Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica

Comuna Radovanu, judetul Calarasi


Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
http://www.scoalaradovanu.ro

ATRIBUTIUNILE CADRELOR DIDACTICE IN CADRUL COMISIEI


DIRIGINTI 2017-2018

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE ATRIBUTIUNI


1. MINCIUNA GETA Intocmeste documentele
comisiei,stabileste impreuna
cu celelalte cadre
activitatile.

2. LUCA DORINA Raspunde de activitatile


extracurriculare desfasurate
de fiecare clasa.

3. CRACIUN ALINA Intocmeste procesul verbal


la fiecare activitate.

4. DUMITRACHE MIRELA Pune la curent dirigintii cu


sarcinile in cadrul comisiei
CEAC.

5. BARBU FLORINA Intocmeste convocatorul


pentru activitatile
desfasurate.

6. ALEXE ANGELA Comunica dirigintilor


hotararile CA.

Responsabil comisie,

Geta Minciuna