Sunteți pe pagina 1din 5

BIBLIOTECA MUNICIPALA PASCANI LICEUL TEORETIC,,MIRON COSTIN’’PASCANI

PARTENERIAT EDUCATIONAL

,, File de viata - file de carte’

2010-2014
COORDONATORI :
Carmen Pasat
Cojocaru Mihaela

TITLUL PROIECTULUI : ,, File de viata - file de carte’

1
ARGUMENT : Intr-o lume dinamica , surprinzatoare, aflata intr-o continua schimbare,
e necesar sa constientizam (oportunitate implicarii) in procesul de formare al copiilor.
Comunitatea locala are privilegiul de a-si pune o amprenta substantiala pe construirea
viitoarei personalitati a copiilor. Pe langa gradinita, familie, scoala, primarie, biserica, politie,
Biblioteca Municipala Pascani, incurajeaza si sustine scoala in realizarea obiectivelor
prioritare: pregatirea copiilor pentru o integrare sociala adecvata, pentru o integrare scolara
rapida. Iata motivul pentru care am salutat si in acelasi timp am raspuns pozitiv ofertei
prezentate de Biblioteca Municipala Pascani in noul proiect de parteneriat.
SCOPUL PROIECTULUI :
-familiarizarea cu institutia locala;
-constientizarea importantei utilizarii unei biblioteci; trezirea interesului pentru alcatuirea
unei biblioteci a claselor cu sprijinul parintilor;
-dezvoltare exprimarii orale, a creativitatii si expresivitatii limbajului;
-dezvoltarea capacitatii de intelegere si transmitere de intentii, ganduri, semnificatii mijlocite
de limbajul oral si scris;
-folosirea calculatoarelor, pentru cautarea unor materiale, in vederea realizarii unor actiuni in
completare, etc.

OBIECTIVE:
O1 – să înţeleagă rolul cărţii în viaţa omului;
O2 – să înţeleagă rolul bibliotecii şi să utilizeze serviciile acesteia;
O3 – să desfăşoare un program intensiv de lectură a unor cărţi cu diferite tipuri de texte;
O4 – să fie capabil să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile, interesele fiecăruia;
O5 – să aibă acces la diferite cărţi şi materiale din bibliotecă, dar si a calculatoarelor;
O6 – să cunoască rolul sălii de lectură şi să efectueze lectura unor materiale în incinta ei;
O7 – să interpreteze texte în versuri, dramatice;
O8 – să interpreteze texte literare transpuse muzical;
O9 – să realizeze programe artistice,vizionari de filme si materiale documentare;
O10 –sa organizeze o biblioteca a clasei;
O11 –să contribuie la mărirea fondului de carte al bibliotecii municipale.

PARTI IMPLICATE: Biblioteca Municipala Pascani, reprezentata de doamna director


Cojocaru Mihaela si respectiv Liceul Teoretic,,Miron Costin’’ Pascani reprezentat de doamna
director Apostol Carmen si prin clasa I A, coordonator inv. Pasat Carmen, clasa a III-a D
reprezentata de coordonator Tarcan Mariana si clasa aII-a C, coordonator Nechifor Anica .

OBLIGATIILE PARTILOR

BIBLIOTECA MUNICIPALA PASCANI


-punerea la dispozitie a salilor de lectura in vederea desfasurarii proiectului;
-asigurarea unui necesar de materiale in functie de activitati;
-colaborarea directa cu persoanele implicate din partea scolii;

LICEUL TEORETIC,,MIRON COSTIN’’PASCANI

2
-punerea la dispozitie a bibliotecii scolii in vederea desfasurarii unor actiuni;
-realizarea unor mape documentare cu materiale informative, fotografii, filme, lucrari ale
copiilor, care sa ilustreze finalitatile colaborarii;
-colaborarea directa cu persoanele implicate din partea bibliotecii;
-antrenatea familiilor elevilor la activitatile desfasurate.

OBLIGATII COMUNE: -respectarea termenelor actiunilor

DURATA PROIECTULUI: 1 sept.2010 – 1 iunie 2014

GRUP TINTA: – elevii celor doua clase;


- parinti;
– comunitatea educationala si locala

RESURSELE PROIECTULUI

RESURSE UMANE: - clasa I A cu un efectiv de 30 elevi;


- clasa aIII-a D cu un efectiv de 22 elevi;
- clasa a II-aC cu un efectiv de 24 elevi;
-coordonatori : : inv.Carmen Pasat
inv. Mariana Tarcan
bibliotecar Cojocaru Mihaela

- membri: inv.Nechifor Anica

RESURSE MATERIALE : - carti, reviste, pliante, papusi marionete;


- CD-uri audio, camera video, calculatoare;
- foi de hartie, creioane colorate, carioca, acuarele, pensule;
RESURSE FINANCIARE : bugetul minim alocat derularii proiectului, care provine din
sponsorizarile realizate de parintii copiilor.

LOCUL DE DESFASURARE : Biblioteca Municipala Pascani, biblioteca scolara a liceului;

MEDIATIZAREA PROIECTULUI :In cadrul sedintelor cu parintii;

EVALUAREA PROIECTULUI : vizionari de filme din timpul actiunilor, expozitii, album


foto, inregistrare video, premise de intrare la biblioteca.

Liceul Teoretic,,Miron Costin’’Pascani Biblioteca Municipala Pascani


NR............/........................................ NR..................../.........................

3
PROTOCOL DE COLABORARE IN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIONAL

,, File de viata - file de carte’


Incheiat astazi, 19 X 2010 intre:

Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Pascani, judetul Iasi , reprezentat prin doamna
director, profesor Apostol Carmen Elena si
Biblioteca Municipala Pascani, reprezentata prin doamna director Cojocaru Mihaela.

Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare intre cele doua institutii,
ai caror beneficiari sunt elevii. De asemeni, proiectul promovează interdisciplinaritatea, noile
educaţii, colaborarea, prietenia, toleranţa si lucrul în echipă si are ca scop final realizarea unor
legaturi eficiente in scopul demultiplicarii experientei castigate, regasind valorile copilariei.
In acest sens, elevii din clasele: I A, coordonator inv. Pasat Carmen, a III-a D coordonator
inv. Tarcan Mariana, si a II-a C, inv. Nechifor Anica, ai Liceului Teoretic ,,Miron
Costin’’Pascani, vor desfasura activitatile stabilite de comun acord in proiect, urmarind
realizarea obiectivelor.
Liceul Teoretic,,Miron Costin’’Pascani, Iasi, prin coordonatorul de proiect Pasat Carmen,
va informa, indruma, urmari, monitoriza si va participa la evaluarea finala, popularizand
rezultatele.
Biblioteca Municipala Pascani se obilga sa:
- puna la dispozitie a salilor de lectura in vederea desfasurarii proiectului;
- asigurarea unui necesar de materiale in functie de activitati;
- colaborarea directa cu persoanele implicate din partea scolii;
Liceul Teorectic,,Miron costin’’Pascani se obliga sa:
- puna la dispozitie biblioteca scolii, clubul sau sala de sport a liceului, in vederea
desfasurarii unor actiuni;
- realizarea unor mape documentare cu materiale informative, fotografii, filme, lucrari
ale copiilor, care sa ilustreze finalitatile colaborarii;
- colaborarea directa cu persoanele implicate din partea bibliotecii;
- antrenatea familiilor elevilor la activitatile desfasurate.
Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare.

Liceul Teoretic,,Miron Costin’’ Pascani Biblioteca Municipala Pascani


Director, Director,
Prof. Apostol Carmen Cojocaru Mihaela

4
Grafic cu activitatile propuse in anul scolar 2010-2011
Nr. Ob. Denumirea Conţinuturi Resurse Luna
crt. activităţii -detalieri- Loc de
desfasurare
1 O1 Povestea unei • cum se face o carte; • conversaţia
O3 carti • cartea de-a lungul timpului; • explicaţia Sala de lectura aprilie
• structura unei cărţi; •munca cu diferite a scolii
• varietatea textelor; cărţi
• curiozităţi din lumea cărţii; • activitate
• lectura unor texte despre carte. frontală,
individuală
2 O2 La Biblioteca • vizitarea bibliotecii • conversaţia
O4 Municipala municipale; • explicaţia Biblioteca ianuarie
O6 • vizitarea sălii destinate • exerciţiul Municipala
copiilor; • demonstraţia
• vizitarea sălii de lectură;
• prezentarea serviciilor pe care
le prestează biblioteca;
• informare privind condiţiile
acceptării împrumutului de
carte;
• tehnici de aşezare a cărţilor în
bibliotecă.
3 O2 ,,Zilele M. *Insemnatatea pentru orasul Biblioteca noiembrie
Sadoveanu’’ nostru a personalitatii • conversaţia Municipala
scriitorului; • explicaţia
*Cateva date biografice; • activitate
*Ce stim despre opera marelui individuală
scriitor;
*Vizionarea
filmului,,Dumbrava minunata’’
4 O1 Călătorie în • împrumut de carte; • vizită Biblioteca scolii februarie
O2 lumea cărţii • lecturarea unor basme de catre • conversaţia
O5 mari artisti,,Ursul pacalit de • explicaţia
vulpe’’auditie • prezentarea
• expunerea
5 O7 Cel mai bun • memorarea versurilor; • activitate
recitator • prezentarea la concurs; individuală, Sala de teatru a martie
-concurs- • premierea recitatorilor; frontală, de grup liceului
(poezii despre *expozitie de desene si felicitari • conversaţia
mamă) dedicate femeilor •concursul

8 O10 Prietena mea, • organizarea bibliotecii clasei • activitate Biblioteca iunie


cartea • donaţie de carte la biblioteca individuală Municipala
municipală • activitate în
echipă