Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Tel. 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
Email: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro

NOTANR.~· din 12.02.2018

CATRE TOATE UNITATILE


'
DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SIJUDET
' . .

in vederea aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, revenind la adresa
nr. 162/PA/02.10.2017, vii solicitam sa initiati actiuni privind acest mare eveniment al
istoriei nationale, care a dus la realizarea idealului national: Romania Mare.
Manifestarile propuse se pot desfii§ura la nivelul unitatilor de invatamant §i la nivel
judetean, in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale §i directiile
deconcentrate de la nivel judetean.
Printre actiunile desfii§urate se pot regasi: concursuri §colare, vizite la muzee,
conferinte §i mese rotunde, realizarea de site-uri web dedicate acestui eveniment,
vizionarea/crearea de filme documentare, scurte studii documentare §i monografii
elaborate de elevi in arhive §i muzee etc.
Precizam ca programul national $coala Altfel poate fi folosit de catre §COii in
scopul desfii§urarii actiunilor propuse de dvs.
Ca urmare, pana la data de 23 februarie 2018, vii solicitam sa transmiteti planul
actiunilor care se vor desfii§ura la nivelul unitatilor de invatamant, conform tabelului
centralizator de mai jos, la adresa de e-mail istoriedj@gmail.com

Nr. Unitatea Denumire Institupi Perioada/data de


crt. organizatoare proiect partenere implementare

Inspector Scolar lstorie,


Prof. Tra~TU