnuitele apa potabilă, acest lucru este valabil în special pentru acidul carbonic semi-legat și
cum este încorporat în bicarbonații de săruri. Cu toate acestea, acidul carbonic "necombinat"
este, de asemenea, de mare importanță, deoarece este factorul esențial care contribuie la
gustul răcoritor al

Pagina 21

bună, apă de primăvară de calitate superioară și, în calitate de "acid carbonic necombinat"
asociat, contribuie neapărat la menținerea la nivelul bicarbonatului de săruri în soluție. Peste o
anumită concentrație, conținutul de acid carbonic necombinat dă apă cu agresive și are un
efect dăunător asupra suprafețelor metalice, în special cu prezența oxigenului. Importanta
atașat la aprovizionarea sau excluderea aerului se datorează faptului că în apele subterane,
de exemplu, pirita nu se descompune dacă aerul este exclus. În momentul introducerii
oxigenului, ca rezultat al activității umane, acidul sulfuric se formează din pirită. Încercările de
a transporta anumite ape medicinale, păstrând în același timp proprietățile lor, nu au reușit
până acum. În aceste ape, a căror eficacitate se datorează, în parte, conținutului lor de anumiți
compuși instabili de fier, dovada căderii datorită intrării aerului și lumina poate fi deja detectată
- deși la prima inspecție totul pare să fi fost păstrat în apă calitativ și cantitativ. O anumită
perioadă de timp după descărcarea din gura izvorului, toate apele radioactive își pierd foarte
mult efect medicinal. Activitatea lor emanationala este cea mai mare in stadii incipiente, iar
atunci cand se desfasoara in conducte, aceasta poate fi numai menținute prin punerea în
aplicare a unor măsuri de precauție foarte specifice. Firește, acest lucru este valabil și pentru
alte tipuri de apă. În opinia profesorului Dittler, gazul radioactiv este adăugat mecanic la apa
medicinală și își pierde deja jumătate din activitatea sa patru zile. Conform lui L. Winkler,
conținutul de oxigen al apei se situează între 6 cm3 și 8 cm3 pe litru de apă, în funcție de
temperatura apei. Această cantitate este foarte ușoară în comparație cu cantitatea de dioxid
de carbon solubil într-un litru de apă, care scade de la 1500 cm3 la 1000 cm3, deoarece
temperatura crește de la + 4 ° C la + 15 ° C. În general, trebuie acordată o atenție deosebită
că concentrația de ioni de hidrogen (pH) nu scade sub 0,7 x 10 = pH7, deoarece agresivitatea
oxigenului va fi în cele din urmă defectarea conductei de alimentare. În plus, carbonații
dizolvați în apă vor fi, de asemenea, precipitați ca urmare a activității oxigenului. Experimente
efectuate pentru a determina relația dintre temperatura apei și efectele externe ale unui sistem
pur mecanic natura nu au dat rezultate satisfăcătoare. Kerner a încercat să stabilească
formule care să demonstreze că temperatura t a unui arc este a funcție de altitudine și
compoziția petrografică a lanțului montan. Astfel, în cazul izvoarelor de la baza suprafeței
morenii din Dolomiți, de exemplu, el prezintă ecuația t = 8,00 - 0,13h potrivit căreia
temperatura apei ar trebui să scadă cu aproximativ 1 ° C (1,8 ° F), cu o creștere a altitudinii de
ordinul a 200-300m (600-900ft). Cu toate acestea, J. Stiny afirmă că relația funcțională dintre
altitudine și temperatura apei nu trebuie respectată la prea rigid, deoarece sunt implicați și alți
factori, inclusiv "motilitatea aerului". Keilhack se referă la influențele de căldură active în apă în
sine, care rezultă din procesele de oxidare și de formare a hidratului. Din cauza această
funcție, aceste cantități de căldură dobândesc o importanță considerabilă. În cazul în care
carbonul apare în forma concentrată de groapă grosieră, cărbune sau cărbune brun, apare un
efect suplimentar de încălzire care este condiționat de oxidarea sau arderea cusăturilor de
cărbune în interior al Pământului. Un fenomen care se întâmplă în multe locuri se referă la
faptul că izvoarele produc apă rece și cresc mai mult în timpul verii decât în timpul iernii. Vara
există un gradient pozitiv de temperatură de la stratosfera la litosferă. În această perioadă
rece, nisipul de zăpadă oxigenat apare în lumina zilei. În timpul iernii, pe de altă parte, există
un gradient de temperatură negativ de la atmosfera spre litosferă și solul înghețat împiedică
infiltrarea apei de suprafață astfel încât deficitul de oxigen relativ apa care sa infiltrat in timpul
verii se ridica din adancimi. În ambele cazuri apa a avut ocazia să se încarce carbonii pe o
perioadă extinsă de timp, și să se restructureze și să se înnobileze în mod corespunzător sub
influența unei temperaturi adecvate, gradient, rezultând astfel că izvoarele oferă apă
excelentă. Atât durata de timp disponibilă pentru procesele de apă din înmulțirea în interiorul
Pământului și conținutul de oxigen al apei materne inițiale sunt decisive. Acest lucru se
datorează faptului că, dacă apa este mai bogată oxigenul poate atinge nivele profunde,
reconstituirea proceselor are loc într-un mod mai plin de viață. Deoarece zăpada se topi adânc
în apă straturile reci ale pământului au un conținut mai mare de oxigen decât apa de ploaie
obișnuită, rezultă, prin urmare, că apare mai rece apă vara trebuie să fie, de asemenea, de o
calitate superioară. Multe descoperiri hidraulice (văzute astăzi din punct de vedere mecanic,
cu o atenție redusă acordată aspectelor fizice) va conduce la o linie de raționament cu totul
diferită odată ce factorii fizici menționați până acum sunt luați în considerare. Rezultatul o
modalitate fundamental diferită de a privi lucrurile - din punct de vedere fizic, nu doar din punct
de vedere mecanic - este aceea a mea descoperirile nu vor fi niciodată încorporate în
complexul contemporan de opinii hidraulice. Ideile mele nu vor fi înțelese atât de mult
deoarece aderarea la actuala abordare unilaterală persistă. Acest lucru este valabil și în cazul
reglementării fluviale contemporane, în special în ceea ce privește reglementarea distrugerea
internă a caracterului apei prin utilizarea sa ca materie primă pentru mașini. Consecințele
dezastruoase provocate de forestiere moderne vor fi discutate într-un capitol separat. În ultimii
ani chiar și chimia a ajuns să-și dea seama că este total necorespunzătoare pentru a
caracteriza o cantitate de apă sau de apă medicinală cantitativ sau calitativ de către compușii
săi menționați numai ai sării. Procesele de restructurare care au loc în mod constant în Natura
pot fi ușor emulate artificial pentru a produce sănătoase, coapte apă, odată ce pot fi fabricate
formele fizice adecvate în care se pot desfășura procesele de restructurare necesare.
Schimbarea punctelor de congelare și de fierbere, evidentă în anumite tipuri de apă, a dus la
constatarea faptului că punctul de îngheț al apei soluțiile depind de numărul de molecule
conținute într-un litru de apă. Electrochimia a fost prima care a luat-o aproximativ calea
corectă, prin faptul că a început să furnizeze dovezi despre ceea ce contează cu adevărat aici.
În timp ce o soluție de multe organice substanțele (organice în sensul chimiei moderne)
conduc foarte puțin curent electric sau deloc, tocmai acele substanțe (carbonele) conținute în
diferite tipuri de apă sunt clasificate drept electroliți. Dacă dizolvarea grupărilor carbonice
caracteristice apei și apei medicinale este efectuată în mod corespunzător, poate apărea și
ionizarea fără aplicarea unui curent de joasă tensiune. Faptul că conducerea curentului electric
prin soluții apoase a fost cu succes (în care ionizarea soluțiilor saline are loc în mod natural,
fără o pierdere detectabilă de energie electrică), prevede dovada axiomei de mai sus. Acest
fenomen devine tot mai ușor de înțeles și, de asemenea, câștigă în valoare practică atunci
când se ia în considerare explicația privind natura reală a energiei electrice. În timp ce metoda
descrierii apei prin specificarea sărurilor în forma lor disociată este cu siguranță un mic pas
înainte, altul procesele energetice care au loc în apă sunt încă departe de a fi epuizate.
Explicarea acestor procese se va schimba radical

Pagina 22

gândirea contemporană și vor permite aplicarea practică a energiei electrice, oferind omenirii o
posibilitate neîncetată dezvoltare. Aparatul pentru prepararea și producerea de apă potabilă
sănătoasă (vezi figura 9) nu poate fi descris în prezent în mai mult detaliu din motive de
brevet. În afară de aceasta, mijloacele de producere a altor forme de energie direct de la apă,
într-un fizico-mecanic ar trebui, oricum, să fie evident. Dacă oamenii noștri de știință ar fi luat
Natura ca profesor, în loc să-și urmărească cu consecvență și cu încăpățânare propriile
scopuri, am face-o fără îndoială că am fost cruțați de nenorocirea noastră prezentă. Este
timpul să facem multe greșeli și erori făcute până acum (unele dintre acestea au avut loc
recent, în timp ce altele au acumulat din epoca anterioară) ar trebui să fie rectificat cât mai
repede posibil în interesul unui din ce în ce mai prost. Orice întârziere nefavorabilă în această
schimbare necesară a abordării nu poate fi contrazisă. Așteptați până la științifice greu dispus
să se adapteze laborios la noile linii directoare.

Pagina 23
Aparat pentru prepararea apei de calitate superioară (schiță)
Aparate pentru prepararea apei de înaltă calitate (fotografia)
Pagina 24

Apa în ritual, în viață și în medicină Următoarea secțiune se referă la implicațiile profunde ale
apei în viața și ritualul strămoșilor noștri și ia forma unei cercetarea simbolismului istoric,
împrumutat în parte din lucrările lui Martin Ninck, Norden, Weinhold și alții. Având puțin sau
deloc timp pentru calmul interior sau contemplarea istoriei dezvoltării umane, oamenii moderni
văd în mod natural apa ca o substanță chimică pură, adecvată nevoilor noastre fizice ca apă
de îmbăiere și care are o valoare pur practică ca forță motrice pentru centralele noastre
electrice. Strămoșii noștri au privit apa dintr-un punct complet diferit, văzând-o ca sursa tuturor
viaţă. Multe legende și transmisiuni din mitologia diferitelor popoare anterioare ascund un
înțeles mult mai profund decât este de obicei atribuite lor de către descendenții lor mai
raționali, dar mai puțin profund gânditori. Punctul de vedere exprimat în explicațiile mele, că
apa trebuie considerată sângele Pământului, își găsește paralela în multe puncte în închinarea
strămoșilor noștri. Diferitele zicări și descrieri fac referire la sângele mamei, la laptele mamei și
la lacrimile materne vechea noastră Mama Pământ. Chiar și lingvistica modernă datorează
mult simbolismului epocilor anterioare. Prin urmare, nu este un accident că cuvântul
`primăvară` are o conotație feminină. Cifrele zeițelor de apă, nimfele, sunt întotdeauna cuplate
cu povești de iubire. Nimfii sunt pregătiți în permanență pentru a da naștere, așa cum spunea
și Goethe despre izvorul din Faust: "Pentru o primăvară abur cu cântece de dragoste este în
mod constant renăscut." Wuttke-Meyer citează de asemenea următorul vechi obicei german în
legătură cu fertilitatea izvoarelor. Când mergeți la un izvor pentru prima dată, fiecare femeie
însărcinată trebuia să o "arde" aruncând o monedă, altfel s-ar fi uscat. În afară de izvoare,
râuri și lacurile au fost, de asemenea, foarte venerate în ritualurile antici. Chiar și astăzi
constatăm că caracteristicile distinctive ale râurile principale sunt portretizate alegoric de
zeitățile lor tutelare. Conform dacă apa se află în mișcare sau în repaus, va fi a atribuit fie o
potență de fertilitate masculină sau feminină. În "Istoria religiei" de la Chant de la Sauss,
descoperim că vechiul Egiptenii au crezut că Nunul ur-apă este posedat de o putere duală. În
odea sa lirică, Dumnezeu, Natura și Cosmos, Goethe scrie: Acolo, unde apa se împarte în
două, Viața este liberă, desfășurându-și domeniul, Și în a ieși din sursa ei, Apelor
binecuvântate cu forță vitală, vie. Sunt fiare de turmă, o sete de flori, Crețurile de mijloc și
arbori cu frunze.

Pagina 25

Și în Faust, același prinț german de poezie a declarat: Sunteți surse ale vieții, peste care
atârnă Raiul și Pământul, iesi inaintea ta, te infiltrezi! Pentru a explica importanța apei în
medicină, ar fi mai bine să permiteți unui medic care este încă legat de Natură să vorbească
se. Dr. Schew scrie: "În natura lucrurilor, apa este cea mai mare putere a energiei. Este cea
mai invigorantă și, în același timp, cea mai puternică dintre toate tonicele. În acest sens, nu
există nimic asemănător în întreaga lume ". În cartea sa despre metodele naturale de
vindecare, FE Bilz lasă marelui poet să exprime acest punct: "Această vastă întindere a apei -
oceanul - este respirația condensată a lui Dumnezeu, fără de care toți ar fi doar o masă rece și
goală rocă. Este o respirație care a înzestrat Pământul cu fertilitate, frumusețe și viață. " Rolul
pe care îl joacă apa în constituția corpului uman este faptul că corpul constă din până la 90%
apă. Este mult mai ușor pentru ființele umane și animalele să meargă fără hrană pentru o
perioadă lungă de timp decât să nu meargă fără apă. Persoana obișnuită poate supraviețuiesc
timp de trei săptămâni fără hrană și apă. Cu toate acestea, în cazul în care apa conținând o
anumită cantitate de nutrienți în materie și material formă energetică este beat, atunci o astfel
de persoană poate dura mult mai mult. Un doctor McNaughton spune despre un nebun care a
reușit supraviețuiți timp de 53 de zile numai pe apă. Astăzi, oamenii moderni civilizați beau apă
predominantă. Drept urmare, ei au renunțat în mare măsură la consumul de apă toate
acestea, provocând astfel daune serioase corpului. Dr. Munde scrie: "Anchetele recente
efectuate de Genth, Bequerel și alții arată că o creștere a descărcării de gunoaie rezultă dintr-
o creștere a consumului de apă în organism, în timp ce un aport redus de apă are ca rezultat o
mai mare condensare a acesteia, și o cantitate mai mare de uric acid în urină - fapt la care cei
care au suferit de gută ar trebui să ia aminte. Așa cum se poate determina prin compararea
diferitelor medicale experimente, există o anumită cantitate optimă de apă pentru fiecare
individ, ceea ce ridică foarte mult cota solidă materie în urină. " În concluzie, ar trebui să
atragem atenția asupra faptului că oamenii care beau în mod constant apă bună și sănătoasă
au, de asemenea, un apetit bun și, prin urmare, probabil să rămână mai sănătos. Concluzie
Deși explicațiile anterioare s-ar putea să fi fost exprimate în termeni destul de aspru, acest
lucru se face în interesul public. Pericolul va fi creșterea zilnică ar trebui să continue să se
aplice metode contemporane. Dacă acțiunea determinată nu este luată rapid, atunci condițiile
haotice va apărea în mod inevitabil într-un timp foarte scurt. Nu există absolut niciun moment
de pierdut. Este de înțeles că experții noștri hidraulici nu se bucură de revelația nemiloasă a
acestei stări deplorabile. In orice caz, acest lucru nu modifică faptele. Numeroase încercări din
ultima vreme de a-mi retrăge disertațiile de informare din partea mea publicul prin eliminarea
articolelor relevante din cărți, ziare și periodice este copilăresc. Făcând astfel, ei se vor asigura
că fac eforturi mai mari de a plasa aceste expuneri în fața publicului. Astfel de încercări
demonstrează doar o anumită slăbiciune, și în orice caz sunt doar dovada lipsei de îndoială a
ceea ce am afirmat. Proteste frecvente că "se practică metode contemporane la nivel mondial
și, prin urmare, nu poate fi greșit "înseamnă absolut nimic. În cel mai bun caz, ele servesc doar
pentru a explica de ce întreaga lume este în așa ceva un stat îngrozitor. În această situație,
cea mai bună strategie poate fi doar un atac nemilos, în care toate părțile au dreptul în orice
moment dreptul la apărare și respingere. Toți cei care doresc să perpetueze statu-quo-ul din
teama de a-și pierde locul de muncă ar trebui să aibă în vedere faptul că existența bazată pe
fundații false nu poate fi menținută pe termen lung. Aceasta este, chiar și atunci când pare să
fie garantată de securitatea deoarece un popor sărac nu plătește impozite și, prin urmare, nu
își poate permite o birocrație scumpă. Când se îmbolnăvesc, aceia care continuă să creadă că
apa este o substanță fără viață trebuie să fie controlată de formule matematice singur, apoi
cheamă un geniu matematic la bolnavul lor în loc de medic. Semenii lor vor fi scutiți de astfel
de îngust- gânditori cât mai repede posibil. Din păcate, a fost găsită "sistematizarea", care de
multe ori guvernează metodele noastre de lucru în zilele noastre o mai mare favoare decât
este bună. Astăzi, expresia "gândire logică" sau "gândire matematică pregătită" ascunde un
intelectual pur incapacitate sau inerție mentală. De departe, cel mai mare număr de
descoperiri și invenții nu au fost făcute pe căile traversate oamenii de știință, de multe ori la
uimirea lor, dacă nu la marele lor nemulțumire. Progresul general al lumii este cauzat de o
anumită măsură nemulțumirea, ale cărei faze caracteristice sunt revoluțiile sau războaiele. În
mod similar, progresele majore în domeniul intelectului sunt adus de gânditori revoluționari. O
anumită miopie a câștigat teren chiar și în metodele empirice practicate în institutele de
cercetare hidraulice contemporane. oameni încă se agață disperat de apariția exterioară a
unui fenomen dat, nereușind astfel să studieze natura mult mai importantă a acestuia
procesele interne. Într-adevăr, printre cei din acest domeniu care sunt responsabili există unii
care au recunoscut deja limitate valoarea acestor observații pur superficiale. Cu toate acestea,
din motive de securitate a locului de muncă, aceștia, din păcate, continuă să respecte tradiția.
Există mulți indivizi lacomi care cred că apa, petrolul, cărbunele și alte substanțe prețioase pot
fi rupte de pe Pământ cu impunitate. Preocupați numai de propria lor bunăstare, sunt destul de
pregătiți să creeze o piață neagră nu numai în produsele alimentare, ci și în apă destinată atât
pentru bogați, cât și pentru săraci. Astfel de persoane ar trebui să fie avertizate că va aduce
disperarea masei mari a poporului despre un sfârșit mult mai devreme față de eforturile
egoiste pe care le-ar fi putut vreodată să le prevadă. Toți ceilalți, în special tinerii noștri, ar
trebui cooperează ca o primă prioritate în refacerea pădurii noastre indigene, și, prin aceasta,
restaurarea apei sănătoase Pământ. Atunci toți vom putea supraviețui și omenirea va continua
să existe. În acest an (1933) trebuie amintit ca a saptea aniversare a lui Alfred Nobel (1833-
1896), chimist și inginer suedez,

Pagina 26

care a devenit milionar prin invenția dinamitului în 1866. A deveni conștient de consecințele
tragice ale invenției sale a cu câțiva ani înainte de moartea sa, a înființat Fundația Nobel, fără
îndoială, în dorința de a face amendă pentru răul groaznic pe care la avut cauzate. Milioane de
vieți omenești au căzut victime acestui dispozitiv înfricoșător de distrugere și de război. Mai
multe milioane, poate chiar întregi rase, vor fi totuși jefuiți de viețile lor, de existența lor, dacă
omenirea continuă să se folosească de astfel de invenții. Nu este unic pentru ca omenirea să
treacă prin trasee greoaie și deseori periculoase înainte de a ajunge la o mai bună înțelegere a
unei chestiuni. Dacă studiem articolul lui Gilbhart, care a apărut în secțiunea de afaceri a
Deutsche Zeitung (numărul 242, 1933), vedem că Guvernul german este acum în curs de
rectificare a unei greșeli serioase comise cu aproximativ o sută de ani în urmă. A cauzat
probabil chiar mai mult rău decât utilizarea explozivilor în războiul modern. Acest articol a fost
intitulat "Silvicultură nouă". Oamenii de știință au fost de mult timp conștient de faptul că multe
dintre practicile din domeniul forestier modern sunt nesănătoase și că pădurile noastre au
scăzut în calitate de la introducerea metodele științifice forestiere în jurul valorii de mijlocul
secolului trecut. Cu toate acestea, până acum nu au reușit să demonstreze curajul necesar
pentru a fi proprietari până la greșelile lor. Odată cu interzicerea tăierii clare sa obținut mult,
dar nu tot ce este necesar. Acesta a fost doar pentru a câștiga timp pentru a-și proteja locurile
de muncă, sau cel puțin pentru a prevedea vârsta lor înaintată în detrimentul întreprinderii
publicul larg. Cu toate acestea, nu va reuși, deoarece va fi studiată în așa fel încât fiecare elev
să înțeleagă ce răul groaznic a fost împins pe întreaga rasă umană de știința forestieră
presupusă de pădure, ca urmare a ignorării faptelor reale. același lucru se aplică în mod egal
agriculturii moderne și altor realizări contemporane. În ceea ce privește armamentul și
pregătirile pentru război, este posibil să se facă inofensive toate bombardierele, baloanele de
gaz dirijabile și chiar gazele și grenade umplute cu explozivi prin cele mai simple mijloace.
Toate celelalte arme de război vor deveni ca și jucăriile copiilor o dată cu omenirea înțelege pe
deplin energiile care dorm în apă. În acest sens, va fi de asemenea acordată o egală atenție
pentru a se asigura că toată lumea învață cum să folosiți aceste forțe. Căci dacă umanitatea
are cu adevărat intenția de a se autodistruge prin folosirea forței, atunci ar trebui să aibă
mijloacele necesare pus la dispoziția sa, astfel încât să poată îndeplini această dorință cât mai
repede posibil. Acest lucru ar trebui să lase cititorul să aibă sentimente mixte. Ar trebui să fie
destul de evident că, având în vedere multe observații fără îndoială corecte și indicii bine
întemeiate, nu ar trebui să fie necesară atacarea științei și a tehnologiei la fel de violent cum
au fost atacați aici. Din nefericire, totuși, atacul este absolut necesar, pentru că ar fi absolut
inutil să căutăm orice altă legătură utilă în acest sens direcţie. Următoarele explicații, care vor
fi elaborate mai departe în publicațiile ulterioare, ar trebui să furnizeze suficiente dovezi ale
imposibilității a unui compromis sau a încorporării în edificiul științific existent a descoperirilor
atinse aici. Erorile lui știința contemporană și daunele cauzate de tehnologia de astăzi sunt
prea mari. Cu prezentul (1933) consumul de cărbune și petrol la un nivel de două mii de
milioane de tone pe an, momentul în care această sursă importantă de energie va fi epuizat
este venind îngrijorător mai aproape. În câteva secole, după cum a calculat știința, ultimele
rezerve de petrol vor fi fost extrase din Pământ. Dacă vom continua să ne ocupăm în același
mod vechi, va trebui să căutăm alte surse de energie de la pierderea acestora energiile ar
semnala sfârșitul civilizației noastre. Știința se străduiește cu sinceritate să descopere noi
forme de energie și, de asemenea, consideră că acestea pot fi obținute prin cercetarea
cosmică energii. Cu toate acestea, această urmărire demonstrează nu numai o tendință
aproape nelimitată în gândire, ci oferă, de asemenea, dovada incontestabilă a capacitatea și
eforturile științifice. Pentru a pune-o usor, ele pot fi descrise ca fiind utopice. O știință posedată
de astfel de obiective nu pot fi luate în serios și nu pot pretinde dreptul la un rol de conducere
în soarta omenirii. Direcția indicată mai devreme este departe de a fi singura corectă. Cu toate
acestea, este mai aproape de adevăr și este astfel capabil să arunce dezvăluind lumină
asupra acestor concepții greșite, deoarece constatarea celui mai pur adevăr este un scop
neatins pentru umanitate și voință probabil să rămână așa. Ideea de a folosi energii alternative
(cosmice) odată ce toate rezervele de cărbune, petrol și lemn au fost epuizată este atât de
absurdă încât numai aceasta condamnă întreaga știință. Temperaturile care predomină în
interiorul Pământului sunt produsul interacțiunilor care au loc între carbonele conținute în
Pământ și oxigen antrenate prin infiltrarea apei. Ultimele rezerve de carbohidrați extrem de
organizate au fost în cele din urmă eliminate de pe Pământ, aceste procese interactive nu mai
puteau avea loc și Pământul s-ar răci. Deoarece este practic imposibil pentru a îndepărta toate
carbonurile de pe Pământ, totuși, aceste fenomene de răcire pot să apară doar într-o măsură
proporțională cu gravitatea de perturbare a acestor interacțiuni interioare. Aceste tulburări sunt
cauzate de îndepărtarea carbonelor sau de ventilarea Pământului. Conform legislației naturale,
efectele actualelor intruziuni tehnologice și industriale în Pământ trebuie, prin urmare, să
conducă la urmatoarele rezultate: În cazul în care există diverse influențe externe, cum ar fi
găurile, puțurile profunde, arborii și minele deschise, extracția excesivă a cărbunelui, metalelor
și mineralele, toate acționează pentru a inhiba aceste interacțiuni, ele vor provoca o răcire a
crustei Pământului. Atmosfera se va răci, de asemenea, ca o consecință. Aceste cauze, care
asigură o acumulare excesivă de oxigen în atmosferă, trebuie, de asemenea, să aibă ca
rezultat concentrare datorită influenței frigului. În decursul timpului straturile de aer vor fi
supuse, în mod normal, presiunii atmosferice scăzute deveni mai greu în absența unor grupări
de carbon. Aceste straturi se vor scufunda în jos, supra-saturând ambele vapori și hidrosfera
fluidă cu oxigen. Dacă acum, după ce s-a saturat cu oxigen și greu, această apă reușește prin
infiltrarea în straturi mai profunde ale geosferei, în zona carbonului de exemplu, apoi sub
temperaturile înalte predominante oxigenul însoțitor va declanșa evenimentele oxidative pline
de viață. Efectul cumulativ al acestora va rezulta inițial în explozii, erupții sau cutremure
localizate și, ulterior, în rupturi de suprafata Pamantului. Acest lucru va provoca eliberarea
bruscă și creșterea elevatoarelor de carbune gazoase. Aceste relativ elementare substanțele
vor interacționa mai întâi cu oxigenul atmosferic numai la altitudini mari, iar în diferite zone
fierbinți va declanșa o zonă regională redistribuire, provocând vrăji bruște și mișcarea unor
curenți de aer mai puternici sau mai slabi. În zonele ecuatoriale, ascensiunea acestor
carbonuri va fi sporită prin reflectarea mai puternică a căldurii. În anumite circumstanțe
efectele reciproce provocate astfel pot deveni atât de mari și atât de agresive încât zona de
interacțiune în nivelele inferioare ale atmosfera se extinde în jos sub formă de nori în formă de
pâlnie. Aceasta duce la formarea generală a tornadelor și a celor violenți furtuni ciclonice care
au fost cunoscute de mult în regiunile ecuatoriale. Prin aceste interacțiuni puternice, vaporii de
apă vor fi forțați în concentrații localizate, având ca rezultat formarea unor furtuni puternice și
apariția unor erupții de nori. În afară de mare cantitățile de carbon, cantități substanțiale de
vapori de apă sunt, de asemenea, expulzați în atmosferă în timpul erupțiilor puternice, oferind

Pagina 27

creșterea rezistenței la energia radiantă a Soarelui și, prin urmare, la creșterea căldurii (prin
funcția de absorbție a căldurii a atmosferei vapori de apă). Continuarea acestui fenomen este
o bogăție de vegetație de scurtă durată, luxuriantă (un succes agricol fals), în care consumul
de carbon gazos (dioxid de carbon) este intensificat. Cu toate acestea, aceste substanțe nu
mai pot fi produse de pe piață Interiorul pământului în proporțiile necesare și regulate. Aceasta
duce la o scădere calitativă a diferitelor forme de vegetație și la a descompunerea dynagens
reflectate înapoi de către Soare, și anume la o răcire sistematică și, prin urmare, la
inaugurarea unui noua epoca de gheata. Aceste evoluții vor fi în curând generate de activitățile
devastatoare ale celor implicați în silvicultură, agricultură, gestionarea resurselor de apă și a
resurselor energetice, deoarece, ca urmare a modului lor de a privi lucrurile în mod
predominant unilateral, regularitatea din ciclul apei va fi inhibată, iar cu ea ciclul energetic și
fluxul ascendent de carbonuri. Așa cum am menționat deja, este inevitabil că practicile
absurde actuale ale umanității vor aduce o scădere a calității dynagenelor reflectate de Soare.
În cele din urmă, prin stoparea proceselor oxidative din atmosferă, generarea de căldură va fi,
de asemenea, redusă. Astfel, se poate afirma în mod corect că următoarea epocă de gheață
va fi practic trasă de știința și tehnologia contemporană. Pentru asta motivul că manifestările
declinului economic, cunoscute peste tot în lume, trebuie să țină pasul logic cu avansul
tehnologie. Această stare de lucruri se va înrăutăți în același ritm ca și sursele de energie
necesare pentru a menține progresul tehnologic sunt îndepărtate de pe Pământ. Cu cât
progresele pe care le obținem în domeniul tehnologiei sunt mai mari, cu atât mai profund vom
fi și trebuie să se scufunde din punct de vedere cultural și cultural punct de vedere economic.
Cu toate acestea, acest lucru nu este sfârșitul problemei! Cu reducerea proceselor oxidative
absolut esențiale în Pământ, agregatele enorme de apă trebuie să se facă aparent, inițial în
atmosferă și ulterior pe Pământ, deoarece în nici un caz nu poate fi asimilat sau reconstituit.
Acum puternic suprasaturat cu oxigen și sărac în carbon, asta apă, care se infiltrează în
Pământ sau se evaporă repede și creează în atmosferă, își va punctul de îngheț din cauza
absenței partenerului său, a cărbunelui. Aceasta are ca rezultat o schimbare inevitabilă și
fundamentală în general condiții climatice. În plus, atunci când potențialul apelor subterane,
care posedă acum o încărcătură unipolară, a fost redus prin lipsa de carbon, este forțat să se
scufunde în adâncimi unde carbonurile ar putea fi prezente în cele din urmă. Acolo își schimbă
punctul de fierbere, se oxidează prematur și generează erupții violente. Odată cu dărâmarea
finală a apei, toată vegetația va dispărea treptat în același mod ca și cea a apărut o dată. După
apariția unor catastrofe imense, care se vor manifesta sub formă de cutremure, izbucniri de
nori, vânturi și așa mai departe, zona de vegetație, conform legii naturale, va fi încet, dar sigur
acoperită cu gheață. Delugurile și inundațiile catastrofale sunt deja în creștere peste tot astăzi,
la care aproximativ 20 de milioane de oameni trăiesc va deveni victimă. În prezent, acestea
sunt doar evenimente inofensive în comparație cu dezastrele care pot fi așteptate în viitor.
Acestea trebuie în mod inevitabil, dacă umanitatea continuă să se lase călăuzită și controlată
de știința contemporană. Ca un exemplu, explicația prezentă pentru formarea ploii este atât de
incompletă încât este greu de crezut cum o astfel de ipoteză ar fi putut fi susținută de atâtea
secole. Știința explică originea ploii ca fiind condensarea vaporilor de apă atmosferici datorită
prezenței frigului. Această explicație este aproximativ adevărată în sensul său cel mai larg, dar
în final se descrie de fapt doar un efect secundar foarte neimportant. Chiar și formarea ploii, ca
dovadă a experimentelor elementare, trebuie atribuită în primul rând la interacțiunile de mai
sus. Acestea pot apărea numai atunci când carbonul ascendent se intersectează cu grupurile
descendente de oxigen atașate particule microscopice de gheață. Dacă vederea științifică este
corectă, atunci în straturile superioare ale atmosferei ar trebui să plouă iarna și zăpada în
timpul verii, deoarece este bine cunoscut faptul că temperaturile aerului și solului schimbă
locurile între ele cu alternanța anotimpurilor. Având în vedere evenimentele descrise doar în
linii generale, există o singură opțiune practică rămasă. Asta înseamnă a face omenirea fie
suspecte, fie rebele. Numai astfel, la ora unsprezece, va fi totusi posibil sa declansezi impulsul
necesar spre recunoașterea pericolului inimaginabil care există. Acesta este un pericol care
astăzi amenință o umanitate hărțuită indiferent de rasă sau națiune. Există oameni, înzestrați
cu o lipsă de credință dată de Dumnezeu, care ne-au adus la acest teribil impas și ne-ar duce
și noi în haos. În afară de acestea, ar trebui să existe oameni cu suficientă sensibilitate
umanitară pentru a preveni copiii noștri să fie condamnați necontenit în astfel de cataclismuri
îngrozitoare. Posibil rămâne să rupi legătura cu ochii din ochii lui persoane sensibile și cu
ajutorul lor, să întreprindă o încercare de salvare. Tinerii noștri ar susține fără îndoială energic
acest lucru deoarece viitorul lor este în joc. Nu există un remediu pe bază de plante pentru
prostie și, prin urmare, inconștient nebunul nu poate fi cu greu chemat la răspundere. Cu toate
acestea, dacă cauzele declinului care apar peste tot sunt recunoscute pentru ceea ce sunt cu
adevărat, atunci orice continuarea acestor practici perverse, care conduc conștient toată
omenirea spre dezastru, ar fi fără îndoială considerat un act criminal. Conform legii naturale,
perturbarea sistematică a balanței de apă se va produce în mod credibil ca o consecință a
curentului industriale, tehnologice și economice, conducând la suprimarea tot mai mare a
interacțiunilor care condiționează toate viața în natură. Rezultatul logic al încetării proceselor
oxidative care apar între substanțele formative de bază este o din ce în ce mai răspândită
răcire și dezolare a zonei de vegetație cu toate hrănirea. Dacă actualul modi operandi continuă
să fie aplicate, apoi, în afară de apariția bolilor și a degenerării, foametea la nivel mondial
trebuie să urmeze în mod inevitabil. Perspectivele obținute din explicațiile precedente trebuie
să ne forțeze la următoarea decizie. Renunțăm la daunele grave realizările științei și
tehnologiei contemporane și lăsăm stăpânitorii noștri intelectuali dominați ai puterii lor.
Alternativ, noi permiteți-le, încetul cu încetul, să ne scape de a noastră și de orice truc din carte
care să ne pună pe gheață (în adevăratul sens al termenului). In acest din punct de vedere
științific, conservată, vom fi păstrați atât timp cât este posibil. Cel puțin vom face în cele din
urmă, o umanitate viitoare cu produsul final preventiv al unei "culturi" abandonate.

Viktor Schauberger - Viena, noiembrie 1933.