Sunteți pe pagina 1din 2

1. Oasele: 2.

Clavicula:
A. legate prin articulaţii, formează sistemul osos A. împreuna cu omoplatul participă la fomarea centurii scapulare
B. sunt piese dure, rezistente, solide B. este un os lung
C. nu au inervaţie proprie C. este formată dintr-un corp si 2 extremităţi:sternală si vertebrală
D. au vascularizaţie proprie D. se articulează cu acromionul scapular şi cu porţiunea superioară
a sternului
E. depozit de Ca al organismului
E. aparţine de scheletul trunchiului

3. Precizaţi asocierile corecte: 4. Arcul vertebral:


A. neurocraniu - 8 oase, din care 4 neperechi şi 2 perechi A. este situat anterior de corpul vertebral
B. viscerocraniu - 14 oase, din care 2 neperechi şi 6 perechi B. este situat posterior de corpul vertebral
C. coloana vertebrala- 8 vertebre cervicale, 12 vertebre toracale, 5 C. se leagă de coip prin 2 pediculi vertebrali
vertebre lombare, 5 vertebre sacrale şi 5 vertebre coccigiene
D. coloana vertebrală - curburi fiziologice numai în plan sagital D. formează prin suprapunere canalul vertebral
E. orificii vertebrale - canaî vertebral - măduva osoasă E. prezintă 2 perechi de apofize articulare: una superioara şi una
inferioară

5. Următoarele afirmaţii sunt corecte: 6. Sternul este:


A. orificiile intervertebrale se formează prin suprapunerea arcurilor A. un os lat, care participă la formarea cutiei toracice, împreună cu
vertebrale coastele şi regiunea toracală a coloanei vertebrale
B. prin orificiile intervertebrale ies cei 20 de nervi spinali B. situat anterior pe linia mediana a toracelui
C. prin suprapunerea pediculilor vertebrali se formează orificiile C. se articulează în partea superioară şi pe părţile laterale cu
intervertebrale coastele
D. articulaţia între allas-axis este articulaţia dintre condilii occipitali si D. format în partea superioară de către manubriul sternal
vertebrele C1-C2
E. arcul vertebral prezintă 7 apofize: apofiza spinoasă, nepereche si E. participă la formarea centurii scapulare
apofizele transverse şi articulare, perechi
7. Bazinul: 8 In ţesutul osos spongios lipsesc:
A. aparţine de scheletul trunchiului A. trabeculele
B. este format din cele 2 oase coxale, articulate anterior prin simfiza B. areolele
pubiana şi posterior cu osul sacru
C. este adaptat pentru susţinere, protecţie şi locomoţie C. sistemele Havers
D. aparţine de scheletul membrului inferior D. măduva roşie osoasă
E. conţine vezica urinara şi rectul E. sistemele interhaversiene
10. Sunt considerate oase lungi:
9 Substanţa fundamentală a ţesutului osos:
A. poate fi semidură sau dură A. ulna
B. este dura B. sternul
C. este oseina, impregnată cu săruri de calciu C. tibia ,
D. este secretată de către osteoblaste D. coxalul
E. lipseşte în oasele scurte E. radiusul.

11. Oasele lungi: 12. Vertebrele :


A. sunt oase care au in structura diafizei tesut osos spongios A. sunt oase scurte,
B. sunt oase care au in structura diafizei tesut osos compact B. formează coloana vertebrală, ax de susţinere a trunchiului
C. sunt formate din diafiză, 2 cartilaje de creştere şi 2 epifize C. sunt în număr de 32-33 şi se articulează prin discurile
intervertebrale lanivelul corpului vertebral
D. conţin măduvă roşie hematogenă în canalul medular din diafiză D. formează coloana vertebrală, cu rol de protecţie a măduvei
oaselor adultului spinării
E. predomină în scheletul membrelor E. au aceeaşi structură regională, conform
rolului îndeplinit
13. Din structura neurocraniului fac parte 14. Din structura viscerocraninlui fac parte
oasele: oasele:
A. parietale A. etmoidul
B. temporale B. sfenoidul
C. palatine C. maxilare
D. sfenoidil D. cornetele nazale inferioare
E. frontalul şi occipitalul. E. nazale.
15. Alegeţi răspunsurile corecte; 16. Următoarele oase aparţin membrului
superior, eu excepţia:
A. scheletul centurii membrului superior este format de clavicula si A. ulnei
hmnerus
B. scheletul centurii membrului superior este format de clavicula şi B. falangelor
scapula
C. scheletul braţului cuprinde doua oase late: radiusul şi ulna C. metatarsienelor
D. centura pelviană este formata din oasele coxale D. humerusuiui
E. scheletul piciorului este format doar din oase tarsiene şi E. peroneului.
metetarsiene.

17. Scheletul trunchiului este format din: 18. Următoarele oase aparţin membrului
superior, cu excepţia:
A. coloana vertebrală A. radiusului
B. stern B. falangelor
C. coaste C. tarsieneior
D. bazin D. humerusuiui
E. femur. E. fibulei.

19. Femurul: 20. Scapula:


A. aparţine oaselor late A. este un os lat
B. prezintă o diafiză şi două epifîze, cu structură diferită B. face parte din centura pelviana
C. epifizele sunt alcătuite din ţesut osos compact la interior şi C. este alcătuita din două lame de ţesut osos compact
spongios la exterior care cuprind între ele un strat de tesut osos spongios
D. este un os al scheletului membrului inferior D. prezintă lateral acromionul şi medial cavitatea glenoidă
E. prezintă între diafiza şi epifizele cartilaj de creştere. E. la nivelul ei se insera muşchi ce acţionează asupra
membrelor superioare.
22. Care dintre următoarele oase sunt
21. Vertebrele nepereche şi aparţin neurocraniului:
A. sunt în număr de 32-33, articulate prin discuri intervertebralc A. etmoidul
B. prezintă un corp situat posterior şi un arc situat anterior B. parietal
C. sunt prevăzute cu apofize: spinoase, transverse şi articulare C sfenoidul
D. abapostesc maduva spinarii D. vomer .
E. sunt de marimi diferite in functie de zona topografica E. palatin.
23. Care dintre următoarele oase sunt pereche şi 24. La nivelul scapulei există următoarele
aparţin viscerocraniului: elemente:
A. etmoid A. un unghi superior şi unul inferior
B. palatin B. o extremitate acromiaiă şi una stemală
C. sfenoid C. o margine laterală şi una medială
D. zigomatic D. o cavitatea glenoidă
E. temporal. E. un gât anatomic şi unul chirurgical,
25. Scapula prezintă: 26. Coloana vertebrală este formată din:
A. acromion A. 8 vertebre cervicale
B. extremitate medială B. 12 vertebre toracele
C. cavitate glenoidă C. 5 vertenbre lombare
D. corp D. 4-5 vertebre cocigiene
E. spină. E. 7 cocigiene
27. în ţesutul osos din diaflza oaselor lungi 28. Craniul:
lamele osoase au următoarele caracteristici:
A. se întretaie formând areole A. este alcătuit din oase neperechi (frontal,occipital) şi perechi (sfenoid,
ettnoid,temporal, parietal)
B. sunt dispuse în interiorul canalelor Havers B. are forma unui ovoid cu partea voluminoasă situata anterior
C. contin maduva osoasa hematogena C. prezintă orificii pentru trecerea nervilor cranieni prin bolta neurocraniului
D. contin maduva spinoasa D. este format din neurocraniu şi viscerocrauiu.
E. formează trabecule în jurul canalelor Havers E. toate răspunsurile sunt corecte.
29. Sternul: 30. Care din raspunsurile de mai jos sunt
adevarate
A. este un os lat, situat în partea posterioară a toracelui A.. sistemul osos este suport pentru tesuturile moi ale organismului
B. este un os lung situat anterior coloanei vertebrale B. sistemul osos adaposteste organe vitale
C se articulează direct cu cele 12 perechi de coaste C. formeaza cavitati cum ar fi: cavitatea toracica, carniana, dorsala,
lombara
D. este un os lat, situat în partea anterioară a toracelui D. este rezervorul de fier al organismului
E. nici un răspuns corect. E.. este rezervorul de calciu

S-ar putea să vă placă și